Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer

play fullscreen
1 / 7
Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer
225 Views
Download Presentation
ugo
Download Presentation

Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Visionen for de fremtidige opgaver Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer

  2. Ryste posen • Med konventionen er der tale om et paradigmeskifte i handicappolitikken • Ret til lige muligheder er understreget og skal efterleves • Anerkendt at personer med handicap har færre muligheder end andre • Konventionen er en slags positiv særbehandling • Samfundsskabte barrierer skal nedbrydes og nødvendig støtte skal sikres • Et paradigmeskift fortsætter nye samarbejdsformer

  3. Mere forpligtende • Den handicappolitiske bane er reelt blevet mindre • Politikerne har ”deponeret” en del af deres politiske spillerum • Der er international enighed om, at politikerne skal • Anvende de maksimale ressourcer på at udligne forskelle • Må ikke skabe øget ulighed – heller ikke i forbindelse med finansielle krise eller recession • Lave en realistisk og relativt kortvarig handlingsplan med konkrete målbare pejlemærker – med civilsamfundet • Følge op i forhold til den konkrete udvikling, hvilket forudsætter kendskab til det nuværende niveau • Rapportere til den særlige komité under konventionen

  4. Uadskillelige og sammenhængende • De enkelte rettigheder er afhængige af hinanden og kan ikke løses ”enkeltvis” • Det gælder både i forhold til de såkaldte grundlæggende (civile og politiske) og de såkaldte progressive (økonomiske, sociale og kulturelle) rettigheder • De såkaldte grundlæggende rettigheder forudsætter altid et element af de såkaldte progressive • Der er plads til forskelligheder i niveau og løsning på tværs af det internationale samfund, men ikke til stagnation eller tilbageskridt

  5. Samarbejde fordi alle er forpligtet • Konventionen sætter rammerne for fremtidens samarbejde i en ny og spændende form • Staten skal analysere, udvikle, implementere og koordinere • IMR skal foretage en uafhængig kontrol baseret på rettighederne • Civilsamfundet – bredt set skal bidrage til kontrol og udvikling • Med særlig rolle for handicaporganisationerne som repræsentant for personer med handicap

  6. Den gode nyhed er som bekendt • At i næste uge • og i næste uge • og i næste uge • bliver det hele meget mere spændende og udviklende