Meetmethoden voor aldehydes e goelen
Download
1 / 11

Meetmethoden voor aldehydes E Goelen - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Meetmethoden voor aldehydes E Goelen. Inhoud Parameterpakket(en) Voorkomen in Vlaanderen Informatiebronnen Overzicht meetmethoden/recente ontwikkelingen – tendensen Praktische informatie : eigen gebruik/validatie --- traject naar compendium Welke methode gebruiken?. Parameterpakket(en).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Meetmethoden voor aldehydes E Goelen' - uma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Meetmethoden voor aldehydes e goelen
Meetmethoden voor aldehydes E Goelen

 • Inhoud

 • Parameterpakket(en)

 • Voorkomen in Vlaanderen

 • Informatiebronnen

 • Overzicht meetmethoden/recente ontwikkelingen – tendensen

 • Praktische informatie : eigen gebruik/validatie --- traject naar compendium

 • Welke methode gebruiken?


Parameterpakket en
Parameterpakket(en)

 • Emissie : uitgebreid pakket

  • formaldehyde, acetaldehyde (ethanal), propionaldehyde (propanal), butyraldehyde (butanal), 2-propenal (acroleine), 2-furaldehyde (furfural), chlooracetaldehyde

 • Immissie : pakket (z)vos in omgevingslucht

  • Emissies, maar anderen die voorkomen bv benzaldehyde, crotonaldehyde (2-butenal),…, foto oxidatie

  • Meer interferentie (bv ozon, NOx)

   ---------------------------------------------

 • Werkplaatslucht : FOD WASO

 • Binnenhuis : …


Voorkomen in vlaanderen formaldehyde
Voorkomen in VlaanderenFormaldehyde

 • 87 % van het wegverkeer

 • %NMVOS fractie diesel : 12% form, 6.5 % acet,

 • 3.6 % acroleine en ter vgl. conv benzine 5.6 % benz

 • 2001 : 1426 ton/jaar wegverkeer ; 221 t/j industrie

 • Belangrijkste industriële bronnen (93 %):

 • houtindustrie (36 %), basischemie (31 %),

 • textielnijverheid (26 %)

Emissies : formaldehyde 2-60 mg/m³

Immissies : INERIS studie Nancy

Stadslucht 2.25-4.18 µg/m³

Binnenlucht 16-45 µg/m³ (>100 µg/m³)

Menselijke blootstelling 9-25 µg/m³

Rond bedrijf in Vl : 60 µg/m³


Informatiebronnen
Informatiebronnen

 • Workplace air sampling project (1990-1996 : MAT 1-CT 93-0002)

  • ppm (mg/m³) niveau

  • Analyst, May 1997, vol 122, pp 411-419

  • “Sampling Intercomparisons for Aldehydes in Simulated Workplace Air”

 • Vergelijkende metingen (Univ Wuppertal- Aero Laser)

 • Vakliteratuur, standaarden (ISO, CEN, BIN, VDI), erk instanties (DFG, ASTM, EPA, NIOSH, OSHA, BIA, HSL,..)

 • Aldehydes (1997-2001 : SMT4-CT97-2190) ; CD rom en publicaties

  • Evaluatie bestaande meetmethoden en verbeteringen

  • Binnen/buiten/stadslucht : 0.5-200 ppb (f 1.2 = µg/m³)

  • Formaldehyde/acetaldehyde/acroleine/glutaraldehyde

  • Effect van interferenten : O3, NH3,NO2,acetone, % RH


Overzicht meetmethoden aldehydes
Overzicht meetmethoden aldehydes

 • Reactief, vluchtig ---- bemonstering en analyse moeilijk

 • Principe : Colorimetrie – Derivatisering ------ omzetting naar een meetbaar reactieproduct

 • Colorimetrie : 4 methoden m.n. CA (chromotropic acid), PA (pararosaniline), MBTH

  (n-methyl-benzthiazolon-2-hydrazone), purpald (triazole verbinding)

 • Gemodifieerde pararosaniline (EPA 316) : formaldehyde in emissies/impinger

 • http://www.epa.gov/ttn/emc/promgate.html

 • Ultrapuur water – zure pararosaniline+natriumsulfiet ---purper---spectrof 570 nm

 • Specifiek voor formaldehyde

 • CA (OSHA ID 205); filter geïmpregneerd met bisulfiet, desorptie met ultrapuur water – zuur midden CA toevoegen ---kleur -----spectrof 580 nm

 • http://www.osha-slc.gov/dts/sltc/methods/toc.html

 • Specifiek voor formaldehyde

 • Recent developments in the determination of formaldehyde –Reinhaltung der Luft,

  Vol 63 (2003), nr 7,8


Overzicht meetmethoden aldehydes pararosaniline
Overzicht meetmethoden aldehydes Pararosaniline

 • Reactieproducten niet commercieel beschikbaar voor ext calib

 • Niet geschikt voor set aldehydes : beperkte info in bepaalde gevallen

 • Interferenties /evaluatie emissiemetingen (J/P/D/A- en BP)

 • Acetaldehyde (4-20 mg/m³ ) : 1.4-1.8 % ; furfural (4-16 mg/m³) : 0.1-0.7 %

  Acroleine (4-22 mg/m³) : 0.3-1.1 % ; glutaraldehyde (4-21 mg/m³) : 0.6-1.5 % ; hexamethyleentetramine : 38 % ; methanol : quasi 0 % ; fenol : 0 %

 • Reagentia gebruikt voor spectrofotometrische bepaling van formaldehyde


Formaldehyde monitor hantzsch reactie
Formaldehyde monitor Hantzsch reactie

 • Hantzsch method (sub ppb-ppb range) /interferenties (bv glyoxal, H2O2)

 • vloeib fase reactie: form/NH3/2,4 pentadione –pyridine/Hg lamp (400 nm)/

  fluorescentie op 510 nm. ; ontwikkeling van aero laser (D Haaks)


Overzicht meetmethoden aldehydes derivatisering
Overzicht meetmethoden aldehydes Derivatisering

 • DNPH : 2,4,dinitrophenylhydrazine ---DNP hydrazone/acetonitrile ; HPLC – UV detector (360 nm)/DAD/MS ; meest geciteerde methode / hydrazon standaarden BCR-IRMM/TNO ; BIN norm ; Vogel et al, Fresenius, vol 366, p 781-791 (2000)

 • HMP : 2 (hydroxymethyl)piperidine ---- oxazolidine deriv/tolueen ; GC-NPD detector/MS/FID ; web site NIOSH (XAD/silicagel)

 • Breed toepasbaar : impingers, filters, patronen, actieve staalname, passieve staalname, ppm en ppb niveau

 • Standaarden commercieel beschikbaar : geen eigen synthese nodig

 • Simultaan informatie over alle aanwezige aldehydes

  Andere

 • FTIR/DOAS/PAD


Derivatisering met dnph extra info chemische interferenties van ozon en stikstofoxides
Derivatisering met DNPH : extra info Chemische interferenties van ozon en stikstofoxides

 • Bijproducten tgv DNPH + 03 ----- co elutie met formaldehyde en C3-C5 carbonyls verderop

 • Interferentie met formaldehyde : 2,4-dinitrofenol 2,4-dinitroaniline ; 1,3-dinitrobenzeen

 • DNPH + NOx ----- DNPA (2,4 dinitrofenylazide) ; kan co elueren met form. hydrazon

 • O3 oxideert hydrazine (DNPH) groepen tot NOx

 • Zuur midden met specifiek HCl -----2,4 dinitrochloorbenzeen ( HCl niet gebruiken)

 • Reactie van oxidantia met DNPH ----- reduceert de capaciteit van bemonsteringseenheid (back-up)

 • Besluit

 • - dubbele golflengte detectie : 360 nm en 300 nm

 • - optimaliseer scheiding formald hydr en DNPA

 • - nooit HCL gebruiken als zuur midden

 • -ozon scrubber eventueel gebruiken : bv Sigma Aldrich, Waters voor eigen preparatie (KIopl)

 • Potter et al, Anal Chem, vol 68, pp3354-3358, 1996 ; Hayen et al, Reinh der Luft, 63,2003 nr 7


Acroleine bijproducten
Acroleine bijproducten

 • info

JEM, 2001, vol 3, pp 306-310

JEM, 1999, vol 1, pp 39-43

MNBDH /O3en NOX ---

Methyl 2-4 dinitroaniline (scheiding met hydrazones

Ok)


Besluit welke methode gebruiken
Besluit : “Welke methode gebruiken?”

-Internationale literatuur (chemical abstracts database 1967 - ) : ong 1500 artikels;

50 % DNPH / prestaties in internationale ringtesten – haalbare 3 de lijns

-Gebruik in Vlaanderen : werkgroep methode ontwikkeling –compendium lucht

-Emissie : formaldehyde (deriv – color – Hantzsch) ; andere aldehydes (deriv)

-Immissie : deriv


ad