Pojišťujeme rizika vývozních úvěrů ve stovce zemí světa
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Pojišťujeme rizika vývozních úvěrů ve stovce zemí světa. Individuální a originální řešení Vašich potřeb. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. říjen 2012 Ing. Jaromír Janků. Obsah prezentace. postavení EGAPu na trhu a jeho role

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - urania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Individu ln a origin ln e en va ich pot eb

Pojišťujeme rizika vývozních úvěrů ve stovce zemí světa

Individuální a originální řešení Vašich potřeb


Exportn garan n a poji ovac spole nost a s

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. světa

říjen 2012

Ing. Jaromír Janků


Obsah prezentace
Obsah prezentace světa

 • postavení EGAPu na trhu a jeho role

 • pojištění se státní podporou jako pojistná ochrana proti riziku nezaplacení ze strany zahraničního odběratele a současně jako cesta, jak se dostat snadněji k bankovním úvěrům na realizaci exportních a investičních projektů

 • nejčastěji využívané pojistné produkty

 • EGAP v číslech

 • novinky v EGAPu

www.egap.cz


Pokryt v rov ho trhu
Pokrytí úvěrového trhu světa

Tržně pojistitelné (bohaté) země

Tržně nepojistitelné (rizikové) země

KUPEG

Atradius

Euler Hermes

Coface

Krátkodobé úvěry

2 roky

Středně- a dlouhodobé úvěry

EGAP

www.egap.cz


Pojistn produkty se st tn podporou
Pojistné produkty světase státní podporou

PRINCIPY A VÝHODY

Teritoriální a tržně nepojistitelná komerční rizika

Pouze rizika spojená s vývozem zboží, služeb a investic

Mezinárodní pravidla pro státem podporované vývozy

Ochrana proti riziku nezaplacení

Podpora vývozu na trhy s vyšší mírou teritoriálního rizika

Snadnější přístup k finančním zdrojům

Levnější financování vývozu

www.egap.cz


Pojistn produkty komer n poji t n
Pojistné produkty – světakomerční pojištění

PRINCIPY A VÝHODY

Krátkodobé pohledávky se splatností max. do 2 let

Tuzemské i vývozní pohledávky

Zpravidla kompletní portfolio pohledávek

Ochrana proti vzniku nedobytných pohledávek

Nízká cena

Sjednání a správa pojištění on-line

www.egap.cz


Pojistn produkty se st tn podporou1
Pojistné produkty světase státní podporou

krátkodobý dodavatelský úvěr - „B“

krátkodobý dodavatelský úvěr odkoupený bankou - „Bf“

dlouhodobý dodavatelský úvěr - „C“

dlouhodobý dodavatelský úvěr odkoupený bankou - „Cf“

odběratelský úvěr - „D“

potvrzení akreditivu - „E“

úvěr na předexportní financování výroby - „F“

www.egap.cz


Pojistn produkty se st tn podporou2
Pojistné produkty světase státní podporou

investice v zahraničí - „I“

úvěr na investici v zahraničí - „If“

náklady na prospekci zahraničních trhů - „P“

výrobní riziko - zrušení vývozního kontraktu kupujícím - „V“

záruky za závazky vývozce z kontraktu - „Z“

aktivní zajištění (pasivní zajištění) - „ZA“

www.egap.cz


Produktov nab dka
Produktová nabídka světa

Prospekce

trhu

Předexportní

financování

Vývozní úvěr

Výroba

pro export

Bankovní záruky

Bid Bond

Advance Payment Bond

Bankovní záruky

Performance Bond

Warranty Bond

Výrobní

riziko

www.egap.cz


Nej ast ji vyu van pojistn produkty
Nejčastěji využívané pojistné produkty světa

POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH DODAVATELSKÝCH ÚVĚRŮ – „B“ a „C“

 • Pojištěným je vývozce.

 • Vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit.

 • Možnost postoupení pohledávky bance za úplatu. Pojistná smlouva musí být podepsána i vývozcem.

 • Produkt „Bf“ a „Cf“ – bankou financované produkty – banka je pojištěným.

1 Smlouva o vývozu

2 Bankovní krytí vývozní pohledávky krátkodobým (B)

či středně nebo dlouhodobým (C) úvěrem

3 Pojistná smlouva

4 Pojistné plnění s možností vinkulace bance

www.egap.cz


Nej ast ji vyu van pojistn produkty1
Nejčastěji využívané pojistné produkty světa

POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ODBĚRATELSKÝCH ÚVĚRŮ – „D“

 • Pojištěným je banka.

 • Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozce přímo dovozci nebo jeho bance.

 • Pojištění se řídí pravidly Konsensu OECD a umožňuje krýt rovněž rizika spojená s projektovým financováním.

 • Posudek o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce.

1 Smlouva o vývozu

2 Smlouva o úvěru na financování vývozu

3 Závazek poskytnout úvěr kupujícímu

4 Pojistná smlouva

5 Závazky vývozce bance

6 Pojistné plnění

7 Možnost postihu vývozce v případě, že

zavinil pojistnou událost

www.egap.cz


Nej ast ji vyu van pojistn produkty2
Nejčastěji využívané pojistné produkty světa

POJIŠTĚNÍ PŘEDEXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ – „F“

 • Pojištěným je banka.

 • Pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění pohledávek z vývozního úvěru.

 • Při délce splatnosti vývozního úvěru do 24 měsíců se pojišťuje předexportní úvěr na výrobu nejvýše do 85 % hodnoty vývozu.

 • Při delší splatnosti je možné pojistit předexportní úvěr nejvýše do 75 % hodnoty vývozu.

1Smlouva o vývozu, na jehož realizaci poskytuje

banka předexportní financování

2 Úvěrová smlouva

3 Pojistná smlouva

4 Pojistné plnění

5 Pojištění výrobního rizika

6 Pojištění navazujícího vývozního úvěru

7 Vývozní úvěr

8 Možnost postihu vývozce v případě, že zavinil

pojistnou událost

www.egap.cz


Spolu ast
Spoluúčast světa

 • každý pojistný produkt má svoji spoluúčast

  Tabulka spoluúčastí

www.egap.cz
Teritori ln struktura nov uzav en ch pojistn ch smluv v roce 2011 v
Teritoriální struktura nově uzavřených pojistných smluv v roce 2011 (v %)

www.egap.cz


Teritori ln struktura pojistn anga ovanosti k 31 12 2011 v
Teritoriální struktura pojistné angažovanosti smluv v roce 2011 (v %)k 31.12. 2011 (v %)

www.egap.cz


P edepsan pojistn v mil czk
Předepsané pojistné (v mil. CZK) smluv v roce 2011 (v %)

www.egap.cz


Vyplacen pojistn pln n v mil czk
Vyplacená pojistná plnění (v mil. CZK) smluv v roce 2011 (v %)

www.egap.cz


Novinky
Novinky smluv v roce 2011 (v %)

 • s účinností od 20. dubna 2012 může EGAP pojišťovat krátkodobé vývozní úvěry do Řecka

 • dosud byla tato úloha byla přenechána komerčním úvěrovým pojišťovnám

 • pro vývozce to znamená, že EGAP může pojišťovat celé spektrum splatností, včetně pro něj dříve zapovězeného krátkodobého pojištění vývozních úvěrů

 • možnost pojišťovat takto rozšířené spektrum splatností však neznamená, že nebude brán zřetel na ekonomickou situaci jednotlivých subjektů podílejících se na vývozu, resp. jeho financování

www.egap.cz


Kontaktn daje
Kontaktní údaje smluv v roce 2011 (v %)

DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Jan Dubec

oddělení pojištění teritoriálních rizik I.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1

tel: 222 842 328, mobil: 723 862 314

e-mail: dubec@egap.cz

www.egap.cz