Ekonomske
Download
1 / 40

Ekonomske - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Ekonomske. Integracije. Vsebina. Vrste ekonomskih integracij Skupni evropski gospodarski prostor. Cilji in sredstva. Čimbolj svobodna menjava Zniževanje (ukinjanje) ovir. Vrste integracij. Cona proste trgovine Carinska unija Skupni trg Ekonomska in denarna unija. Shema “babuške”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ekonomske' - ulmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ekonomske

Ekonomske

Integracije


Vsebina
Vsebina

 • Vrste ekonomskih integracij

 • Skupni evropski gospodarski prostor


Cilji in sredstva
Cilji in sredstva

 • Čimbolj svobodna menjava

 • Zniževanje (ukinjanje) ovir


Vrste integracij
Vrste integracij

 • Cona proste trgovine

 • Carinska unija

 • Skupni trg

 • Ekonomska in denarna unija


Shema babu ke
Shema “babuške”

C+MU

E+MU

SK. TRG

s

CU

CPTCona proste trgovine1
Cona proste trgovine

X

5%

B

10%

A

C

20%

D

30%


Pravila o izvoru
Pravila o izvoru

 • Blago je v bistvenem delu izdelano/predelano

 • Blago je v DČ dokončno izdelano

 • Vrednost ‘domačih’ sestavnih delov višja kot vrednost uvoženih


Carinska unija
Carinska unija

 • Skupna carinska tarifa (Common External Tariff - CET)

 • Ni pravil o izvoru

 • Vseeno kam se najprej izvozi

 • Prost pretok za vse blago


Skupni trg
Skupni trg

 • Prost pretok blaga

 • Prost pretok storitev

 • Prost pretok kapitala

 • Prosto gibanje oseb


Ekonomska in denarna unija
Ekonomska in denarna unija

 • Prost pretok produkcijskih faktorjev

 • Enotna politika:

  Notranje gospodarstvo DČ

  Sociala

  Denar


Regionalne ekon integracije
Regionalne ekon. integracije

 • European Free Trade Association

  EFTA

  Kdo?

 • Central European Free

  CEFTA

 • North American Free Trade Association

  NAFTA


Druge
Druge

 • Associación Latinoamericana de Integración 1980

 • Andski pakt 1969 (po vzoru EGS)

 • FTAA - Vseameriška CPT (34 članic)

 • Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC)

 • Economic Community of West African States (ECOWAS)


Evropski gospodarski prostor
Evropski gospodarski prostor

 • ES + EFTA

 • Razširitev prostih pretokov

 • Razširitev določenih drugih pravnih instrumentov

  • Luganska konvencija (BK) - uredba 44/2001Vsebina1
Vsebina

 • Predstavitev najpomembnješih mehanizmov

 • Arbitraža

 • Alternativno reševanje sporov

 • Nacionalna sodišča


Instrumenti mjp
Instrumenti MJP

 • Mednarodno sodišče v Haagu (ICJ)

 • STO (appellate Body)

 • ICSID (International Centre for the Settlement of Investment Disputes)

 • Iran-US Claims Tribunal (Iran-US CTR)

 • Sodišče ES

 • Meddržavne arbitraže (SLO – CRO ?)


Instrumenti zasebnega prava
Instrumenti zasebnega prava

 • Arbitraža (‘zasebno sodstvo’)

 • Alternative dispute resolution (ADR)

 • Nacionalna sodišča

  Posebna gospodarska (trgovinska, pomorska sodišča)

  Sodišča splošne pristojnosti


Konciliacija mediacija
Konciliacija (mediacija)

 • Alternativa ali uvod v arbitražo

 • Mirno reševanje sporov

 • ’Sporazum’ o spornih točkah

 • Predpogoj: ugodna klima med strankama


Druge metode adr
Druge metode ADR

 • Adjudication

 • Mini-trial

 • Med-arb


Mednarodna arbitra a
Mednarodna arbitraža

 • Institucionalna

 • Ad hoc


Mednarodna arbitra a prednosti
Mednarodna arbitraža - prednosti

 • Stranki sami določata ‘sodnike’

 • Stranki lahko sami določita materialno + procesno pravo

 • Ni političnega elementa

 • Bolj praktično naravnana


Mednarodna arbitra a prednosti1
Mednarodna arbitraža - prednosti

 • Arbitri so tudi strokovnjaki glede dejanskih vprašanj,

 • Arbitraža je pogosto hitrejša in cenejša od sodnega postopka,

 • Postopek je tajen, odločba ni objavljena (diskretnost),

 • Arbitraža pogosto sprejemljiva za države.


Arb ni neodvisna od nacionalnih pravnih redov
Arb ni neodvisna od nacionalnih pravnih redov

 • Katerih?

  Države kjer se izda odločba

  Države kjer se predlaga izvršba

 • Mehanizmi za izvršitev

 • Preizkus s strani strani sodišča


Mednarodne arbitra ne insittucije
Mednarodne arbitražne insittucije

 • Arbitražno sodišče MTZ v Parizu

  • www.iccwbo.org/

 • Londonsko mednarodno arbitražno sodišče (London Court of International Arbitration - LCIA)

  • www.lcia-arbitration.com

 • Ameriško arbitražno združenje (American Arbitration Association - AAA) s sedežem v New Yorku.

  • www.adr.org


Uncitral
UNCITRAL?

 • Ne nudi arbitraže, samo pravila

 • Pravila o arbitražnem postopku 1976

 • Modelni zakon o mednarodni trgovinski arbitraži 1985

 • Velik pomen za ad hoc arbitraže


Pravna narava arb
Pravna narava arb

 • Pogodbeni element

 • Sodni element


Pogodbeni element
Pogodbeni element

 • Samo na podlagi pogodbe

 • Ali lahko arbiter sam odloči če je pristojen, v primeru, da ena od strank njegovo pristojnost oporeka?

 • Ali lahko arbiter, v primeru, ko je arbitražna klavzula vnesena v osnovno pogodbo odloči, da je pogodba nična z učinkom ex tunc?


Pogodbeni element1
Pogodbeni element

 • »Such a contract is often to be found as an arbitration clause in a commercial, industrial or other type of contract. Where so found, it is in strict analysis, a separate contract, ancilliary to the main contract.«(VB 1981)

 • UNCITRAL Rules: »Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration ...«


Uporaba prava
Uporaba prava

 • Formalno

  ’Hišna’ pravila institucionalnih arbitraž

  UNCITRAL-ova pravila

  Nacionalno pravo

 • Materialno

  Lex mercatoria

  Izbrano nacionalno pravo (stranki ali arbiter)

  ‘Ex aequo et bono’


Kako dolo a arbiter materialno pravo
Kako določa arbiter materialno pravo?

 • MZP države, kjer zaseda

 • Splošna načela MZP

 • MZP ene ali/in druge stranke


Priznanje in izvr itev
Priznanje in izvršitev

 • Arbitražna odločba (Arbitral Award)

 • Ženevska konvencijo iz leta 1927 in protokol iz leta 1923

 • Evropska konvencija o mednarodni trgovinski arbitraži iz leta 1961

 • New Yorška konvencija 1958


Zavrnitev po ny konvenciji
Zavrnitev po NY konvenciji:

 • Če je arbitražni dogovor po pravu, kateremu je podvržen, neveljaven (čl. V/1 tč. a),

 • Če je odločba bila razveljavljena s strani sodišča v državi, kjer je bila izdana ali v državi, katere arbitražno pravo je bilo uporabljeno (čl. V/l tč. e),


Zavrnitev po ny konvenciji1
Zavrnitev po NY konvenciji:

 • Če spor po pravu, kateremu je podvržen, ni mogoče reševati arbitražno (čl. V/2 tč. a)

 • Če bi bilo priznanje ali izvršitev odločbe v nasprotju s temeljnimi načeli javnega reda države, kjer se zahteva priznanje ali izvršitev (čl. V/2 tč. b).

 • SEEE v. Yugoslavia

  Odločba 1956

  Priznanje 1987


Nacionalna sodi a
Nacionalna sodišča

 • V domači državi ene od strank

 • V tretji državi

 • MZP


Pomen pravil o pristojnosti
Pomen pravil o pristojnosti

 • Določajo katero procesno pravo se bo uporabilo

 • Posredno določajo, katero materialno pravo

 • Navezne okoliščine

  Teritorialne,

  Personalne

  Stvarne narave


Navezne okoli ine
Navezne okoliščine

 • Sedež pravnih oseb

 • Prebivališče in držav­ljanstvo fizičnih oseb,

 • Kraj izpolnitve pogodbe

 • Kraj kjer je bilo storjeno škodno dejanje

 • Kraj, kjer so nastopile posledice

 • Ekonomska prisotnost (‘doing business in’)

  • TACA v. RR – ZDA 1965)

  • Kaprun …


Uredba 44 2001
Uredba 44/2001:

 • Temeljna navezna okoliščina prebivališče, oziroma sedež toženca (čl. 2).

 • Posebne navezne okoliščine:

  Kraj izpolnitve pogodbene obveznosti (čl. 5 tč. 1)

  Izvenpogodbena odgovornost: kraj kjer je bilo dejanje storjeno (čl. 5 tč. 3).

  Bier (ECJ)


Lord denning
Lord Denning:

 • »As a moth is drawn to the light, so is a litigant drawn to the United States. If he can only get his case into their courts, he stands to win a fortune. At no cost to himself: and at no risk of having to pay anything to the other side. The lawyers there will conduct the case ‘on spec’ as we say or on a ‘contingency fee’ as they say. The lawyers will charge the litigant nothing for their services, but instead they will take 40 per cent of the damages, if they win the case in court, or out of court on a settlement. If they lose, the litigant will have nothing to pay to the other side. The courts in the United States have no such costs deterrent as we have. There is also in the United States a right to trial by jury. These are prone to award fabulous damages. They are notoriously sympathetic and know that the lawyers will take their 40 per cent before the plaintiff gets anything. All this means that the defendant can be readily forced into a settlement. The plaintiff holds all the cards«.[


Privla nost ameri kih sodi
Privlačnost ameriških sodišč

 • Posebna pravila glede predložitve dokazov

 • Punitive damages

 • No cure, no pay

 • Contingency fee

 • “Ambulance chasers”

 • Forum non conveniens (Bhopal)