foredrag om pensjon senter for politisk analyse l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FOREDRAG OM PENSJON SENTER FOR POLITISK ANALYSE PowerPoint Presentation
Download Presentation
FOREDRAG OM PENSJON SENTER FOR POLITISK ANALYSE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

FOREDRAG OM PENSJON SENTER FOR POLITISK ANALYSE - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

FOREDRAG OM PENSJON SENTER FOR POLITISK ANALYSE. Stortingets vedtak:. «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

FOREDRAG OM PENSJON SENTER FOR POLITISK ANALYSE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
foredrag om pensjon senter for politisk analyse
FOREDRAG OM PENSJON

SENTER FOR POLITISK ANALYSE

stortingets vedtak
Stortingets vedtak:
 • «Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres.
 • Etter at det er vedtatt en ny modell for Folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen …»

Pensjonsforliket mai 2005

pensjonsreformen
Pensjonsreformen
 • Jens Stoltenberg satte ned kommisjon i 2001
 • Per Kristian Foss la fram reformforslag i 2004
 • Stortingets Pensjonsforlik like før valget 2005
 • Mer konkrete vedtak fra Stortinget i 2007
 • AFP i privat sektor ble endret våren 2008
 • Slaget om offentlig sektor står våren 2009
 • Reformen skulle i sving 2010, utsatt til 2011
slide7

Ulike yrkers levealder

LO-kongressen 05 vedtok:

«En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høylønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. […] Dette innebærer at LO ikke godtar en ensidig og automatisk levealdersjustering, slik Pensjonskommisjonen foreslo.»

 • Prest: 81,0
 • Arkitekt: 80,6
 • Lege: 80,4
 • Rørlegger: 75,7
 • Trykker: 74,8
 • Servitør: 71,9
 • Taxisjåfør: 71,9
 • Renholder: 71,4
 • Kokk: 71,1
 • Tallene gjelder menn 1996–2000 (Statistisk sentralbyrå)
slide8

AFP

Pensjons-

beholdning

slide9

AFP

Pensjons-

beholdning

det nye systemet
Det nye systemet

Lønnsnivå: 350.000 kr. Opptjening: 43 år fulltid ved fylte 67

slide12

Jens: «rettferdig»

«En reform som er både rettferdig, kvinnevennlig og økonomisk ansvarlig»

«En pensjonsmodell som er merrettferdig enn dagens»

«Et historisk forlik som sikrer oss et sosialt rettferdig pensjonssystem»

Statsminister Stoltenberg om pensjonsreformen.

slide13

Hva er rettferdighet?

 • Norsk riksmålsordbok:Når «straff, belønning el. goder tildeles upartisk, efter fortjeneste»
 • Norsk ordbok: «Riktig etter lov og moral idet det tas tilbørlig hensyn til alle sider av saken»
slide14

En ny rettferdighet

 • «Nær sammenheng mellom premieinnbetaling og pensjon» (Pensjonskommisjonen)
 • «Et tydelig individuelt eierskap til opptjente pensjonsrettigheter»(Pensjonskommisjonen)
 • Hver og en skal nå tjene opp individuell pensjonsbeholdning («alle år teller»)
 • Også AFP tjenes opp som individuell pensjonsbeholdning
ny rettferdighet i afp
Ny rettferdighet i AFP
 • Fafo-forsker Tove Midtsundstad om resultatet våren 2008: «AFP endrer karakter fra å være en solidarisk ordning for dem som hadde behov for å gå av som 62-åringer til å bli et belønningssystem for å stå lenge i jobb».
 • Den nye «AFP» gir økte forskjeller fordi pengene går til alle – mer pensjon jo senere du går av.
 • Tove Midtsundstad: «Taperne vil være de som er reelle slitere, som har behov for å gå av som 62-åring».
offentlig sektors pensjonsordninger
Offentlig sektors pensjonsordninger
 • Bruttogarantien: Minst 2/3 av sluttlønn i pensjon.
 • 30 års opptjeningstid (fulltid), ikke 40 år.
 • Ved AFP garanteres 2/3 av lønn i pensjon når AFP-eren fyller 65 år.
 • Egne pensjonskasser ved siden av Folketrygden.
 • Ansatte betaler inn en andel av lønn.
 • Pensjon kan regnes som del av lønnsvilkårene.
stortingets vedtak19
Stortingets vedtak:
 • Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres.
 • Etter at det er vedtatt en ny modell for Folketrygdens alderspensjon, må de offentlige tjenestepensjonsordningene tilpasses den nye folketrygdmodellen, uten at dette svekker de offentlige tjenestepensjonene, men slik at de også omfattes av delingstall og ny indeksering.
 • Den endelige tilpasningen skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor.»

Pensjonsforliket mai 2005

stridstema v ren 2009
Stridstema våren 2009
 • Hva skjer med opptjeningstiden, som i dag er 30 år?
 • Hva skjer med tidligpensjon (AFP) – store tap?
 • Fjernes retten til å løftes av offentlig sektors pensjonskasse til 2/3 av sluttlønn ved fylte 65 år?
tre relevante krav
Tre relevante krav
 • 30 års opptjening i offentlig tjenestepensjonsordning skal gi en pensjon som er minst 66 prosent av sluttlønn.
 • Behold retten for AFP-ere til å motta pensjon på 66 prosent av sluttlønn fra fylte 65 år, også etter avgang ved 62 år.
 • Behold særaldersgrensene med dagens ytelser.

www.forsvarpensjon.no

slide22

Bestill bøker nå!

1 eks: 99,-

10 eks: 89,-

50 eks: 79,-

100 eks: 69,-

250 eks: 59,-

500 eks: 55,-

post@manifest.no

www.manifest.no