slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Risto Räisa Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond PowerPoint Presentation
Download Presentation
Risto Räisa Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Risto Räisa Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond - PowerPoint PPT Presentation


 • 250 Views
 • Uploaded on

Meetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“ rakendamistulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüs. Risto Räisa Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond. Tallinn 2010. Rakendusanalüüsi eesmärgid. 1) analüüsida taotlusvooru tulemusi;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Risto Räisa Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond' - tymon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Meetme 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendamiseks“rakendamistulemuste ja ettevõtjate finantsolukorra analüüs

Risto Räisa

Maamajanduse uuringute ja analüüsi osakond

Tallinn 2010

rakendusanal si eesm rgid
Rakendusanalüüsi eesmärgid

1) analüüsida taotlusvooru tulemusi;

2) hinnata meetme sihttasemete täituvust;

3) uurida ettevõtjate eelnevat investeeringutoetuste saamise kogemust;

4) analüüsida toetuse saajate majandusnäitajaid;

5) analüüsida hindamiskriteeriumite mõju.

meetme 1 4 1 rakendamine
Meetme 1.4.1 rakendamine

Meetme 1.4.1 taotlusvoorud on olnud avatud kolm korda:

17.12.2007 – 07.02.2008;

24.10.2008 – 15.12.2008;

16.11.2009 – 30.11.2009.

Määratud toetuse summa on 1010,1 mln kr.

Kokku 1686 toetuse saajat.

meetme 1 4 1 rakendamine1
Meetme 1.4.1 rakendamine

III voorus oli suur ületaotlemine.

Esmakordne spetsiaalselt mikroettevõtjatele suunatud investeerimismeede.

Ettepanek 1: Võimalusel meetme eelarvet suurendada.

meetme 1 4 1 rakendamine2
Meetme 1.4.1 rakendamine

III vooru keskmine määratud toetuse summa taotluse kohta on madalam eelnevate voorude näitajast. Selle põhjuseks on:

 • III vooru suur ületaotlemine;
 • määruse muudatus (kolmekordse müügitulu kriteerium).
kordustaotlemine
Kordustaotlemine
 • Kordustaotlejate osakaal on väga suur ja võib veelgi kasvada (piirmäärale lähenejaid vaid 24% toetuse saajatest).
 • Ettepanek 2: Soodustada meetme 1.4.1 esmataotlejaid.
meetme sihttasemete t itumine
Meetme sihttasemete täitumine
 • Toetust saanud ettevõtjate arvu sihttase on saavutatava - selleks soovitame aga soodustada uusi taotlejaid.
 • Investeeringute mahu sihttase täidetakse.
 • III vooru metoodika kohaselt on uuenduslikkuse sihttase saavutatav. Ettepanek 3: Parema tulemuse saamiseks soovitame uue toote või tootmisviisi määratlemiseks kasutada nt pädeva teadusasutuse hinnangut ning vajadusel uuenduslikkuse suurendamiseks määrata uuenduslikkuse eest hindepunkte.
varasem toetuse saamine
Varasem toetuse saamine
 • Meetme raames on määratud toetus 1686 taotlusele. Seejuures:
 • 714 (42%) ettevõtjal on eelnev SAPARD-st või RAK-st investeeringutoetuse saamise kogemus;
 • 1215 (72%) ettevõtjat on seotud lisaks MAK-i teiste meetmete määratud taotlustega.
 • Analüüsi tulemusel saame väita:
 • Sama ringkond ettevõtjaid taotleb korduvalt toetust;
 • Kordustaotlejad taotlevad suuremaid toetussummasid.
iii vooru toetuse saajate investeeringud
III vooru toetuse saajate investeeringud
 • III voorus määrati toetus 304 taotluse 420-le tegevusele.
 • Ettepanek 4: Et vältida kahe erineva taotluse esitamist, võimaldada mikroettevõtjatel investeerida ka loomakasvatus-ehitistesse meetme 1.4.1 alusel.
iii vooru hindamiskriteeriumite anal s
III vooru hindamiskriteeriumite analüüs
 • Ettepanek 5: Müügitulu suuruse eest antavaid hindepunkte võiks pisut vähendada, samas võiks lisada hindepunktid esmakordsetele taotlejatele ning suurendada noore ettevõtja hindepunkte.
investeeringute teostamine seisuga 30 04 2010
Investeeringute teostamineseisuga 30.04.2010
 • Kokku oli väljamakstud toetuse summa 712,3 mln krooni (70,5% kolme taotlusvooru määratud summadest).
v ljamaksmise seos toetuse summaga
Väljamaksmise seos toetuse summaga
 • Mida väiksem on investeering, seda kiiremini see ellu viiakse.
 • Majandusnäitajate analüüsi tulemused:
 • Suurema toetusega ettevõtjatel on suurem müügitulu ja suurem puhaskasum;
 • Suuremaid investeeringuid tegevatel ettevõtjatel on suurem võlakordaja;
 • Rentaablimad tööjõukulude seisukohalt on ettevõtjad, kelle müügitulu jääb vahemikku 0,4-0,9 mln krooni.
kokkuv te
Kokkuvõte

Keskmine määratud toetuse summa vähenes märkimisväärselt III voorus.

Meetme sihttasemed on täidetavad, kuid soovitame:

- uue hindamiskriteeriumi abil soodustada esmataotlejaid;

- võimalusel meetme eelarvet suurendada;

- uue toote või tootmisviisi määratlemiseks kasutada pädeva teadusasutuse hinnangut.

Investeeringutest eelistatakse masinate ja seadmete ning traktorite soetamist. Tegemist on meetme spetsiifikaga – hoonetesse investeeritakse meetme 1.4.2 kaudu.

Kõige suurema mõjuga hindamiskriteeriumid on müügitulu suurus, põllumajandussaaduste töötlemine, ühistegevus ja noor ettevõtja. Soovitame:

- uue hindamiskriteeriumi abil soodustada meetme 1.4.1 esmataotlejaid;

- pisut vähendada müügitulu suuruse tähtsust hindamistulemustes;

- suurendada noore ettevõtja hindepunktide määra, sest müügitulu suuruse osatähtsuse vähendamine langetaks noorte konkurentsivõimet meetme 1.4.1 taotlemisel.

Seisuga 30.04.2010 oli välja makstud 70,5% kolme taotlusvooruga määratud toetuse summadest.

Kokkuvõtteks saame väita, et meetme rakendamine vastab meetme eesmärkidele, sihttasemete suunas liikumine on rahuldav ning investeeringute elluviimise seisukohast vaadatuna on tegemist kõige edukama toetusmeetmega MAK meetmete 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 3.1, 1.6 ja 1.5.2 hulgas.

ettepanekud
Ettepanekud
 • Võimalusel leida lisavahendeid meetme eelarve suurendamiseks.
 • Võimaldada mikroettevõtjatel investeerida ka loomakasvatusehitistesse meetme 1.4.1 alusel.
 • Parema tulemuse saamiseks soovitab püsihindaja uue toote või tootmisviisi määratlemiseks kasutada pädeva teadusasutuse hinnangut ning vajadusel uuenduslikkuse suurendamiseks määrata uuenduslikkuse eest hindepunkte.
 • Müügitulu suuruse eest antavaid hindepunkte võiks pisut vähendada, samas võiks lisada hindepunktid esmakordsetele taotlejatele ning suurendada noore ettevõtja hindepunkte.
slide15

Tänan kuulamast!

risto.raisa@emu.ee