Download
1 / 42

INFORMACIJSKI SUSTAV I RAZVOJ SUSTAVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

INFORMACIJSKI SUSTAV I RAZVOJ SUSTAVA. Kristina Gušćić MN 22923 Petra Juričić MN 22892 Josipa Burčul MN 22895 Miodrag Marčeta MN 23144. Ovaj seminar obuhvaća : Što je informacijski sustav i tko ga koristi Najčešće tipove informacijskog sustava

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' INFORMACIJSKI SUSTAV I RAZVOJ SUSTAVA' - urbano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

INFORMACIJSKI SUSTAV I RAZVOJ SUSTAVA

Kristina Gušćić MN 22923

Petra Juričić MN 22892

Josipa Burčul MN 22895

Miodrag Marčeta MN 23144


 • Ovaj seminar obuhvaća:

  • Što je informacijski sustav i tko ga koristi

  • Najčešće tipove informacijskog sustava

  • Namjena dijelova informacijskog sustava

  • Životni ciklus razvoja sustava

  • Glavne pristupe razvoju sustavu


ŠTO JE INFORMACIJSKI SUSTAV?

 • Sustav: skup elemenata i procedura koje zajedno djeluju kako bi obavile cilj

 • Informacijski sustav:skup ljudi, hardvera, softvera, podataka i procedura koje dijeluju zajedno kako bi proizvele informaciju i pomogle korisnicima u organizaciji

 • Razvoj sustava: proces projektiranja i implementacije novog sustava ili prilagodba postojećem sustavu


TKO KORISTI INFORMACIJSKE SUSTAVE?

 • Izvršni menadžment:strateške odluke

 • Srednji menadžment:taktičke odluke

 • Operativni menadžment:operativne odluke vezane za kratkoročne ciljeve

 • Zaposlenici van menadžmenta: poslovne odluke


VRSTE INFORMACIJSKIH SUSTAVA

 • Danas postoje stotine određenih vrsta informacijskih sustava, mnoge spadaju u podjelu od 6 kategorija: uredski, transakcijski, informacije menadžmenta, potpora odlukama, geografske informacije i sustavi šireg i unutarnjeg poduzetništva


1. Uredski sustav

 • Uredski sustav:Kombinacija hardvera i softvera i ostalih izvora koji popravljaju komunikaciju i poboljšavaju produktivnost se odnose na uredske sustave

 • Uredska automatizacija:

  - Sustavi obrade podataka(stvaranje, distribucija i pohrana dokumenata)

  - Komunikacijski sustavi(elektronsku poštu, elektronske poruke, on-line konferenciju, zajedničko (grupno) računanje te telekomunikacija)


2. Transakcijski sustavi

 • Transakcijski sustav: sustav koji stvara podatke iz poslovne transakcije organizacije

 • Sustav unosa-narudžbe

  • E-commerce systems (sustav elektronskog poslovanja

  • Point-of-sale (POS) systems (sustav prodaje)

 • Sustav vođenja skladišta

 • Platni sustav

 • Računovodstveni sustavi


3. Menadžment informacijski sustav (MIS)

 • Menadžment informacijski sustav (MIS): sustav koji proizvodi donosioce odluka sa predselekcijom informacije

 • Proizvedene informacije su obično u računalnom obliku.

  • Većinu je vremena ta informacija izvučena iz podataka o transakcijama.

  • Informacije koje se dobivaju iz MIS-a se najčešće koriste kako bi stvorili umjereno strukturirane, odluke srednjeg menadžmenta.


4. Sustav za potporu odlučivanju (DSS)

 • Sustav za potporu odlučivanju (DSS): pomaže ljudima da analiziraju informaciju koju trebaju razmotriti kada donose odluke.

 • DSS može sjediniti podatke iz unutarnjih (unutar tvrtke) i vanjskih izvora (izvan tvrtke)

 • DSS obično koriste srednji ili viši menadžeri za nestrukturirane informacije koje se daju na zahtjev

  • Poseban tip DSS napravljen specijalno za više menadžere se zove izvršni informacijski sustav (EIS).


5. Sustav geografskih podataka (GIS)

 • Sustav geografskih podataka (GIS): informacijski sustav koji povezuje geografske informacije sa ostalim vrstama podataka kako bi pružili bolje razumijevanje odnosa između podataka

 • GIS je često korišten kako bi pomogao odlukama koje se tiču lokacija kao što su npr. traženje najbolje pozicije za novu trgovinu...


6. Sustavi unutarnjeg i šireg poduzetništva

 • Sustav šireg poduzetništva: sustav koji integrira cijelu tvrtku ili poduzetništvo

 • Sustav unutarnjeg poduzetništva: Sustav koji povezuje razna poduzetništva i njihove potrošače, dobavljače i partnere

 • Tipovi sustava unutarnjeg i šireg poduzetništva:

  • Razmjena elektroničkih podataka (EDI): razmjena podataka između različitih tvrtki korištenjem mreže kao što je internet

   • EDI olakšava razmjenu uobičajenih poslovnih spisa - kao što je slanje narudžba i računa - iz sustava računala u jednoj tvrtki na sustav računala u drugoj tvrtki.Rad sa EDI-em procesom narudžbe


 • Customer relationship management (CRM) procesom narudžbe Odnos dobavljač potrošač: sustav koji je kreiran da izgradi i država dobar odnos s potrošačima

 • Često je implementiran na Web-u danas (eCRM)


 • Supply chain management procesom narudžbe(SCM)Menadžment dobavljačkog lanca: pregled materijala, informacija i financija odnosno njihovo kretanje od dobavljača do potrošača.

  • Value chain management systems,menadžment lanca vrijednosti (proces maksimiziranja toka proizvoda, usluga i informacija od grubih materijala do krajnjeg potrošača preko dodane vrijednosti mreže dobavljača).

  • Just-in-time (JIT) sustav(proizvodni resursi su ograničeni točnim brojem i vremenom koje je potrebno da se isporuči narudžba.)

  • Inventory management systems, Sustav upravljanja inventarom(upravlja inventarom)


 • Product lifecycle management procesom narudžbe (menadžment Životnog ciklusa proizvoda) PLM:Cilj PLM je da organizira i poveže sve informacije o proizvodu

 • kako bi pomogle poduzeću poboljšati proizvode, učinkovitije kreirati i upravljati proizvodnjom proizvoda, i bolje uočavanje troškova i profita.

 • Price optimization systems POS (Sustav optimizacije cijena):određuje optimalnu cijenu da bi maxsimizirao profitabilnost proizvoda.

 • Zahtijeva compleksne računalne operacije koje su u današnje vrijeme izvedive i pristupačnije.


7. Sustav Planiranja i Proizvodnje procesom narudžbe

 • Sustav Dizajniranja i Proizvodnje (koriste kompjutere da bi automatizirali dizajnerske ili proizvodne procese)

  • kompjuterski

   potpomognuto

   dizajniranje (CAD)

  • Kompjutorski

   potpomognuta

   proizvodnja(CAM)


8. procesom narudžbeArtificial Intelligence Systems

 • Sustav umjetne inteligencije:je sustav u kojem se kompjuter ponaša inteligentno gledano s ljudske strane što se može vidjeti kroz

  Različite Testove

  • znatan napredak

   postignut na

   području umjetne

   inteligencije je

   napravljen preko

   programa za igranje šaha.


 • Intelligent procesom narudžbeni agenti: program koji izvodi specifične zadatke da omogući korisniku učinkovitije ili zabavnije radno okruženje, i modificira ponašanje bazirano na korisnikovim radnjama


 • Ekspertni sustav procesom narudžbe: daje takvu vrstu informacija, koja se može očekivati od ljudskog stručnjaka.

  • Baza znanja: sadrži specifične činjenice o području struke (expert area) i pravilima koje ekspertni sustav treba koristiti kod donošenja odluka temeljenog na tim specifičnim činjenicama.

  • Zaključni motor: program koji primjenjuje pravila na podatke spremljene u bazi znanja, tako da donese odluke.

   Dobar je samo onoliko koliko i baza znanja,isto tako potrebne su mu istinite i točne informacije od korisnika da bi radio točno.


 • NEURALNE MREŽE procesom narudžbe:ekspertni sustav u kojem čovjekov mozgovni proces raspoznavanja oponaša kompjuterski sustav

  • Koristi se kod:

   • Rukopisnog, govornog, i slikovnog raspoznavanja

   • Geografskog i mapnog

   • Medicinskog snimanja

   • Kriminalističke analize

   • Biometričke identifikacije

   • Vizijskim sustavima(za analizu objekata i donošenje zaključaka, kao sustavi koji ispituju greške proizvoda u proizvodnim tvornicama itd.)


 • Roboti procesom narudžbeka: studija o robotskoj tehnologiji

 • Robot: Naprava, kontroliranaljudskim operaterom ili kompjutorom, koji se može kretati i reagirati putem senzora.

  • Koriste se u situacijama:

   • Koje su opasne ili nemoguće za ljude da ih izvedu

   • Gdje je potrebna velika preciznost

   • Da bi obavljali monotone zadatke

   • Da pomažu nekim osobama


 • Vrste robota procesom narudžbe

  • Vojni roboti(naprave koje provjravaju terene itd.)

  • Poslovni roboti(nadgledanje zgradaitd.)

  • Osobni roboti(za zabavu, obavljaju komunikacijske zadatke itd.)


9.Odgovornost za razvoj sustava procesom narudžbe

 • Informatički odjel (IO): uključuje većinu, ako ne i cijelo osoblje zaduženo za računala u jednoj organizaciji:

  • osoblje odjela obrade podataka

  • sistemske analitičare: proučavaju sustav u pokušaju da odrede što treba biti učinjeno i kako da se taj rad izvrši uspješno

  • poslovni analitičari

  • sistemski analitičari i grupa za oblikovanje

  • programeri

  • osoblje za operacije


 • Kompanijski outsourcing procesom narudžbe: vanjski prodavači specijalizirani u određenim poslovima

  • koriste rast, primarno zbog troškova

  • offshore offsourcing = outscoring u drugu zemlju

  • osvajački offshoring = kompanija uspostavlja vlastite pogone u drugoj zemlji

  • potreba razmatranja prikladnosti outsourcinga, kao i sigurnosti i privatnosti

 • Tim za razvoj sustava je obično vođen od sistemskog analitičara; treba uključivati korisniske


Životni ciklus razvoja sustava (SDLC) procesom narudžbe

 • Sastavljen od 6 faza razvoja sustava


1. Prethodno istraživanje procesom narudžbe

 • Prethodno istraživanje: faza životnog ciklusa razvoja sustava u kojoj sažeta studija izvodivosti je izvedena da li kompletni projekt treba biti izveden

  • svrha je da definira i ocijeni probleme i pokaže da li je vrijedno daljnjeg istraživanja

 • Dokumentacija: studija izvodivosti (uključuje preporuku ocjenjujući da li se projekt treba pomaknuti na sljedeću fazu u SDLC-u)


2. Analiza sustava procesom narudžbe

 • Analiza sustava: faza životnog ciklusa razvoja sustava u kojoj su problemska područja u potpunosti ispitana da se utvrdi što treba napraviti:

  • Skupljanje podataka: skupljanje informacija o sustavu (organizacijske tablice, istraživanje, intervjui korisnika, itd.)

  • Analiza podataka: analiza informacija da se utvrde zahtjevi za novi sustav

   • Alati uključuju grafikone tijeka podataka, tablice odabira, popise, itd.

 • Dokumentacija: svaki instrument korišten za skupljanje podataka; svaki razvijeni alat


3. Oblikovanje sustava procesom narudžbe

 • Oblikovanje sustava: faza razvoja životnog kruga sustava u kojem je formalno potvrđen model novog sustava i njegov rad

  - pomoć pri razvoju novog sustava:

  - sustav dijagrama

  - ulazni/izlazni projekt

  - baze podataka

 • Većina kompanija će također koristiti Cost/Benefit Analize (treba zadovoljiti materijalne i nematerijalne koristi)

 • Dokumentacija: detalji novog sustava


4. Sustav nabave procesom narudžbe

 • Sustav nabave: faza životnog kruga sustava u kojem su usvojeni hardware, software i neki drugi dijelovi

 • Treba ustanoviti da li će potrebni produkti biti razvijeni i korišteni u privatne svrhe

  • Da bi bili korisni, produkti trebaju biti identificirani i odobreni od strane trgovaca

  • Može se koristiti RFP i/ili RRQ dokument

  • Ponude trebaju biti procijenjene: kupčeva ocjena sustava i testovi mjerenja performansi mogu biti korisni

   Dokumentacija: RFPs,RFQs dokumenti,bilo koje trgovčeve procjene materijala,itd.


5. Sustav implementacije procesom narudžbe

 • Sustav implementacije: faza razvoja životnog kruga sustava koja sadrži aktivnosti vezane uz rad operacijskih sustava

  • Direktna pretvorba (stari sustav je deaktiviran, a novi instaliran)

  • Paralelna pretvorba (oba stari i novi su djelovala u određenom vremenu)

  • Fazna pretvorba (novi sustav je implementiran modulom)

  • Pilot pretvorba (novi sustav je instaliran na pilot lokaciji inicijalno)

 • Dokumentacija: Implementacijski raspored, test podaci, rezultati testova, itd.


 • DIREKTNA PROVEDBA procesom narudžbe

  Stari sustav je zamijenjen novim,sve odjednom.

 • PARALELNA PROVEDBA

  Stari sustav i novi sustav rade dok se rješava pravilan rad novog sustava.

 • FAZNA PRETVORBA

  Sustav je implementiran moduliranjem ( svaki modul može biti implementiran koristeći direktnu ili paralelnu pretvorbu )

 • VODEĆA PRETVORBA

  Novi sustav je korišten na samo jednoj lokaciji unutar organizacije.Nakon što je potvrđeno da novi sustav pravilno radi,on se instalira na drugim lokacijama )


6. Sustav održavanja procesom narudžbe

 • Sustav održavanja: faza razvoja životnog kruga sustava u kojem su primarne korekcije napravljene u završnom sustavu da bi sačuvale operacije do kraja trajanja sustava ili do vremena kad sustav treba biti redizajniran

  - jedna od prvih aktivnosti je postimplementacijski pregled (identifikacija bilo kojih zastoja u novom sustavu koje treba popraviti)

  - izlazni procesi

  - kad su glavne promjene potrebne, projekt opet ide kroz SDCL

  Dokumentacija: završeni projektni spremnik


Pristupi za razvoj sustava procesom narudžbe

 • Razvoj tradicionalnog sustava: SDLC faze koje su prikazane po narednom redosljedu

  - korišten je kad su zahtjevi sustava jednostavni za rješiti,kad je sustav poznat ili kad ga management traži

  - vrijeme konzultiranja

 • Protokol: mali model ili prototip sustava je sagrađen prije nego je preuzeta cijela skala razvojnog napora

  - protokol može biti pregledan ako je potreban i prije nego je razvijen cijeli sustav

 • Razvoj zadnjih korisničkih usluga: korisnik je primarno odgovoran za razvoj sustava


Pitanja uz prezentaciju procesom narudžbe

 • Što je informacijski sustav?

 • Tko koristi informacijski sustav?

 • Koji su tipovi informacijskog sustava?

 • Tko snosi odgovornost za razvoj sustava?

 • Kakav je životni ciklus razvoja sustava (SDLC)?

 • Koji su pristupi razvojnog sustava?


HVALA NA PAŽNJI!!! procesom narudžbe


ad