Protein
Download
1 / 31

โปรตีน ( Protein ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 545 Views
 • Uploaded on

โปรตีน ( Protein ). โปรตีน ( Protein ) พบในอาหารประเภทใดบ้าง?. ให้ โปรตีนประเภทสูง ไข่ 1 ฟองให้โปรตีนประมาณ 7 กรัม โปรตีนในไข่เป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ มี กรดอะ มิโนครบทุกชนิด ตามที่ร่างกายต้องการในปริมาณสูง กินไข่ 1 ฟอง เท่ากับดื่มนม 30 ซีซี หรือเท่ากับกินเนื้อสัตว์ 42 กรัม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' โปรตีน ( Protein )' - ulysses-savage


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Protein1
โปรตีน(Protein) พบในอาหารประเภทใดบ้าง?...


 • ให้โปรตีนประเภทสูง

 • ไข่ 1 ฟองให้โปรตีนประมาณ 7 กรัม โปรตีนในไข่เป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ มีกรดอะมิโนครบทุกชนิดตามที่ร่างกายต้องการในปริมาณสูง

 • กินไข่ 1 ฟอง เท่ากับดื่มนม 30 ซีซี หรือเท่ากับกินเนื้อสัตว์ 42 กรัม

 • การกินไข่ดิบ ทำให้ร่างกายได้รับธาตุบำรุงจากไข่เพียงครึ่งเดียว


Protein2
โปรตีน(Protein)

 • เป็นสารชีวโมเลกุล (Biomolecules)

 • โมเลกุลเล็กของโปรตีนเรียกว่า กรดอะมิโน (Amino acid)

 • เป็นสารที่พบมากที่สุดในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป ในเซลล์พืชและสัตว์มีโปรตีนอยู่มากกว่าร้อยละ50ของน้ำหนักแห้ง

 • ธาตุองค์ประกอบที่สำคัญคือ C, H, O และ N บางชนิดมี S, Fe, Pร่วมด้วย


Amino acid
กรดอะมิโน (Amino acid)

**โครงสร้างของโปรตีน คือ กรดอะมิโน ที่ต่อกันเป็นสายยาว


Amino acid


Amino acid


พันธะเพปไทด์(Peptide bond)

Amino acid ต่อกันเป็นสายยาวด้วยcovalent bond เรียกว่าpeptide bondโมเลกุลเพปไทด์


ประเภทของโปรตีน (แบ่งตามหน้าที่)

 • โปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่ง (transport protein) คือโปรตีนที่ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง


 • โปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ (enzyme)คือ โปรตีนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาต่างๆในร่างกาย เช่น กระบวนการย่อยอาหาร ได้แก่ เอนไซม์อะไมเลสมอลเทสซูเครส เปปซินเป็นต้น


 • โปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง (structural protein)คือ โปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างของร่างกาย เช่น คอลลาเจนของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เคอราตินพบในเส้นผม ขน เล็บ ผิวหนัง


ประเภทของโปรตีน ((แบ่งตามลักษณะของการขดและเรียงตัวของโปรตีน)

 • โปรตีนเส้นใย(fibrous protein)

  • เกิดจากสายพอลิเพปไทด์หลายเส้นเรียงขนานกันและพันรอบกันเองคล้ายเส้นเชือก

  • ละลายน้ำได้น้อย

  • ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นโปรตีนโครงสร้าง เพราะมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นสูง

  • เช่น ไฟโบรอินในเส้นไหม คอลลาเจน เคราติน

โครงสร้างของคอลลาเจน


ประเภทของโปรตีน ((แบ่งตามลักษณะของการขดและเรียงตัวของโปรตีน)

 • โปรตีนก้อนกลม (globular protein)

  • เกิดจากสายพอลิเพปไทด์ม้วนขดพันกันเป็นก้อนกลม

  • ละลายน้ำได้ดี

  • ส่วนใหญ่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเมทาบอลิซึมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในเซลล์

  • เช่น เอนไซม์ ฮอร์โมนอินซูลิน ฮีโมโกลบิน


โครงสร้างของโปรตีน (

 • 1.โครงสร้างปฐมภูมิ (primary sturcture)

  • เกิดจากกรดอะมิโนเรียงตัวเป็นสายพอลิเพปไทด์ที่จำเพาะ


 • การเปลี่ยนแปลงลำดับ (amino acid ในโปรตีนอาจมีผลให้รูปร่างของโปรตีนเปลี่ยนไป และอาจมีผลต่อการทำงานของโปรตีนชนิดนั้นๆ เช่น โรค sickle-cell anemia


 • 2. (โครงสร้างทุติยภูมิ(secondary structure)

 • เกิดจากกรดอะมิโนที่อยู่ภายในสายโพลีเปปไทด์เดียวกัน ทำปฎิกิริยากันด้วยพันธะไฮโดรเจน ทำให้เกิดโครงสร้างสามมิติของโปรตีนที่ มี 2 รูปแบบ คือ

  • แบบเกลียวอัลฟา (alpha helix)มีลักษณะเป็นเกลียวขดคล้ายสปริง

  • แบบ Pleated sheet ซึ่งเป็นแผ่นพับซ้อนกันไปมา • 3. (โครงสร้างตติยภูมิ(Tertiary structure)

  • เกิดจากโครงสร้างทุติยภูมิหลายส่วนรวมกันโดยมีแรงยึดเหนี่ยวซึ่งได้แก่

   • พันธะอิออนิค เกิดระหว่างหมู่ R ของกรดอะมิโนที่มีประจุบวกและประจุลบ

   • พันธะไฮโดรเจน

   • พันธะไดซัลไฟด์ เป็นพันธะโควาเลนท์ที่เกิดจากหมู่ไธออลของกรดอะมิโนซีสเทอีน2โมเลกุล 

   • แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่ไม่ชอบน้ำ และแรงแวนเดอร์วาล


 • 4. (โครงสร้างจตุรภูมิ(Quaternary structure)

  • เกิดจากการรวมตัวของหน่วยย่อยชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันของโครงสร้างตติยภูมิ

  • มีแรงยึดเหนี่ยวเหมือนกับในโครงสร้างทุติยภูมิและตติยภูมิ

  • ลักษณะโครงสร้างใหม่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างตติยภูมิซึ่งเป็นหน่วยย่อย

  • โดยอาจรวมกันเป็นลักษณะเป็นก้อนกลม เช่น ฮีโมโกลบิน หรือเป็นมัดเส้นใย เช่น คอลลาเจน


ปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพของโปรตีนปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพของโปรตีน

 • ความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลต

 • ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เอทานอล แอซิโตน

 • ความเป็นกรด หรือเป็นเบส

 • การฉายรังสีเอกซ์ (X – ray)

 • การเขย่าหรือเหวี่ยงแรงๆ ทำให้ตกตะกอน


Biuret test
การปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพของโปรตีนทดสอบไบยูเรต(Biuret test)

การทดสอบไบยูเรต เป็นปฏิกิริยาเฉพาะที่ให้ผลกับสารที่มีพันธะเพปไทด์ตั้งแต่ 2 พันธะขึ้นไป ให้สารสีน้ำเงินม่วง ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อนของCu2+กับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของไนโตรเจนในพันธะเพปไทด์และน้ำ


Biuret test1
การปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพของโปรตีนทดสอบไบยูเรต(Biuret test)


 • โปรตีนที่ได้จากปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพของโปรตีนพืชและสัตว์ให้คุณค่าทางอาหารเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?


ใบงานเรื่อง โปรตีนปัจจัยที่มีผลต่อการแปรสภาพของโปรตีน

 • 1. ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนได้แก่อะไรบ้าง………………………

 • 2. หน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของโปรตีนคืออะไร……………………………

 • 3. ให้นักเรียนวาดโครงสร้างของกรดอะมิโน……………………………

 • 4. กรดอะมิโนแบ่งตามความต้องการของร่างกายออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง จงยกตัวอย่าง

 • 5. โปรตีนเกิดจาก………………มาต่อกันด้วยพันธะ………………

 • 6. สิ่งที่ทำให้โปรตีนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันคืออะไร…………………

 • 7. โปรตีนแบ่งตามลักษณะโครงสร้างออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง…..

 • 8. จงบอกแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนสูง……………………………

 • 9. ถ้ารับประทานโปรตีนน้อยกว่าความต้องการของร่างกายจะเกิดผลอย่างไร………

 • 10. ถ้านักเรียนที่รับประทานอาหารเจหรือเป็นมังสวิรัติ จะต้องกินอาหารประเภทใดจึงจะไม่ขาดสารอาหารประเภทโปรตีน…………………………


ad