Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1/4 Wprowadzenie do wykładu. PowerPoint Presentation
Download Presentation
1/4 Wprowadzenie do wykładu.

1/4 Wprowadzenie do wykładu.

165 Views Download Presentation
Download Presentation

1/4 Wprowadzenie do wykładu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1/4 Wprowadzenie do wykładu. Wprowadzenie do wykładu Przygotowała: mgrMagdalena Rutkowska

 2. 1/4 Wprowadzenie do wykładu. Przygotowała: mgrMagdalena Rutkowska

 3. 1/4 Wprowadzenie do wykładu. • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych • Rozdział 1. PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO • - Jakie przejawy działalności twórczej w Internecie stanowią utwór? • Rozdział 2. PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO • - Kto jest twórcą w Internecie? • Rozdział 3. TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO • - jak realizowane są: • autorskie prawa osobiste, • autorskie prawa majątkowe? Przygotowała: mgrMagdalena Rutkowska

 4. 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Czy ściąganie plików z Internetu jest legalne? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 5. 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Źródło: http://www.hotmoney.pl/artykul/sciagasz-z-internetu-mozesz-dostac-piec-lat-wiezienia-23882 Żródło: http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?aid=/20120118/krajswiat/690477879 Źródłó: http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20111006/REGION00/198080782 Źródło: http://prasa.wiara.pl/doc/1075429.Czy-sciaganie-z-internetu-jest-grzechem Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 6. 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Art. 23 ust. 1 pr.aut. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. • Warunki: • Utwór musi być „utworem rozpowszechnionym” • Korzystanie musi mieć charakter niekomercyjny • Korzystanie w ramach użytku własnego lub w kręgu osób • pozostających w związku osobistym • - Utwór nie może być programem komputerowym Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 7. 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? • Art. 17. pr.aut. • Twórcy przysługuje wyłączne prawo do: • korzystania z utworu • rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji • - wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Art. 35. pr.aut. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 8. 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 9. 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czy ściąganie plików jest legalne? Korzystanie z utworu: Pobieranie Zapisywanie Odsłuchiwanie Oglądanie Czytanie Rozpowszechnianie utworu: Publiczne wykonanie Wystawienie Wyświetlenie Odtworzenie oraz nadawanie Reemitowanie Publiczne udostępnianie utworu Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 10. 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czym jest domena publiczna? Art. 36 pr.aut. Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu: 1) od śmierci twórcy lub ostatniego ze współtwórców Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 11. 2/4 Kiedy naruszamy prawa autorskie: Czym jest domena publiczna? Utwór w domenie publicznej • Możemy bezpłatnie: • Kopiować • Pobierać • Rozpowszechniać • Odtwarzać • Wykonywać • Tworzyć utwory zależne • Użytkować utwór w sposób komercyjny • Nie możemy: • Podawać się za autora • Usuwać informacji o autorze • Zmieniać treść i formę utworu Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 12. 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 13. 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Portale społecznościowe Awatary • Najczęstsze naruszenia: • Rozpowszechnianie wizerunków (np. postaci z kreskówek) • Rozpowszechnianie obrazów i fotografii chronionych prawem autorskim Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 14. 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Portale społecznościowe Naruszanie wizerunku Art. 81 ust. 1 pr.aut. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Roszczenia w przypadku bezprawnego rozpowszechniania wizerunku: - zaniechanie działania - usunięcie skutków naruszenia (złożenie publicznego oświadczenia) - zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - uiszczenie odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 15. 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Portale społecznościowe Fałszywy Fan-page • Najczęstsze naruszenia: • Znaki towarowe (w przypadku przedsiębiorstw) • Rozpowszechnianie utworów (w przypadku artystów) Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 16. 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie Serwisy filmowe Rozpowszechnianie utworów Serwisy hostujące Rozpowszechnianie utworów Programy typu peer-to-peer Rozpowszechnianie utworów Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 17. 3/4 Rodzaje najczęstszych naruszeń praw autorskich w Internecie • Roszczenia w przypadku bezprawnego rozpowszechniania utworów: • - zaniechania naruszania; • - usunięcia skutków naruszenia; • zapłatę dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione • trzykrotności stosownego wynagrodzenia; • wydania uzyskanych korzyści. • Odpowiedzialność karna: • - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 18. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Jak zabezpieczyć dowody? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 19. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 20. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? • Zabezpieczenie dowodu z: • tekstu • fotografii i obrazu • - nagrania wideo • - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 21. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? • Zabezpieczenie dowodu z: • tekstu • fotografii i obrazu • - nagrania wideo • - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: brak Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 22. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? • Zabezpieczenie dowodu z: • tekstu • fotografii i obrazu • - nagrania wideo • - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: do uzgodnienia Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 23. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? • Zabezpieczenie dowodu z: • tekstu • fotografii i obrazu • - nagrania wideo • - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 24. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? • Zabezpieczenie dowodu z: • tekstu • fotografii i obrazu • - nagrania wideo • - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 25. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? • Zabezpieczenie dowodu z: • tekstu • fotografii i obrazu • - nagrania wideo • - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: niski Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 26. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? • Zabezpieczenie dowodu z: • tekstu • fotografii i obrazu • - nagrania wideo • - nagrania audio Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: brak Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 27. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Art. 104 § 3. ustawy Prawo o notariacie Notariusz spisuje również protokoły, w tym protokoły dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej. • Zabezpieczenie dowodu z: • tekstu • fotografii i obrazu • - nagrania wideo • - nagrania audio Czas zabezpieczenia dowodu: 1– 3 dni Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: do 200 zł (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Stan prawny: 24.04.2012) Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 28. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak zabezpieczyć dowody? Art. 310 k.p.c. Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w toku postępowania również z urzędu, można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. • Zabezpieczenie dowodu z: • tekstu • fotografii i obrazu • - nagrania wideo • - nagrania audio Czas zabezpieczenia dowodu: do 3 dni Czy dowód jest wiarygodny? Koszt zabezpieczenia dowodu: 40 zł Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 29. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 30. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 31. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Art. 23 ust. 1 u.o.d.o. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne gdy jest to niezbędne dla: 2) Spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 5) Wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów. Postępowanie cywilne Postępowanie karne Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 32. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 33. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 34. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 35. 4/4 Dochodzenie roszczeń: Jak uzyskać dane sprawcy? Przygotował: Mateusz Wojtukiewicz

 36. Spotykamy się co tydzień w czwartki Godz. 18:00 p. 106 Zapraszamy do współpracy!