verdiepingsnetwerk hr het hr beleid van de toekomst jij bent aan zet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verdiepingsnetwerk HR Het HR-beleid van de toekomst. Jij bent aan zet … PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verdiepingsnetwerk HR Het HR-beleid van de toekomst. Jij bent aan zet …

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 54

Verdiepingsnetwerk HR Het HR-beleid van de toekomst. Jij bent aan zet … - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Verdiepingsnetwerk HR Het HR-beleid van de toekomst. Jij bent aan zet …. 18/10/2013. Agenda. Achtergrondinformatie. Achtergrondinformatie. VO in cijfers Maatschappelijke uitdagingen Modern HR-beleid Per strategische doelstelling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Verdiepingsnetwerk HR Het HR-beleid van de toekomst. Jij bent aan zet …' - tymon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
achtergrondinformatie1
Achtergrondinformatie
 • VO in cijfers
 • Maatschappelijke uitdagingen
 • Modern HR-beleid
 • Per strategische doelstelling
  • Observaties vanuit diverse invalshoeken (personeelspeiling, BUE, werknemer in de toekomst)
  • Lopende projecten modern HR
 • Sterktes en groeikansen
sd leiderschap observaties
SD LeiderschapObservaties

Personeelspeiling

Factor Leiding

sd leiderschap observaties1
SD LeiderschapObservaties

Personeelspeiling

 • De factor leiding heeft, samen met werk, de sterkste impact op de algemene tevredenheid
  • 86% van de personeelsleden tevreden over de factor leiding, met ruimte voor verbetering
 • Tevreden over de werk-privébalans, wel graag meer waardering en begeleiding, en een meer open communicatie en duidelijke richting vanuit het management
  • ongeveer 1 op 5 van de personeelsleden (19%) krijgt onvoldoende waardering –significante verslechteringten opzichte van 2010 (17%)
sd leiderschap observaties2
SD LeiderschapObservaties

Bottom-up evaluatie

Top 3 belangrijkste competenties leidinggevenden volgens medewerkers

 • De 3 belangrijkste competenties voor leidinggevenden zijn gelijkaardig
  • Betrouwbaarheid de allerbelangrijkste competentie
  • Medewerkers erg tevreden over de bekwaamheid van hun leidinggevenden in deze competenties, met uitzondering van de “richting geven” bij middenkader (80% minstens gemiddeld en slechts 47% minstens in hoge mate tevreden is)
sd leiderschap observaties3
SD LeiderschapObservaties

Bottom-up evaluatie

 • Zowel medewerkers als leidinggevenden vinden regelmatige feedback op de manier van leidinggeven zinvol (leidinggevenden nog meer dan medewerkers) en de BUE een eerlijk instrument (medewerkers meer dan leidinggevenden).
 • Medewerkers hebben te weinig zicht op de leer- en actiepunten van hun leidinggevenden naar aanleiding van een BUE  en onvoldoende de indruk dat er iets gedaan wordt met de resultaten
  • Tevredenheid stijgt licht met niveau van leidinggeven
 • MEE TE NEMEN TIJDENS DE WERKSESSIES:
 • Is de BUE echt een “eerlijk” instrument voor het meten van leiderschap? Heeft de Vlaamse overheid een open feedbackcultuur? Welke zijn de echte uitdagingen voor leiderschap?
sd leiderschap observaties4
SD LeiderschapObservaties

Werknemer in de toekomst

 • Stijl van leidinggeven: aandachtspunten
  • Rol van coach
   • Autonomie: richting meegeven en inhoudelijk voldoende loslaten
   • Samenwerking aanmoedigen en bevorderen
  • Rol van manager
   • SMART definiëren van opdrachten en sturen op resultaten
   • Voorbeeld stellen
   • Verantwoordelijkheid willen, durven en kunnen opnemen
sd leiderschap observaties5
SD LeiderschapObservaties

Werknemer in de toekomst

 • Ideale leidinggevende
  • Vertrouwen en richting geven
  • Inhoudelijk expert laten zijn, zelf voldoende loslaten
  • Communicatie, inspraak, overleg
  • Beoordelen op prestaties en resultaten
  • Objectief
  • Optreden tegen wantoestanden
  • Aandacht voor diversiteit
  • Coachen
  • Besluitvaardigheid
  • Visie
sd loopbaan en beloningsbeleid observaties
SD Loopbaan- en beloningsbeleid Observaties

Personeelspeiling

Factor Loopbaan

sd loopbaan en beloningsbeleid observaties1
SD Loopbaan- en beloningsbeleidObservaties

Personeelspeiling

 • Van alle factoren scoort de factor loopbaan het minst goed. 4 van de 5 items vertonen een duidelijk negatieve trend.
 • Positief: Personeelsleden van de Vlaamse overheid vertonen een hogere tevredenheid (7 op 10) over hun verloningdan hun tegenhangers uit de private sector, een duidelijke opwaartse trend
  • Maar slechts beperkte impact op algemene tevredenheid  
 • Negatief:
  • Verloop van de interne selecties. Amper een derde (35%) vindt dat de interne selecties eerlijk verlopen (2010: 49%). Iets meer dan een kwart van het personeel (26%) is ronduit ontevreden over het verloop van die interne selecties
  • Mogelijkheden om van functie te veranderen: 28% geeft aan hierover tevreden zijn, wat bijna een halvering betekent ten opzichte van 2010
  • Kansen op promotie: 24% tegenover 37% in 2010.
  • Besteding van de middelen binnen hun organisatie: minder dan de helft (39 %) van de personeelsleden heeft daar vertrouwen in (2010: 49%)
sd loopbaan en beloningsbeleid observaties2
SD Loopbaan- en beloningsbeleidObservaties

Werknemer in de toekomst

 • Verloning
  • Hoogte, weggewerkte loonkloof privé: Tevreden
  • Toepassing van prestatiemanagement: leidt tot frustraties
   • Weinig geresponsabiliseerde lijnmanager
   • Geen instrumenten om verschil in prestatieniveau te belonen / bestraffen
   • Niveau diploma bepaalt niet altijd niveau presteren
  • Heel transparant: voorspelbaarheid vs. differentiatie
 • Prestatieverloning
  • Tegemoetkoming aan frustraties (zie hierboven)
  • Normering? Meten?
  • Financiële beloning heeft kortetermijneffect
  • Enkel mogelijk als men zich “in de schijnwerpers” kan stellen, dus er vallen functies uit de boot
sd loopbaan en beloningsbeleid observaties3
SD Loopbaan- en beloningsbeleidObservaties

Werknemer in de toekomst

 • Cafetariaplan
  • Eerder negatief: administratief ingewikkeld, vals gevoel van keuze
  • Wel mogelijkheid om loonpakket af te stemmen op huidige prioriteiten en levensfase
 • Statuut
  • Waardevol, maar … aan modernisering toe:
   • Ondermaatse prestaties moeten aangepakt kunnen worden zonder hiervoor in een procedureslag terecht te komen
   • Arbeidsvoorwaarden voor beide groepen naar elkaar toe laten groeien (pensioen, schaalanciënniteit, ziektecontingent,…)
 • Beloning obv functiezwaarte, automatisme loonevolutie schrappen maar opletten met prestatiebeloning (communicatie!)
 • Loopbaan: horizontale en vertikale mobiliteit meer mogelijk maken
 • Modernisering statuut
 • Soepelere ontslagregeling
sd loopbaan en beloningsbeleid modern hr beleid projecten1
SD Loopbaan- en beloningsbeleidModern HR-beleid: projecten
 • Loopbaanbeleid:
  • Digitaal informatiecentrum loopbaanontwikkeling
  • Toolbox PEP in termen van functiefamilies
  • Nieuw loopbaanbeleid met nieuwe procedures in/door/uitstroom (lange termijn)
sd personeels bewegingen observaties
SD Personeels-bewegingenObservaties

Personeelspeiling

Vergelijking personeel – management: “Ik heb de voorbije periode concrete acties ondernomen om van job te veranderen of ik heb concrete plannen om dat in de toekomst te doen”.

sd personeels bewegingen observaties1
SD Personeels-bewegingenObservaties

Personeelspeiling

 • Een tevreden personeelslid is een ambassadeur voor de Vlaamse overheid als werkgever
  • 77% van het personeel raadt de Vlaamse overheid als werkgever aan
  • ‘slechts’ 64% van het personeel zou de eigen organisatie aanbevelen
  • Sterke correlatie tussen tevredenheid en het aanbevelen van de Vlaamse overheid als werkgever
 • Een ontevreden werknemer kijkt vaker uit naar een nieuwe functie
  • De verloopintentie kent evenwel een daling, die relatief sterk is wat het management betreft
  • Voornamelijk op het niveau van verloopintentie binnen de Vlaamse overheid.
  • Verloopintentie buiten de Vlaamse overheid quasi stabiel
sd personeelsbewegingen observaties
SD PersoneelsbewegingenObservaties

Werknemer in de toekomst

 • Mobiliteit & doorgroeimogelijkheden
  • Mogelijkheden bestaan, maar in de praktijk moeilijk
  • Verwachtingen respondenten:
   • Beter gefaciliteerd mobiliteitsbeleid
   • Top moet beter voorbeeld stellen
  • Gebrek aan tussenniveaus
   • Stap nu vaak te groot - “Iets” tussen adjunct van de directeur en afdelingshoofd?
   • Geen mogelijkheid om binnen een graad een verschil in verantwoordelijkheid te valoriseren
   • Mogelijkheid tot inhoudelijk doorgroeien, zonder leidinggevende functie
 • Mobiliteit  investeren in aan loopbaanplanning en -ontwikkeling
 • Doorgroeimogelijkheden / tussenniveaus  toepassing functieniveaumatrix
sd inzetbaarheid observaties
SD InzetbaarheidObservaties

Personeelspeiling

Factor Werk

sd inzetbaarheid observaties1
SD InzetbaarheidObservaties

Personeelspeiling

 • Grootste tevredenheid over de factor werk : 94% is tevreden, waarvan 68% zelfs heel tevreden is
  • Stabiel in vergelijking met de resultaten van de voorbije edities
 • Niet minder dan 90% van de personeelsleden doet haar/zijn werk (inhoud) graag
  • Salariskompas Jobat: 80% (privé + publiek)
 • Ongeveer 80% geeft aan te kunnen doen waar zij/hij goed in is, vertoont een sterke motivatie op het werk en is van mening dat haar/zijn werk belangrijk is voor haar/zijn organisatie
  • Laatste cijfer lichte daling ten opzichte van 2010 (91%), die evenwel significant is
 • Ongeveer 70% verklaart mogelijkheden te hebben om zaken bij te leren die nuttig zijn voor de verdere loopbaan (73%), status quo ten opzichte van 2010
  • De besparingen lijken dus niet meteen impact te hebben op de ontwikkelingsmogelijkheden
sd inzetbaarheid observaties2
SD InzetbaarheidObservaties

Werknemer in de toekomst

 • Aandacht voor de werkdruk (link Welzijn)
  • Prestatieregime vs. takenpakket
  • Aantal leidinggevenden
  • Cultuurverschuiving: grenzen aan HNW?
 • Meer aandacht voor talent management

=> Inzetten op

  • (Vrijwaren van) werk-privébalans
  • Telewerk, verlofstelsels
sd innovatieve arbeidsorganisatie observaties
SD Innovatieve arbeidsorganisatieObservaties

Personeelspeiling

 • Arbeidsinhoud en arbeidsvoorwaarden scoren beiden zeer goed, en voor het management ook arbeidsrelaties

Resultaten voor ‘wat bindt u aan uw organisatie’, opgesplitst naar personeel en management

sd innovatieve arbeidsorganisatie observaties1
SD Innovatieve arbeidsorganisatieObservaties

Werknemer in de toekomst

 • Telewerken
  • Groot pluspunt
  • Wildgroei aan mogelijkheden binnen de entiteit en tussen de entiteiten
   • Frequentie, afspraken, voor wie wel en niet, structureel vs. occasioneel, omkadering, sanctiemechanisme, …
  • Vaak geïsoleerd gegeven
   • Deel uitmaken van de cultuur ≈ focus op resultaten, controle van de prestaties op een telewerkdag?
 • Uniformiteit in telewerken, minstens binnen een entiteit
  • Omzendbrief Bourgeois “volg of verklaar” op komst
  • Binnen de entiteit: aandacht voor een gelijke toepassing in gelijke situaties
  • Transparantie en communicatie
sd innovatieve arbeidsorganisatie observaties2
SD Innovatieve arbeidsorganisatieObservaties

Werknemer in de toekomst

 • Meer keuzemogelijkheid (tussen landschaps- en individueel bureau)
 • Voldoende overleg in voldoende vroeg stadium
 • Audit van de ruimte:
  • Voldoen deze aan de behoeften?
  • Is de ruimteberekening nog actueel? (vb. telewerken, staatshervorming, 6% besparing,…)
meer weten
Meer weten?
 • Cijfers
 • Modern HR- beleid
 • Personeelspeiling 2012
 • Werknemer in de toekomst
agenda1
Agenda

In werkgroep: opbouwen van VO- projecten die kunnen voorgesteld worden vanuit de HR –praktijk

Plenaire terugkoppeling om 11.45u