2012
Download
1 / 65

2012 PROGRAM GELİŞTİRME SORULARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

2012 PROGRAM GELİŞTİRME SORULARI. http://www.rehberlik.biz.tr. 2012 KPSS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2012 PROGRAM GELİŞTİRME SORULARI' - tuyet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

2012

PROGRAM GELİŞTİRME

SORULARI

http://www.rehberlik.biz.tr


2012 KPSS

 • Hazırlanan bir ilköğretim programına, ülke gerçekleriyle örtüşmediği, öğretmen ve öğrenci özelliklerini dikkate almadığı, daha önce uygulanan öğretim programlarından elde edilen sonuçları göz ardı ettiği yönünde eleştiriler yapılmaktadır.

 • Program geliştirme çalışmalarında aşağıdakilerden hangisinin yapılmış olması, bu eleştirilere en iyi cevabı oluşturur?

 • Bütün paydaşları kapsayan ihtiyaç analizinin yapılması

 • Program felsefesinin belirginleştirilmesi

 • Hedef ifadelerinin açık bir şekilde yazılması

 • Öğrenme etkinliklerinin planlanması

 • Program geliştirmenin bir komisyon tarafından yapılması


2012 KPSS

 • Öğretmenlere, tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımına yönelik bir hizmet içi eğitim programı hazırlanması planlanmaktadır. Program geliştirme uzmanı, ilgili programın amaçlarını belirlemeden önce konuyla ilgili alan uzmanlarından tablet bilgisayar ve akıllı tahta kullanımı için sahip olunması gereken özellikleri belirlemelerini ister.

 • Buna göre, program geliştirme uzmanı hangi ihtiyaç belirleme tekniğini kullanmıştır?

 • Delphi

 • Kaynak tarama

 • Progel (Dacum)

 • SWOT analizi

 • Görüşme


2012 KPSS

 • Bir öğrenci tarih dersine çalışırken özet çıkarma ve kavram haritaları hazırlamanın, etkili öğrenme yolları olduğunun farkına vararak bunları uygular.

 • Öğrencinin bu uygulaması aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine daha uygun bir örnektir?

 • Sözel

 • Kavramsal

 • Olgusal

 • İşlemsel

 • Üst bilişsel


2012 KPSS

 • Öğrencilerin öğrenmelerinde; okul bahçesi, koridor, kantin, spor salonu ortamları önemlidir. Bu ortamlarda kullanılan dil, iletişim, giyim, yeme-içme biçimi sınıf içi öğrenmelerinden farklı öğrenmelere yol açabilir.

 • Bu durum, aşağıda verilenlerden hangisini en iyi ifade eder?

 • Öğretim programı

 • Örtük program

 • Ekstra program

 • İhmal edilen program

 • Gerçekleşen program


2012 KPSS

 • Mezunların niteliklerinin piyasa ihtiyaçlarına cevap vermemesi, toplumda okula karşı güvenin sarsılmasına ve okulun işlevlerinin sorgulanmasına sebep olmuştur. Okulun itibarının devam etmesi ve geliştirilmesi konusunda çeşitli görüşler tartışılmaktadır. Bunlardan biri “Okul, gelişimin merkezi olmalı, piyasaya ürün satmalı, bir adım önde gitmeli ve topluma liderlik yapmalıdır.” şeklinde özetlenmiştir.

 • Bu görüşü savunan kişinin esas aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İdealizm

 • Daimîcilik

 • Esasicilik

 • Yeniden kurmacılık

 • İlerlemecilik


2012 KPSS

 • Bir ülkede uygulanmakta olan öğretim programı, temel eserlerin incelenmesi esasına dayanmakta iken bunun yerine öğrencilerin hazırbulunuşlukları, ilgileri ve ihtiyaçları esas alınarak programın ögelerinin belirlendiği yeni bir program anlayışına geçiş yapılmıştır.

 • Bu anlayış değişikliği, aşağıdaki program geliştirme temellerinden hangisiyle en fazla ilişkilidir?

 • Felsefi

 • Toplumsal

 • Tarihî

 • Ekonomik

 • Psikolojik


2012 KPSS

 • Ülkemizde bir dersin öğretim programının hazırlanması ve uygulamaya konulması konusunda aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

 • Okul müdürleri

 • Millî Eğitim Müdürlükleri

 • Ders öğretmenleri

 • Talim ve Terbiye Kurulu

 • Zümre öğretmenleri


2012 KPSS

 • Bir öğretim programının amaçlarına, uygulama sonunda ne düzeyde ulaşıldığını belirlemeye yönelik bir program değerlendirme çalışması yürütülmek istenmektedir.

 • Bu durumda, aşağıda verilen program değerlendirme modellerinden hangisinin kullanılması en uygundur?

 • Stufflebeam – CIPP

 • Eisner - Eğitsel eleştiri

 • Tyler - Hedefe dayalı

 • Provus - Farklar yaklaşımı

 • Stake - İhtiyaca cevap verici


2012 KPSS

 • Ders kitabı yazarları, yapılan program değişikliği sonucunda daha önceki kitapları revize etmek istemiştir. Ancak programı inceleyince programın daha öncekinden çok farklı olduğunu, önceki kitaplarda bulunan konuların programda ayrıntılı olarak yer almadığını görmüşlerdir. Kitapta yer alacak bilgiye temel oluşturacak içeriği de kestiremediklerini fark etmişlerdir.

 • Buna göre, programla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • İçerik, amaca uygun olarak hazırlanmamıştır.

 • Materyal kullanımını sınırlandırmıştır.

 • Öğretmene yardımcı olacak şekilde hazırlanmamıştır.

 • Bilginin doğasıyla ilgili farklı bir yaklaşım sergilenmiştir.

 • Öğretmenleri, kitap yazarlarına bağımlı hâle getirmiştir.


2012 KPSS

 • Süreç tasarımı yaklaşımı benimsenerek geliştirilen bir öğretim programında, bütün konular için “eleştirel düşünme” ortak yaklaşımının ön plana çıkarılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Süreçlerin daha etkili planlanabilir olması

 • Çağımızın önemli becerilerinden biri olması

 • Daha girişimci bireyler yetiştirme hedefinin ön plana çıkması

 • Bireyleri geleceğe hazırlama hedefine daha çok hizmet etmesi

 • Öğrenciler için en iyi öğrenme yolunun belirlenmesi


2012 KPSS

 • Öğrenen merkezli tasarımlardan “yaşantı merkezli” tasarımı temel alarak hazırlanan hayat bilgisi programında içerik düzenlenirken aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin kullanılması daha uygundur?

 • Sorgulama

 • Çekirdek

 • Piramitsel

 • Modüler

 • Sarmal


2012 KPSS

 • Hazırlanan bir öğretim programında öğrenciye kazandırılacak nitelikler; kazanım, beceri ve değerler olarak ifade edilmiştir. Öğretmen, dersini işleme ve öğretimi değerlendirmede kullanmak üzere belirtke tablosu hazırlamak istemektedir.

 • Buna göre, öğretmenin hazırlayacağı belirtke tablosu hangi ögelerden oluşmalıdır?

 • Konu, içerik ve kazanım

 • Kazanım, beceri ve değer

 • İçerik, hedef ve davranış düzeyleri

 • Konu, amaç ve davranış düzeyleri

 • İçerik, davranış alanları ve ünite


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLE

İLGİLİ ORTAK SORU

2012 KPSS

 • 21. Öğrenme-öğretme sürecinde soru-cevap tekniğiyle ders işleyen öğretmen, öğrencilerden doğru cevap verenleri tebrik eder. Bazı öğrencilerin yanlış cevaplarına karşı, bir başka öğrenciden doğru cevap alma yoluna gider. Cevap vermekte isteksiz olan öğrencilere bazı ek sorular sorarak cevap vermelerini sağlar.

 • Buna göre öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde aşağıdakilerden hangisini dikkate almamıştır?

 • Hazırbulunuşluk

 • İpucu

 • Düzeltme

 • Dönüt

 • Öğrenci katılımı


2011

PROGRAM GELİŞTİRME

SORULARI

http://www.rehberlik.biz.tr


2011 KPSS

 • İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî park, müze, bilim ve sanat merkezleri ve benzeri alanlarda birincil kaynaklardan elde ederek anlamlandırdıkları söylenebilir. Bu süreçte öğrenciler yaparak, yaşayarak öğrenebilirler ve somut yaşantılar kazanabilirler.

 • Buna göre, informal öğrenme aşağıdaki programlardan hangisinin kapsamında daha etkili gerçekleştirilebilir?

 • Modüler

 • Çekirdek

 • Sarmal

 • Örtük

 • Tematik


2011 KPSS

 • Türk erkeğiyle evli olan yabancı bir kadın eve girerken ayakkabılarını çıkarmayı, büyüklerin elini öpmeyi ve misafirperverliği öğrenir. Türk erkeği ise eşinden pizza yapmayı ve değişik dans figürleri öğrenir.

 • Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

 • Kültürleşme

 • Örgütleme

 • Kültürlenme

 • Bireyselleştirme

 • Zorla kültürleme


2011 KPSS

 • Matematik dersinde, öğretmen ile öğrenciler arasında geçen bir konuşma şöyledir:

 • Öğretmen: Şimdi öğreneceğimiz çok zor bir konu ama disiplinli çalışırsanız öğrenirsiniz. Yaşam, kurallı ve disiplinli olmayı gerektirir.

 • Zeynep: Öğretmenim tahtadaki şekli defterime yan olarak çizebilir miyim?

 • Öğretmen: Hayır, ben ne yapıyorsam aynısını yapın. Siz her şeyi benden öğreniyorsunuz.

 • Selim: Öğretmenim ben o soruyu formül kullanmadan başka bir yoldan da çözdüm, isterseniz göstereyim.

 • Öğretmen: Benim verdiğim formülü ezberle ve o şekilde çöz. Sınavda formülsüz çözümleri kabul etmeyeceğim. Bu formüller yüzyıllardır kullanılıyor, sen de kullan.

 • Bu örnekteki öğretmen hangi eğitim felsefesine göre davranmaktadır?

 • Daimicilik

 • Esasicilik

 • İlerlemecilik

 • Yeniden kurmacılık

 • Yararcılık


2011 KPSS

 • Hayat bilgisi dersinde millî ve dinî bayramlar ve yerel kurtuluş günleriyle ilgili konuların işleniş zamanı belirlenirken öncelikle aşağıdakilerden hangisi göz önünde tutulmalıdır?

 • Öğretim programındaki sırası

 • Derste işlenen diğer konulara uygunluğu

 • Bu günlerin ve konuların üniteyle ilgisi

 • Öğrencilerin hazır olma düzeyleri

 • Bayramın ve kurtuluş gününün tarihi


2011 KPSS

 • Program geliştirme sürecinde izlenecek işlem basamakları aşağıdaki işlem-zaman çizelgesinde verilmiştir.

 • Bu işlem-zaman çizelgesinde hangi iki işlemin sırasının değiştirilmesi doğru olur?

 • İçerik analizi – Eğitim durumunun yazılması

 • Planlama – İhtiyaç analizi

 • Eğitim durumunun yazılması – Belirtke tablosunun hazırlanması

 • İhtiyaç analizi – Kazanım yazımı

 • Belirtke tablosunun hazırlanması – Sınama durumlarının belirlenmesi


2011 KPSS

 • Öğretim programlarının en önemli ögesi olan kazanımlarda, gözlenemeyen ya da yoruma açık ifadeler yerine gözlenebilir ve net ifadelerin kullanılması önerilmektedir.

 • Bu önerinin aşağıdaki süreçlerden hangisini kolaylaştırıcı etkisi en azdır?

 • Öğrenci ihtiyaçlarının belirlenmesi

 • Öğretim sürecinin izlenmesi

 • Sınıf içi öğretim faaliyetlerinin seçimi

 • Öğretim programının değerlendirilmesi

 • Öğrenci başarısının ölçülmesi


2011 KPSS

 • “Görgü kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirme” kazanım ifadesinin, öğrencilerde davranış değişikliğine neden olup olmadığını sınamak amacıyla duyuşsal ve psiko-motor öğrenme alanlarında değerlendirmeler yapılacaktır.

 • Öğrenme alanlarına göre, bu kazanımın ölçülmesinde kullanılması uygun olan ölçme araçları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Duyuşsal alanPsiko-motor alan

 • Gelişim dosyası Görüşme formu

 • Tutum ölçeği Yapılandırılmış grid

 • İlgi envanteri Görüşme formu

 • Tutum ölçeği Performans testi

 • İlgi envanteri Performans testi


2011 KPSS

 • Sedat Öğretmen, beden eğitimi dersinde voleybol, basketbol ve hentbol oyunlarının benzer görünmekle beraber farklı özelliklerde olduğunu düşünür ve bu oyunların öğretiminde farklı yöntem ya da teknikler kullanır. Her oyunu kendi içinde organize ederek öğretir.

 • Buna göre, Sedat Öğretmen’in aşağıdaki içerik programlama yaklaşımlarından hangisini kullandığı söylenebilir?

 • Sarmal

 • Modüler

 • Doğrusal

 • Tematik

 • Geniş alanlı


2011 KPSS

 • Fen öğretiminde öğrencilerin bilgileri “keşfetmelerini” isteyen bir öğretmen, aşağıdakilerden hangisine en az yer vermelidir?

 • İlkelerin, öğrenciler tarafından sezilmesinin sağlanmasına

 • Problemlerin, öğrencilerin kendi görüşleri yoluyla çözülmesine

 • Problemler için birden fazla çözüm yolunun üretilmesine

 • Tartışmalarda şaşırtıcı fikir öne sürenlerin ödüllendirilmesine

 • Bilgilerin görsel araçlar kullanılarak öğrencilere sunulmasına


2011 KPSS

 • Bir ilköğretim programı yeniden yazılır ve program uygulanmadan önce bu programın denenmesine karar verilir. Programın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için planlama yapıldıktan sonra deneme yapılacak okullar ile sınıfların belirlenmesine sıra gelir.

 • Aşağıdakilerden hangisi deneme okullarını ve sınıfları seçerken dikkate alınması gereken ölçütlerden biri değildir?

 • Ülkenin coğrafi bölgelerini temsil etmesi

 • Uygulama için gerekli alt yapıya sahip olması

 • Hizmet içi eğitim için gönüllü okul yöneticisi ve öğretmenler olması

 • Uygulamadaki öğrencilerin yaş, cinsiyet, ilgi gibi farklı özelliklere sahip olması

 • Köy, kent gibi farklı yerleşim yerlerini temsil etmesi


2011 KPSS

 • Sinem Öğretmen, sınıfında öğrencilerinin kendilerini güvende hissetmelerine, derslerde katılımcı ve enerjik olmalarına, kendi çalışmalarını yönetebilecekleri öz denetime sahip olmalarına, arkadaş grubuna ait olmayı hissetmelerine, her zaman meraklı, dikkatli ve çaba göstermeye duyarlı olmalarına ve kendi kararlarını vermelerine önem vermektedir.

 • Buna göre, Sinem Öğretmen’in öğrenme ortamlarını düzenlerken hangi öğrenme yaklaşımı ilkelerini temel aldığı söylenebilir?

 • Programlı

 • Yaşam boyu

 • Aktif

 • Kuantum

 • Basamaklı


2011 KPSS

I. Bir hücre modeli oluşturarak hücreyi oluşturan ögelerin birbirleriyle ilişkisini gösterme

II. Hücre organellerinin görevlerini kendi cümleleriyle ifade etme

III. Canlının hücrelerden oluştuğunu örneklerle açıklama

IV. İki farklı dokuya ait iki hücrenin temel ögelerini eşleştirme

V. Daha önce duymadığı tek hücreli bir canlı türü tasarlama

Yukarıdaki kazanımlardan hangisi Bloom’un bilişsel alan sınıflamasına göre daha üst düzeydedir?

A) I B) II

C) III C) IV

E) V


2011 KPSS

Öğretim programları hazırlanırken kazanımların yazılması ya da öğrenme çıktılarının belirlenmesi hem eğitim durumları hem de ölçme durumları için rehber konumdadır.

Buna göre kazanımlar yazılırken ya da öğrenme çıktıları belirlenirken

 I. Öğrenciler için bu konu alanında hangi temel becerileri kazanmak önemlidir?

II. Öğrenciler için hangi olgu, kavram, ilke ve genellemelerle kuramlar gereklidir?

III. Öğrenciler için hangi zihinsel süreçler dikkate alınmalıdır?

sorularından hangileri sorulmalıdır?

A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) II ve III

E) I, II ve III


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLE

İLGİLİ ORTAK SORU

2011 KPSS

 • 19. Sosyal bilgiler dersinde “Haklarımı öğreniyorum.” konusunun içeriğinde sırasıyla

 • • bulunduğu çeşitli grup ve kurumlar içindeki yerini belirleme,

 • • içinde bulunduğu grup ile gruplara ait rolleri ilişkilendirme,

 • • katıldığı gruplarda aldığı roller ile rollerin gerektirdiği hak ve sorumlulukları ilişkilendirme.

 • kazanımlarına yer verilmiştir.

 • Buna göre, içeriğin aşağıdaki temel ilkelerden hangisine uygun belirlendiği söylenebilir?

 • Ön koşul

 • Örnekleme

 • Sentezleme

 • Kapsama

 • Tümevarım


ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLE

İLGİLİ ORTAK SORU

2011 KPSS

 • Serkan Öğretmen, derste öğrencilere (I) ‘‘Derse etkin katılımınızı bekliyorum.” der ve (II) öğrenci grupları oluşturur. (III) Gruplar arasında dolaşarak onlara ipuçları verir. (IV) Sınıfa getirdiği kaynakları öğrencilerle paylaşır. (V) Beğendiği çalışmalara artı puan verir.

 • Yukarıdaki öğretmen davranışlarından hangisi öğrencilerin öğrenme - öğretme sürecine etkin katılmalarını sağlamada en az etkiye sahiptir?

 • I

 • II

 • III

 • IV

 • V


2010

PROGRAM GELİŞTİRME

SORULARI

http://www.rehberlik.biz.tr


2010 KPSS

 • Kazanılmış yaşantı, bireylerin birbirleriyle ve çevresiyle etkileşimi sonucu bireylerde kalıcı izli davranış değişikliği oluşmasıdır.

 • Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış yaşantıya uygun bir örnek değildir?

 • Bir yakınını cinayette kaybeden Nevin, gazetelerde önce cinayet haberlerini okur.

 • Oğuz, derste öğretmenin verdiği örneği başka bir problemin çözümünde kullanır.

 • Burak, oynadığı her satranç oyununda model aldığı satranç ustasının açılış hamlesiyle oyuna başlar.

 • Fatma, ders arasında sınıf arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflara bakar.

 • Kemal, izlediği filmden kavga sahnelerini arkadaşlarına göstererek anlatır.


2010 KPSS

Yabancı dilde eğitim veren bir okulda matematik öğretmenliği yapan Selin Öğretmen’in İngilizcesi çok iyi değildir. Derslerini İngilizce anlatabilmekte ama öğrencileri kendi aralarında İngilizce espri yaptıklarında onları anlayamamakta ve bundan rahatsız olmaktadır. Bu nedenle öğrencileriyle etkili iletişim kurabilmek için yabancı dil kursuna gider.

Selin Öğretmen’in aldığı bu kurs aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A) Programlı öğretim

B) Mikro öğretim

C) Halk eğitimi

D) İş başında eğitim

E) Hizmet içi eğitim


2010 KPSS

 • Öğrencilerin yaratıcı, araştırıcı bireyler olarak yetişmelerini öngören, okul içi ve dışı faaliyetleri kapsayan ve öğrencilerin toplumsal hayata uyum sağlamaları üzerinde duran örtük programın dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eğitim süreci günlük yaşam süreçlerinden farklı değildir.

 • Eğitim sürecinde konu alanı çok iyi özümlenmelidir.

 • Okulun temel işlevi, kültürü etkili bir şekilde yeni nesillere aktarmaktır.

 • Eğitimin işlevi toplumsal hayatı yeniden düzenlemektir.

 • Öğrenci soyut düşünmeli ve zihinsel disiplin sağlamalıdır.


2010 KPSS

Yapılandırmacılık yaklaşımına göre hazırlanan bir eğitim programı geliştirilirken bireyin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş, okuldaki deneyimler yaşamın kendisi olarak benimsenmiştir.

Buna göre bu eğitim programları hangi eğitim felsefesini temel almıştır?

A) Yeniden kurmacılık

B) İlerlemecilik

C) Gerçekçilik

D) Daimicilik

E) Esasicilik


2010 KPSS

 • Bütün öğrencilerin büyük bir dikkatle katıldıkları Türkçe dersinde Bahar

 • I

 • Öğretmen öğrencilerden öğrendiklerine ilişkin farklı örnekler vermelerini

 • II

 • ister. Ayrıca öğrendiklerini kullanarak bir öykünün temel çatısını kurmalarını III

 • temel çatısını kurmalarını sağlar.

 • Yukarıda verilen uygulamada altı çizili öğrenci davranışları sırasıyla duyuşsal ve bilişsel alanın hangi düzeyindedir?

 • I ____ __II ___III___

 • Alma Bilgi Sentez

 • Değer verme Bilgi Sentez

 • Alma Kavrama Uygulama

 • Değer verme Analiz Uygulama

 • Alma Kavrama Sentez


2010 KPSS

 • Aşağıdaki davranışlardan hangisinin öğretilmesinin ve değerlendirilmesinin en zor olduğu söylenebilir?

 • Kendini topluma hizmet yoluna adama

 • Bir problemin çözümüne ilişkin hipotez kurma

 • Bulgulardan hareketle genellemelere varma

 • Demokratik davranışların toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini yorumlama

 • Güneş enerjisinin aydınlatma teknolojisinde kullanımına ilişkin deney tasarlama


2010 KPSS

Bir eğitim programında, amaçlara ulaşmayı sağlayacak konu içeriği genellikle çok geniş olduğu için, içerik belirlenirken belli ölçütler kullanmak gerekmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ölçütlerden biri değildir?

A) Toplumsal fayda

B) Bireysel fayda

C) Gelişim özellikleri

D) Konular arası ilişkilendirme

E) İçeriğin sunulma biçimi


2010 KPSS

 • Sosyal bilgiler dersinde, teknolojik ürünlerin hayatımızda yaptığı değişikliklerle ilgili içerik düzenlemesinde, sorgulama merkezli programlama yaklaşımı kullanılacaktır.

 • Aşağıdakilerden hangisi bu yaklaşıma uygun içerik düzenleme aşamasında sorulabilecek bir soru değildir?

 • Alana ilişkin bilimsel dokümanlara ne kadar sıklıkla yönlendirmektedir?

 • Konunun yaşamsal önemi nedir?

 • Ele alınacak konular evrensel nitelikte midir?

 • Okul dışında öğrenilmesi zor olan bilgiler nelerdir?

 • Birden fazla uzmanlık alanı seçeneği sunmakta mıdır?


2010 KPSS

 • Aşağıdakilerden hangisi yeni geliştirilen bir programa süreklilik kazandırmada önemli değildir?

 • Programın bölgesel farklılık ve ihtiyaçları dikkate alması

 • Öğretmenlere programın uygulanmasıyla ilgili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi

 • Programın öğretmen ve öğrencilerde bilim okuryazarlığını geliştirmesi

 • Programda dersler arası ilişkilendirmeyi yansıtan öğrenme alanları üzerinde durulması

 • Programda ölçme veya değerlendirme amacıyla sadece sınavların önerilmesi


2010

PROGRAM GELİŞTİRME

SORULARI

http://www.rehberlik.biz.tr


2010 KPSS

Yaşam boyu öğrenme merkezlerinde, her yaşta bireyin fiziksel ve zihinsel gelişimi dikkate alınarak çeşitli yaşam becerileri kazanması amaçlanır.

Bu merkezlerdeki uygulamaların daha çok hangi program kapsamına girdiği söylenebilir?

A) Mesleki eğitim programı

B) Örtük program

C) Ders programı

D) Çalışma programı

E) Hizmet içi eğitim programı


2010 KPSS

Betül Öğretmen, öğrenme-öğretme sürecinde geçmiş konuları tekrar ederek öğrenmenin önemini sık sık vurgular. En doğru ve gerçekçi bilgilerin geçmiş konulara bağlı kalınarak öğrenileceğini söyler. Aynı zamanda sınıftaki tek otoritenin kendisi olduğunu da öğrencilere hissettirmekten çekinmez.

Betül Öğretmen’in hangi eğitim felsefesi ilkelerine uygun davrandığı söylenebilir?

A) Yararcılık

B) Daimicilik

C) İlerlemecilik

D) Esasicilik

E) Varoluşçuluk


2010 KPSS

Cumhuriyet’in ilanından sonra eğitim sistemini yeniden yapılandırmak üzere bazı girişimlerde bulunulmuştur. Bu amaçla 1924 yılında John Dewey Türkiye’ ye davet edilmiş ve incelemeler yapıp önerilerde bulunması istenmiştir.

John Dewey’nin bu çalışmaları Türk Millî Eğitim Sistemi’nde hangi gelişmelere öncü olmuştur?

A) Sekiz yıllık ilköğretim süreci deneme çalışmalarına

B) Tevhid-i Tedrisat (öğretim birliği) Kanunu’nun kabulüne

C) Millî Eğitim şûralarının yapılmasına

D) İlköğretim Kanunu’nun hazırlanmasına ve yürürlüğe girmesine

E) Köy enstitülerinin kurulmasına ve öğrenci merkezli sistemin yaygınlaşmasına


2010 KPSS

İlköğretim programlarında fizik, kimya, biyoloji ve astronomi derslerinin fen ve teknoloji adı altında bir araya getirilmesine olanak sağlayan program tasarım yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geniş alanlı

B) Sorun merkezli

C) Hümanistik

D) Yaşam merkezli

E) Tematik


2010 KPSS

Bir program geliştirme çalışması sırasında program geliştirme uzmanının yanı sıra ölçme-değerlendirme uzmanı ve konu alanı öğretmeninden oluşan bir çalışma grubu ile eğitim psikoloğu, eğitim felsefecisi, okul

I

yöneticisinden oluşan danışma grubu oluşturulur. Bir çalışma planı yapılır.

II III

Program tasarısı hazırlandıktan sonra ihtiyaç saptama çalışmaları yapılır.

IV V

Yukarıdaki “program geliştirme” aşamalarından hangilerinin sırası yanlış verilmiştir?

A) I ve II

B) II ve III

C) III ve IV

D) III ve V

E) IV ve V


2010 KPSS

Yukarıda verilen “ihtiyaç belirleme” tekniklerine ilişkin kavram haritasında I, II ve III ile numaralandırılmış yerlere aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?

I____ ____II_____ III___

A) Pazar araştırması yapma Yüz yüze görüşme Güdümlü

B) Beceri testi geliştirme Rapor değerlendirme Güdümlü

C) Pazar araştırması yapma Rapor değerlendirme Yüz yüze görüşme

D) Beceri testi geliştirme Yüz yüze görüşme Pazar araştırması yapma

E) Yüz yüze görüşme Beceri testi geliştirme Pazar araştırması yapma


2010 KPSS

Aşağıdaki tabloda öğrenme kategorileri ile performanslar eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelere göre, aşağıdakilerden hangisi “tutumlar” kategorisine uygun bir örnek davranıştır?

A) Yardımlaşmanın ne olduğunu açıklama

B) Kelebeklerin yaşamına ilişkin görsel sunu hazırlama

C) Sanat müzelerini gezmeyi seçme

D) Dönem ödevini yazmak için not kartları hazırlama

E) Kırmızı renk ile mavi renk arasındaki ayrımı yapma


2010 KPSS

Bir uzman, bilgisayar dersinde uzaktan öğretim uygulamalarının iletişim becerilerine etkileri konusuyla ilgili içerik düzenlemesi yapacaktır.

Bu uzman, doğrusal programlama yaklaşımını kullanmak isterse aşağıdakilerden hangisini kesinlikle göz önünde bulundurmalıdır?

A) Konuların anlamlı tekrarlara bağlı öğretilmesini

B) Konuların kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturmasını

C) Konuların ihtiyaç ve sorulara bağlı tasarlanmasını

D) Konuların farklı özelliklerinin ve önceliklerinin olmasını

E) Konuların birbiriyle ardışık ve yakın ilişkili olmasını


2010 KPSS

Pelin Öğretmen, derse girmeden önce öğrencilerin neden öğreneceklerini belirler. Öğrenen özelliklerini ve öğrenme eksikliklerini nasıl belirleyeceğine karar verdikten sonra derste kullanılacak hazır materyal olup olmadığını inceler. Bunlara uygun öğretimi nasıl ve ne kadar sürede tamamlayacağını belirledikten sonra, öğretimin amacına ne kadar ulaştığını nasıl belirleyeceğine karar verir.

Bu örnekte Pelin Öğretmen ders planlamada hangi aşamaya yer vermemiştir?

A) Hazırbulunuşluk düzeyini belirleme

B) İçerik belirleme

C) Eğitim durumlarını düzenleme

D) Bireysel farklılıkları dikkate alma

E) Değerlendirme yöntemini belirleme


2010 KPSS

Fen ve teknoloji dersi öğretim programının vizyonu bütün öğrencilerin, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, fen ve teknoloji okuryazarı olarak yetişmesidir.

Bu vizyon aşağıdaki hedeflerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Özel hedefler

B) Yakın hedefler

C) Millî hedefler

D) Uzak hedefler

E) Temel hedefler


2009

PROGRAM GELİŞTİRME

SORULARI

http://www.rehberlik.biz.tr


2009 KPSS

İyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak olduğunu ve değişmezliğini, tutarlılık kavramının önemli olduğunu savunan bir öğretmen, öğrencilerine seçme özgürlüğü tanımakta, onların seçme ve karar verme becerilerini geliştirmek istemektedir.

Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gerçekçi

B) İdealist

C) Yararcı

D) Varoluşçu

E) İlerlemeci


2009 KPSS

I. AB ülkelerinin ve ABD’nin programlarından uyarlanmıştır.

II. Ulusal değerlere yeterince yer verilmediği iddia edilmektedir.

III. Pilot uygulama yapılmış, programın uygulama sürecinde ve bitiminde program değerlendirilmiş, geliştirilmiş ve sonra kitaplar yazılmıştır.

IV. Programlar birinci sınıftan başlayarak her yıl bir sınıfa aşamalı uygulanmıştır.

V. Aradisiplin yaklaşımına yer verilmiştir.

Ülkemizde uygulanmakta olan yeni ilköğretim programlarıyla ilgili olarak yukarıdaki değerlendirmelerden hangileri doğrudur?

A) I, II ve IV

B) I, II ve V

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV

E) II, IV ve V


2009 KPSS

 • I. İçeriğin alt konuları arasında ardışık sıralanmaların olduğunu ve yeri geldiğinde önceki öğrenilenlerin daha kapsamlı olarak yeniden öğretilmesi gerektiğini savunan bir içerik düzenleme yaklaşımıdır.

 • II. Aşamalılık özelliği taşıyan konuların düzenlenmesinde kullanılan, ardışık, sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu konulara uyan bir içerik düzenleme yaklaşımıdır.

 • III. Öğrenme ünitelerinin öbeklere ayrıldığı, konuların öğretim sırası esnek, her dilimin bir bütün oluşturduğu içerik düzenleme yaklaşımıdır.

 • Yukarıda özellikleri belirtilen içerik düzenleme yaklaşımları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

 • I II _ III___

 • Piramitsel Doğrusal Modüler

 • Sarmal Doğrusal Piramitsel

 • Çekirdek Piramitsel Modüler

 • Sarmal Doğrusal Modüler

 • Sarmal Çekirdek Piramitsel


2009 KPSS

Bir öğretim programının geliştirilmesi, pilot uygulamasının yapılmasından sonra elde edilen verilerle programın yeniden şekillendirilmesi ve uygulanmaya başlanması süreçlerini içerir.

Programın pilot uygulamasından elde edilecek verilerin programın geliştirilmesinde işe yarar olabilmesi için,

I. hazırbulunuşluk düzeyi uygun öğrenciler

II. donanımlı ve başarılı öğretmenler

III. programdaki bilgileri içeren öğrenci ve öğretmen kitapları

IV. programa uygun öğrenme ortamları

V. öğrenme istasyonları ve sınıf dışı etkinlik olanakları

VI. bilgisayar, internet bağlantısı ve gerekli yazılımlar

ögelerinden hangileri mutlaka gereklidir?

A) I, II ve IV

B) I, III ve V

C) I, IV ve VI

D) II, IV ve V

E) III, IV ve VI


2009 KPSS

 • Öğretmen, lise II. sınıf öğrencilerinden yerel seçimlerde siyasi partilerin yaptıkları tanıtım çalışmalarını izlemelerini, izledikleri partileri “gerçekçilik”, “dürüstlük” ve “insan onuruna saygı” ölçütleri açısından eleştiren bir sunum hazırlamalarını ister.

 • Öğrencilerin bu çalışmayla ulaşması beklenen hedef, hangi alana ve düzeye yöneliktir?

 • Alan Düzey___

 • Duyuşsal Tepkide bulunma

 • Duyuşsal Örgütleme

 • Bilişsel Kavrama

 • Bilişsel Uygulama

 • Bilişsel Analiz


2009 KPSS

“Ülke sevgisi geliştirme” ifadesinin bir öğrenme hedefi olduğu kabul edilirse bu ifadenin aşağıdaki hedef yazma ilkelerinden hangisine uygun hâle getirilerek yeniden düzenlenmesi gerekir?

A) Öğrenme sürecini yansıtma

B) Konuları yansıtma

C) Binişik olma

D) Birden fazla alanı kapsama

E) Öğrenci özelliği olma


2009 KPSS

 • Bir öğretim programı değerlendirilirken aşağıdaki ölçütlerden hangisi göz önünde bulundurulmalıdır?

 • Programın idealizm, gerçekçilik ve yararcılık eğitim felsefelerine dayandırılmış olması

 • Programın uygulanmasında çoklu zekâ, tam öğrenme ve yapılandırmacı öğrenme kuramlarının işe koşulmuş olması

 • Programın “rasyonel planlama”, “süreç yaklaşımı” ve “yenilikçi ya da durumsal” modellerden yararlanılarak hazırlanmış olması

 • Programın hazırlanması için birey, toplum ve konu alanı açılarından ihtiyaç analizi yapılmış olması

 • Öğretim programının, ait olduğu disiplin alanında uzmanlığını kanıtlamış kişiler tarafından hazırlanmış olması


2009 KPSS

 • Aşağıdakilerden hangisi bir öğretim programında hedeflerin (kazanımların) taşıması gereken niteliklerden biridir?

 • Kitaptaki bilgilerle paralellik taşıması

 • Öğretim sürecinde neler yapılacağına açıklık getirmesi

 • Öğretmenin öğretim sürecindeki rolünü ve sorumluluğunu belirtmesi

 • Hayatta kullanılabilir ve toplumun gereksinimlerine uygun olması

 • Aradisiplin hedefleriyle bağlantılı olması


2009 KPSS

Bir öğretim programının “içerik” boyutu değerlendirilirken aşağıdaki sorulardan hangisine “Evet.” yanıtı alınırsa içerik için “Uygundur.” denilebilir?

A) Çağdaş bulgulara dayalı mı?

B) Öğrenci davranışı olarak ifade edilmiş mi?

C) Öğrenci merkezli etkinliklere uygun mu?

D) Eğitim süreci sonunda ortaya çıkacak ürün tanımlanmış mı?

E) Öğretim materyalleri belirtilmiş mi?


2009 KPSS

 • Aşağıdakilerden hangisi öğretim programlarının “süreç” boyutunun taşıması gereken niteliklerden biridir?

 • Öğrencinin programa başlamadan önce sahip olması gereken özellikleri içermesi

 • Öğrenciye yaşantıları yoluyla kazandırılabilecek bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikleri içermesi

 • Öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerine yer verilmiş olması

 • Düzey belirleme ve izlemeyi amaçlayan araçlara yer verilmiş olması

 • Konu alanının özelliği dikkate alınarak aşamalılık ilkesine göre ifade edilmiş olması


2009 KPSS

Öğretmenler genellikle söz dinleyen ve kurallara uygun davranan öğrencilere sempati duyarlar. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin tepkilerinin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlıklarından çok, kurallara uymamalarına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da onlar, kurallara uygun davrandıklarında bunun başarı olasılığını etkileyebileceğini, sınavda doğru yanıtlar vermeseler de iyi not alabileceklerini düşünürler. Bu durumda, kurallara karşı çıktıklarında cezalandırılabileceklerini ya da öğretmenleri tarafından dışlanabileceklerini öğrenirler.

Bu öğrenmeler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında ortaya çıkar?

A) Türk millî eğitiminin amaçları

B) Uygulanan program

C) Büyüklerin önerileri

D) İhmal edilen program

E) Örtük program


2009 KPSS

Öğretmenler genellikle söz dinleyen ve kurallara uygun davranan öğrencilere sempati duyarlar. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin tepkilerinin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlıklarından çok, kurallara uymamalarına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da onlar, kurallara uygun davrandıklarında bunun başarı olasılığını etkileyebileceğini, sınavda doğru yanıtlar vermeseler de iyi not alabileceklerini düşünürler. Bu durumda, kurallara karşı çıktıklarında cezalandırılabileceklerini ya da öğretmenleri tarafından dışlanabileceklerini öğrenirler.

Bu öğrenmelerin ortaya çıktığı bir eğitim ortamında, aşağıdakilerden hangisi yapılırsa istenen özellikler yönünde değişiklik yaratma olasılığı daha yüksek olur?

A) Öğretmenlerin kuralları yazarak panolara asması sağlanırsa

B) Öğretmenlere cezanın sonuçları konusunda hizmet içi eğitim verilirse

C) Öğretmenlerin kurallara uymayan öğrencileri dışlaması engellenirse

D) Öğretmenlere branşlarıyla ilgili hizmet içi eğitim verilirse

E) Öğretmenlere sınıf yönetimi konusunda hizmet içi eğitim verilirse


2009 KPSS

 • Öğretmenler, yıllık plan, ünite planı ve günlük plan hazırlarken aşağıdaki önerilerden hangisini öncelikli olarak yapmalıdır?

 • Planları ders kitabının yönlendirmelerine göre yapma

 • Örencilerin önceki yıllarda öğrenmiş olmaları gereken bilgileri dikkate alma

 • Öğrencilerin zorlanarak ulaşabileceği güçlükte hedefler belirleme

 • Ders boyunca sürecek uzun etkinlikler planlama

 • Öğretim programını inceleme


ad