Inkluderende logop disk praksis
Download
1 / 31

- PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on

Inkluderende logopædisk praksis. Syddjurs Kommune 6.11.2012. Oversigt. Faglig selvforståelse Inklusionsfordringen inklusionsvisionens nøglebegreber Individ – relationsperspektiv Almen-, specialpædagogik og inklusion Eget undersøgelse peger på Inklusionsfordringen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tynice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inkluderende logop disk praksis

Inkluderende logopædisk praksis

Syddjurs Kommune

6.11.2012

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Oversigt
Oversigt

 • Faglig selvforståelse

 • Inklusionsfordringen

  • inklusionsvisionens nøglebegreber

  • Individ – relationsperspektiv

 • Almen-, specialpædagogik og inklusion

 • Eget undersøgelse peger på

 • Inklusionsfordringen

  • Inklusionens paradoks og dilemma

 • Udfordringen

 • Det dobbelte blik – paradigmeskift

 • Logopæden i et inklusionsperspektiv

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk

06-11-2012


Faglig selvforst else
Faglig selvforståelse

 • Den ramme eller horisont, indenfor hvilken den professionelle handler og tænker

 • Det filter, man ser og forstår sin faglige verden med og konstruerer således genstandsfeltet for ens virksomhed

 • Filteret er grundlaget for, hvad man ser

  (Hedegaard-Hansen, 2006, 2009)

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforst else1
Faglig selvforståelse

 • Sætter ramme for hvilke pædagogiske handlinger, der er mulige og giver mening

 • Den faglige selvforståelse indeholder værdier og de logikker, man benytter

 • En undersøgelse af den faglige selvforståelse er en undersøgelse af en undersøgelse af faget og f.eks. fagets eksisterende grundlag for at arbejde inkluderende

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk

06-11-2012


Egen unders gelse af logop ders faglige selvforst else
Egen undersøgelse af logopæders faglige selvforståelse

 • Forår 2011

 • 5 logopæder

  • Narrativer

 • Genklang

 • Relevans for / parallelitet i forhold til andre faggrupper

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk

06-11-2012


Faglig selvforst else problemforst else
Faglig selvforståelse - problemforståelse

 • I problemforståelsen er logopædernes blik rettet mod

  • børnenes sproglige vanskeligheder

  • undersøgelse og vurdering af vanskelighedernes art og omfang

  • generelle forhold, hvor deltagelse og specielt relationelle forhold er emner både for barnet aktuelt og på sigt.

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforst else l sningsforst else
Faglig selvforståelse - løsningsforståelse

 • I løsningsforståelse er logopæderne rettet mod

  • sprogligt arbejde i meningsfulde sammenhænge tilpasset barnet

  • indsatser iværksat i barnets kontekst, hvor forældrene er de primære sammen med dagtilbud.

  • Barnets relationer og relationer omkring barnet i fokus som en central forudsætning for sproglig læring.

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforst else relation til for ldre
Faglig selvforståelse– relation til forældre

 • Forældrene er en del af logopædernes genstandsfelt, og relationen tillægges betydning og er præget af accept, anerkendelse, involvering, ligeværdighed, samarbejde og formidling.

 • Forældrene ses i subjektpositioner, der skal hjælpes, hvilket kan lykkes gennem logopædisk indsats

 • Det er et logopædisk mål, at forældre er en del af processen og gøres aktive i forhold til deres børns sprogtilegnelse.

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforst else relation til for ldre1
Faglig selvforståelse – relation til forældre

 • Logopæden fremstår i forhold til forældre

  • tilbageholdende, lyttende, ventende og samtidig initiativrig

  • med faglige viden

  • relationelt kompetent.

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforst else relation til dagtilbud
Faglig selvforståelse– relation til dagtilbud

 • Betydningsfuldt for den sproglige indsats

 • Logopæderne ser sig som en vidende samarbejdspartner, der kvalificerer det sproglige arbejde i forhold til børn i sproglige vanskeligheder.

 • Logopæden ser sig som vejleder og superviser, igangsætter af indsatser

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Faglig selvforst else2
Faglig selvforståelse

 • Identificerede fokusskift

  • Fra at forstå barnets sproglige vanskeligheder som et funktionsmangel til at forstå sprogudviklingen som en del af hele barnets udvikling.

  • Fra fokus på problemet og arbejde med det til fokus på barnets kompetencer og arbejde med problemet gennem barnets kompetencer i barnets kontekst

   • Forældre

   • Personale

   • Som en del af almenmiljøet

    .

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Inklusionsfordringen inklusionsvisionens n glebegreber
Inklusionsfordringeninklusionsvisionens nøglebegreber

 • Inkluderingsfordringen indeholder 4 faktorer, der skal være til stede:

  • Fysisk tilstedeværelse i ’sin’ lokale institution

  • Accept og anerkendelse fra institutionens medarbejdere og øvrige børn

  • Aktiv deltagelse i fællesskabets aktiviteter

  • Rum for positiv selvudvikling (fagligt, socialt og personlighedsmæssigt)

   (Peter Farell i (Egelund, Tetler, & Andersen, 2009)274)

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Inklusionsfordringen individ og relationsperspektiv
Inklusionsfordringenindivid- og relationsperspektiv

 • Integrationen og individperspektiv

  • Barnet har problemet

  • Barnet bærer ansvaret for at deltagelse lykkes

 • Inklusion og relationsperspektiv

  • Relationerne er vanskelighederne

  • Barnets omverden har ansvaret for at deltagelse lykkes

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Almen og specialp dagogik
Almen- og specialpædagogik

 • Almenpædagogikken: den vej man under almindelig forudsætninger går for at støtte en udvikling/læring

 • Specialpædagogikken defineres

  • I en psyko-medicinsk forståelse ud fra en diagnosetænkning (individperspektiv, liniær tænkning): en diagnose /funktionsnedsættelse udløser bestemte tiltag (Kirkebæk 2010)

  • I en inklusionsforståelse (relationsperspektiv): det særlige der skal til for at undgå udgrænsning (Egelund, 2009)

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Specialundervisning
Specialundervisning

 • Specialundervisning: organisationsform

 • Specialpædagogik: et blik / det særlige der skal til for læring og deltagelse

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Relationsfokus
Relationsfokus

Med inklusionsparadigmet er der et fokusskift

fra

 • læring

  til

 • læring og deltagelse eller læring gennem deltagelse

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Relationsfokus1
Relationsfokus

 • Relationer er en væsentlig forudsætning for læring (Fisker, 2010, Tomasello 2005)

 • Relationer skal indeholde deltagelse

Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


Specialp dagogik og inklusion
Specialpædagogik og inklusion

 • I en inklusionsforståelse (relationsperspektiv)

  • At indrette barnets miljø så det med sine særlige forudsætninger kan være deltagende, accepteret, udvikle positivt selvbillede og i læring

 • Have blik for individet for at finde det særlige

 • Inklusionskravet om at gøre det særlige alment

 • Fordring om ændring af det almene

 • Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Egen unders gelse peger p
  Egen undersøgelse peger på

  Undersøgelsen peger på, at

  • logopæderne har alle inklusionens elementer i deres faglige selvforståelse

  • logopæderne har i deres selvforståelse barnets læring i fokus med særligt blik for omgivelserne som medie for barnets læring.

  • omgivelserne skal indrettes på barnet, som lærer gennem omgivelsernes indsats

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Egen unders gelse peger p1
  Egen undersøgelse peger på

  • Logopædens fokus er det enkelte barns læring i et individperspektiv, hvor relationer primært er medie til individets læring.

  • Individperspektivet er en barriere for inklusionstænkningen, da barnet i individperspektivet er bærer af problemet.

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Paradigmeskift
  Paradigmeskift

  Inklusionens forandringskrav

  • Relationstænkningens logik med problem- og løsningsforståelse i relationer. Relationer har egenværdi.

  • Manglende deltagelse initierer det specialpædagogiske blik

  • Konsekvenser for undersøgelse, vurdering og foranstaltning

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Inklusionsfordringen inklusionens paradoks
  Inklusionsfordringeninklusionens paradoks

  • Samtidigheden af det særlige og det almene er paradoksalt, fordi det særlige ikke kan opretholde sin særlige status, når det bliver alment (Tetler, 2011)

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Inklusionsfordringen inklusionens dilemma
  Inklusionsfordringeninklusionens dilemma

  • samtidigheden af hensynet til individet og fællesskabets opretholdelse og udvikling (Pedersen, 2009).

  • Det kan ikke løses

  • Man kan leve i det og med det

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Udfordringen
  Udfordringen

  • At arbejde i dilemmaet : at etablere fællesskaber og bevare hensyn til det særlige

  • En særlig fordring til specialisten

   • Fokus på individet

   • Fokus på fællesskabet

  • 2 iagttagelsespositioner, som man ikke kan have samtidigt.

  • Inklusionens fordring: specialisten skal skifte mellem perspektiverne

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Udfordringen1
  Udfordringen

  • Redefinere specialpædagogikken

   • fra det kompensatoriske

   • til et dilemmaperspektiv(Nilholm, 2010)

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Det dobbelte blik dilemmaperspektiv
  Det dobbelte blik -dilemmaperspektiv

  • Inklusionens specialist kan

   • Undersøge, analysere og vurdere et barns kompetencer i forskellige kontekster.

   • Vurdere hvad der skal til for at barnet bliver deltagende og lærende - Kompensatorisk

  • Skifte iagttagelsesposition til relationsperspektiv

  • Bruge sin viden om barnet og sammenholde det med viden om barnets miljø for at kunne gøre det specielle, det særlige, alment

  • Inklusionsfordringen ligger i karakteren af specialistens forslag til foranstaltning

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Logop den i et inklusionsperspektiv
  Logopæden i et inklusionsperspektiv

  • Analysen og vurderingen af det særlige i forhold til et barn i en udsat sproglig position

  • Vurderingen af hvad der skal til for at skabe udvikling (deltagelse og læring)

  • Vejlede om inkluderende praksis

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Logop den i et inklusionsperspektiv1
  Logopæden i et inklusionsperspektiv

  • Fokus forskydes i kontinuummet

  Undervisning,

  indsats

  Analyse, vurdering

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Logop dens kompetencer i et inklusionsperspektiv
  Logopædens kompetencer i et inklusionsperspektiv

  • Logopæden tager sit afsæt i det særlige.

  • Det inkluderende består i :

   • Barnet øger sin læring og deltagelse primært gennem deltagelse i almenmiljøet eller midlertidig eksklusion.

   • Almenmiljøet kvalificeres

  • Sprogvejlederen tager sit afsæt i det almene

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Logop den i et inklusionsperspektiv2
  Logopæden i et inklusionsperspektiv

  • Midlertidig eksklusion

   • Den midlertidige kvalificerer barnet til deltagelse (integration – lave barnet om)

   • Bruge den midlertidige eksklusion til at lære barnets strategier at kende og lære barnet strategier.

   • Bruge den viden til at øge deltagelsesmulighederne og kvalificere almenmiljøet, så konsekvensen bliver øget deltagelse / Inklusion .

   • Viden om barnet inddrages i almenmiljøet – almenmiljøet indretter sig på barnet.

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk


  Refereret litteratur se i vrigt listen i masterprojekt
  Refereret litteratur (se i øvrigt listen i masterprojekt)

  • Egelund, N., Tetler, S., & Andersen, G. L. (2009). Effekter af specialundervisningen: pædagogiske vilkår i komplicerede læringssituationer og elevernes faglige, sociale og personlige resultater. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

  • Fisker, T. B. (2010). Inklusion og interaktion: Muligheder og forhindringer. Pædagogisk psykologisk tidsskrift, 47(5), 359-372..

  • Hansen, K. V. (2007). Mere bevægelse mod konsultative praksisformer. Psykologisk pædagogisk rådgivning, 44(1), 36-64.

  • Hedegaard Hansen, J. (2006). Retten og pligten til det gode liv: en diskursteoretisk analyse af forholdet mellem socialpolitik og socialpædagogik på området for de mest udsatte grupper: ph.d.-afhandling. [Kbh.]: Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for Pædagogisk Antropologi.

  • Hedegaard Hansen, J. (2009). Narrativ dokumentation: en metode til udvikling af pædagogisk arbejde (Vol. 1. udgave). Kbh.: Akademisk Forlag.

  • Kirkebæk, B. (2009). Udelukket fra enhedsskolen: specialpædagogikkens opkomst og nutidige historie. Specialpædagogik, 29(5), 9-16.

  • Nilholm, C. (2010). Perspektiver på specialpædagogik (Vol. 1. udgave). Århus: Klim.

  • Pedersen, C. (2009). Inklusionens pædagogik: fællesskab og mangfoldighed i daginstitutionen (Vol. 1. udgave). Kbh.: Hans Reitzel.

  • Tetler, S. (2011). Inkluderende specialpædagogik - som konstruktiv selvmodsigelse. www.dpu.dk,

  • Tomasello, M. (2005). Constructing a language: a usage-based theory of language acquisition. Cambridge: Harvard University Press.

  Ida Marie Holm, www.sprogtilegnelse.dk

  06-11-2012