torsdag 26 april 2007 javabin styret styret@java no n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
javaBin Årsmøte 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
javaBin Årsmøte 2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36
tyrone-mooney

javaBin Årsmøte 2007 - PowerPoint PPT Presentation

71 Views
Download Presentation
javaBin Årsmøte 2007
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Torsdag, 26. April 2007 javaBin-styretstyret@java.no javaBin Årsmøte 2007

 2. javaBin - Agenda Valg av møteleder og referent Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett Årsberetningen Forslag til endringer av vedtektene Regnskapet Budsjettet Fastsettelse av medlemskapskontingent Valg av nytt styre Andre innkomne forslag Eventuelt

 3. javaBin – 1. Valg av møteleder og referent Forslag: Møteleder: Totto Referent:

 4. javaBin - Agenda Valg av møteleder og referent Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett Årsberetningen Forslag til endringer av vedtektene Regnskapet Budsjettet Fastsettelse av medlemskapskontingent Valg av nytt styre Andre innkomne forslag Eventuelt

 5. javaBin – årsberetning. Styret 2006 Styret har i perioden bestått av Bjørn Tveiten (økonomisjef), Kaare Knudsen, Bjørn Bjerkeli, Andreas Bade, Kjetil Helgaker-Paulsen (*), Øyvind Løkling (*), Yngvar Sørensen, Odd Erik Zapffe (*), Kristoffer Moum, Trygve Laugstøl, Harald Kuhr (*), Kristoffer Moum, Ingvild Meyer Pedersen Stein Grimstad, (*) (nestleder) Bård Lind, Bjørn Nordlund, Aase Mestad, Thor Årge Eldby, Trygve Laugstøl, Ole-Martin Mørk (*), Nils-Helge Garli, Kjetil Ødegaard, Rune Peter Bjørnstad , Tobias Torrissen (*), Totto, (president). (*) = andre periode

 6. javaBin – årsberetningen. Medlemsstatus Ved utgangen av 2006 hadde javaBin • 180 (180) registrerte firmamedlemmer • 490 (350) navngitte medlemmer, hvorav 245 er betalende enkeltmedlemmer Dette er en økning på ca. 24% fra året før.

 7. javaBin. Møteaktivitet • javaBin har avholdt 3 styremøter og to styreseminarer i perioden • javaBin har avhold 5 møter i møtegruppen og 3 møter i portalgruppen, samt 55 møter i administrasjonsgruppen i perioden • javaBin har avholdt 13 medlemsmøter i Oslo, 4 møter i Stavanger, 7 møter i Bergen, 2 møte i Trondheim og en samling i San Fransisco i perioden. Det har vært en reduksjon på deltakelsen på møtene til et snitt på rundt 46 medlemmer per møte (Oslo). Medlemsmøtene i Oslo ble i hovedsak arrangert på IFI Lille Auditorium

 8. javaBin – årsberetning. www.java.no Hovedsatsingen for javaBin i 2006 har vært på å arrangere JavaZone 2006, som var en gedigen suksess med mange kjente hot-shots, bredt faglig program, 1400 deltakere, intense debatter og spennende diskusjoner. JavaZone ble ikke en økonomisk suksess. Satsingen på www.java.no fortsatte i 2006. I løpet av året har det blitt postet over 1000 nyheter, artikler, kommentarer og foredrag. Forumet har fått 470 brukere, og det har blitt postet 2500 meldinger i 2006. Ny server på plass. Antallet registrerte brukere på 04/11/2014ww.java.no økte i løpet av 2005 fra 870 til over 1100. javaBin sitt nettsted www.java.no har nå over to millioner hits per måned. Dette er en økning på rundt det samme som i 2005.

 9. javaBin – årsberetning. JavaZone 2006 JavaZone 2006 gjennomført på to fullstappede dager med 6 spor. Nytt av året var JavaZone University som ikke ble noen økonomisk eller publikumssuksess.Nytt av året var også et eget Open Source RFID prosjekt, og mye nyttige erfaringer ble gjort under JavaZone. javaBin hadde egen stand, javaBin medlemmene fikk mye rabatt på arrangementet. JavaZone 2006 ble utsolgt med 1400 deltakere. Økonomi javaBin har i løpet av perioden endelig fått outsourcet økonomifunksjonen. Administrasjon javaBin har fått videreutviklet nettbutikken til også å bli et helautomatisk medlemsregister og har innført personlige medlemskort

 10. javaBin – årsberetning. Oppsummering Styret er fornøyd med aktiviteten i perioden. Styret er dog misfornøyd med et par ting i perioden: JavaZone krever mye innsats og går tildels på bekostning av møteaktivitet og java.no satsningen. Oppfølging av javaBin i Stavanger og Trondheim kan forbedres.

 11. javaBin - Agenda Valg av møteleder og referent Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett Årsberetningen Forslag til endringer av vedtektene Regnskapet Budsjettet Fastsettelse av medlemskapskontingent Valg av nytt styre Andre innkomne forslag Eventuelt

 12. javaBin – årsmøte. Regnskap 2006 Over til Bjørn Tveiten

 13. Regnskap javaBin 2006 Om regnskapet: Utsetting av regnskapet: Overført til Kvestor As i perioden desember 06 til mars 07. Kostnad ca. 25.000 pr år. Revisor er valgt, og har akseptert oppdraget. Samarbeidende Revisorer AS v/Stein Vatle. Kostnad ca. 15.000. Regnskapet ikke ferdig revidert, da regnskapsoverføringen har tatt all tid. Planlagt ferdigstillelse: Medio juni 2007. Med ekstern regnskapspartner blir økonomiansvarlig sine oppgaver kun av kontrollerende art, og sørge for at rapporter tas ut, revisjon blir gjenomført osv., Rutiner for fakturering, utlegg osv på plass  2006: Underskudd 221.000 Hovedgrunn: Vedtak i Akershus fylkeskommune om at vi kun fikk trekke fra 30% av mva, hvilket ga et bokført tap på 460.000 Dette endres i 2007 ved at vi tar mva på billetter.

 14. javaBin - Agenda Valg av møteleder og referent Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett Årsberetningen Forslag til endringer av vedtektene Regnskapet Budsjettet Fastsettelse av medlemskapskontingent Valg av nytt styre Andre innkomne forslag Eventuelt

 15. javaBin – Budsjett 2007 Over til Bjørn Tveiten

 16. Budsjett 2006 Lager budsjett uten JavaZone ...og et eget JavaZone-budsjett

 17. Budsjett 2007

 18. javaBin – budsjett, JavaZone 2007 Sett av dato: 12-13.9 – 2007 Spill video 

 19. javaBin - Agenda Valg av møteleder og referent Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett Årsberetningen Forslag til endringer av vedtektene Regnskapet Budsjettet Fastsettelse av medlemskapskontingent Valg av nytt styre Andre innkomne forslag Eventuelt

 20. 7. Fastsettelse av medlemsavgift javaBin styret foreslår at styret utarbeider et forslag til segmentering av prising på firmamedlemskap knyttet opp til antallet medlemmer bedriftene har registrert i javaBin med tanke på innføring i 2008. javaBin styret foreslår ingen endring i medlemsavgiftene for 2007

 21. javaBin - Agenda Valg av møteleder og referent Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett Årsberetningen Forslag til endringer av vedtektene Regnskapet Budsjettet Fastsettelse av medlemskapskontingent Valg av nytt styre Andre innkomne forslag Eventuelt

 22. javaBin – Styrevalg Over til Totto

 23. JavaZone 2007 - organization

 24. javaBin – rytmeanalyse (år/gruppe)

 25. javaBin – Styrevalg - direkteposisjoner President Kandidater: Totto (gjenvalg) Visepresident Kandidater: (Stein Grimstad, gjenvalg) Økonomisjef Kandidater:

 26. javaBin – Styrevalg – øvrige verv Verv på 2. året: • Kjetil Paulsen • Odd Erik Zapffe • Øyvind Løkling • Harald Kuhr • Tobias Torrisen • Kristoffer Moum • Kjetil Ødegaard • Ingvild Meyer Pedersen • Gjenvalg: • Bjørn Bjerkeli • Bård Lind • Nils-Helge Garli • Kaare Knudsen • (Ole-Martin Mørk) • Nye kandidater • Andreas Roe (Accenture) • Kristian Nordal • Linus Foldemo (Bouvet)

 27. javaBin - Agenda • Valg av møteleder og referent • Godkjennelse av innkallingen, representantene og deres stemmerett • Årsberetningen • Forslag til endringer av vedtektene • Regnskapet • Budsjettet • Fastsettelse av medlemskapskontingent • Valg av nytt styre • Andre mottatte forslag • Eventuelt