slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Osnova A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha Znění Exkurz – jméno, jméno – osoba Smysl jména ve SZ Jméno Ježíš

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha' - urania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Osnova

A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha

 • Znění
 • Exkurz – jméno, jméno – osoba
 • Smysl jména ve SZ
 • Jméno Ježíš

B) Vzývat jméno Boží v modlitbě

 • 3. Způsoby modlitby
 • 4. Formy modlitby
 • 5. Řád a doby modlitby (breviář)
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha1
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • 6. Slib
 • 7. Přísaha

C) Povinnost úcty k posvátnému

 • 8. Zneužití Božího jména – rouhání, profanace
 • 9. Úcta k posvěceným osobám
 • 10. Úcta k posvátným místům
 • 11. Úcta k posvátným předmětům a věcem
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha2
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • 1. Znění
 • Druhé přikázání má jak v Exodu, tak v Deuteronomiu stejné znění:
 • „Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval“ (Ex 20,7; Dt 5,11).
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha3
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Exkurs: Jméno, jeho význam
 • Augustinovské: „Nevezmeš jména Božího nadarmo“.
 • Vědomí významu Božího jména
 • Co je jméno?
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha4
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Člověk – číslo.
 • Jméno – osoba.
 • Jméno – řeč.
 • Jméno – rodiče a děti.
 • Účinek jména – jméno zpřítomňuje milovaného člověka.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha5
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Co znamená, že i Bůh má jméno?
 • Bůh jako realita odlišná od stvořeného.
 • Boží jméno v naší řeči.
 • Naše prosby x Boží (a naše) svoboda?
 • Co to tedy znamená hřešit proti druhému přikázání?
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha6
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Prostor Boha v našem životě?
 • Ztráta významu Božího jména.
 • Má Boží jméno zaštiťovat naše zájmy?
 • Nakolik ctím Boží svobodu?
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha7
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • 2. Smysl a význam přikázání ve Starém zákoně.
 • 3. Chápání významu jména v Přední Asii a Egyptě.
 • 4. Bůh zjevuje Mojžíšovi své jméno.
 • 5. Užívání Božího jména v Izraeli.
 • 6. Vrchol Božího zjevení v Ježíši Kristu.
 • Jméno Ježíš.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha8
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • B) Vzývat jméno Boží v modlitbě
 • Téma spirituální teologie.
 • 7. Způsoby modlitby:
 • a) Chvála a oslava Boha klaněním jako odpověď na na Boží skutky a slova.
 • b) Děkování jako odpověď na obdarování.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha9
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • c) Modlitba odevzdanosti a kajícnosti.
 • d) Modlitba nářků, proseb a přímluv.
 • 8. Formy modlitby
 • Modlitba veřejná, soukromá, ústní, modlitba beze slov, modlitba „vlastními slovy“, modlitba „naučená“. Stěžejní je vztah ke Kristu.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha10
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Křesťanská meditace inspirovaná „východem“ - zen, jóga, transcendentální meditace?
 • Rozlišit, zda jde opravdu o modlitbu nebo o kult těla.
 • Duchovní vůdce.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha11
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • 9. Řád a doby modlitby
 • „Serva ordinem et ordo servabit te“ - sv. Augustin.
 • Nemám na modlitbu čas...
 • Nechat se inspirovat roztržitostí...
 • Posvěcení času – viz např. breviář.
 • Exercicie, duchovní vůdce.
 • Temná noc – umět čekat.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha12
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • 10. Breviář
 • Význam
 • Povinnost
 • Omyl při volbě formuláře:

- pokud zjistím, že jsem se právě „domodlil“ úplně něco jiného, je modlitba platná.

- chybu napravuji tam, kde jsem si jí všiml.

- chybu bych neměl napravovat chybou.

ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha13
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • 11. Slib
 • Definice CIC (kán. 1191): „Slib je svobodné a uvážené přislíbení Bohu, týkajícího se možného a lepšího dobra“.
 • Pozor na přecenění vlastních sil.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha14
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Závaznost:
 • Poznání předmětu závazku,
 • Svoboda – důležité zvl. v manželství.
 • Vůle
 • Předmět slibu musí být fyzicky a mravně možný, dobrý.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha15
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • 12. Přísaha
 • CIC kán. 1199 „Přísaha je vzývání Božího jména jako svědka pravdy nějakého tvrzení“.
 • Bůh jako svědek pravdivosti – Starý zákon.
 • Zákaz přísahy v Novém zákoně.
 • Dovolenost přísahy.
 • Podmínky přísahy.
 • Kdo křivě přísahá, instrumentalizuje Boha.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha16
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Přísaha svědecká
 • Přísaha příslibná
 • Politická přísaha?
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha17
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • C) Povinnost úcty k posvátnému
 • 13. Zneužití Božího jména
 • a) Profanace
 • b) Rouhání
 • Odlišit volání „zoufalce“
 • Hodnocení uměleckých děl?
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha18
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • 14. Úcta k posvěceným osobám
 • Posvěcené osoby: Biskupové, kněží, jáhnové, členové náboženských řádů. Nepatří sem akolyté a lektoři.
 • Fyzické násilí na papeži, biskupovi, duchovnímu.
 • Privilegium fori (?) - předvolávání duchovních před světské soudy
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha19
Úcta k posvěceným osobám - úcta ke Kristu a úcta k člověku.

15. Úcta k posvátným místům

Místa výlučně vyhrazená pro bohopoctu jsou posvátná.

Kostel, kaple a hřbitovy. Klausura (?)

II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha20
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Biskup může povolit i jiný způsob užití místa – koncerty v kostelích. Výstavy (?).
 • Ubytování uprchlíků nebo vojáků, zvláště zraněných a nemocných není jejich znesvěcením.
 • 16. Úcta k posvátným předmětům a věcem
 • Posvátné věci jsou určeny výlučně k náboženskému kultu.
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha21
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Znesvěcení eucharistie – pověry, magie
 • Manipulace Písmem svatým.
 • Svatokupectví
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha22
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • Shrnutí

A) Zjevení Božího jména a uctívání Boha

 • Znění
 • Exkurz – jméno, jméno – osoba
 • Smysl jména ve SZ
 • Jméno Ježíš

B) Vzývat jméno Boží v modlitbě

 • 3. Způsoby modlitby
 • 4. Formy modlitby
 • 5. Řád a doby modlitby (breviář)
ii nezneu ije jm na hospodina sv ho boha23
II. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha
 • 6. Slib
 • 7. Přísaha

C) Povinnost úcty k posvátnému

 • 8. Zneužití Božího jména – rouhání, profanace
 • 9. Úcta k posvěceným osobám
 • 10. Úcta k posvátným místům
 • 11. Úcta k posvátným předmětům a věcem
ad