Download
kult rne povedomie a vyjadrenie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kultúrne povedomie a vyjadrenie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kultúrne povedomie a vyjadrenie

Kultúrne povedomie a vyjadrenie

154 Views Download Presentation
Download Presentation

Kultúrne povedomie a vyjadrenie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kultúrne povedomie a vyjadrenie Lekcia 1 Vstupný test a definície

 2. Vstupný test • Aká je národný kvet Anglicka? • Lotos • Tulipán • Ruža • Strelícia

 3. Vstupný test • Na čo musíte prihliadať pri pracovných rokovaniach v Mexiku? a) Bežne sa neuzatvárajú žiadne písomné zmluvy. b) Rokovania prebiehajú čo najrýchlejšie. c) Dohody sa musia uzatvárať písomne s podpisom oboch strán a právnym overením.

 4. Vstupný test • Na čo by ste nemali zabudnúť pri súkromnom pozvaní v Turecku? a) Vhodné je pochváliť zariadenie domu. b) Pred jedlom by som mal všetkým zaželať dobrú chuť. c) Pozvanie sa musí opätovať.

 5. Vstupný test • V Tunisku má pokrútenie hlavou iný význam ako v Európe. Čo sa tým vyjadruje? a) Áno b) Nie c) Možno

 6. Vstupný test • Čo nesmiete urobiť v Thajsku, aby ste neprebudili zlých duchov? a) Vojsť do pivnice. b) Stúpiť na prah dvier. c) Vyjsť na povalu.

 7. Vstupný test • V ktorej krajine trvá pracovný týždeň od nedele do štvrtka? a) V Argentíne b) V Egypte c) V Keni

 8. Vstupný test • Na čo musíte bezpodmienečne dbať v synagóge? a) Musíte si vyzuť obuv. b) Musíte si pokryť hlavu. c) Ženy majú vstup zakázaný.

 9. Vstupný test • Čo by ste pokiaľ možno nemali priniesť pri pozvaní v Číne? a) Kvety b) Pralinky c) Alkohol

 10. Vstupný test • Ako požívate alkohol v Taliansku? a) Pijete len s mierou, pretože podnapitosť sa v Taliansku odsudzuje b) Pijete koľko môžete, zdržanlivosť by sa považovala za neslušnosť c) Nepijete alkohol, pretože u hostí neradi vidia pitie alkoholu

 11. Vstupný test • V ktorej krajine sa pri vstupe do súkromia vyzúva obuv? a) V Grécku b) V Austrálii c) V Thajsku

 12. Vstupný test • So svojim domácim známym v Austrálii idete do hostinca : Ako sa zachováte pri platení? a) Zaplatím rundu a to isté očakávam od neho. b) Svoje nápoje si platím sám. c) Pretože hostí vždy pozývajú, ostatní platia za mňa.

 13. Vstupný test • V islamskej krajine vás pozvú na obed, pri ktorom nepodávajú príbory. Ako sa zachováte? a) Jem len pravou rukou, pretože ľavá sa považuje za nečistú. b) Podľa toho, či som ľavák alebo pravák. Hlavná vec, nejem oboma rukami, aby som nevyzeral pažravý. c) Jem oboma rukami.

 14. Vyjadrenie kultúry • Pojem vyjadrenie tradičnej kultúry sa používa v medzinárodnom občianskom spoločenstve pri dielach pôvodných obyvateľov a tradičných spoločenstiev. Vyjadrenie tradičnej kultúry (alebo vyjadrenie tradičného folklóru) zahŕňa hudbu, umenie, design, názvy, znaky a symboly, predstavenia, architektonické formy, ručné práce, poviedky.

 15. Vyjadrenie tradičnej kultúry • Tradičné formy kultúry, či už hmotná alebo nehmotná, ktorou sú vyjadrované vedomosti a kultúra sa objavuje alebo dokazuje v nasledujúcich formách vyjadrenia a kombináciách: • slovné prejavy ako príbehy, eposy, legendy, poézia, hádanky a iné slovné formy, slová, znaky, mená a symboly. • hudobné vyjadrenia ako piesne a inštrumentálna hudba • vyjadrenia pomocou aktivity ako tance, hry, obrady, rituály a iná produkcia

 16. Vyjadrenie tradičnej kultúry • hmotné prejavy hlavne prejavy umenia kresby, maľby(vrátane malieb na telo), rezbárske práce, sochy, hrnčiarske výrobky, terakota, mozaiky, drevárske práce, kovové nádoby, šperky, košikárske práce, ručné práce, textílie, sklenené výrobky, koberce, kroje, remeselné práce, hudobné nástroje a architektonické formy sú • produktmi tvorivej intelektuálnej činnosti zahŕňajúc tvorivosť jednotlivcov ale aj kolektívov • znaky kultúrnej a sociálnej identity spoločenstva a kultúrneho dedičstva a • prejavy zachovávané, používané a rozvíjané určitým spoločenstvom alebo jednotlivcami, ktorí majú právo alebo zodpovednosť ich vykonávať v súlade so zvykovým právom a praktikami spoločnosti.

 17. Kultúrne povedomie • Pozrite si video • http://www.youtube.com/watch?v=Prrx9l2X80A • Kultúrne povedomie je základom komunikácie a zahŕňa schopnosť začlenia sa do kolektívu a uvedomenia si kultúrnych hodnôt, presvedčenia a vnemov. • Kultúrne povedomie sa stáva dôležitým, ak sa dostávame do stretu s ľuďmi s iných kultúr. Ľudia vidia, vysvetľujú si a hodnotia veci rozdielnymi spôsobmi. Čo sa považuje za prijateľné správanie v jednej kultúre je často neprijateľné v inej. • Vzostup kultúrneho povedomia znamená vidieť pozitívne a negatívne aspekty kultúrnych rozdielov. Kultúrna diverzia môže byť zdrojom problémov, najmä ak organizácia žiada aby ľudia mysleli alebo sa správali podobne.

 18. Kultúrne povedomie • Aby ľudia získali kultúrne povedomie musia si uvedomiť, že: • Nie všetci sme rovnakí • Podobnosť a rozdielnosť sú obe dôležité • Je viacero spôsobov ako dosiahnuť rovnaký cieľ a ako žiť svoj život. • Najlepší spôsob záleží na kultúrnej výnimočnosti. Každá situácia je rozdielna a môže vyžadovať odlišné riešenie..

 19. Kultúrne povedomie & znalosť • Kultúrne povedomie • Rozvíjanie senzitivity a pochopenia s inými etnickými skupinami • zahŕňa povedomie o ostaných kultúrach v zmysle prístupu a hodnôt • zahŕňa flexibilitu a otvorenosť • je doplnené kultúrnou znalosťou. • Kultúrna znalosť • oboznamovanie sa s vybranými kultúrnymi znakmi, históriou, hodnotami, systémov presvedčení a správania členov inej etnickej skupiny

 20. ĎAKUJEME Úspešne ste ukončili túto sekciu. Ďakujeme vám za účasť na tomto učebnom stretnutí a nikdy sa neprestávajte zaujímať o učenie.