agnieszka bagi ska 05 listopada 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Agnieszka Bagińska 05 listopada 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Agnieszka Bagińska 05 listopada 2013

play fullscreen
1 / 28

Agnieszka Bagińska 05 listopada 2013

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Agnieszka Bagińska 05 listopada 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Przykłady „dobrych praktyk” ekonomii społecznej.Zajęcia prowadzone w ramach projektu POKL.07.02.01-16-032/12 „KIS Twoją szansą i wsparciem” Agnieszka Bagińska 05 listopada 2013

 2. Region warmińsko-mazurski • 3.600 organizacji pozarządowych • 1 spółka non for profit • 2012 rok: ok. 27 spółdzielni socjalnych • W ramach projektu „Przepis na życiową szansę”, w ramach Poddziałania 7.2.2 POKL, real. przez Działdowską Agencję Rozwoju w Działdowie, zakłada się utworzenie 15 nowych spółdzielni socjalnych.

 3. Nidzicki Fundusz Lokalny - ngo Działalność Funduszu koncentruje się wokół czterech obszarów: • Stypendia dla uczniów i studentów • Finansowe i organizacyjne wspieranie inicjatyw lokalnych • Programy edukacyjne, skierowane przede wszystkim do młodych ludzi • Działalność charytatywna – organizacja wydarzeń i imprez dobroczynnych

 4. Sukcesy W ciągu 13 lat: • Przyznano 656 stypendiów na łączną kwotę 1.407.260 zł • Zrealizowano 36 projekty na kwotę 1.717.964 zł • Przyznano 286 dotacji na łączną kwotę 616.200 zł • Zgromadzony został Kapitał Żelazny w kwocie 300.000zł (lokata długoterminowa) oraz ponad 1 mln jako środki trwałe

 5. Sukcesy • 341 osób przekazało swój 1% • Pozyskane ze źródeł zewnętrznych ponad 3.164.265,36 zł • Wśród darczyńców znalazło się 713 osoby oraz 101 instytucji i organizacji • dobroczyńcy wsparli Fundusz kwotą 842.263,60 zł zwpłat i odpisów od wynagrodzeń

 6. Stowarzyszenie Kulturalne ”TANECZNIK” • ZESPÓŁ PIESN I I TAŃCA „JEDWABNO” powstał w 1983 roku z inicjatywy Urszuli Siudek. Od początku istnienia choreografem i instruktorem zespołu jest Anna Sarnowska, a kapelę towarzyszącą zespołowi utworzył Jerzy Pałasz. Na scenie Zespół zadebiutował w dniu 11 września 1983 roku z okazji obchodów 600 lecia Jedwabna.

 7. Stowarzyszenie Kulturalne ”TANECZNIK” • W grudniu 2011 roku powstało Stowarzyszenie Kulturalne „TANECZNIK”, które zajmuje się strona organizacyjną i finansową Zespołu Pieśni i Tańca JEDWABNO. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i promocja działalności ZPiT JEDWABNO, kultywowanie folkloru Warmii i Mazur, propagowanie amatorskiej twórczości i działalności kulturalnej.

 8. Stowarzyszenie Kulturalne ”TANECZNIK” - oferta USŁUGI • Koncerty - podczas koncertów można poznać tradycje i zwyczaje mazurskiej wsi. • Tańce i piosenki Regionu Warmii i Mazur . W ofercie m.in. : Krakowiaczek Kosejder, Pofajdok, Biwat weselny, Biwat obchodny, tańce narodowe: Mazur, Krakowiak, Polonez, Oberek. • Inscenizacje sceniczne – oczepiny, obrzęd weselny – „wesele mazurskie”, zapusty.

 9. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych ”KŁADKA”, Lipinki, gmina Biskupiec, woj. warmińsko - mazurskie • GRUPA CYRKOWA „HECA” Grupa działa od 1996 roku. Jej założycielką i osobą prowadzącą jest Ewa Dembek - animator kultury, pedagog cyrku dziecięcego, instruktor teatralny.

 10. GRUPA CYRKOWA „HECA” • Członkami i artystami cyrkowymi "Hecy" są uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Lipinkach w wieku od 5 do 23 lat. Grupa liczy około 40 członków. Jest największą i najstarszą tego rodzaju grupą w kraju. • „HECA” występowała w wielu miejscach w Polsce oraz Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Rumunii na Litwie, w Niemczech, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Katarze. Była uczestnikiem w kilku programach oraz bohaterem reportaży w: TVP1 pt. "Cyrk wita Was", "Talent za talent", "Ja tylko pytam", "Expres Reporterów", "Polska z bocznej drogi", "Dzień Dobry TVN", "Mam Talent 2"

 11. GRUPA CYRKOWA „HECA” • Pokazy • Grupa cyrkowa „HECA” oferuje pokazy plenerowe podczas festynów, pikników, koncertów oraz pokazy podczas wydarzeń firmowych. Pokazy cyrkowe i włączenie do zabawy uczestników są znakomitym urozmaiceniem wydarzeń rodzinnych, spotkań integracyjnych, imprez rozrywkowych i kulturalnych • Warsztaty • Dla dzieci i młodzieży , które prowadzą doświadczeni trenerzy „HECY”. Oferta jest dostosowana do wieku i możliwości uczestników. Warsztaty obejmują naukę żonglerki, jazdy na monocyklu, chodzenie na szczudłach, diabolo, kręcenie wirującymi talerzami, naukę elementów akrobatyki. • Wydarzenia • Oferują organizację koncertów i festynów, imprez integracyjnych, spotkań dla seniorów. W programie m.in. iluzja, jazda na monocyklu, chodzenie na szczudłach i linie. • Doroczne spotkania • Cyklicznie organizujejedyne w Polsce Międzynarodowe Dziecięce Spotkania Cyrkowe.

 12. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta(podmiot ekonomiispołecznej), • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta jest organizacją pozarządową działającą od 5.07.1995 roku. Powstała na bazie Polsko–Szwajcarskiego Programu Regionalnego, który działał w Polsce w latach 1992-1998. Cele działalności: • wspieranie przedsiębiorczości w regionie Warmii i Mazur poprzez udzielanie pożyczek, świadczenie usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych, • wspieranie inicjatyw lokalnych wpływających na rozwój regionu np. tworzenie wiosek tematycznych, udzielanie stypendiów dla zdolnej młodzieży, • wspieranie istniejących i tworzenie nowych struktur lokalnych oraz aktywne uczestnictwo Fundacji w ich działalności.

 13. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – Działania w zakresie esOrganizacja wizyt studyjnych Mostkowo – „Kraina Wyobraźni” • Dla kogo - Oferta kierowana jest do grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych (rodzin, grupy znajomych). Wiek uczestników może być zróżnicowany. • Wizyta w „Krainie Wyobraźni” trwa ok. 4 godzin. W tym czasie uczestnicy: • zwiedzają tajemnicze zakątki wsi, • biorą udział w grze terenowej zakończonej budową symbolicznego mostu, • uczestniczą w zabawie „budujemy mosty dla pana starosty”. • Uczestniczą w warsztatach: tworzenie biżuterii i innych gadżetów z filcu, wyplatanie z wikliny papierowej. • Pamiątki z pobytu: rękodzieło wykonane własnoręcznie, certyfikat pobytu w Krainie Wyobraźni

 14. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – Działania w zakresie esOrganizacja wizyt studyjnych Organizacja wizyt studyjnych: • Łukta – „Wioska Lipowych Skrzatów • Dla kogo - Oferta kierowana jest do grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych (rodzin, grupy znajomych). Wiek uczestników może być zróżnicowany. •  Wizyta w „Wiosce Lipowych Skrzatów” trwa ok. 4 godzin. W tym czasie uczestnicy : -zwiedzają tajemnicze zakątki wsi, Galerię Pani Kasi, - biorą udział w warsztatach rękodzielniczych: szydełkowanie, decoupage, wyroby z gipsu. • Pamiątki z pobytu: rękodzieło wykonane własnoręcznie. • W okresie wakacyjnym możliwość uczestnictwa w Festynie Dzień Lipowego Skrzata (udział bezpłatny).

 15. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – Działania w zakresie esOrganizacja wizyt studyjnych • Idzbark – „Wioska Pana Twardowskiego” • Dla kogo • Oferta kierowana jest do grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych (rodzin, grupy znajomych). Wiek uczestników może być zróżnicowany • Wizyta we „Wsi Pana Twardowskiego” trwa ok. 4 godzin. W tym czasie uczestnicy: • zwiedzają tajemnicze zakątki wsi, • biorą udział w inscenizacji poematu Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”, • uczestniczą w warsztatach pieczenia i dekoracji piernikowych kogutów, decoupage oraz malowania porcelany.

 16. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta – Działania w zakresie esOrganizacja wizyt studyjnych • Stare Jabłonki – „Wioska Jabłkowych Smaków • Dla kogo • Oferta kierowana jest do grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych (rodzin, grupy znajomych). Wiek uczestników może być zróżnicowany. • Wizyta w „Wiosce Jabłkowych Smaków” trwa ok. 4 godzin. W tym czasie uczestnicy: • zwiedzają tajemnicze zakątki wsi, • biorą udział w licznych grach i zabawach związanych tematycznie z jabłkiem, • biorą udział w warsztatach tworzenia kart okolicznościowych haftowanych oraz szczepienia jabłoni, • uczestniczą w rajdzie rowerowym/pieszym z kijkami wokół suchego jeziorka. • W okresie sierpień-wrzesień możliwość uczestnictwa w Festiwalu Jabłka (udział bezpłatny).

 17. Spółdzielnia Socjalna – Nie Jesteś Sam Spółdzielnia Socjalna „Nie Jesteś Sam” powstała w 2012 roku. Świadczy usługi kulinarne. Prowadzi sprzedaż na miejscu, oferuje produkty na wynos, realizuje usługi cateringowe. Do swoich produktów używa surowców najwyższej jakości od sprawdzonych dostawców. Oferta Spółdzielni zawiera „pyszne domowe jedzenie”, w tym: • Domowe pierogi (ruskie, ze szpinakiem, z mięsem, z kapusta i grzybami, z jagodami) • Naleśniki z nadzieniem • Krokiety • Kopytka • Uszka z grzybami i kapustą

 18. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo • Rok rejestracji - 2004, • Skupia 42 najaktywniejszych członków • Działa na rzecz promocji wsi, propagowania jej walorów krajobrazowych, historycznych i turystycznych • Najważniejsze zadania: propagowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, popieranie sportowego stylu życia i aktywnego wypoczynku, estetyzacja wsi oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży • Jest autorem Planu Odnowy Wsi, którego wizją jest stworzenie wsi tematycznej, mlekiem i miodem płynącej, miejsca aktywnego wypoczynku.

 19. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo „Wioska Aniołów – kraina mlekiem i miodem płynąca” - Nastawienie na produkcję mleka i turystykę. Działania: • Świetlica „Pod dobrym aniołem” • Anielskie Święto - Międzyregionalny Zlot Miłośników Aniołów • Warsztaty: Kulinarne: Anielskie wyroby kulinarne: pierogowy raj u Janki Koronkarskie: Anielscy rękodzielnicy: Królestwo Koronki u Teresy, rzeźbiarze Kuglarskie: Teatr Ognia „Angelsinthefire”, młodzieżowa grupa kuglarska Rzeźbiarskie/seramiczne: Anielskie pamiątki: ceramiczne, rzeźbiarskie, rękodzielnicze.

 20. DOBRE PRAKTYKI TURYSTYCZNYCH WIOSEK TEMATYCZNYCHna obszarze LGD „Warmiński Zakątek” BOCIANIA WIOSKA • Lokalizacja: Żywkowo – Gmina Górowo Iławeckie • Zasoby:50 bocianich gniazd i wieże widokowe do obserwacji życia bocianów, ścieżka edukacyjna, galeria sklep z pamiątkami, wiata integracyjna, gospodarstwa agroturystyczne • Oferta wsi: obsługa ruchu turystycznego, lekcje ekologii

 21. DOBRE PRAKTYKI TURYSTYCZNYCH WIOSEK TEMATYCZNYCHna obszarze LGD „Warmiński Zakątek” POLSKIE RANCZO – ZERBUŃ • Lokalizacja: Zerbuń – Gmina Jeziorany • Zasoby : Ranczo Zerbuń „ZACISZE” i infrastruktura do rozwoju ofert turystycznych: samochody terenowe do wynajmu, sanie, bryczki, łodzie, plac zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki i siatkówki, rowery Gorskie, zarybione stawy, mini –zoo • Specjalizacja miejscowości: własne wyroby z dziczyzny • Oferta wsi: obsługa ruchu turystycznego, lekcje ekologii, zielone szkoły i letni wypoczynek dla dzieci i rodzin, oferty survivalowe

 22. DOBRE PRAKTYKI TURYSTYCZNYCH WIOSEK TEMATYCZNYCHna obszarze LGD „Warmiński Zakątek” WIEJSKI SURVIVAL – KAMIŃSK • Lokalizacja: Kamińsk – Gmina Górowo Iławeckie • Zasoby : profesjonalny park linowy, staw, tematyczny plac zabaw, boiska i parkowe tereny zielone, parking i wiaty integracyjne • Oferta wsi: obsłucha ruchu turystycznego – aktywność typu ekstremalnego

 23. DOBRE PRAKTYKI TURYSTYCZNYCH WIOSEK TEMATYCZNYCHna obszarze LGD „Warmiński Zakątek” DERC – WIEŚ TWÓRCZYCH INSPIRACJI • Lokalizacja: Derc – Gmina Jeziorany • Zasoby : leśna ścieżka dydaktyczna, staw z żeremiami bobrów, stadnina koni, wiejska galeria rzeźby ludowej, stodoła artystyczna, pole namiotowe, oznakowane historycznie obiekty budowlane, zintegrowani i zdeterminowani do działania mieszkańcy, aktywne stowarzyszenie i lokalni przedsiębiorcy • Oferta wsi: obsłucha ruchu turystycznego , tematyczne oferty rekreacyjne (np. HUBERTUS)

 24. DOBRE PRAKTYKI TURYSTYCZNYCH WIOSEK TEMATYCZNYCHna obszarze LGD „Warmiński Zakątek” BLANKI – WIEŚ BABEK ZIELAREK • Lokalizacja: Blanki – Gmina Lidzbark Warmiński • Zasoby : inicjatywy przedsiębiorców, rolników i społeczne mieszkańców wsi w obszarze zbierania i przetwarzania ziół oraz tworzenia oferty sprzedażowej. Ponadto: gospodarstwa agroturystyczne, jezioro, wiata integracyjna • Oferta wsi: obsłucha ruchu turystycznego , tematyczne oferty rekreacyjne, oferta sprzedażowa (nalewki, syropy, dżemy, unikalne kulinaria)

 25. DOBRE PRAKTYKI TURYSTYCZNYCH WIOSEK TEMATYCZNYCHna obszarze LGD „Warmiński Zakątek” 4 x K FOURCROSS – KIEŹLINY • Lokalizacja: Kieźliny – Gmina Dywity • Zasoby : innowacyjna i niszowa działalność stowarzyszenia 4XK wdrażającego produkty turystyki ekstremalnej: - profesjonalny tor dla rowerów crossowych, - snowpark. Ponadto: zaplecze gastronomiczne, handlowe, noclegi. • Oferta tematyczna wsi: obsłucha ruchu turystycznego - sporty ekstremalne.

 26. DOBRE PRAKTYKI TURYSTYCZNYCH WIOSEK TEMATYCZNYCHna obszarze LGD „Warmiński Zakątek” BOSA EKOLOGIA – PRASLITY • Lokalizacja: Praslity – Gmina Dobre Miasto • Zasoby : gospodarstwa ekologiczne produkujące ekologiczną żywność (SERY PRASLICKIE, chleb, masło, przetwory, zioła, jaja, wyroby piwowarskie), hodowle gęsi, bydła, zarybione stawy, gospodarstwo agroturystyczne: miejsca noclegowe, wypożyczalnia rowerów, specjalizacja kulinarna (gęsina), wędzarnia. Ponadto scena, plac rekreacyjny. Najważniejszy zasób stanowi aktywność społeczna mieszkańców. • Oferta tematyczna wsi: rolnictwo, żywność ekologiczna , aktywny wypoczynek

 27. DOBRE PRAKTYKI TURYSTYCZNYCH WIOSEK TEMATYCZNYCHna obszarze LGD „Warmiński Zakątek” GADZIA ARCHEOLOGIA • Lokalizacja: Gady – Gmina Dywity • Zasoby : działalność Stowarzyszenia Nasze Gady: Festyny Archeologiczne, prowadzenie zbioru tradycyjnych produktów warmińskich: Produkt Lokalny – Marka Lokalna. Funkcjonowanie Ośrodka rzemiosł zapomnianych wokół którego rozwija się aktywność przedsiębiorcza mieszkańców. • Oferta tematyczna wsi: kursy rękodzielnicze, oferta kulturalna: Festyn Archeologiczny, gala Marki Lokalnej, wycieczki i integracja tematyczna dla zorganizowanych grup

 28. Dziękuję za uwagę 