1 / 26

PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2009 r.

PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2009 r. SPIS TREŚCI. Zmiana polityki rachunkowości 3

ulmer
Download Presentation

PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2009 r.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PREZENTACJA J.W.CONSTRUCTION HOLDING S.A. WYNIKI ZA I KWARTAŁ 2009 r.

 2. SPIS TREŚCI • Zmiana polityki rachunkowości 3 • Skutki zmian w polityce rachunkowości 4 • Wyniki w I kwartale 2009r. 5 • Realizacja zysku brutto ze sprzedaży w I kwartale 2009 r. 7 • Strategia J.W. Construction Holding S.A. 8 • Strategia - dywersyfikacja ryzyka działalności grupy 9 • Strategia - mieszkania gotowe do zamieszkania 16 • Strategia - przygotowanie nowych inwestycji 17 • Przegląd inwestycji realizowanych 18 • Perspektywy rozwoju branży deweloperskiej w ocenie firmy 24 • Polityka sprzedażowa Spółki w 2009r. 25 2 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 3. ZMIANA W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI • Do końca 2008 Grupa rozpoznawała przychody i koszty zgodnie z MSR 11 stosując „metodę zerową” – zaawansowanie przychodów na danym projekcie przekraczało 50%, – zaawansowanie kosztów przekraczało 40%. • Zgodnie ze zmienionymi przepisami od 2009r., Grupa rozpoznaje przychody i koszty według MSR 18 –moment rozpoznania przychodów to przekazanie lokalu nabywcy aktem notarialnym, ale z możliwością zakwalifikowania również do przychodów lokali spełniających następujące kryteria: uzyskane pozwolenie na użytkowanie,100% wpłaty od nabywcy oraz protokolarny odbiór lokalu przez nabywcę. 3 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 4. SKUTKI ZMIAN W POLITYCE RACHUNKOWOŚCI Zmiany zasad polityki rachunkowości spowodują ; • Rozpoznanie przychodów i kosztów własnych sprzedaży z poszczególnych projektów, a tym samym marży ze sprzedaży zostanie przesunięte w czasie • Wynik z działalności – uzależniony jest od cyklu realizacji inwestycji , rozpoznanie wyniku nastąpi po zakończeniu inwestycji tj. średnio 18-24 m-ce 4 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 5. WYNIKI W I KWARTALE 2009 r. • Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2009 r., o 90,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Dane za 2008 r- po przekształceniu zgodnie z MSR 18 5 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 6. WYNIKI W I KWARTALE 2009 r. • Wzrost zysku z działalności operacyjnej w I kwartale 2009 r., o 179% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego • Wzrost zysku netto w kwartale 2009 r., o 204% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego Dane za 2008 – po przekształceniu zgodnie z MSR 18 6 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 7. REALIZACJA ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY PO PIERWSZYM KWARTALE 2009 r. Poziom wypracowanego zysku brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2009r. jest równy 62,5 mln zł. Główny udział procentowy miały w nim następujące inwestycje: • Osiedle Górczewska I, Warszawa - 31 % • Osiedle Lazurowa, Warszawa - 18 % • Rezydencja na Skarpie, Warszawa - 14 % • Osiedle Leśne, Gdynia - 12 % • Willa Konstancin, Konstancin - 9 % • Osada Wiślana, Warszawa – 7% • Osiedle Centrum, Łódź – 5% 7 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 8. STRATEGIA J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Spółka niezależnie od sytuacji dywersyfikuje ryzyko Grupy poprzez: • Rozwój działalności pozadeweloperskiej spółek z Grupy - ogólnobudowlanej, projektowej, produkcji prefabrykatów budowlanych • Wprowadzenie do sprzedaży oferty powierzchni biurowo-komercyjnych • Realizowanie rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych - żaden z rozpoczętych projektów nie został wstrzymany • Udostępnianie szerokiej oferty handlowej - w tym mieszkania gotowe do odbioru • Kontynuowanie prac związanych z przygotowaniem nowych inwestycji (dokumentacja projektowa i pozwolenia na budowę) 8 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 9. STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Rozwój Spółek w Grupie – siła i potencjał J.W. Construction S.A. - prowadzi działalność budowlano - montażową Mocne strony: • możliwość realizacji kontraktów i zleceń spoza Grupy (w zakresie robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, sanitarnych i drogowych) • doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, własne siły wykonawcze • duże zaplecze sprzętu budowlanego i transportowego 9 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 10. STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Rozwój Spółek w Grupie – siła i potencjał • JW Projekt Sp. z o.o. - działalność z zakresu architektury i projektowania. • możliwość przygotowywania projektów poza Grupą (w ostatnim czasie Spółka otrzymała zaproszenie od Państwowych Portów Lotniczych do udziału w konkursie na projekt luksusowego hotelu przy Okęciu) • wysoko wykwalifikowana kadra w ramach pracowni: architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej 10 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 11. STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Rozwój Spółek w Grupie – siła i potencjał JWCH Produkcja Budowlana Sp. z o.o. - działalność w zakresie wytwarzania prefabrykowanych elementów budowlanych na bazie własnego zakładu z nowoczesną linią produkcyjną • skrócenie okresu realizacji inwestycji • możliwość sprzedaży prefabrykatów budowlanych poza Grupą • docelowo zmniejszenie kosztów inwestycji 11 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 12. STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Powierzchnie komercyjno - biurowe Spółka przygotowana jest do projektu komercjalizacji biurowców, w związku z czym plany realizacji projektów mogą zostać rozpoczęte w niedługim czasie. • Budynek biurowy – Jerozolimskie Point • Warszawa, ul. Badylarska /Al. Jerozolimskie • To nowoczesny 5-kondygnacyjny obiekt biurowy klasy B+ (z możliwością podniesienia do klasy A) zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy. Pow. użytkowa budynku: 4 157 m2. 12 Prezentacja – wyniki za IV kw. 2008r.

 13. STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Powierzchnie komercyjno - biurowe • Budynek biurowy Nowa Dana Szczecin, Al. Wyzwolenia / ul. Odzieżowa To nowoczesny 22-kondygnacyjny obiekt biurowy klasy A. - Pow. użytkowa budynku: 25 324 m2- Powierzchnia biurowa: 20 877 m2- Powierzchnia handlowo-usługowa: 4 447 m2 • Hotel z zapleczem gastronomiczno - usługowym Warszawa, ul. Pileckiego W trakcie opracowywania projektu budowlanego. Powierzchnia obiektu to ok. 16 838 m2. 13 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 14. STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Działalność hotelarska Obecnie Grupa J.W. Construction Holding posiada 4 hotele (dwu- i trzygwiazdkowe) zlokalizowanych w: Zegrzu, Strykowie, Cieszynie i Tarnowie Podgórnym. Oferta hoteli skierowana jest głównie do klientów instytucjonalnych (w zakresie organizacji: konferencji, szkoleń, seminariów), ale także do osób indywidualnych. 14 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 15. STRATEGIA- DYWERSYFIKACJA RYZYKA DZIAŁALNOŚCI GRUPY Działalność hotelarska W 2005 r. Spółka nabyła Ośrodek Turystyczny „Czarny Potok” w Krynicy. Obecnie prowadzona jest rozbudowa i modernizacja obiektu do kategorii „Resort & SPA”. Docelowo planuje się czterogwiazdkowy hotel z gastronomią, wielofunkcyjnymi salami konferencyjnymi oraz pięciogwiazdkowym kompleksem SPA/Wellness. W budynku znajdzie się lobby wraz z główną recepcją, restauracją dla ok. 400 gości oraz wielofunkcyjna sala konferencyjna. 15 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 16. STRATEGIA- MIESZKANIA GOTOWE DO ZAMIESZKANIA Spółka posiada około 90 wolnych lokali gotowych do zamieszkania w zakończonych inwestycjach • Osiedle Leśne w Gdyni • Osiedle Centrum w Łodzi • Osiedle Uroczysko w Katowicach • Willa Konstancin w Konstancinie Jeziornie 16 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 17. STRATEGIA- PRZYGOTOWANIE NOWYCH INWESTYCJI • Niezależnie od sytuacji na rynku trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych inwestycji na bazie posiadanego już „banku ziemi”, w tym: • przygotowanie dokumentacji, m.in.: projektowej • uzyskiwanie pozwoleń na budowę Powyższe działania pozwolą na płynne rozpoczęcie budów w przyszłości. *lokale w sprzedaży- planowane rozpoczęcie budowy w połowie 2009 r. 17 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 18. PRZEGLĄD INWESTYCJI REALIZOWANYCH Rynek warszawski • Górczewska Park II • Warszawa, ul. Górczewska/ Olbrachta • Inwestycja Górczewska Park składa się z 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 886 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. 18 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 19. PRZEGLĄD INWESTYCJI REALIZOWANYCH Rynek warszawski • Lewandów Park Warszawa, ul. Lewandów • Ogrodzony kompleks mieszkaniowy obejmujący ponad 1900 mieszkań. Realizowany dwuetapowo – Lewandów Park I oraz Lewandów Park II. Atrakcyjna lokalizacja z dobrym dojazdem do centrum miasta. 19 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 20. PRZEGLĄD INWESTYCJI REALIZOWANYCH Rynek warszawski • Osiedle Bursztynowe • Warszawa, ul. Korkowa • Niewielkie, kameralne osiedle domów czterokondygnacyjnych. Bardzo dobre połączenie komunikacyjne z centrum miasta. Osiedle ogrodzone i strzeżone. Przewidziano wybudowanie 322lokali. 20 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 21. PRZEGLĄD INWESTYCJI REALIZOWANYCH Rynek warszawski • Wiślana Aleja • Warszawa, ul. Odkryta • Zespół nowoczesnych budynków • 6-kondygnacyjnych. Projekt obejmuje 200 mieszkań wraz z garażami podziemnymi. Szybki i łatwy dostęp do szkół, przedszkoli oraz centrów handlowych. 21 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 22. PRZEGLĄD INWESTYCJI REALIZOWANYCH Rynek warszawski • Ludwinowska Aleja II • Warszawa, ul. Ludwinowska • Na terenie inwestycji zostanie wybudowanych 6 domów w kameralnej zabudowie bliźniaczej z 24 mieszkaniami. 22 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 23. PRZEGLĄD INWESTYCJI REALIZOWANYCH Rynek warszawski • Osada Wiślana • Warszawa, • ul. Marcina z Wrocimowic • Zespół trzykondygnacyjnych budynków z 400 mieszkaniami. Kameralny charakter osiedla podkreśla malownicze, urokliwe położenie nieopodal Wisły i terenów leśnych. 23 Prezentacja – wyniki za IV kw. 2008r.

 24. PERSPEKTYWY ROZWOJU BRANŻY DEWELOPERSKIEJ W OCENIE FIRMY • Niezależnie od utrzymującej się od kilku miesięcy stagnacji na rynku mieszkaniowym szacowany deficyt przekracza 1,5 mln mieszkań (według danych GUS) • Nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe aktywnej grupy klientów wywodzącej się z wyżu demograficznego lat 80-tych • Przewidywany spadek stóp procentowych dla kredytów złotowych • Prognoza malejącej podaży nowych mieszkań począwszy od 2010 r. – firmy deweloperskie wstrzymują budowy i nie rozpoczynają kolejnych projektów co w efekcie spowoduje ponowne zainteresowanie zakupem mieszkań przy prawdopodobnym wzroście cen • Ustabilizowana sytuacja na rynku cen materiałów budowlanych, • W dalszej perspektywie ponowne ożywienie popytu od roku 2010 r. spowodowane efektem Euro 2012 i prawdopodobnym wejściem Polski do strefy euro 24 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 25. POLITYKA SPRZEDAŻOWASPÓŁKI W 2009r. • Oferta różnorodnych programów finansowania zakupu inwestycji dla Klientów • Pakiety na specjalnych warunkach dedykowanych pracownikom instytucji współpracujących z J.W. Construction • Atrakcyjna oferta mieszkaniowa, w tym mieszkania gotowe do odbioru • Programy wykończenia wnętrz dla Klientów • Wdrażanie alternatywnych kanałów sprzedaży • Stałe działania marketingowe • Elastyczne podejście do klienta - możliwość negocjacji cen w zależności od wysokości i harmonogramu wpłat 25 Prezentacja – wyniki za I kw. 2009r.

 26. RELACJE INWESTORSKIE: Małgorzata Szwarc-Sroka Dyrektor Pionu Ekonomicznego i Dyrektor Biura ds. Relacji Inwestorskich tel.: 022 771 77 85 / 0 22 771 78 10 bądź 022 771 75 10 relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl

More Related