Loha zobrazovac ch metod v diagnostice poruch pas e u nezral ch novorozenc
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Úloha zobrazovacích metod v diagnostice poruch pasáže u nezralých novorozenců. Renata Vondráková Václav Vacek* Jiří Dort ** , Pavel Huml** Radiodiagnostická klinika FN Plzeň * Chirurgická klinika FN Plzeň ** Neonatologické oddělení FN Plzeň. Nezralí novorozenci.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - umika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Loha zobrazovac ch metod v diagnostice poruch pas e u nezral ch novorozenc

Úloha zobrazovacích metod v diagnostice poruch pasáže u nezralých novorozenců

Renata Vondráková

Václav Vacek*

Jiří Dort ** , Pavel Huml**

Radiodiagnostická klinika FN Plzeň

* Chirurgická klinika FN Plzeň

** Neonatologické oddělení FN Plzeň


Nezral novorozenci
Nezralí nezralých novorozenců novorozenci

Novorozenecké období: prvých 28 dnů života Časné novorozenecké období: prvých 7 dnů

Zralý fyziologický novorozenec – narozený mezi 38.- 42.týdnem těhotenství

Nedonošený novorozenec (nezralý) – každý narozený před 38.tg

 • do 28.tg do 999g - extrémně nezralý novorozenec

 • do 32.tg od 1000-1499g - velmi nezralý novorozenec

 • do 34.tg od 1500-1999g - středně nezralý novorozenec

 • do 38.tg od 2000-2499g - lehce nezralý novorozenec

Počet nezralých novorozenců se stále zvyšuje

Přes 8300 novorozenců potřebuje každý rok mimořádnou pozornost perinatologického centra.

5 – 6 % novorozenců  2500g

1 – 2 % novorozenců  1500g

Nedonošený ( nezralý ) novorozenec je nezralý morfologicky i funkčně

zvýšená nemocnost, zvýšená úmrtnost


Nezral novorozenci1
Nezralí novorozenci nezralých novorozenců

Nejčastější problémy související s nezralostí

 • respirační – nezralost plic – RDS, BPD,apnoické pauzy, časté respirační infekty

 • nezralost mozku – krvácení do komor, hydrocefalus, DMO, LMD

 • nedostatečná termoregulace - velký povrch kůže s nulovým tukovým polštářem, rychlé změny teploty, ztráty vody

 • retinopatie

 • náchylnost k infekcím – nezralý imunitní systém

 • příjem a snášenlivost stravy – poruchy pasáže, ileus z nezralosti, nebezpečí NEC

 • GIT se začíná vyvíjet jako samostatné ústrojí ve 2.- 3.trimestru

 • 14.T – začíná sekrece pankreatu, formování krypt a klků v TS

 • některé funkční změny začínají již nitroděložně, některé po narození, některé vyzrávají během 1. roku života

 • absorpční a výživová funkce střeva závisí na maturaci motility – u plodu se motilita objevuje až po 30.tg

 • peristaltika se objevuje až v důsledku migrace motorických komplexů CC směrem kolem 33.tg

 • sací a polykací reflexy se objevují u plodu časně, ale vyzrávání je komplexní až po narození, efektivního nutritivního sání je novorozenec až po 34.tg – to úzce souvisí s růstem žaludku, maturací bb. žaludku a rozvojem motility tenkého střeva

Tento složitý a postupný anatomický i funkční vývoj GIT má za následek v případě předčasného porodu zvýšené riziko střevních komplikací, které úzce souvisí s nedostatečnou střevní pasáží - nejzávažnější je NEC


Loha zobrazovac ch metod v diagnostice poruch pas e u nezral ch novorozenc

Využití zobrazovacích metod nezralých novorozenců

! Prostý snímek břicha !

 • ve visu - ne vždy je možný vzhledem k nutnosti pobytu v inkubátoru

 • na L boku horizont. paprskem

  Skiaskopické metody – sledování pasáže k.l. GIT

  irrigoskopické vyšetření

 • neionická vodná kontr. látka – Visipaque, Omnipaque 300

Pasáž GIT


Ileus z nezralosti
Ileus z nezralosti nezralých novorozenců

Ileus of premature – IOP

= porucha pasáže u novorozence s nízkou porodní hmotností při morfologicky normálním trávicím traktu

 • ohroženi jsou nezralí novorozenci s porodní hmotností pod 1000g, resp. pod 1500g

  Typické známky

 • manifestuje se během prvních dnů života – porucha pasáže smolky se vystupňuje v ileosní stav

 • nejč. terminální ileum a colon ascendens je obturováno extrémně vazkým mekoniem

 • životnost střeva je dobrá

 • ojediněle dochází k perforaci trávicího traktu

  Typický klinický obraz :

 • nedostatečné vyprazdňování smolky

 • vzedmutí břicha s rýsujícími se kličkami pod stěnou

 • při pokusu o krmení progreduje distenze bříška

 • celkový stav není příliš alterován


Ileus z nezralosti1

Terapie nezralých novorozenců

konzervativní - vysoká klysmata pod skia kontrolou, aplikace osmoticky aktivní vodné neoinické kontrastní látky (2-5-10 ml) sondou do žaludku a sledování pasáže

Ileus z nezralosti


Ileus z nezralosti2
Ileus z nezralosti nezralých novorozenců

 • chirurgická terapie - při selhání konzervat. terapie a při podezření na perforaci – provedení primární anastomozy end to end, T-drén, Mikuliczova dvouhlavňová ileostomie


Nekrotizuj c enterokolitida nec
Nekrotizující enterokolitida - nezralých novorozencůNEC

Nekrotizující enterokolitida je jedním z nejzávažnějších onemocnění GIT novorozenců, postihuje hlavně extrémně a velmi nezralé novorozence a ohrožuje

je na životě.

V 10-20% se může vyskytnout i u zralých novorozenců s rizikovými faktory (VVV srdce)

S poklesem úmrtnosti nezralých novorozenců na pneumopatie stoupá výskyt NEC -

u dětí s PH pod 1500g se udává incidence 5 -12%.

Má rychlý a často fatální průběh, mortalita je vysoká.

ETIOLOGIE:

 • multifaktoriální

 • ischemie střeva (perinatální asfyxie, pneumopatie, katetrizace UAK,šok, polycytémie aj.)

  narušení slizniční bariéry vede k nekróze sliznice navazuje infekce (Clostridium difficile, Escher. coli, pseudomonád )

 • při nezralosti imunitního systému dochází k rozvoji sepse , šoku

 • hrozí nebezpečí perforace střeva

  HISTOLOGIE:

 • koagulační nekróza, ulcerace, podslizniční plynové bubliny

  KLINIKA

  – zvracení, distenze bříška, krev ve stolici, neslyšitelná peristatika

  ! celkové příznaky ! – poruchy dýchání,apnoe, bradykardie, teplotní nestabilita,porucha prokrvení, změny barvy kůže – při perforaci


Nekrotizuj c enterokolitida zobrazovac metody
Nekrotizující enterokolitida – zobrazovací metody nezralých novorozenců

Základní metoda - prostý snímek břicha na L boku - rozhodující úloha při stanovení diagnozy a stupně postižení

Hledáme zn. nekrozy střevní stěny či perforace trávicí trubice

 • přítomnost vzduchu ve v. portae a jejích větvích

 • zn. pneumatosis intestini

 • pneumoperitoneum

  Terapie

 • konzervativní - nic p.o., široká nazogastrická sonda

  ATB

 • chirurgickáZ v r
Závěr nezralých novorozenců

Poruchy pasáže smolky v prvních dnech života nezralého novorozence mohou být první známkou závažného stavu, který ho ohrožuje na životě.

Praxe ukazuje, že ZM nejen významně příspívají k diagnóze postižení, ale často se podílí i na konzervativní léčbě. Pokud je úspěšná má novorozenec dobrou prognozu.

Chirurgické řešení je pro extrémně nezralé novorozence výrazným imunosupresivním zásahem do organizmu, a proto se k němu přistupuje pouze z vitální indikace.

Přes veškeré snahy lékařů a pokrok medicíny zůstává procento mortality extrémně nezralých novorozenců, na kterém se významně podílí nezralost GIT stále vysoké.

Ve FN Plzeň za poslední 4 roky :

U extrémně nezralých novorozenců se zn. ileu z nezralosti je vždy nutná úzká a rychlá spolupráce neonatologa, dětského chirurga a radiologa.


Loha zobrazovac ch metod v diagnostice poruch pas e u nezral ch novorozenc

Děkuji za spolupráci lékařům neonatologického oddělení

a prim. dětské chirurgie

MUDr. Vackovi.

Použitá fota – archiv Dr. P. Humla a Dr. V. Vacka