RAZVOJ ŽIVČANOG SUSTAVA - PowerPoint PPT Presentation

delu
razvoj iv anog sustava n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAZVOJ ŽIVČANOG SUSTAVA PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAZVOJ ŽIVČANOG SUSTAVA

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
RAZVOJ ŽIVČANOG SUSTAVA
298 Views
Download Presentation

RAZVOJ ŽIVČANOG SUSTAVA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. RAZVOJ ŽIVČANOG SUSTAVA

  2. Na prednjem kraju neuralne cijevi nastaju primarni moždani mjehurići (prosencephalon-prednji mozak, mesencephalon-srednji mozak i rhombencephalon-stražnji mozak) • Neuralna cijev se pregiba na dva mjesta pa nastaje vratni (cervikalni) pregib i moždani pregib ProsencephalonRhombencephalon • telencephalon - metencephalon • diencephalon - myelencephalon • Centralni kanal kralježnične moždine povezan je šupljinama moždanih mjehurića • Šupljine polutki velikog mozga (lateralne moždane komore), šupljina diencephalona (3. moždana komora), šupljina rhombencephalona (4. moždana komora)

  3. - 3. i 4. moždana komora povezane su šupljinom mesencephalona koja se sužava i postaje aquaeductus mesencephalui Sylvii • Foramina interventricularia Monroi spaja lateralne moždane komore s 3. moždanom komorom Kralježnična moždina • Stanice stijenke neuralne cijevi (neuroepitelne stanice) se umnažaju i daju neuroepitel od kojeg će poslije nastati ventrikularna zona oko lumena kralježnične moždine • Neuroepitelne stanice se diferenciraju u neuroblaste koji zauzimaju pojas oko ventrikularne zone, tzv. intermedijanu zonu koja kasnije čini sivu tvar • Živčana vlakna neuroblasta iz intermedijalne zone tvore marginalnu zonu (vanjski sloj kralježnične moždine). Nakon mijelinizacije taj sloj čini bijelu tvar.

  4. - Neuroblasti u intermedijalnoj zoni se umanžaju i daju ventralna (bočne ploče) i dorzalna (krilne ploče) zadebljanja • Bočne ploče tvore motorička, a krilne ploče osjetna područja kralježnične moždine • Između ventralnog motoričkog i dorzalnog osjetnog roga neuroni tvore mali intermedijalni rog (neuroni simpatičkog dijela autonomnog živčanog sustava u T1-T12 i L2-L3) • Središnji dijelovi stijenke neuralne cijevi dorzalno tvore krovnu ploču, a ventralno ploču dna i tu nema neuroblasta već živčana vlakna prolaze s jedne na drugu stranu

  5. HISTOLOŠKA DIFERENCIJACIJA Živčane stanice - Neuroblasti - apolarni neuroblasti (u intermedijalnoj zoni) – bipolarni neuroblasti – multipolarni neuroblasti (primitivni dendriti i primitivni akson) – neuron • Aksoni neurona u bazalnoj ploči prodiru u marginalnu zonu na ventralnoj strani (prednji, motorički korijen spinalnog živca) • Aksoni neurona iz krilne ploče prodiru u marginalnu zonu ali se uspinju ili spuštaju kao aksoni asocijativnih neurona

  6. Glija stanice • Glioblasti nastaju nakon formiranja neuroblasta • Putuju iz ventrikularne zone u intermedijalnu i marginalnu zonu • U intermedijalnoj zoni diferenciraju se u protoplazmatske i vlaknaste astrocite • Oligodendrociti nastaju od glioblasta u marginalnoj zoni • Mikroglija stanice nastaju od mezenhima u drugoj polovici razvoja • Ependimske stanice razvijaju se od neuroepitelnih stanica nakon diferencijacije neuroblasta i glioblasta

  7. Stanice neuralnog grebena i spinalni živci • Stanice neuralnog grebena tvore granično područje između neuralne cijevi i površinskog ektoderma • Dorzalne stanice putuju lateralno i naprijed, one koje se zadrže lateralno daju spinalne (osjetne) ganglije • Neuroblasti spinalnih ganglija imaju centralne i periferne nastavke • Centralni ulaze u dorzalni dio kralježnične moždine i tvore stražnji korjen spinalnog živca • U 4. tjednu razvijaju se motorička živčana vlakna i tvore prednje korjenove spinalnih živaca • Periferni nastavci se spoje s motoričkim vlaknima prednjeg korjena i tvore mješovite spinalne živce • Neuroblasti spinalnih ganglija diferenciraju se u neurone stražnjih korjenova

  8. Mijelinizacija - U perifernom sustavu mijelinizaciju obavljaju Schwannove stanice, a u središnjem oligodendrociti Promjene položaja kralježnične moždine