n rodn program podpory cestovn ho ruchu 2010 2013 n p p c r n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
národní program podpory cestovního ruchu 2010-2013 N P P C R

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

národní program podpory cestovního ruchu 2010-2013 N P P C R - PowerPoint PPT Presentation


  • 99 Views
  • Uploaded on

národní program podpory cestovního ruchu 2010-2013 N P P C R. Podprogram pro rok 2013 – Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2013. Cíle programu:. vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit, které budou řešit situaci v cestovním ruchu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'národní program podpory cestovního ruchu 2010-2013 N P P C R' - tyme


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
n rodn program podpory cestovn ho ruchu 2010 2013 n p p c r
národní program podpory cestovního ruchu 2010-2013 NPPCR

Podprogram pro rok 2013 – Cestování dostupné všem

Seminář pro žadatele 8. ledna 2013

c le programu
Cíle programu:

vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit, které budou řešit situaci v cestovním ruchu

zachování zaměstnanosti v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s aktuální ekonomickou situací ČR

uvolnění nevyužitého potenciálu cestovního ruchu

dosažení růstu podílu cestovního ruchu na prosperitě regionů v souladu s podmínkami udržitelného rozvoje

c le podprogramu
Cíle podprogramu:

podpora tvorby nových produktů cestovního ruchu

začlenění nových cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu

vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu (např. zlepšení vybavenosti služeb podél pěších tras a cyklotras, naučných stezek a turistických cílů, vybudování míst pro odpočinek turistů, bezbariérové WC, půjčovny apod.)

zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu v souladu s ekologicky šetrnými formami dopravy, pomocná zařízení pro zdravotně handicapované

podporovan oblasti
Podporované oblasti:

Rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, vodních tras, cyklotras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.

Hygienické zařízení, „odpočívadlo“ včetně veřejných sportovišť a hřišť

Půjčovny lodí, lyží, jízdních kol a dalšího sport. Vybavení, cyklo/ski servisy

Informační stojany a značky

Vhodné realizovat v blízkosti zařízení s certifikací Cyklisté vítáni

Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu - doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity (pouze ekologicky šetrná doprava).

Pořízení tzv. městských kol, elektrokol, turistických vláčků atd.

Alternativní doprava v místě atraktivity „lodičky“

Úprava/vybavení prostředků ekologicky šetrné dopravy o prvky umožňující snadnějšía bezpečné cestování handicapovaným

Zpřístupnění atraktivit CR – nájezdové plošiny, schodolezy

3) Zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro senzoricky postižené návštěvníky atraktivit cestovního ruchu.

up ednostn n c lov skupiny
Upřednostněnécílové skupiny:

děti a mládež

rodiny s dětmi s nízkými příjmy

zdravotně handicapovaní

senioři

Projekty zaměřené na tyto cílové skupiny budou při věcném hodnocení zvýhodněny.

opr vn n adatel v roce 2013
Oprávnění žadatelé v roce 2013:

podnikatelské subjekty (právnické osoby – jen obchodní společnosti a fyzické osoby)

žadatel o dotaci musí prokázat min. dvouletou podnikatelskou činnost

podnikatelské subjekty musí prokázat finanční zdraví – výsledek hospodaření za poslední dvě účetně uzavřená období musí být kladný

Principy dotace:

dotace může být poskytnuta až do výše 50% z celkových uznatelných nákladů akce, zbytek hradí příjemce z vlastních zdrojů

celkové náklady na jednu akci se mohou pohybovat od 250 000 Kč do 5 mil. Kč

poskytována podpora de minimis (200 000 € v období 3 let)

alokace podprogramu
Alokace podprogramu:

navrženo 50 mil. Kč v roce 2013 (možné změny)

Realizace akce:

dotace musí být vyčerpána v roce přiznání dotace

akce, která bude spolufinancována v rámci podprogramu, musí být dokončena nejpozději v roce následujícím po výběru akce k dotaci (tzn. akce dotovaná v roce 2013 musí být dokončena nejpozději do konce roku 2014)

erp n dotace
Čerpání dotace:

příjemce čerpá dotaci na základě faktur vystavených dodavatelem, který byl vybrán v zadávacím řízení

Povinná součást akce

marketing tj. propagace vytvořeného produktu domácího CR musí tvořit minimálně 5 % a maximálně 10 % celkových uznatelných nákladů akce

marketing musí být součástí každé akce

slide9
NOVÉ !

V návaznosti na novelizaci zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech je nově požadováno předložení žádosti současně ve 3 formách:

1. Tištěné (formulář Žádosti včetně příloh) ve dvou pare (originál, kopie)

2. Elektronicky internetem – formulář žádosti vyplněný na webu včetně nutnosti nahrát dokládané přílohy (viz metodický pokyn)

3. Elektronicky na CD nebo DVD – žádost a každá jednotlivá příloha a dokument

Povinnost vyplnit v elektronické žádosti údaje k žadateli o dotaci podle zákona 218/2000 Sb. § 14 odstavec 3 písmeno e) a § 14 odstavec 4 písmeno j)

legislativn dopady z kona 171 2012 sb
Legislativní dopady zákona č. 171/2012 Sb.

Zákon č. 171/2012 Sb., kterým došlo k novelizaci zákona č. 218/ 2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ukládá poskytovatelům dotací povinnost zveřejňovat veškeré dokumenty a údaje, které jsou rozhodné pro poskytování dotací.

Údaje a dokumenty zveřejňuje MF ČR na https://www.dotinfo.cz

Bližší info o zveřejňování viz webové stránky MF ČR – vyhledáte po zadání č.j.: MF – 86253/2012/11

informace o podprogramu
Informace o podprogramu:

http://www.mmr.cz/Cestovni ruch/Dotace a Programy/Národní program podpory cestovního ruchu 2010-2013/Rok 2013 – Cestování dostupné všem

formulář elektronické žádosti: http://www3.mmr.cz/zad

Kontaktním místem je odbor cestovního ruchu.

Kontaktní osoby:

Ing. Štefanová Renata, tel.: 234 154 695,

e-mail: steren@mmr.cz

Ing. Bohuslav Dvořák, tel.: 234 154 725,

e-mail: dvoboh2@mmr.cz

Ing. Šrajbová Jana, tel.: 234 154 005,

e-mail: srajan@mmr.cz

Mgr. Ema Mravcová, tel.: 234 154 728

e-mail: mraema@mmr.cz

slide12

Aleš Hozdecký

ředitel odboru cestovního ruchu

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

e-mail: ales.hozdecky@mmr.cz