flervalgspr ver med krypterte svarskjemaer for begrense juks programvare erfaringer og synspunkter n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Disposisjon:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Disposisjon: - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

«Flervalgsprøver med 'krypterte' svarskjemaer for å begrense juks. Programvare, erfaringer og synspunkter». TROND ANDRESEN Institutt for teknisk kybernetikk Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Disposisjon:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Disposisjon:' - urania


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
flervalgspr ver med krypterte svarskjemaer for begrense juks programvare erfaringer og synspunkter

«Flervalgsprøver med 'krypterte' svarskjemaer for å begrense juks. Programvare, erfaringer og synspunkter»

TROND ANDRESEN Institutt for teknisk kybernetikkFakultet for informasjonsteknologi,matematikk og elektroteknikkNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

disposisjon
Disposisjon:
 • Bakgrunn
 • Virkemåte (største punkt)
 • Fordeler
 • Ulemper
 • Framtidige muligheter
disposisjon1
Disposisjon:
 • Bakgrunn
 • Virkemåte (største punkt)
 • Fordeler
 • Ulemper
 • Framtidige muligheter
bakgrunn
Bakgrunn:

• Krav ovenfra om tettere oppfølginggjennom semesteret

• Umulig uten ”mekanisering”

• Karaktergivende prøve, ikke hjemmearbeid som åpner for fusk

 • Brukt første gang våren 2002
virkem te
Virkemåte
 • Forutsetter MATLAB
 • Trinnvis prosedyre:
virkem te1
Virkemåte

Trinnvis prosedyre:

 • Lag oppgavesett, og bestem poengmatrise
 • Bruk mal til å lage <inndata.txt>
 • Generér svarskjemaer (avkryssingsskjemaer): kjør lag_alt(1)
 • Avvikle prøve
 • Skann avkryssede skjemaer (til .pdf)
 • Lag bildefil for hvert skjema (fra .pdf til .tiff vh.a. Acrobat)
 • Send til optisk dekoding
 • Du får <besvarelser.txt>tilbake
 • Legg ut på nett for dekodingssjekk, evt. Korrigér <besvarelser.txt>
 • Kjør resultgen, legg ut på nett, ferdig!
virkem te2
Virkemåte

Trinnvis prosedyre:

 • Lag oppgavesett, og bestem poengmatrise
 • Bruk mal til å lage <inndata.txt>
 • Generér svarskjemaer (avkryssingsskjemaer): kjør lag_alt(1)
 • Avvikle prøve
 • Skann avkryssede skjemaer (til .pdf)
 • Lag bildefil for hvert skjema (fra .pdf til .tiff vh.a. Acrobat)
 • Send til optisk dekoding
 • Du får <besvarelser.txt>tilbake
 • Legg ut på nett for dekodingssjekk, evt. korrigér <besvarelser.txt>
 • Kjør resultgen, legg ut på nett, ferdig!
slide8

fila <inndata.txt>:Midtsemesterprøve i % max. 45 tegn

SIE3005 reguleringsteknikk % max. 45 tegn

NTNU, 28. februar 2003 % max. 45 tegn

300 % = maksimalt antall kandidater (inklusive dyslektikere, se under).

% Det trykkes da (i dette eksemplet) opp 2 x 300 = 600 skjemaer,

% to og to er identiske.

% Det har ingen betydning om antallet kandidater som møter er mindre

% enn (her) 300, dvs. det gjør ingenting at en del av skjemaene ikke

% blir brukt. Hvis en student underveis trenger nytt skjema p.a. masse

% kluss, feil, skade på papiret eller annet,

% kan studenten få skjema med et hvilken som helst (og annet) nummer.

% Det eneste man må passe på er at de to skjemaene studenten bruker

% er identiske; det er de når de har samme nummer øverst.

5 % = antall kandidater som skal ha skjema nr. 1,

% som er for dyslektikere. Det har større tegn,

% og kolonner og rader er ikke tilfeldig ombyttet.

14 % = antall oppgaver

% Antall svaralternativ på hver oppgave =

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 2

slide9

fila <inndata.txt> (forts.):

% Maks. tillatte antall kryss på oppgave =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

% Hvis poengfordelinga gitt i denne fil for et eller flere

% spørsmål ikke skal prosesseres i det hele tatt, dvs. helt

% "manuell" poengspesifikasjon, skal det her stå = 1, ellers 0:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% Svarmatrise:

0 0 0 1.25 0 0 % oppgave 1

0 1.25 0 0 0 0 % oppgave 2

1.25 0 0 0 0 0 % oppgave 3

0 0 1.25 0 0 0 % oppgave 4

0 0 0 0 1.25 0 % oppgave 5

0 0 0 0 0 1.25 % oppgave 6

1 3.5 1 -0.6 -0.8 -1.2 % oppgave 7

-1.1 -1.1 -1.4 -1 6 -1.4 % oppgave 8

0 -0.1 0 0 0 2 % oppgave 9

0 7 0 -1 0 -1 % oppgave 10

0 0 0 0 1 0 % oppgave 11

2 0 % oppgave 12

0 0.5 % oppgave 13

0 0.5 % oppgave 14

virkem te3
Virkemåte

Trinnvis prosedyre:

 • Lag oppgavesett, og bestem poengmatrise
 • Bruk mal til å lage <inndata.txt>
 • Generér svarskjemaer (avkryssingsskjemaer): kjør lag_alt(1)
 • Avvikle prøve
 • Skann avkryssede skjemaer (til .pdf)
 • Lag bildefil for hvert skjema (fra .pdf til .tiff vh.a. Acrobat)
 • Send til optisk dekoding
 • Du får <besvarelser.txt>tilbake
 • Legg ut på nett for dekodingssjekk, evt. Korrigér <besvarelser.txt>
 • Kjør resultgen, legg ut på nett, ferdig!
virkem te4
Virkemåte

Trinnvis prosedyre:

 • Lag oppgavesett, og bestem poengmatrise
 • Bruk mal til å lage <inndata.txt>
 • Generér svarskjemaer (avkryssingsskjemaer): kjør lag_alt(1)
 • Avvikle prøve
 • Skann avkryssede skjemaer (til .pdf)
 • Lag bildefil for hvert skjema (fra .pdf til .tiff v.h.a. Acrobat)
 • Send til optisk dekoding
 • Du får <besvarelser.txt>tilbake
 • Legg ut på nett for dekodingssjekk, evt. Korrigér <besvarelser.txt>
 • Kjør resultgen, legg ut på nett, ferdig!
slide14
249 [antall studenter]

646750 [første studentnr.]

258 [skjemanr.]

0 1 0 0 0 0 [kryssmønster; 1 = kryss, 0 = ikke kryss]

1 0 0 0 0 0

0 1 1 0 0 0

1 0 0 0 1 1

0 0 0 1 1 0

0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 1

0 1 1 0 0 1

640582 [neste studentnr.]

256 [neste skjemanr.]

0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0

[...osv. til og med data for siste student:]

virkem te5
Virkemåte

Trinnvis prosedyre:

 • Lag oppgavesett, og bestem poengmatrise
 • Bruk mal til å lage <inndata.txt>
 • Generér svarskjemaer (avkryssingsskjemaer): kjør lag_alt(1)
 • Avvikle prøve
 • Skann avkryssede skjemaer (til .pdf)
 • Lag bildefil for hvert skjema (fra .pdf til .tiff vh.a. Acrobat)
 • Send til optisk dekoding
 • Du får <besvarelser.txt>tilbake
 • Legg ut på nett for dekodingssjekk, evt. Korrigér <besvarelser.txt>
 • Kjør resultgen, legg ut på nett, ferdig!
slide16
STUDNR. 441356, SKJEMANR. 220 :

oppgave 3: poeng = 1.25

oppgave 14: poeng = -0.50

oppgave 8: poeng = 6.00

oppgave 12: poeng = -2.00

oppgave 5: poeng = -0.25

oppgave 4: poeng = 1.25

oppgave 9: poeng = 2.00

oppgave 11: poeng = -0.20

oppgave 13: poeng = 0.50

oppgave 7: poeng = 3.50

oppgave 1: poeng = 1.25

oppgave 10: poeng = -1.67

oppgave 6: poeng = -0.25

oppgave 2: poeng = 1.25

SAMLET ANTALL POENG = 12.13

___________________________________________

STUDNR. 634680, SKJEMANR. 1 :

oppgave 1: poeng = 1.25

..............

slide17
.........

SAMLET ANTALL POENG = 12.13

___________________________________________

STUDNR. 634680, SKJEMANR. 1 :

oppgave 1: poeng = 1.25

oppgave 2: poeng = 1.25

oppgave 3: poeng = -0.25

oppgave 4: poeng = 1.25

oppgave 5: poeng = -0.25

oppgave 6: poeng = 1.25

oppgave 7: poeng = 3.50

oppgave 8: poeng = 0.00

oppgave 9: poeng = -0.47

oppgave 10: poeng = 7.00

oppgave 11: poeng = 1.00

oppgave 12: poeng = 2.00

oppgave 13: poeng = 0.50

oppgave 14: poeng = -0.50

SAMLET ANTALL POENG = 17.52

disposisjon2
Disposisjon:
 • Bakgrunn
 • Virkemåte (største punkt)
 • Fordeler
 • Ulemper
 • Framtidige muligheter
fordeler
Fordeler:

• Vanskelig å jukse

• Mye mindre rettearbeid

• Nesten umiddelbar sensur

• Mindre subjektivitet

• Umulig å klage på annet enn oppgavesettet: bare én klage-behandling!

disposisjon3
Disposisjon:
 • Bakgrunn
 • Virkemåte (største punkt)
 • Fordeler
 • Ulemper
 • Framtidige muligheter
ulemper
Ulemper:
 • Bare måling, ikke ekstra pedagogisk øvelse
 • Ikke alt måles (framgangsmåte, resonnement)

- men ulemper kan kompenseres ved mange minispørsmål og poeng for litt feil svar

 • Vanskelig å lage gode spørsmål, mye arbeid
disposisjon4
Disposisjon:
 • Bakgrunn
 • Virkemåte (største punkt)
 • Fordeler
 • Ulemper
 • Framtidige muligheter
framtidige muligheter flervalg
Framtidige muligheter flervalg:
 • Eksamen og prøver kan arrangeres utenom faste tider
 • Automatisk generert eksamen
 • Opptaksprøver!

Takk for oppmerksomheten!