bossche samenscholingsdagen oktober 2012 verwijsbrieven via zorgdomein n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bossche Samenscholingsdagen Oktober 2012 Verwijsbrieven via ZorgDomein PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bossche Samenscholingsdagen Oktober 2012 Verwijsbrieven via ZorgDomein

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Bossche Samenscholingsdagen Oktober 2012 Verwijsbrieven via ZorgDomein - PowerPoint PPT Presentation

ulf
104 Views
Download Presentation

Bossche Samenscholingsdagen Oktober 2012 Verwijsbrieven via ZorgDomein

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Bossche Samenscholingsdagen Oktober 2012 Verwijsbrieven via ZorgDomein

 2. Doel • Inzicht genereren in verwijzingsproces van voor- tot achterkant. Met de focus op de verwijsbrief. • Benoemen van knelpunten • Uitwisseling van tips en verbeterpunten • Aan het eind van de workshop is nog tijd gereserveerd voor overige samenwerkingaspecten (binnen ZorgDomein)

 3. gegevensinvoer in HIS huisarts patiënt Casus 1 25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van teennagel

 4. gegevensinvoer in HIS huisarts patiënt Casus 1 25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van teennagel ZorgDomein keuze verwijsreden

 5. huisarts patiënt Casus 1 25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van teennagel keuzeuitaanbod/instelling ZorgDomein keuze verwijsreden

 6. huisarts patiënt Casus 1 25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van teennagel keuzeuitaanbod/instelling ZorgDomein keuze verwijsreden

 7. Patiëntbericht Casus 1 patiënt huisarts

 8. Afspraakbericht huisarts polikliniek

 9. Casus 1: • 25 jarige patiënt met aanhoudende infectie van teennagel patiënt • Patiënt belt poli chirurgie • Mediplanafspraak invoeren • POK plannen • Zoeken verwijsbrief • Dossier compleet maken polikliniek

 10. huisarts patiënt Casus 1

 11. Voorbeeld verwijsbrief huisartsen perspectief • brief huisarts voordat deze verstuurd wordt met ZorgDomein

 12. Discussie verwijsbrief huisartsen perspectief • Wat is uw mening over deze brief? • Wat is uw mening over automatische vulling? • Hoe ziet u de invloed van dossiervoering op de verwijsbrief?

 13. Voorbeeld verwijsbrief • Uitdelen van verwijsbrief verwijsafspraak Heelkunde/ kleine verrichtingen heelkunde

 14. Discussie verwijsbrief specialisten perspectief • Wat is uw mening over deze brief?

 15. Voorbeelden verwijsbrief • Uitdelen van 2 andere verwijsbrieven

 16. Discussie verwijsbrief specialisten perspectief • Wat is uw mening over deze brieven? • Zijn er verbeterpunten in zijn algemeenheid? • Wat is de rol van de verwijsbrief in het behandelproces van de patiënt?

 17. Afspraak, afhandeling • Afspraak • Dossierafsluiting • Berichtgeving naar huisartsen polikliniek

 18. Discussie • Wat is uw mening over de berichtgeving via Edifact? • Zijn er verbeterpunten? huisarts polikliniek

 19. Toekomst • Moderne dokter: • Hoe wilt u dat informatieoverdracht bij verwijzing en terug verwijzing in de toekomst eruit ziet? • Wat is de rol van de patiënt, de huisarts en de medisch specialist?

 20. Evaluatie • Wat zijn knelpunten mbt verwijsproces, m.n. de verwijsbrief? • Wat zijn tips voor ZorgDomein? • Wat zijn tips voor huisartsen? • Wat zijn tips voor medisch specialisten?