Organizace a zpracov n dat i
Download
1 / 27

Organizace a zpracování dat I - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Organizace a zpracování dat I. Dynamické metody. Rozšiřitelné hašování (Fagin). K lokalizaci stránek s daty využívá adresář. Připouští jak přidávání, tak odebírání záznamů. K získání dat stačí 1-2 přístupy na disk.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizace a zpracování dat I' - ulfah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Roz i iteln ha ov n fagin
Rozšiřitelné hašování (Fagin)

 • K lokalizaci stránek s daty využívá adresář.

 • Připouští jak přidávání, tak odebírání záznamů.

 • K získání dat stačí 1-2 přístupy na disk.

 • Neumí se vypořádat se situací, kdy pro příliš mnoho různých klíčů je hašovaná hodnota totožná.


Roz i iteln ha ov n sch ma
Rozšiřitelné hašování - schéma

2

3

000

001

3

010

011

3

100

101

110

1

111


Roz i iteln ha ov n sch ma 2
Rozšiřitelné hašování – schéma (2)

2

3

3

000

001

3

010

011

100

2

101

110

111

2


Roz i iteln ha ov n sch ma 3
Rozšiřitelné hašování – schéma (3)

2

4

3

0000

0001

0010

4

0011

0100

0101

4

0110

0111

1000

2

1001

1010

1011

2

1100

1101

1110

1111


Roz i iteln ha ov n pomocn funkce
Rozšiřitelné hašování – pomocné funkce

 • GetPage(pt,pg) – čte stránku z adresy pt do vyrovnávací paměti pg.

 • Collision-Act – ošetřuje kolizi/nenalezení záznamu


Roz i iteln ha ov n access
Rozšiřitelné hašování - Access

procedure Access(var pt:pgadr; var index:integer; k:key; var found:bool);

var pg:page; b:hashkey;

begin b:=h(k); pt:=directory[brbr-1…br-d+1];

index:=bt+sbt+s+1…bt+1; GetPage(pt,pg);

if pg.body[index].dk = k then

begin found:=true; returnend;

Collision-Act(pg,index,k,found);

end;


Roz i iteln ha ov n insert
Rozšiřitelné hašování - Insert

procedure Insert(r:drec; var ok:Bool);

var index,j,k:integer; found:Bool; pt,pt1:pgadr; buffer,pg,pg1:page;

begin Access(pt,index,r.dk,found);

if found then ok:=false; returnend;

GetPage(pt,pg);

ifnot IsFree(pg) thenbegin

buffer:=pg; pg.LocD:=pg.LocD+1; pg1.LocD:=pg.LocD; Clean(pg);

for i:=1 to m do Insert1(buffer.body[i],pg,pg1);

Insert1(r,pg,pg1); Indicate(pt,j,k);

for i:=j to k do directory[i]:=pt1;

PutPage(pt1,pg1);

endelse Insert1(r,pg,pg);

ok:=true; PutPage(pt,pg);

end;


Roz i iteln ha ov n vlastnosti
Rozšiřitelné hašování - vlastnosti

 • Nalezení záznamu vyžaduje 2 přístupy na disk

 • Adresář bývá možné držet ve vnitřní paměti (pak je jen 1 přístup na disk)

 • Lze zrychlit provádění aktualizací při dávkovém zpracování: požadavky setřídit dle hašované hodnoty, a pak postupovat jako při aktualizaci setříděných sekvenčních souborů


Line rn ha ov n litwin 1980
Lineární hašování – Litwin, 1980

 • Stránky je možné štěpit po pevném počtu vložení záznamů

 • Předpokládá se hašovací funkce h(K), která pro libovolný klíč vrátí binární celé číslo v dostatečném rozsahuLine rn ha ov n getlinaddr
Lineární hašování - GetLinAddr

FUNCTION GetLinAddr(K:Key):BlockAddr;

VAR w, a : Integer;

BEGIN

w:=log2(pages+1) ; a:=h(K) mod 2w;

IF a  pages THEN a:=a mod 2w+1;

return a

END;


Line rn ha ov n dokon en
Lineární hašování - dokončení

 • Aneb: stačí využít vhodný počet dolních bitů z hašovaného klíče.

 • Při štěpení stránky rozdělujeme záznamy dle (w-1)-ního bitu: ty s ‚0‘ zůstávají, ty s ‚1‘ jdou do nové stránky.

 • Pozor! Musí se zpracovat i záznamy ze stránky přetečení!!


Skupinov t pen str nek
Skupinové štěpení stránek

 • Stránky štěpeny po určitém počtu přidaných záznamů do souboru

 • Snaha o rovnoměrnější rozdělení záznamů do stránek než u lineárního hašování

 • Soubor dělený do s skupin po g stránkách

 • Skupiny se při štěpení přerozdělují do g+1 stránek


Skupinov t pen str nek 2
Skupinové štěpení stránek (2)

 • Předpoklad: Existence posloupnosti nezávislých hašovacích funkcí h0,h1,… : K<0,g>

  FUNCTION PgAddr(k:key,d,sp:integer):integer;

  VAR j,s,x: integer;

  BEGIN

  x:=hash(k); s:=s0;

  FOR j:=0 TO d-1 DO

  BEGIN x:=x mod s + hj(k)*s; s:=s*(g+1)/g END;

  IF x mod s < sp THEN x:=x mod s+hd(k)*s;

  PgAddr:=x

  END;


Skupinov t pen str nek1
Skupinové štěpení stránek

 • Algoritmus přístupu k datům simuluje umístění záznamu v průběhu celého postupu štěpení stránek.

 • Lineární (Litwinovo) hašování je skupinovým štěpením stránek pro g=1.


Stromy
Stromy

 • Asi nejčastější dynamická datová na vnějších pamětech s přímým přístupem.

 • Orientovaný graf je složený z uzlů a hran – uspořádaných dvojic uzlů.

 • Každý uzel má konečnou množinu uzlů - (bezprostředních) následníků / potomků a množinu uzlů zvaných předchůdci či rodiče.

 • Strom je orientovaný graf, kdy každý uzel kromě jednoho má právě jednoho rodiče. Uzel bez rodiče se nazývá kořen stromu, uzly bez potomků nazýváme listy.


B strom
B-strom

B-strom (řádu m) je rozvětvený výškově vyvážený strom splňující tato omezení:

 • kořen má nejméně dva potomky, není-li listem

 • každý uzel kromě kořene a listů má nejméně m/2 a nejvýše m potomků

 • každý uzel má nejméně m/2 - 1 a nejvíce m-1 datových záznamů

 • všechny větve jsou stejně dlouhé


B strom 2
B-strom (2)

 • data v uzlu jsou organizována takto:

  p0,(k1,p1,d1),(k2,p2,d2),…,(kn,pn,dn),u

  kde pi jsou ukazatelé na potomky, ki klíče, di data a u nevyužitý prostor

 • záznamy (ki,pi,di) jsou uspořádány vzestupně dle klíčů


B strom modifikace
B-strom - modifikace

 • kořen podstromu může rozdělovat klíče v uzlech podstromu neostře (strom pak nazýváme redundantní - na původní verzi se budeme odkazovat jako na neredundantní), což dovolí i následující úpravy:

  • data mohou být uložena pouze v listech - v nelistových uzlech jsou pouze klíče

  • data mohou být uložena odděleně - na poslední úrovni pak ukazatelé neukazují na další uzly stromu, ale na data


B strom p klad
B-strom - příklad

Neredundantní B-strom (2-3-strom)


B strom struktury
B-strom - struktury

 • Pro neredundantní variantu s daty v uzlech můžeme použít tyto struktury:

  TYPE

  rec = RECORD p:PgAdr; k:Key; d:Data END;

  page = RECORD

  m : Integer; {zaplnění stránky}

  leaf : Boolean; {je to list?}

  body : ARRAY [1..MaxM] OF rec;

  END;


B strom struktury 2
B-strom – struktury (2)

 • Pro rekurzivní variantu s daty v uzlech je třeba použít variantní strukturu:

  TYPE

  irec = RECORD p:PgAdr; k:Key; END;

  drec = RECORD k:Key; d:Data END;


B strom struktury 3
B-strom – struktury (3)

 • Také je třeba si pamatovat celou větev ve stromě (přinejmenším pro vkládání a vypouštění):

  TYPE

  Branch = RECORD

  h:integer;

  PgPtr: ARRAY [1..hmax] OF PgAdr;

  Ind: ARRAY [1..hmax] OF Integer;

  END;


B strom access
B-strom - Access

PROCEDURE Access(root:PgAdr; k:Key; VAR s:Branch; VAR found:Boolean);

VAR pt:PgAdr; i:Integer;

BEGIN

s.h:=0; pt:=root;

IF root=NIL THEN BEGIN found:=false; Exit END;

REPEAT

s.h:=s.h+1; s.ptr[s.h]:=pt; GetPage(pt,pg);

Search(pg,k,found,i,pt); s.ind[s.h]:=i

UNTIL pg.leaf

END;


B strom insert
B-strom - Insert

PROCEDURE Insert(VAR root:PgAdr; r:rec; VAR ok:Boolean);

VAR wr:rec; wk:Key; pt:PgAdr; p1,p2:page;

found:Boolean; s:Branch; i:Integer;

BEGIN

IF root=NIL THEN InitRoot(root,s)

ELSE BEGIN Access(root,r.k,s,found);

IF found THEN BEGIN ok:=false; Exit END

END;

ok:=true; wr:=r; GetPage(s.ptr[s.h],p1);


B strom insert 2
B-strom – Insert (2)

FOR i:=s.h DOWNTO 1 DO

WITH p1 DO BEGIN

IF m<MaxM THEN

BEGIN MemIns(p1,wr,s.ind[i]); Exit END;

Split(p1,wr,p2,pt);

IF i=1 THEN

BEGIN NewRoot(p1,p2,root,pt); Exit END;

wk:=body[m].k; GetPage(s.ptr[i-1],p1);

body[s.ind[i-1]].k:=wk; wr.k:=p2.ibody[p2.m].k;

wr.p:=pt

END;

END;


ad