slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ul. ?wi?tokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 mf.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ul. ?wi?tokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 mf.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu Tomasz Michalak Departament Polityki Celnej Dyrektor. ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 www.mf.gov.pl. Podstawy działania. Działamy i zmieniamy się - planowo, - przewidywalnie - konsekwentnie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ul. ?wi?tokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 55 55 mf.pl' - ulfah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kierunki zmian i ułatwień dla biznesu

Tomasz Michalak

Departament Polityki Celnej

Dyrektor

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

tel.: +48 22 694 55 55

www.mf.gov.pl

slide2

Podstawy działania

Działamy i zmieniamy się

- planowo,

- przewidywalnie

- konsekwentnie

w oparciu o publicznie znane dokumenty:

 • Przepisy prawa
 • Strategia Działania na lata 2010-2015. Służba Celna 2015+
 • Modernizacja SC na lata 2008-2011
 • Program Antykorupcyjny
 • Program e-CŁO
 • Priorytety rozwojowe 3i INTERNET, INTELLIGENCE, INNOVATION
slide3

Rewizja strategii działania Służby Celnej

Priorytety rozwojowe 3i

 • INTERNET wykorzystanie narzędzi elektronicznych i obecność w środowisku cyfrowym
 • INTELLIGENCE inteligentne wykorzystanie wiedzy
 • INNOVATION dążenie do wdrożenia nowych rozwiązań
slide4

New public management (NPM)

Zwiększenie efektywności administracji celnej poprzez:

 • Wyznaczanie celów i monitorowanie wyników – strategiczne myślenie
 • Wyznaczenie standardów usług i korzystanie z rozwiązań benchmarkingowych, budowanie odpowiedzialności administracji za świadczone usługi – sprawność
 • Wprowadzanie rozwiązań nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi – zaangażowanie
 • Otwartość na sygnały płynące z otoczenia i z wnętrza organizacji
 • Automatyzacja procesów na rzecz zredukowania biurokracji
slide5

PODSUMOWANIE

KIERUNEK ROZWOJU

Służba celna innowacyjnie wykorzystuje wiedzę

do świadczenia lepszych usług

w erze cyfrowego stylu życia

slide6

Kierunki dalszych zmian

zapowiadane na spotkaniu w maju 2012

– stan realizacji

Zmiany przepisów:

 • Ustawa o Służbie Celnej
  • m.in. uproszczenie audytu
 • Prawo celne i Rozporządzenia
  • Niższe opłaty za depozyt, zniesienie opłat za badanie towaru z urzędu, dalsze upraszczanie formularzy, ułatwienia wystawianiu TIR i Świadectw Pochodzenia
 • Podatki: akcyza, VAT
  • Akcyza: 19 zmian (dogodniejsze terminy, niższe sankcje, mniej upoważnień. VAT: prace nad zmianą ustawy
 • Deregulacja zawodu agenta celnego - propozycje Ministra Sprawiedliwości
slide7

Kierunki dalszych zmian

zapowiadane na spotkaniu w maju 2012

– stan realizacji

Funkcjonowanie Służby Celnej:

 • Analiza ryzyka na rzecz ułatwień
  • Segmenty ryzyka
 • Ułatwienia jako uzupełnienie AEO i procedur uproszczonych
  • Wsparcie przedsiębiorstw średniego i niskiego ryzyka
 • Ułatwienia na granicy
  • e-Booking BUS, e-Booking TRUCK, Zielony Pas AEO
 • Realizacja Programu e-CŁO
  • AIS, AES, ZEFIR2, SZPROT i in, oraz COPD w Radomiu
 • Realizacja Strategii Działania
  • Inicjatywy strategiczne z perspektywy klienta np. SINGLE WINDOW
slide8

Deregulacja

Projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych

 • Zmiana przepisów dotyczących zawodu agenta celnego

Projekt założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

 • Obszar cła
 • Obszar akcyzy
slide9

Deregulacja – obszar cła

Ustawa Prawo celne – miejsca uznane dedykowane

(propozycja przekazana Ministrowi Gospodarki)

 • rozszerzenie delegacji dot. wydania rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego
 • dodanie kryteriów podmiotowych kwalifikujących do uznania miejsca
slide10

Deregulacja – obszar akcyzy

 • Składanie deklaracji przez Internet
 • Stosowanie procedur uproszczonych do wyrobów akcyzowych
 • Rozszerzenie kręgu podmiotów mogących się ubiegać o zwrot zapłaconego od wyrobów akcyzowych podatku akcyzowego w związku z ich wywozem z terytorium kraju
 • Odstąpienie od obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu celnego przez podatników o formie prowadzonej ewidencji
slide11

Organizacja procesu wydawania pozwoleń

Zmiana zarządzenia MF w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

(od 1 stycznia 2013)

 • Stworzenie komórki obsługi przedsiębiorców w izbie celnej
 • Postępowania w zakresie wszystkich pozwoleń, jak również zarządzania nimi tj. monitoring, ponowna ocena, nadzór będą realizowane przez jedną komórkę ic
 • Wiedza o przedsiębiorcy i jego pozwoleniach w jednym miejscu, czego rezultatem będzie:
  • Przyspieszenie postępowania
  • Wzrost efektywności monitoringu
  • Zmniejszenie biurokracji
  • Uniknięcie dublowania czynności
 • Jeden punkt kontaktu z SC w zakresie pozwoleń
slide13

INFRA

MCA

PKI

Help Desk

TEST REG

Warstwa infrastrukturalna

AEO/EORI/

SZPROT

(Obsługa podmiotów)

ISZTAR 4

(Taryfa Celna)

HERMES 2

(Kadry, Szkolenia)

Warstwa referencyjna

i informacyjna

ARIADNA

(Hurtownia danych)

ECIP/SEAP

(System Informacji

i Komunikacji)

PDR

(Dane ref.)

ZEFIR 2 (System Rozliczeń Finansowych)

EMCS

(Obsługa Akcyzy)

ICS/AIS

(Obsługa importu)

ECS/AES(Obsługa Eksportu)

NCTS 2(Obsługa tranzytu)

Warstwa operacyjna

OSOZ 2

(Obsługa zabezpieczeń)

ZISAR

(Analiza ryzyka)

ARIADNA 2

(Hurtownia danych)

Warstwa

analityczna

HERMES 2

SZPADA

(Zarz. procesowe)

Warstwa

zarządcza

13

Program „e-Cło” – architektura logiczna

Kolor zielony = systemy dla biznesu

slide14

Stan realizacji Programu e-Cło

 • Ogłoszone przetargi dla części projektów
 • Do 31.12.2012r. Planowane podpisanie wszystkich umów z wykonawcami zewnętrznymi
 • Do 31.12.2013r. Planowane zakończenie Projektu „Programu e-Cło” i osiągnięcie zaplanowanych wskaźników produktów Programu
 • 31.12.2014r. Oczekiwany/pożądany termin zakończenia Programu – osiągniecie rezultatów, stabilizacja
slide15

Zgłoszenia elektroniczne Import *

Marzec 2011 – 13%, Październik 2012 – 75%

* Eksport i tranzyt: 100% zgłoszeń elektronicznych

slide16

Model architektury SINGLE WINDOW ePUAP

System/

Rejestr 1

System/

Rejestr 2

System/

Rejestr 3

System/

Rejestr N

pozwolenie

Resortowa Szyna Usług (RSU)

SŁUŻBA CELNA

Portfolio usług Służby Celnej

pozwolenie

Front end ePUAP

Ogólnopolski KUP / KAP

Krajowa Szyna Usług (KSU)

Internet

pozwolenie

Internet/ STAP (OST)

Urząd 1

Urząd 2

Urząd N

pozwolenie

pozwolenie

pozwolenie

LDB

LDB

LDB

nasi klienci
Nasi klienci
 • Przedsiębiorcy są różni
 • Różne kryteria
  • Duzi – Średni - Mali
  • Nowi - z pewną praktyką –doświadczeni
  • Przestrzegający przepisów – nie zawsze poprawni – przestępcy
  • AEO – procedury uproszczone – zwykłe odprawy
  • dużo odpraw – przeciętna liczba odpraw – odprawy okazjonalne
  • Duże – średnie – małe należności do budżetu

Potrzebne jest:

równe traktowanie, ale różne podejście

slide18
.

Zmiana podejścia w kierunku zwiększenia zakresu uproszczeń, ułatwień i przyjaznego podejścia do legalnego biznesu, a jednocześnie większej selektywności i efektywności kontroli.

poprzez:

wykorzystanie analizy ryzyka zarówno dla określenia poziomu kontroli, jak i ułatwień, czemu służyć może podział firm pod względem ich stosunku do przestrzegania prawa - segmentacja.

wykorzystanie doświadczeń innych krajów - COMPLIANCE

slide19

Cele wprowadzenia segmentacji

 • Wsparcie legalnej działalności

2. Racjonalne wykorzystanie sił i środków poprzez ukierunkowanie kontroli na zjawiska i podmioty wysokiego ryzyka

Założeniasegmentacji

 • Podział podmiotów na grupy pod kątem poziomu ryzyka naruszenia przepisów prawa, według jednolitych kryteriów

2. Wyłączenie z segmentacji podmiotów, które uzyskały pozwolenia AEO lub pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – wiarygodni przedsiębiorcy.

slide20

Segmentacja

Ułatwienia

Zakres ułatwień i kontroli

AEO/PU/SASP

?

do 10%

Kontrola

Poziom ryzyka

segmentacja przedsi biorc w
Segmentacja przedsiębiorców:
 • Podmioty posiadające certyfikat AEO lub pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej
 • Podmioty niskiego ryzyka
 • Podmioty średniego ryzyka
 • Podmioty wysokiego ryzyka

- PROPOZYCJA -

slide22

PROCEDURA UPROSZCZONAUdział pozycji towarowych w uproszczeniach do pozycji towarowych ogółem w poszczególnych państwach UE

ad