slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gry dydaktyczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gry dydaktyczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Gry dydaktyczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 208 Views
 • Uploaded on

Gry dydaktyczne. Ważną rolę w kształtowaniu pojęć oraz utrwalaniu zdobytej wiedzy odgrywają gry i zabawy dydaktyczne . Rola gier i zabaw dydaktycznych. służą lepszemu zapamiętaniu i opanowaniu opracowanego materiału , zmuszają do koncentracji uwagi na wykonywanych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gry dydaktyczne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Ważną rolę w kształtowaniu pojęć

oraz utrwalaniu zdobytej wiedzy

odgrywają gry i zabawydydaktyczne.

slide3

Rola gier i zabaw dydaktycznych

 • służą lepszemu zapamiętaniu i opanowaniu
 • opracowanego materiału,
 • zmuszają do koncentracji uwagi na wykonywanych
 • zadaniach,
 • zachęcają do pełniejszego opanowania realizowanych
 • treści nauczania.
slide4

Dobór i sposób przeprowadzania gier i zabaw

dydaktycznych powinien być dostosowany do treści realizowanych w danym czasie.

Gry mogą służyć realizacji nowego materiału,

utrwaleniu wiadomości i wyrabianiu umiejętności,

czy też kontrolowaniu stopnia posiadanej przez

uczniów wiedzy.

Przeprowadzając daną zabawę lub grę nauczyciel

musi zdawać sobie sprawę z celów, jakie zamierza

osiągnąć poprzez ich stosowanie.

slide5

Rola gier dydaktycznych w nauczaniu matematyki

 • zmuszają uczniów do wysiłku myślowego oraz logicznego
 • wyciągania wniosków,
 • - pobudzają aktywność uczącego się,
 • chęć wygrania motywuje uczniów do działania i zaangażowania
 • emocjonalnego,
 • - pobudzają zainteresowanie matematyką,
 • - podnoszą jakość nauczania,
 • - zwiększają zaangażowanie uczniów w pracę na lekcji,
 • uczą przestrzegania zasad pracy w grupie, wspólnego dążenia
 • do osiągnięcia wyznaczonego celu,
 • - zmniejszają niechęć przed podjęciem rozwiązania problemu.
slide6

Funkcje gier i zabaw matematycznych

 • Motywacyjne
 • - uczą poprzez zabawę,
 • chęć wygranej motywuje do maksymalnego wysiłku intelektualnego.
 • 2. Poznawcze
 • - ułatwiają poznanie i rozumienie pojęć matematycznych,
 • - uczą formułowania i weryfikowania hipotez,
 • kształtują umiejętność posługiwania się językiem matematycznym,
 • dążenie do sukcesu w grze pobudza uczniów do logicznego
 • myślenia.
slide7

3. Dydaktyczne

- rozwijają komunikację werbalną dziecka,

- zwiększają u dzieci zainteresowanie matematyką,

- dają szansę na uwierzenie w swoje możliwości.

 • 4. Wychowawcze
 • - uczą opanowania i cierpliwości,
 • - przyzwyczajają do przestrzegania dyscypliny,
 • uświadamiają uczniom potrzebę podporządkowania się wymogom
 • współdziałania w zespole,
 • - kształtują postawę koleżeńską.
slide8

Cele i zadania poznawcze

gier i zabaw dydaktycznych

 • - ćwiczą sprawność rachunkową,
 • przygotowują pewne pojęcia, które zostaną wprowadzone
 • w późniejszym toku nauczania,
 • - służą utrwaleniu wcześniej wprowadzonych pojęć,
 • utrwalają rozumienie trudnych, abstrakcyjnych pojęć
 • matematycznych i geometrycznych.
slide9

Aby zabawy i gry dydaktyczne właściwie spełniały

swoją rolę należy przestrzegać następujących zasad:

 • gra powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych dziecka,
 • przepisy gry muszą być jasne, jednoznaczne i łatwe do opanowania,
 • - gra winna być celowa,
 • - gra powinna wnosić do lekcji coś nowego,
 • - gra nie powinna przeciągać się w czasie,
 • - gry należy stosować z umiarem, aby nie doprowadzić do przesytu,
 • - należy pamiętać, aby każdy uczeń brał udział w zabawie lub grze,
 • pomoce do gier powinny być estetyczne, aby samym wyglądem
 • zachęcały dzieci do podejmowania gry.
slide10

Typowe gry i zabawy matematyczne

Domino dydaktyczne

Jest to gra oparta na podobnych zasadach, jak powszechnie znane domino. Domino jest typową grą strategiczno-losową dla dwóch lub czterech osób. Każdy z zawodników otrzymuje po pięć kamieni, reszta pozostaje ukryta w dominie. Osoba rozdająca odkrywa pierwszy kamień z talonu. Następnie gracze dokładają kolejno po jednym kamieniu do dowolnego końca powstającej układanki, zgodnie z liczbą oczek stykających się ze sobą połówek kamieni.

Gra kończy się w momencie, gdy jeden z uczestników pozbędzie się wszystkich kamieni lub kiedy nikt nie może żadnego dołożyć.

scenariusze TEMAT 2 – gra polega na ułożeniu wszystkich kostek tak, aby na sąsiednich kostkach była taka sama wartość

scenariusze TEMAT 16 – gra polega na ułożeniu trójkątów tak, aby przedstawiały tę samą długość

slide11

Krzyżówki matematyczne

Do stworzenia krzyżówki matematycznej nadają się nowo poznane

przez uczniów pojęcia i nazwy. Rozwiązując takie krzyżówki uczniowie

często wykorzystują podręczniki, przyzwyczajając się do samodzielnej

pracy z tekstem matematycznym.

Do diagramu można wpisywać nie tylko litery.

Możemy umieszczać również wyniki działań czy obliczeń, w postaci liczbowej. W każdą kratkę wpisuje się wówczas jedną cyfrę.

Taka forma sprawdzania prawidłowości wyniku jest bardziej efektywna,

gdyż uczeń w każdej chwili może zauważyć błąd w obliczeniach

– krzyżówka nie będzie się zgadzać.

Krzyżówki mogą być stosowane na lekcji jako forma utrwalenia materiału wprowadzonego w czasie zajęć bądź jako samodzielna praca domowa.

Krzyżówka literowa Podręcznik str. 81; 111; 183

Krzyżówka liczbowa Podręcznik str. 27

Zeszyt ćwiczeń str. 5 ćw. 3

slide12

Wykreślanki

Jest to stosunkowo nowy typ gier logicznych.

Zadaniem rozwiązującego wykreślankę jest znalezienie haseł

na podstawie podanych określeń i wykreślenie ich z podanego diagramu.

Pozostałe, nie skreślone, litery czytane w odpowiednim porządku

tworzą hasło – rozwiązanie zadania.

scenariusze TEMAT 7 – wykreślamy nazwy działań oraz liczb występujących w tych działaniach, pozostałe litery tworzą hasło

slide13

Układanka

Celem gry jest ułożenie nowych figur geometrycznych

z podanych części kwadratu.

Przed rozpoczęciem gry trzeba sporządzić szablony.

Na początek trzymamy się podanego na rysunku wzoru kwadratu,

który jest podzielony na różne figury geometryczne, i przenosimy go

w większej skali na nasz karton.

Wycinamy poszczególne części wzdłuż linii.

Teraz możemy wykonane części od razu wykorzystać.

Z poszczególnych części należy ułożyć figury, które są pokazane

pod kwadratem.

Należy wykorzystać wszystkie części kwadratu.

Podręcznik zad.5 str. 219

Celem gry jest ułożenie nowych figur geometrycznych o polu równym polu danej figury.

slide14

Plątaninki matematyczne

Uczniowie łączą działania z wynikami, przyporządkowując zarazem odpowiadające im litery lub sylaby.

Dodatkowym utrudnieniem może być powtarzalność wyników.

zeszyt ćwiczeń I ćw.1 str.72, ćw. 4 str.45

slide15

Wpisywanka liczbowa

Polega na wpisaniu w podany schemat graficzny (koło liczbowe, sześciokąt, „siatkę” kryształową itp.) liczb z określonego przedziału zgodnie z podanymi warunkami.

zeszyt ćwiczeń I ćw.5 str. 44, ćw.3 str.45, ćw.3 str. 43,

scenariusz 24

slide16

Kółko - krzyżyk

scenariusz 23

slide17

Prawda – fałsz

Zadanie, w którym należy ustosunkować się do wypowiedzi sformułowanej na karcie i położenie jej na polu Prawda lub Fałsz.

scenariusze TEMAT 22

slide18

Kwadraty magiczne

Podręcznik zad.7 str. 47, zad.2 str. 61

slide19

Kryptarytmy

Zadanie, w którym litery należy zastąpić cyframi tak, aby powstałe w ten sposób liczby tworzyły poprawne działania.

Każdej literze odpowiada jedna cyfra, różnym literom różne cyfry.

Podręcznik zad.7* str. 59

slide20

Gry i zabawy dydaktyczne mają wpływ na:

jakość uczenia,

wyniki osiągane przez uczniów,

stosunek do matematyki.