YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER - PowerPoint PPT Presentation

ugo
yer ek ller n olu turan hareketler n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER
342 Views
Download Presentation

YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER

 2. YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER • Epirojenik Hareketler • Orojenik Hareketler • Hızlı Gelişen Hareketler (Volkanizma ve Depremler)

 3. EPİROJENİK HAREKETLER • Epiros= Kıta, kara Jenez= Oluşum Tabakaların karşılıklı duruşları bozulmadan, yer kabuğunun çok geniş alanlarında, çok yavaş ve dikey gelişen hareketlerdir. Hareket hızı yılda 1-2 mm’dir.

 4. EPİROJENİK HAREKETLERİN SEBEPLERİ • İzostazik Etkenler • Termik Hipotez • Yan Basınçlar

 5. ANADOLU’NUN OLUŞUMU • Bir yaylanma sonucunda Akdeniz ve Karadeniz çanakları çökerken, Anadolu yükselmeye uğramıştır.

 6. OROJENİK HAREKETLER • Oro=Dağ, Jenez=Oluşum • Yerkabuğunu oluşturan kalın tabakaların sıkışması, yer ve biçim değiştirmesi sonucunda beliren yatay ve dikey hareketlerin tümüdür. Epirojeneze göre, daha dar alanda ve daha hızlı gelişirler.

 7. BAŞLICA OROJENİK HAREKETLER • KaledonienOrojenezi (Paleozoik) • HersinienOrojenezi (Paleozoik) • AlpinOrojenezi (Tersiyer)

 8. OROJENİK HAREKETLER • Kıtaların Kayması Teorisi • Plaka (Levha) Tektoniği

 9. KITALARIN KAYMASI TEORİSİ • İlk defa Alman meteorolog ve fizikçi AlfredWegener tarafından 1911 yılında ortaya atılan kıtaların kayması teorisi; Güney Amerika ve Orta Afrika kıyılarının uzanışı ve buralardaki fosil buluntuları arasındaki benzerlikten yola çıkılarak geliştirilmiştir.

 10. KITALARIN KAYMASI TEORİSİ

 11. KITALARIN KAYMASI TEORİSİ

 12. PLAKA (LEVHA) TEKTONİĞİ • Plastik bir özelliğe sahip olan, Astenosfer üzerinde yüzen levhaların birbiriyle olan yakınlaşma ya da uzaklaşma durumudur. Bu hareketlenmenin nedeni, astenosferdekikonveksiyonel hareketlerdir.

 13. LEVHA TEKTONİĞİ

 14. PLAKA (LEVHA) TEKTONİĞİ • Astenosferdekikonveksiyonel hareketler, ısınma ve soğumaya bağlı olarak gerçekleşir. Bu hareketler esnasında plakaların birbirine yaklaşmalarına Konverjans, birbirinden uzaklaşmalarına ise Diverjans denilir.

 15. PLAKA (LEVHA) TEKTONİĞİ • Konveksiyonel hareketlerin yükselici bölümlerinde birbirinden uzaklaşan plakalar, çöküntü hendeklerini (trench) oluştururken, konveksiyonel hareketlerin alçalıcı bölümlerinde birbirine yaklaşanlar plakalar ise yüksek dağ kütlelerini oluşturur.

 16. PLAKA (LEVHA) TEKTONİĞİ • Dalma-Batma Zonu, Yitim Zonu, Hadal Bölge BeniofZonu, Ada Yayı, Rift

 17. HIZLI GELİŞEN HAREKETLER • Volkanizma • Depremler

 18. VOLKANİZMA • Yerin derinliklerindeki magma denilen kızgın erimiş kütlenin, yer kabuğu hareketleri sonucu ortaya çıkan iç basınçlar sonucu, yer kabuğundaki zayıf zonlardan (kırıklardan) yer yüzüne çıkmasıdır.

 19. DEPREMLER • Yerkabuğundaki gerilme ve sıkışmaların oluşturduğu dalgalardır.

 20. HİPSOGRAFİK EĞRİ • Yeryüzündeki kara ve deniz oranının grafiğe işlenmiş halidir.