slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DİPLOMA EKİ ÇALIŞTAYI DE NASIL VERİLİR ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
DİPLOMA EKİ ÇALIŞTAYI DE NASIL VERİLİR ?

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

DİPLOMA EKİ ÇALIŞTAYI DE NASIL VERİLİR ? - PowerPoint PPT Presentation

uriel
234 Views
Download Presentation

DİPLOMA EKİ ÇALIŞTAYI DE NASIL VERİLİR ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. DİPLOMA EKİ ÇALIŞTAYI DE NASIL VERİLİR ? Prof. Dr. Miraç AKÇAY, Bologna Uzmanı İstanbul Teknik Üniversitesi, 01.03.2013

 2. DE: YASAL ALT YAPI

 3. DE: YASAL ALT YAPI • Diploma eki • Mezun olan her yükseköğretim öğrencisine • Mezuniyetini takiben, diplomasıyla birlikte • Çok konuşulan AB dillerinden birinde • İlk nüshası ücretsiz olarak • verilmelidir

 4. DE: BİLGİ GİRİŞLERİ XXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYY XX / YY / 19ZZ XXXXX Derece sahibini tanımlayan bilgiler Soyadı Adı Öğrenci İşleri Veri Tabanında Kayıtlı Bilgiler Doğum tarihi Öğrenci numarası

 5. DE: BİLGİ GİRİŞLERİ İşletme, L Business Administration X Üniversitesi English Same as above Dereceyi tanımlayan bilgiler Bölümlerle ilgili bilgiler Öğrenci İşleri Veri Tabanında Kayıtlı Değişen (Dinamik) Bilgiler Derecenin adı ve verilen ünvan Derecenin ana alanı Dereceyi veren kurumun adı ve durumu Kurumun adı ve durumu Eğitim-öğretim dili

 6. DE: BİLGİ GİRİŞLERİ Statik bilgi First Cycle (Bachelor’s Degree) 4 years, 2 semesters per year,….. a) High school diploma, b)…., c)…….. Bölümlerle ilgili bilgiler Öğrenci İşleri Veri Tabanında Kayıtlı Değişken bilgiler (Dinamik) Her bölüm için tanımlanmalı Derecenin düzeyi hakkında bilgiler Derecenin düzeyi Derecenin süresi Giriş için gerekli olanlar

 7. DE: BİLGİ GİRİŞLERİ First Cycle (Bachelor’s Degree) 4 years, 2 semesters per year,….. a) High school diploma, b)…., c)…….. Edinilen sonuçlar ve içerik bilgileri Bölümlerle ilgili bilgiler Öğrenci İşleri Veri Tabanında Kayıtlı Değişken bilgiler (Dinamik) Çalışmanın durumu Program gereksinimleri Program detayları (transkript) Ölçme değerlendirme yöntemi Derecenin sınıflandırılması Her öğrenci için ayrı ayrı tanımlanan transkript dosyası Her akademik birim için ayrı ayrı tanımlanmış olmalı

 8. DE: BİLGİ GİRİŞLERİ Edinilen sonuçlar ve içerik bilgileri Mezunla ilgili bilgiler Değişmeyen (Statik) Mezun ve programla ilgili bilgi Veri tabanında kayıtlı Değişken bilgiler (Dinamik) İleri düzey programlara giriş Mesleki durum İlave Bilgiler İlave bilgiler İlave bilgi kaynakları

 9. 4.3. Programme details

 10. DE: BİLGİ GİRİŞLERİ DE’nin onaylanması Tarih Değişken olmayan (Statik) Bilgiler İsim ve imza Görev Resmi mühür veya kaşe Değişken olmayan (Statik) Bilgiler Yüksek Öğretim Sistemi Bilgileri

 11. DE: BİLGİ GİRİŞLERİ Değişmeyen veriler Matbu veya normal alan girişi Değişken veriler Veri Tabanı Desteği

 12. DE: BİLGİ GİRİŞLERİ Her bir program için önceden veri tabanına girilebilir

 13. DE: BİLGİ GİRİŞLERİ 4.1. Mode of study (Çalışmanın durumu) 4.2. Programme requirements (Program ihtiyaçları) 4.3. Programme details (Program detayları) 4.4. Grading scheme (ölçme değerlendirme yöntemi) 4.5. Overall classification (Genel sınıflandırma) 1.1. Family name (soyisim) 1.2. Name (İsim) 1.3. Date of birth (Doğum tarihi) 1.4. Student identification number (öğr. no) 2.1. Name of qualification (derecenin adı) 2.2. Main field … (derecenin ana alanı) 2.3. Name and status of awarding inst. (dereceyi veren kurum) 2.5. Language of instruction (eğitim dili) 3.1. Level of qualification (derecenin düzeyi) 3.2. Official length of programme (derecenin süresi) 3.3. Access requirements (Giriş şartları) 5.1. Access to further study (İleri düzey programlara giriş) 5.2. Professional status (Mesleki durum) 6.1. Additional information (İlave bilgiler) 6.2. Further information sources (İlave bilgi kaynakları) 7.1. Date (Tarih) 7.2. Name and signature (İsim ve imza) 7.3. Capacity (Görev) 7.4. Official stamp or seal (Resmi mühür ve imza) YÖK tarafından hazırlanan matbu doküman ve şema

 14. VERİ TABANI HAZIRLIĞI

 15. VERİ TABANI HAZIRLIĞI

 16. VERİ TABANI HAZIRLIĞI

 17. VERİ TABANI HAZIRLIĞI Otomasyon sistemi kullanımı ile Diploma eki hazırlığı rutin bir işlemdir. Kolaylıklar dilerim