Ariile protejate din Romania - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ariile protejate din Romania PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ariile protejate din Romania

play fullscreen
1 / 30
Ariile protejate din Romania
819 Views
Download Presentation
tyne
Download Presentation

Ariile protejate din Romania

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ariile protejate din Romania

 2. Biodiversitatea, mediulsiomul • În ultimele decenii, conditiile naturale si peisajul din Romania au fost influentate în mod deosebit de evolutia activitatilor economice, la care se adauga cresterea economica a ultimilor ani care a condus de multe ori la o exploatare excesiva a resurselor naturale. În aceste conditii, multe specii de plante si animale sunt amenintate cu disparitia, iar modificarea peisajului reprezinta primul indicator al deteriorarii mediului inconjurator.

 3. Caracteristici generale ale biodiversitatii • Romania este caracterizata de un nivel ridicat de biodiversitate – din punct de vedere al numarului de specii, al habitatelor si al ecosistemelor pe care le formeaza si din punct de vedere al suprafetelor detinute de acestea, insa modificarile actuale de peisaj pun in evidenta amenintari serioase: intensificarea activitatilor agricole ce afecteaza cu precadere zonele mai productive si abandonarea activitatilor agricole ce se manifesta mai ales in zonele slab productive.

 4. Romania este caracterizata de o mare diversitate biologica, manifestata atat intraspecific cat si interspecific, remarcandu-se atat prin numarul mare de ecosisteme cat si prin numarul de specii, dar in prezent multe specii de plante si animale sunt amenintate cu disparitia, iar modificarea peisajului reprezinta primul indicator al deteriorarii mediului. In ceea ce priveste flora, in Romania au fost identificate 3.700 de specii de plante, dintre care, 23 sunt declarate monumente ale naturii, 74 sunt extincte, 39 sunt periclitate, 171 vulnerabile si 1.253 sunt rare. Din numarul estimat al taxonilor identificati in Romania, o proportie semnificativa (aprox.60 %) este reprezentata de catre speciile caracteristice pajistilor alpine si subalpine, pasunilor si fanetelor montane. In ceea ce priveste fauna, au fost identificate 33.792 de specii de animale, din care 33.085 specii de nevertebrate si 707 specii de vertebrate. Din cele 191 specii de pesti, 38 inregistreaza o stare nefavorabila de conservare (11 specii periclitate, 16 specii vulnerabile si 11 specii rare).

 5. Din cele 20 specii de amfibieni, 12 se aflaintr-o stare nefavorabila de conservare (3 speciipericlitatesi 9 speciivulnerabile), din cele 30 specii de reptile5 se aflaintr-o stare nefavorabila de conservare (4 speciipericlitatesi o specie vulnerabila), din cele 364 specii de pasari35 se aflaintr-o stare nefavorabila de conservare (18 speciipericlitatesi 17 speciivulnerabile)si din cele 102 specii de mamifere, 58 inregistreaza o stare nefavorabila de conservare (19 speciipericlitate, 26 speciivulnerabilesi 13 specii rare). • In urmainventarierilor, a rezultat un numaraproximativ de 5.600 de ursibruni (60% din populatiaeuropeana de ursibruni – Ursusarctos), aproximativ 3.000 de lupi (40% din populatiaeuropeana de lupi – Canis lupus) si 1.500 de rasi (40% din populatiaeuropeana de rasi – Lynx lynx), acestespeciifiind un simbol al vietiisalbaticesi al habitatelornaturale, care pot fifolositesipentru a repopulaalte zone din Europa, care au cunoscut un regres al acestorspecii. Zimbrul, animal rar, ocrotit de lege, a disparut din paduriletariinoastre de maibine de un secolsitraiesteastazinumai in rezervatii.

 6. Ecosistemelenaturalesi semi-naturaleacopera 47% din teritoriultarii. Au fostidentificatesicaracterizate783 tipuri de habitate(13 habitate de coasta, 143 habitatespecificezonelorumede, 196 habitatespecificepasunilorsifanetelor, 206 habitateforestiere, 90 habitatespecificedunelorsizonelorstancoasesi 135 habitatespecificeterenuriloragricole) in 261 de zone analizate la nivelulintregiitari.

 7. Habitatele din Romania sunt caracterizate de o anumita compozitie a florei si a faunei, componente ale biocenozelor si sunt influentate de diferiti factori climatici sau edafici. Influentele climatice, ale zonelor aride din partea estica, la cele oceanice din partea vestica a tarii, precum si diferentele climatice intre campie si munte impuse de altitudinea reliefului, au determinat aparitia unui mare numar de habitate. Alt factor care determina marea varietate de habitate din Romania este reprezentat de compozitia chimica a rocilor din substrat (sol, subsol).

 8. Ariileprotejate • Dintre statele membre ale U.E. – 27, Romania detine cea mai mare diversitate biogeografica (5 regiuni biogeografice din cele 11 europene), aceasta aflandu-se in majoritate intr-o stare favorabila de conservare.Suprafata totala a ariilor protejate este de cca. 1.866.705 ha si acopera aproximativ 7,83 % din suprafata tarii. Sunt incluse aici Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii” – 576.216 ha, 13 Parcuri Nationale – 318.116 ha, 13 Parcuri Naturale – 772.128 ha, 981 Rezervatii Naturale – 179.193 ha si 28 Arii Speciale de Protectie Avifaunistica – 21.052 ha.Dintre acestea, cateva arii protejate prezinta interes deosebit, atat la nivel national cat si international, avand statut multiplu: • • Rezervatia Biosferei Delta Dunarii – Rezervatie a Biosferei (Comitetul UNESCO MAB – „Omul si Biosfera”), Zona Umeda de Importanta Internationala (Secretariatul Conventiei Ramsar) si Sit al Patrimoniului Natural Universal (UNESCO);

 9. • Parcul National Retezat – Rezervatie a Biosferei (Comitetul UNESCO MAB – „OmulsiBiosfera”);• Parcul National MuntiiRodnei– Rezervatie a Biosferei (Comitetul UNESCO MAB – „OmulsiBiosfera”).In afaraariilorprotejate de interes national, prinintermediulProgramului IBA (Important Birds Area / Arii de ImportantaAvifaunistica) au fostidentificate in Romania celemaiimportanteariipentrumentinereapopulatiilor de pasarisalbatice, inclusiv a celor de interes international sauprioritare la nivelcomunitarprecumsi a speciilormigratoare. In Romania programulestederulat de catreProgramul National de DezvoltareRurala 2007-2013, SocietateaOrnitologicaRomana (partenerBirdLife in Romania) siAsociatiapentruProtectiaPasarilorsi a Naturii “GrupulMilvus”. Pebazadateloradunate in special in ultimii 10 ani, au fostidentificate la nivelulintregiitari 132 de IBA-uri, acoperindcca. 17% din suprafatatarii.

 10. Natura 2000 • O buna parte din teritoriul national este acoperita de reteaua comunitara de arii protejate Natura 2000.Dintre cele 198 tipuri de habitate europene, dintre care 65 sunt prioritare, in Romania se regasesc 94 tipuri de habitate dintre care 23 sunt prioritare la nivel comunitar si a caror conservare impune desemnarea unor Arii Speciale de Conservare (SAC). Pana in prezent au fost identificate ca situri Natura 2000 un numar de:• 108 situri SPA (Arii de Protectie Speciala Avifaunistica) reprezentand aproximativ 11,89% din teritoriul Romaniei;• 273 situri pSCI (propuneri de Situri de Importanta Comunitara) reprezentand aproximativ 13,21% din teritoriul Romaniei.Regimul de protectie pentru aceste situri de interes comunitar a fost impus la nivel national, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, prin urmatoarele acte normative:• Ordinul MMDD nr. 776/2007 pentru declararea pSCI si• Hotararea de Guvern nr. 1284/2007 pentru declararea SPA. Arealul siturilor incluse in Reteaua Europeana Natura 2000 acopera aproximativ 17,84% din teritoriul national.

 11. Protectianaturiisiconservareabiodiversitatii

 12. Romania este o tara cu o diversitate biologica ridicata, atat la nivel de ecosisteme, cat si la nivel de specii. În aceste conditii, o data cu aderarea tarii noastre la UE, comunitatea europeana a beneficiat de un aport important la capitalul natural existent. Teritoriul Romaniei cuprinde, într-o proportie relativ egala, cele trei unitati geografice – de campie, de deal si de munte, cu o diversitate mare de conditii pedo-climatice si hidrologice ce diferentiaza un numar de circa 52 eco-regiuni cu o varietate de ecosisteme terestre, acvatice – specifice zonelor de coasta si de litoral al Marii Negre, zonelor de stepa, silvostepa, deal, munte, lacurilor, cursurilor de apa si luncilor acestora, zonelor secetoase sau a celor umede, inclusiv celor specifice Deltei Dunarii. • Romania are un patrimoniu natural unic, alcatuit din muntii Carpati (65% din eco-regiunea carpatica), precum si din una dintre cele mai importante zone umede din Europa, si anume Delta Dunarii (a doua ca marime în Europa). Trebuie mentionat ca Romania detine 30% din speciile de carnivore din Europa si, de asemenea, aproximativ 300.000 ha de paduri virgine. În procesul de aderare, Romania a implementat reteaua NATURA 2000, în conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Aceasta retea contribuie la conservarea speciilor si a habitatelor de interes comunitar, o parte din acestea fiind deja protejate prin intermediul sistemului national de arii protejate existent.

 13. Habitate naturale, specii salbatice de flora si fauna • Ecosistemele naturale si semi-naturale din Romania reprezinta aproximativ 47% din suprafata tarii. Ca urmare a studiilor efectuate prin Programul CORINE Biotops, au fost identificate si caracterizate 783 tipuri de habitate (13 habitate de coasta, 89 de zone umede, 196 de pajisti, 206 de padure, 54 de mlastina, 90 de stancarii/nisipuri si 135 zone agricole) in 261 de zone analizate de pe intregul teritoriu al tarii. O mare varietate de specii salbatice de flora si fauna de pe teritoriul Romaniei prezinta o importanta economica deosebita, avand multiple utilizari in diverse sectoare. Pentru acele specii de importanta comerciala, este necesara o evaluare a zonelor si a cantitatilor disponibile, precum si o planificare adecvata in vederea utilizarii rationale a acestor specii, pentru a evita exploatarea excesiva.

 14. Situatia ariilor naturale protejate • In Romania exista 13 Parcuri Nationale, 13 Parcuri Naturale, precum si Rezervatia Biosferei Delta Dunarii. Suprafata totala a parcurilor nationale, parcurilor naturale si rezervatiilor biosferei este de 1.687,512 ha (121.780 ha suprafata maritima), ceea ce reprezinta 7% din suprafata terestra a tarii. In afara parcurilor nationale, parcurilor naturale si rezervatiilor biosferei exista circa 935 de rezervatii stiintifice, monumente ale naturii si rezervatii naturale a caror suprafata totala este de aproximativ 180.000 hectare. Prin urmare, suprafata terestra a ariilor naturale protejate acopera circa 8% din suprafata terestra a tarii la finele anului 2005. • Pana la sfarsitul anului 2013, acest procent urmeaza sa creasca la 15%. Procentajul suprafetelor ocupate de ariile naturale protejate se imparte dupa cum urmeaza: parcuri naturale 42,32%; Rezervatia Biosferei Delta Dunarii 31,59%; parcuri nationale 16,83%; alte tipuri de arii protejate 9,26%. Una dintre cele mai reprezentative arii protejate din reteaua nationala este Delta Dunarii care are triplu statut international: Rezervatie a Biosferei, Sit Ramsar (zona umeda de importanta internationala), Sit al Patrimoniului Mondial Natural si Cultural UNESCO. Datorita starii favorabile de conservare in care se afla sistemele ecologice si speciile din Delta Dunarii, Consiliul Europei a acordat acestei rezervatii Diploma Europeana.

 15. Pana in prezent, in cadrul retelei existente de arii protejate din Romania au fost identificate 113 de Arii Speciale de Protectie Avi-faunistica (ASPA) si 274 Situri de Importanta Comunitara propuse (SICp). Acestea vor reprezenta reteaua Natura 2000 si vor acoperi circa 15% din suprafata tarii. Ariile Speciale de Protectie Avi-faunistica vor fi oficial declarate ca atare prin HG, iar Siturile de Importanta Comunitara propuse vor fi declarte ca atare prin Ordin de Ministru in cursul anului 2007. Procesul de elaborare a cadastrului ariilor naturale protejate in format GIS a demarat in 2002. • Pana in prezent, au fost realizate hartile si descrierile limitelor Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, a parcurilor nationale si parcurilor naturale, permitand astfel calcularea analitica a suprafetelor acestor categorii de arii naturale protejate, cu un grad mult mai mare de precizie. Pentru circa 80% din totalul ariilor naturale protejate au fost determinate limitele in format GIS. Suprafata ariilor protejate existente se afla in cea mai mare parte in proprietatea statului (cca. 78%), dar suprafete importante sunt si in proprietate privata (11%) sau apartin autoritatilor locale (11%). Regimul proprietatii este inca in schimbare, in special din cauza procesului continuu de retrocedare a padurilor.

 16. Toate ariile protejate, inclusiv viitoarele situri Natura 2000, se vor confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste managementul conservarii si mentinerea starii adecvate de conservare, in situatia in care nu se prevad masuri adecvate de implementare astfel incat sa incurajeze proprietarii terenurilor sa integreze conservarea biodiversitatii in practicile de utilizare a terenurilor. • Este important de subliniat ca in reteaua existenta de arii protejate, care va include si o parte insemnata a Retelei Natura 2000, nu exista infrastructura necesara unui management eficient. MMDD este responsabil pentru organizarea si coordonarea managementului ariilor protejate. Pana in prezent, MMDD a semnat contracte pentru managementul majoritatii parcurilor naturale si nationale cu Regia Nationala a Padurilor, cu autoritatile locale sau universitati. Biosfera Delta Dunarii este direct coordonata de catre minister. • In plus, ariile protejate, altele decat parcurile nationale si naturale, sunt in custodia directa a persoanelor fizice, a ONG-urilor sau a diverselor institutii (Administratia Nationala a Padurilor sau autoritati locale). • Doar 4 administratii ale parcurilor nationale au beneficiat de sprijin financiar considerabil pentru dezvoltarea infrastructurii.

 17. Autor: Bobonici Andreea (Clasa a XII-a B) • Surse:- www.google.ro - www.fonduri-structurale-europene.ro