os s hlavn m ezn m pohybem rota n m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OS s hlavním řezným pohybem rotačním PowerPoint Presentation
Download Presentation
OS s hlavním řezným pohybem rotačním

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

OS s hlavním řezným pohybem rotačním - PowerPoint PPT Presentation


 • 179 Views
 • Uploaded on

OS s hlavním řezným pohybem rotačním. Soustruhy, vrtačky P5. OS s hlavním řezným pohybem rotačním. Hlavní řezný pohyb je rotační Rotuje obrobek – soustružení Rotuje nástroj – vrtání, vyvrtávání, frézování , broušení,…. Soustruhy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OS s hlavním řezným pohybem rotačním' - ulmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
os s hlavn m ezn m pohybem rota n m1
OS s hlavním řezným pohybem rotačním
 • Hlavní řezný pohyb je rotační
   • Rotuje obrobek – soustružení
   • Rotuje nástroj – vrtání, vyvrtávání, frézování, broušení,…..
soustruhy
Soustruhy
 • Nejrozšířenější stroje pro obrábění rotačních i nerotačních součástí
 • Charakteristika :
  • Rotační pohyb vykonává obrobek ( vodorovná nebo svislá osa) - je třeba přesně spojit obrobek s rotující činnou částí stroje
  • Posuvné pohyby vykonává nástroj- je upevněn k jiné části stroje, je přesně posouván a veden
soustruhy1
Soustruhy
   • Je možno :
   • Obrábět vnější a vnitřní rotační plochy válcové, kuželové, obecné
   • Obrábět rovinné plochy kolmé k ose otáčení obrobku
   • Řezat závity
   • Vrtat, vyvrtávat
   • S přídavnými zařízeními lze brousit válcové plochy
 • Typy :
   • hrotový, lícní, revolverový, svislý, speciální,..
   • velký, střední, malý
   • ruční, NC
hrotov soustruh1
Hrotový soustruh
 • Rozměrový parametr :
  • oběžný průměr nad ložem ( mezní průměr kružnice opsané kolem osy soustružení, kdy se obrobek ještě může volně otáčet nad vodicími plochami lože)
  • vzdálenost mezi hroty ( největší vzdálenost mezi hroty koníku a vřeteníku při zasunuté pinole
 • Výkonový parametr : točivý moment
 • Užití : univerzální využití
hrotov soustruh2
Hrotový soustruh
 • Funkční celky :
 • Rám stroje - otevřený rám :
 • lože, vřeteník, koník, suporty upínací deska, čelisti
hrotov soustruh r m stroje
Návrhové výpočty rámu - MKP :

tuhost

vlastní frekvence

MKP model :

zatížení řeznými silami ( krut)

zatížení tíhovými silami ( tlak)

zatížení silami od pohonného mechanismu

Hrotový soustruh -rám stroje
hrotov soustruh lo e
Hrotový soustruh - lože
 • Lože
 • základní nosná část
 • základní profil lože pro zvýšení tuhosti doplněn žebry - MKP
 • odvod třísek
 • vodicí plochy (2 - 4 )
hrotov soustruh v eten k
Hrotový soustruh - vřeteník
 • Vřeteník stroje -
 • upevněn na loži
 • v něm uložen pohonný systém - výstupním členem je vřeteno ukončené hrotem
hrotov soustruh v eten k1
Hrotový soustruh - vřeteník
 • Dostatečná tuhost skříně - žebrování
 • zachycení řezných sil i hmotnosti obrobku
hrotov soustruh v eteno
Hrotový soustruh -vřeteno
 • Přenáší na obrobek rotační pohyb
 • přesnost jeho chodu přímo ovlivňuje přesnost práce
   • házení ložisek
   • dokonalé uložení ( nesmí měnit polohu)
   • malé pasívní odpory ( opotřebení, vznik vůlí)
 • deformace vřetene a nepřesnost chodu mají vliv na vznik samobuzeného kmitání
hrotov soustruh kon k
Hrotový soustruh - koník
 • Posouván a veden po loži, upnutí během práce
 • nese výsuvnou pinolu s hrotem pro upnutí obrobku
 • radiální tuhost jako u vřeteníku
 • axiální odpružení hrotu
 • ( teplotní dilatace obrobku)
hrotov soustruh suporty
Hrotový soustruh - suporty
 • V suportu je upnut nástroj
 • systém těles vzájemně pohyblivě spojených :
  • podélný suport
  • příčný suport
  • otočná část
  • nožové saně
  • revolverová hlava
  • příslušenství
hrotov soustruh suporty1
Hrotový soustruh - suporty
 • V tělese suportu je posuvový mechanismus
  • motor - střídavý regulační
  • převodový mechanismus - ozubená kola
  • mechanismus pro přeměnu rotačního pohybu v přímočarý
  • rozvod na pohyb dalších částí suportu
 • Na tělese suportu jsou vodicí plochy
hrotov soustruh up nac deska
Hrotový soustruh -upínací deska
 • na vřeteni je upevněna upínací deska s čelistmi
hrotov soustruh up n n obrobku
Hrotový soustruh -upínání obrobku
 • Mezi hroty
 • Do čelistí, sklíčidel na lícní desce
hrotov soustruh pohonn syst m
Hlavní pohonný systém :

regulační střídavý motor + 2-3 stupňová převodovka pro zvýšení momentu

Vedlejší pohonný systém - posuv :

regulační střídavý motor + mechanismus přeměny rotačního pohybu v přímočarý ( kuličkový šroub nebo pastorek a hřeben)

Hrotový soustruh - pohonný systém
hrotov soustruh pohonn syst m1
Návrhové a kontrolní výpočty pohonu :

návrh motoru

dimenzování převodovky ( kontrola ložisek, ozubení, hřídelů,životnost,....)

kontrola mechanismu pro převod rotačního pohybu v lineární - kuličkového šroubu ( deformace, uložení, kritické otáčky, vzpěr, životnost,....)

Hrotový soustruh - pohonný systém
hrotov soustruh spojen pohybliv a pevn
Vedení -

kluzné

valivé

pro těžké soustruhy hydrostatické

Uložení vřetene -

valivé

pro těžké soustruhy kombinované hydrostatické

Spojení -

vřeteník

lože se základem stroje

Upínání -

obrobku

částí stroje ( koníku)

Hrotový soustruh - spojení pohyblivá a pevná
hrotov soustruh spojen
Hrotový soustruh - spojení
 • Návrhové a kontrolní výpočty spojení :
 • návrh a kontrola vedení ( měrné tlaky, únosnost, tuhost vedení, …)
 • návrh a kontrola uložení ( tuhost, únosnost,..)
 • dimenzování upínacích mechanismů
 • dimenzování šroubových spojení
hrotov soustruh p slu enstv
Hrotový soustruh - příslušenství
 • Opěry
 • Podvalky
 • Přídavná technologická zařízení pro
 • broušení, hloubkové vrtání, frézování,…
l cn soustruh
Lícní soustruh
 • Rozměrový parametr :
  • oběžný průměr nad ložem
 • Výkonový parametr :
  • točivý moment
 • Užití :
 • stroje pro menší ploché obrobky - málo tuhé letmé upnutí namáhání vřetene
svisl soustruh karusel
Svislý soustruh- karusel
 • Rozměrový parametr :
  • oběžný průměr ( průměr soustružení s nejvíce vyloženým nástrojem)
  • výška soustružení ( mezi upínací deskou a nástrojem a deskou)
 • Výkonový parametr :
  • točivý moment
 • Užití :
 • k obrábění těžkých součástí, jejichž průměr je větší než délka.
svisl soustruh karusel1
Svislý soustruh- karusel
 • Funkční celky :
   • Rám stroje -
     • lože
     • upínací deska vodorovná
     • 1-2 stojany
     • příčník
     • smykadla
   • Pohonný systém - hlavní pohon, posuvy smykadel
   • Spojení - vedení, uložení desky, spojení se základem, upínací mechanismy
jednostojanov svisl soustruh
Jednostojanový svislý soustruh
 • Rám otevřený
  • lože
  • otočná deska někdy posuvná po loži - žebrování desky
  • stojan - velký průřez, žebrování ( nepříznivé namáhání - vetknutý nosník)
 • Ohyb, krut
jednostojanov svisl soustruh1
Jednostojanový svislý soustruh
 • příčník - je vedený na vodicích plochách stojanu, výškově přestavitelný
  • Namáhán rovněž nepříznivě – vetknutý nosník
 • smykadla příčníková ( 1 – 2),
 • smykadla boční stojanová
  • Ohyb, krut, kontrola vlastních frekvencí
 • MKP optimalizace částí rámu
dvoustojanov svisl soustruh
Dvoustojanový svislý soustruh
 • Uzavřený rám
  • lože
  • otočná deska
  • stojany – někdy posuvné
  • Příčník – vedený po stojanech
  • smykadla
svisl soustruhy
Svislé soustruhy
 • Pohonný systém :
 • hlavní pohon -regulační AC motory
 • posuvy – vlastní regulační motory + kuličkový šroub
 • Vedení , uložení
 • příčníky –vedení valivé, kluzné
 • upínací deska - hydrostatické, valivé, kluzné
svisl soustruhy1
Svislé soustruhy
 • Příklad konstrukce a uložení otočné desky :
  • Žebrovaný odlitek
  • Valivé a kluzné uložení
svisl soustruhy2
Svislé soustruhy
 • automatické výměny nástrojů
 • rotační pohon nástrojů
 • paletizace obrobků
 • NC
revolverov soustruh
Revolverový soustruh
 • Koncepčně podobný hrotovému soustruhu – stroj pro postupné provedení několika jednoduchých operací při jednom upnutí obrobku
 • Zásobník nástrojů – revolverová hlava na suportu
 • Nástroje se postupně účastní obrábění
 • Podle polohy revolverové hlavy :
  • RS se svislou osou hlavy – bubnovou
  • RS s vodorovnou osou hlavy – hvězdicovou
  • RS s šikmou osou hlavy - výjimečně
revolverov soustruh1
Bubnová hlava

Plochý otáčející se kotouč, nástroje na jeho čele

Hvězdicová

Šestihran, nástroje na obvodu

Revolverový soustruh
automaty poloautomaty
Automaty, poloautomaty
 • Koncepcí podobné hrotovým soustruhům, často pracují kopírováním podle šablony
 • Obrobek upnut ve sklíčidle nebo ve hrotech
 • Pracovní cyklus je programován – posuvy, otáčky, snímače kopírovacího zařízení, polohy nástrojové hlavy
vrta ky
Vrtačky
 • Rotační i posuvný pohyb vykonává nástroj
 • (konstrukce vřetene musí umožnit rotaci i posuv)
 • Obrobek je upnut
 • Slouží k obrábění děr do plného materiálu vrtákem, výhrubníkem a výstružníkem
vrta ky1
Vrtačky
 • Rozměrový parametr :
  • vrtací průměr ( velikost otvoru, který lze vrtat v oceli běžných mechanických vlastností)
  • lze doplnit eventuálně možným poloměrem otáčení a výškovou přestavitelností vřeteníku
 • Typy :
  • Podle koncepce se dělí na stolní, sloupové, stojanové, otočné.
vrta ky stoln
Vrtačky stolní
 • Otvory do 20 mm
 • Rám : základová deska, sloup, vřeteník s uloženým vřetenem
 • Pohon : elektromotor , přesuvná ozubená kola, řemeny
 • Uložení vřeten : valivé
 • Použití v řadě
vrta ky sloupov stojanov
Vrtačky sloupové, stojanové,
 • Rám :
 • Základová deska + sloup nebo stojan – nepříznivé namáhání ( vetknutý nosník)
 • Výškově přestavitelný vřeteník je veden na stojanu
 • Upínací stůl – posuvný křížově
 • Pohonný systém : elektromotor + ozubená kola
 • posuvy odvozeny od HPS
 • Uložení : vřeteno valivě
 • Vedení : kluzné
oto n vrta ky
Otočné vrtačky
 • Rám :
 • Po stojanu je vedeno otočné rameno, nese posuvný vřeteník s nástrojem
 • Obrobky upnuty na základové desce nebo na stole
oto n vrta ky1
Otočné vrtačky
 • Kontrola celkové deformace na nástroji vlivem tíhových síl, řezných síl a jejich momentů :
 • Deformace sloupu y sl
 • Deformace ramene yr
   • Analyticky jako vetknuté nosníky, MKP
 • Deformace ložisek y lož
   • Podle katalogových vztahů, Palmgren
oto n vrta ky2
Otočné vrtačky
 • Pohonný systém :
 • Pohon vřetene -elektromotor, přesuvná kola
 • Posuvy –většinou vlastní motor + mechanismus přeměny rotace v lineární pohyb( pastorek+ hřeben, šroub+matice)
 • Uložení : vřeteno valivě
 • Vyvážení vřetene ( pružinami)
mont n vrta ky
Montážní vrtačky
 • Slouží k vrtání a řezání závitů na rozměrných a těžkých dílech strojů –
 • Na sloupu vrtačky je otáčivě uloženo dvojité rameno s naklápěcím vřeteníkem
vrta ky sou adnicov
Vrtačky souřadnicové
 • Pro sériovou výrobu
 • Umožňuje vrtat díry bez orýsování a bez přípravků
 • Pod vřeteníkem je valivě uložený stůl pohyblivý ve dvou osách pomocí kuličkových šroubů
 • Libovolné nastavení stolu – NC řízení
vrta ky v cev etenov
Vrtačky vícevřetenové
 • Sériová, hromadná výroba
 • Vrtání více otvorů najednou ( až 70)
 • Neměnné polohy nástrojů
 • Proměnlivá poloha nástrojů