slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ARTERIEEL LIJDEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
ARTERIEEL LIJDEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

ARTERIEEL LIJDEN - PowerPoint PPT Presentation


  • 401 Views
  • Uploaded on

ARTERIEEL LIJDEN. 1. Atherosclerosis obliterans. Atherosclerosis obliterans. a. Risicofactoren - mannelijk geslacht - nicotine abusus +++ - diabetes mellitus (grote en kleinere arteriën) - cholesterol en triglyceriden. Atherosclerosis obliterans. b. Symptomen - pijn : 4 stadia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ARTERIEEL LIJDEN' - gerry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
ARTERIEEL LIJDEN

cardio 01-02

atherosclerosis obliterans
Atherosclerosis obliterans

a. Risicofactoren

- mannelijk geslacht

- nicotine abusus +++

- diabetes mellitus (grote en kleinere arteriën)

- cholesterol en triglyceriden

cardio 01-02

atherosclerosis obliterans1
Atherosclerosis obliterans

b. Symptomen

- pijn : 4 stadia

I. anatomische letsels zonder klachten

II.claudicatio intermittens (etalage ziekte)

III.nachtelijke pijn, pijn in rust, verbetert bij laten

neerhangen van been

IV.trofische stoornissen: ulceratie, gangreen

- paresthesieën

- gevoel van koude in de ledematen

cardio 01-02

atherosclerosis obliterans2
Atherosclerosis obliterans

c. Differentieel diagnose

- skeletaandoeningen

. heuparthrose

. wervelzuilproblemen

. orthopedisch (platvoet)

- neurogene aandoeningen

. ischias

. neuralgieën

- veneuze oorzaken

. chronische veneuze insufficiëntie

cardio 01-02

atherosclerosis obliterans3
Atherosclerosis obliterans

d. Klinisch onderzoek

- inspectie

. trofische stoornissen

. glanzende, dunne huid

. dikke nagels

- palpitatie

a. femoralis, a. poplitea, a. tibialis posterior,

a. dorsalis pedis

- auscultatie

geruisen ae. femorales, aorta, arteria renalis

cardio 01-02

atherosclerosis obliterans4
Atherosclerosis obliterans

e. Technische investigaties

- doppleronderzoek

druk a. tib. posterior, a. dors. pedis, a. brachialis

enkel/arm index

- duplex onderzoek

echografie +Doppler

cardio 01-02

atherosclerosis obliterans5
Atherosclerosis obliterans

e. Technische investigaties

- looptest

looptapijt – snelheid 2-3 km/u

helling 0 – 5 – 10 – 15%

(wijziging om de 3 minuten)

- arteriografie

bij belangrijke symptomen

bij trofische stoornissen

cardio 01-02

atherosclerosis obliterans6
Atherosclerosis obliterans

f. Therapie

- ROOKSTOP

- oefeningen + controle risicofactoren

- medicatie

. aspirine

. alternatief ticlodipine of clopidogrel

- angioplastie

. vnl bij geisoleerde letsels

- heelkunde

. bypass, sympathectomie

cardio 01-02

tromboangeitis obliterans ziekte van bu rger
Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)

Is een segmentaire, inflammatoire oblitererende aandoening van de midgrote tot kleine arteriën en venen, voorkomend bij jonge mannen, die meestal zware rokers zijn.

1. Predisponerende factoren

- bijna uitsluitend mannen

- klinische symptomen vanaf 25-45 jaar

- NICOTINE heeft een infauste invloed op de evolutie

cardio 01-02

tromboangeitis obliterans ziekte van bu rger1
Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)

2. Anatomopathologisch

- segmentaire letsels : normale letsels afgewisseld met zwaar

aangetaste stukken

- middelmatige tot kleine arteriën

- bovenste ledematen: typisch eerst a. ulnaris (meestal)

- onderste ledematen: arteriën zoals a. tibialis anterior

- vaak ook dezelfde afwijkingen in de venen

cardio 01-02

tromboangeitis obliterans ziekte van bu rger2
Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)

3. Symptomen

- kleinere arteriën zijn aangetast; gevolg :

. vaak ulceraties tot gangreen, vooral van vinger of teen

. vaak zeer moeilijk te behandelen

. dikwijls gangreen met amputatie tot gevolg

- vaak Raynaudfenomeen (hier dus bij een mannelijke patiënt)

- vaak thromboflebitis in kleine tot middelmatige venen, zonder

varices (= het verschil met chronische veneuze insufficiëntie)

- soms tekenen van klassieke arteriële insufficiëntie (cfr. supra)

cardio 01-02

tromboangeitis obliterans ziekte van bu rger3
Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)

4. Diagnose en Differentieel diagnose

= klinisch !

(kan theoretisch bevestigd worden door op APD dezelfde letsls in aa. en vv. aan te tonen)

Allentest (bovenste extremiteiten)

cardio 01-02

tromboangeitis obliterans ziekte van bu rger4
Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)

4. Diagnose en Differentieel diagnose

Ziekte van Buerger Atherosclerosis

Obliterans

Leeftijd minder dan 40 jaar meestal > 40 jaar

Aangetaste vaten klein tot middelmatig middelmatig tot groot

Flebitis frequent zelden of nooit

Verkalkingen in de vaten? neen Zeer frequent

Hypertensie zelden 30%

Ischemische letsels frequent vergevorderde gevallen

in vingers / teen

Raynaudfenomeen frequent zelden of nooit

cardio 01-02

tromboangeitis obliterans ziekte van bu rger5
Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)

5. Prognose

- ziekte van Buërger :

. goed wat betreft overleving

. slecht ivm trofische stoornissen: vaak amputatie

- atherosclerosis obliterans

. ingekrompen overleving

. veel minder frequent amputaties

cardio 01-02

tromboangeitis obliterans ziekte van bu rger6
Tromboangeitis obliterans (ziekte van Buërger)

6. Therapie

- ABSOLUUT ROOKVERBOD: stopt vaak het proces

- oefentherapie: vooral wanneer middelmatige bloedvaten

zijn aangetast

- aspirine / alfablokkeerders

- analgetica bij pijn

- amputatie bij gangreen

cardio 01-02

acute arteri le occlusie
Acute arteriële occlusie

1. Etiologie

- arterieel embool :

. na VK-fibrillatie

. uitzaaiing vanuit een bestaand AS-letsel

- plotse arteriële trombose (=trombose op een bestaande AS-

plaat)

cardio 01-02

acute arteri le occlusie1
Acute arteriële occlusie

2. Symptomen

- hevige pijn

- koudegevoel

- paresthesieën

- plotse bleekheid van het aangetaste lidmaat, vaak evoluerend

naar cyanose (een lijkbleke vinger of teen evolueert soms

naar gangreen)

- snel hypothermie

3. Diagnose

Klinisch : afwezigheid van pulsaties

cardio 01-02

acute arteri le occlusie2
Acute arteriële occlusie

4. Therapie

Dringende hospitalisatie !

- analgetica : is zeer pijnlijk

- anticoaguantia : vooral heparine

. liefst geen PO antico in de acute fase, want vaak moet de

patiënt geopereerd worden

. later chronisch op PO antico

- embolectomie : naargelang de localisatie

. met Fogarthy-catheter

. vaak onder locale anesthesie

cardio 01-02

acute arteri le occlusie3
Acute arteriële occlusie

4. Therapie

- behandelen van de oorzaak

. VK-fibrillatie (dikwijls wordt een mitralisklepstenose ontdekt)

- plaatjesaggregatieremmers indien het een plaatjesembool is

- sympathectomie voor distale letsels

cardio 01-02

neurovasculaire compressiesyndromen
Neurovasculaire compressiesyndromen

Is in essentie een mechanische compressie van aa. en vv. van het

bovenste lidmaat (meestal a. en v. subclavia), vaak begeleid door

compressie van de plexus brachialis.

- vrij frequent

- vooral bij jonge personen

1. Over geheel het verloop

is compressie mogelijk

cardio 01-02

neurovasculaire compressiesyndromen1
Neurovasculaire compressiesyndromen

2. Costoclaviculair syndroom

= samendrukken van a. en v. subclavia + takken van de plexus

brachialis tussen clavicula en eerste rib

a. Etiologie

- verworven door claviculafractuur met hypertrofische callus

- congenitale afwijkingen in vorm en/of stand van de eerste rib

- halsrib

- houdingsafwijkingen (frequent)

cardio 01-02

neurovasculaire compressiesyndromen2
Neurovasculaire compressiesyndromen

b. Symptomen

- vaak jaren symptoomloos

- op een bepaald moment voert de patiënt een beweging uit,

waarbij compressie ontstaat of vermeerdert:

. clavicula naar onder-achter geduwd

. overmatig optrekken van de 1e rib, zoals bij mensen die

veel met de armen omhoog moeten werken (schilders,…)

- meestal eerst klachten van compressie van zenuwen : pijn,

paresthesieën

cardio 01-02

neurovasculaire compressiesyndromen3
Neurovasculaire compressiesyndromen

b. Symptomen

- hierna symptomen van arteriële compressie

. pijn, paresthesieën

. koudegevoel

. spierzwakte

- niet zelden Raynaud-fenomeen

- compressie van de venen: cyanose en oedeem

cardio 01-02

vasospastische aandoeningen
Vasospastische aandoeningen

Fenomeen van Raynaud

2 vormen :

- ziekte van Raynaud : primair, ongekende etiologie

- syndroom van Raynaud : secundair, verzamelnaam voor een

aantal kenmerken

cardio 01-02

vasospastische aandoeningen1
Vasospastische aandoeningen

1. Kenmerken

bij beide vormen:

- aanvallen van bleekheid + cyanose aan de vingers (soms de

tenen) (= “dode vingers” in de volkstaal)

- vooral bij

. emoties

. contact met koude

. of beide samen

- de primaire vorm is vrij frequent, en kan uitgelokt worden door

beta-blokkers (relatieve contra-indicatie)

cardio 01-02

vasospastische aandoeningen2
Vasospastische aandoeningen

2. Syndroom van Raynaud

Etiologie

- microtraumata van de vingers

. arbeiders met drilboren

. Roeiers

- (vooral) neurovasculaire compressiesyndromen

- epifenomeen van andere vaatziekten, vb Z. v.Büerger

- AS obliterans in de bovenste ledematen

cardio 01-02

vasospastische aandoeningen3
Vasospastische aandoeningen

2. Syndroom van Raynaud

Etiologie

- systeemziekten

. Sclerodermie (frequent)

. SLE

- cryoglobulinemie : eiwitten die neerslaan bij temperatuursdaling

Opmerking :

Een syndroom van Raynaud kan andere tekenen van een systeemziekte voorafgaan

cardio 01-02

vasospastische aandoeningen4
Vasospastische aandoeningen

3. Ziekte van Raynaud

Predisponerende factoren

- 70% vrouwen

- bijna steeds jonger dan 40 jaar

- vermindert vaak na de menopauze of tijdens de zwangerschap

cardio 01-02

vasospastische aandoeningen5
Vasospastische aandoeningen

3. Ziekte van Raynaud

Symptomen

- aanvallen van plotse bleekheid van één of meerdere vingers

. bijna steeds bilateraal, maar niet noodzakelijk symmetrisch

. de duim blijft in de regel gespaard bij de ziekte van

Raynaud

. bij emoties, koude

- witte kleur wordt gevolgd door cyanose

cardio 01-02

vasospastische aandoeningen6
Vasospastische aandoeningen

3. Ziekte van Raynaud

Symptomen

- als de aanval over is : helrood worden van de vingers,

door maximale dilatatie na ischemie; het is meestal pas in

deze fase dat pijn ontstaat, wat de hoofdklacht vormt

- tijdens de aanval: koudegevoel, paresthesieën

- bij het Syndroom van Raynaud kunnen ulceraties ontstaan,

die meetal resistent zijn. Veel zeldzamer bij de ziekte van

Raynaud (meestal slechts kleine, puntvormige ulceraties).

cardio 01-02

vasospastische aandoeningen7
Vasospastische aandoeningen

Ziekte van Raynaud Syndroom van Raynaud

Voorkomen jonge vrouwen mannen

Duimen gespaard soms aangetast

Ulceraties weinig of geen ++

cardio 01-02

vasospastische aandoeningen8
Vasospastische aandoeningen

5. Therapie

- syndroom : behandeling van onderliggend lijden

- ziekte :

. geruststellen : de vinger gaat niet afvallen !

. vermijden van koude : aan de handen, en vooral OOK :

algemeen koude vermijden

. (emoties vermijden : moeilijk te verwezelijken)

- verbeteren van de huiddoorbloeding:

. langwerkende calciumantagonisten

. alfablokkeerders

cardio 01-02

aanverwante vasospastische aandoeningen
Aanverwante Vasospastische aandoeningen

1. Acrocyanose

2. Erythrocyanose

3. Livedo reticularis

- frequent voorkomend

- vaak klachtenvrij

- soms zeer storend

cardio 01-02

slide39
6. Cerebrovasculair lijden

(cfr. Neurologie)

cardio 01-02