slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 70

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI. DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI. Soru - 1 -. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. A. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI' - missy


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -1-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; ücret tarifeleri bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
 • B. Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret
 • tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki
 • şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
 • C. Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte
 • aynı olur.
 • D. Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üstünde
 • ücret alamaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide3

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -2-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle sadece şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

A.D1

B.D2

C.B1

D.B2

İBRAHİM YALÇIN

slide4

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -3-

 • “B1 ve B2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları …………... ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş aynı cinsten sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki boşluğu doldurunuz?
 • A. Özmaltaşıt sayısını geçmemek üzere
 • B. Özmaltaşıt sayısının yarısını geçmemek üzere
 • C. Özmaltaşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere
 • D. Özmaltaşıt sayısının 3 katını geçmemek üzere

İBRAHİM YALÇIN

slide5

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -4-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A. Yolcu taşımalarında sahipsiz bagaj taşınamaz.
 • B. Yolcu taşımalarında, yolcu beraberinde olmayan,
 • ticari eşya ve kargo taşınamaz.
 • C.Taşıtın eşya taşımaya mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
 • D. Taşıtın içinde yolcularla birlikte özel kafeslerinde
 • canlı hayvan taşınabilir.

İBRAHİM YALÇIN

slide6

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -5-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A. Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu yolculukta görevli
 • olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
 • B. Tarifesiz yolcu taşımalarında, taşıma sözleşmesi yapılması
 • zorunludur.
 • C. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti
 • düzenlenmez.
 • D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine
 • kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade
 • etmek zorundadırlar.

İBRAHİM YALÇIN

slide7

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -6-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılacak olan taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A.10

B.12

C.20

D.Yaş şartı aranmaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide8

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -7-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu bagajlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A.Yolcunun35 kilograma kadar olan bagajı ücretsiz
 • taşınır.
 • B.Taşıtınbagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında
 • eşya taşınmaz.
 • C.Sahipsizbagaj taşınmaz.
 • D.Yolcuberaberinde olmayan ticari ve kargo
 • taşınamaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide9

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -8-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A.Heryolcu için ayrı bilet düzenlemesi zorunluluğu
 • yoktur.
 • B.Satılanyolcu bileti geri alınamaz.
 • C.Taşıtlarıntrafik tescil belgesinde belirtilen toplam
 • koltuk sayısı dışında yolcu taşınabilir.
 • D. Her seyahatte en fazla iki personel bilet kesilerek ücretsiz taşınabilir.

İBRAHİM YALÇIN

slide10

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -9-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifesiz yolcu taşımacıları belirli bir süre için, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının yüzde kaçını aşmayacak sayıdaki koltuk için özel indirim uygulayabilirler?

A.10

B.20

C.30

D.Özel indirim uygulanamaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide11

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -10-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A.Terminallerdeyolcu indirilip, bindirilebilir.
 • B.Araduraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi
 • sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
 • C.Araduraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış
 • yeri olarak kullanılabilirler.
 • D.Terminalve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilemez.

İBRAHİM YALÇIN

slide12

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -11-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıma mesafesine bakılmaksızın il içi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtlar kaç yaşından büyük olamazlar?

A.10

B.12

C.19

D.20

İBRAHİM YALÇIN

slide13

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -12-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil toplam yolu ifade eder?

 • A.Taşımahattı
 • B.Taşıma güzergahı
 • C.Düzenlitaşıma
 • D.Arızitaşıma

İBRAHİM YALÇIN

slide14

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -13-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A.Tarifeliyolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunlu-
 • dur.
 • B.Yolcutaşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
 • C.Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
 • D.Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.

İBRAHİM YALÇIN

slide15

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -14-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, taşıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?
 • A.Her10 koltuk için ez 1 adet
 • B.Her14 koltuk için ez 1 adet
 • C.Her15 koltuk için ez 1 adet
 • D.Her18 koltuk için ez 1 adet

İBRAHİM YALÇIN

slide16

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -15-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taşıma hat sayısı neye göre belirlenir?
 • A.Özmaltaşıt sayısına göre
 • B.Özmalkoltuk kapasitesine göre
 • C.Özmalve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
 • D.Özmalve sözleşmeli taşıt sayısına göre

İBRAHİM YALÇIN

slide17

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -16-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangisi ile hem uluslararası hem de yurtiçi tarifesiz yolcu taşımacılığı yapılabilir?

 • A.B1
 • B.B2
 • C.D2
 • D.B3

İBRAHİM YALÇIN

slide18

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -17-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre b2 belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

 • A.75
 • B.90
 • C.100
 • D.150

İBRAHİM YALÇIN

slide19

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -18-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D2 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?
 • A.75
 • B.90
 • C.100
 • D.150

İBRAHİM YALÇIN

slide20

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -19-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yalnız özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A.A1-A2-B1
 • B.A2-B2-D3
 • C.A1-B3-D3
 • D.A2-B1-D3

İBRAHİM YALÇIN

slide21

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -20-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A.Yolcutaşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
 • B.Yabancıplakalı taşıtlar Türkiye sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler.
 • C.Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.
 • D.Ücrettarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir,
 • değişik fiyat tarifesi uygulanmaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide22

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -21-

 • “Tarifeli yolcu taşımalarında; Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer alan bir saatin ………………………. ek sefer konulabilir. “Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki boşluğu doldurunuz.
 • A.10 dakika öncesi veya sonrasına
 • B.15 dakika öncesi veya sonrasına
 • C.20 dakika öncesi
 • D.30 dakika öncesi veya sonrasına

İBRAHİM YALÇIN

slide23

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -22-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A.6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
 • B.6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti
 • geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir.
 • C. 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli olarak düzenlenir.
 • D. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.

İBRAHİM YALÇIN

slide24

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -23-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A.6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat
 • edebilirler.
 • B. 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %30 indirimli
 • olarak düzenlenir.
 • C. 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
 • D.6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir.

İBRAHİM YALÇIN

slide25

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -24-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A.Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti kesilmesi zorunludur.
 • B.Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı, veya unvanları ile
 • kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur.
 • C.Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş
 • yolcu isim listelerinin bulunması zorunludur.
 • D.Yapılantaşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi bir nüshasının
 • yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

İBRAHİM YALÇIN

slide26

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -25-

 • A türü yetki belgesi eki taşıt belgelerine kayıt edilecek taşıtlar kaç yaşından büyük olamaz?

A.5

B. 7

C.8

D.10

İBRAHİM YALÇIN

slide27

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -26-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre özmal taşıtlarıyla taşımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A.A1-D1
 • B.D3-D3
 • C. D1-D4
 • D. D2-D4

İBRAHİM YALÇIN

slide28

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -27-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre B1 ve B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?

A.10

B.12

C.15

D.20

İBRAHİM YALÇIN

slide29

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -28-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilir?
 • A.3
 • B.5
 • C.6
 • D.8

İBRAHİM YALÇIN

slide30

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -29-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taşıma hattında faaliyette bulunabilir?
 • A.3
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 8

İBRAHİM YALÇIN

slide31

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -30-

 • “Yetki belgesi sahipleri her seferde ………… yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla …………. Personelini bile keserek ücretsiz taşıyabilirler.” İfadesindeki boşluklar Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
 • A.1-1
 • B.1-2
 • C.2-2
 • D.2-1

İBRAHİM YALÇIN

slide32

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -31-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölmeleri dışında eşya taşınmaz.
 • B. Taşıtın izni verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj taşınamaz.
 • C. Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
 • D. Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya
 • mahsus bölümlerde taşınabilir

İBRAHİM YALÇIN

slide33

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -32-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; A2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

A.5 adet

B.10 adet

C.15 adet

D.20 adet

İBRAHİM YALÇIN

slide34

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -33-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; A1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

A. 5 adet

B. 10 adet

C. 15 adet

D. 20 adet

İBRAHİM YALÇIN

slide35

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -34-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D1, D2 ve D4 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş sınırı kaçtır?

 • A. 10 yaş
 • B.15 yaş
 • C.20 yaş
 • D.Yaş şartı aranmaz

İBRAHİM YALÇIN

slide36

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -35-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımalarında Bakanlıkça onaylanmış zaman tarifesinde yer bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?
 • A.5 dakika
 • B.10 dakika
 • C.15 dakika
 • D.20 dakika

İBRAHİM YALÇIN

slide37

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -36-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D1 ve D2 asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
 • A.5 yaş
 • B.8 yaş
 • C.10 yaş
 • D.19 yaş

İBRAHİM YALÇIN

slide38

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -37-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre D3 yetki belgesi almak için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır?

A.1

B.2

C.3

D.4

İBRAHİM YALÇIN

slide39

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -38-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yolcu taşımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
 • A.17
 • B.18
 • C.19
 • D.20

İBRAHİM YALÇIN

slide40

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -39-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A.Yolcu taşımacıları, şoförlerin seyahat esnasında yolcularla ve personelle uzun
 • süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
 • B. Yolcu taşımacıları ve acenteleri, bilet satışı yaptıkları terminallerde ve çevresinde
 • yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler.
 • C. Yetki belgesi sahipleri, güzergah mesafesini göz önüne alarak yeteri sayıda şoför bulundurmakla yükümlüdürler.
 • D.Yetkibelgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara
 • uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler.

İBRAHİM YALÇIN

slide41

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -40-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin kaç saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?
 • A.6 saat
 • B. 12 saat
 • C.18 saat
 • D.24 saat

İBRAHİM YALÇIN

slide42

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -41-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A.Tarifeliyolcu taşımacılığında her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur
 • B.Yolculariçin ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
 • C. Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başka bir yolcuya
 • satılamaz.
 • D.Yolculariçin ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerleri dışında yolcu taşınamaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide43

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -42-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 • A.Türkiye’yedemiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen
 • yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü
 • ülkelere yapılan taşımalar.
 • B.Türkiye’denkarayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımalar.
 • C. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar.
 • D. İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımalar.

İBRAHİM YALÇIN

slide44

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -43-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A. Özel kafeslerinde evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus
 • bölümlerde taşınabilir.
 • B. Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.
 • C. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya
 • taşınamaz.
 • D. Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide45

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -44-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki afadelerden hangisi doğrudur?

 • A.Düzenli, seferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden
 • yapılmaması esastır.
 • B. Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya
 • birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları
 • zorunludur.
 • C. Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşıma aracı yararlanamaz.
 • D. Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.

İBRAHİM YALÇIN

slide46

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -45-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • A.Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır.
 • B. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı, veya unvanları ile kalkış ve varış yerinin belirtilmesi zorunludur.
 • C. Taşınan yolcuların numaralandırılmış oturma yerlerine göre düzenlenmiş yolcu isim listelerinin bulunması zorunludur.
 • D. Yapılan taşıma sözleşmesine uygun fatura düzenlenmesi bir nüshasının yapılacak denetimlerde ibraz edilmek üzere seyahat esnasında taşıt üzerinde bulundurulması zorunludur.

İBRAHİM YALÇIN

slide47

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -46-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre F1 ve F2 yetki belgesi sahipleri, en fazla kaç adet taşımacıyla sözleşme yapabilirler?

A.3

B.5

C.5

D.10

İBRAHİM YALÇIN

slide48

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -47-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki taşıma yetki belgesi türlerinden hangileri ile tarifeli yolcu taşımacılığı yapılabilir?
 • A.D2 ve B2
 • B.D3 ve B3
 • C. D1 ve B1
 • D. Sadece D2

İBRAHİM YALÇIN

slide49

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -48-

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; tarifeli olarak otobüsle hem uluslararası hem de şehirler arası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi verilir?

 • A.A1
 • B.D1
 • C.B1
 • D.B2

İBRAHİM YALÇIN

slide50

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -49-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A.Düzenliseferli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden

yapılması esastır.

B.Yerive zamanı önceden belirlenen ve nitelikleri ile ilgili mevzuatta tespit

edilen ara duraklarda da yolcu indirmesi ve bindirmesi yapılabilir.

C.Yolcutaşımacılarının, en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya

birlikte sahip olmaları veya bu terminalin kullanım haklarına haiz olmaları zorunludur.

D. Aynı terminalden, nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı

yararlanamaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide51

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -50-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A. Unvan ve/veya kısa ünvanlarda kullanılacak sıfatların yetki belgesinin kapsamına uygun olması
 • şarttır.
 • B.Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda, taşıma esasında taşıtın çalışma düzenini
 • olumsuz bir şekilde etkilemeyecek, çalışır vaziyette haberleşme cihazı bulundurulması zorunludur.
 • C. Yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlarda her on koltuk için en az bir adet olmak üzere, boyun korsesi bulundurulması zorunludur.
 • D. Yetki belgesi sahipleri altışar aylık süreyle yılda bir kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek ve ceza puanı 100 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda kendi iç denetimleri yönünden gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

İBRAHİM YALÇIN

slide52

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -51-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A.Yetkibelgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan
 • en fazla 1 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
 • B.Tarifesizyolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
 • C.Tarifeliyolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
 • D.Yetkibelgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar
 • yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar.

İBRAHİM YALÇIN

slide53

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -52-

 • B3 yetki belgesi için başvuranların; ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları şarttır.
 • A.4
 • B.3
 • C.2
 • D.1

İBRAHİM YALÇIN

slide54

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -53-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifesiz yolcu taşımaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A. Belli bir zaman tarifesi yoktur.
 • B. Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir.
 • C. Belli bir ücret tarifesi yoktur.
 • D. Bilet kesilmesi zorunludur.

İBRAHİM YALÇIN

slide55

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -54-

 • Hangi yetki belgesi türleri için sadece özmal taşıtlar taşıt belgesine kaydedilir?
 • A.A1-A2-B1-B2
 • B.A1-A2-B1-B4
 • C.A1-A2-B2-D3
 • D.A1-A2-D1-D4

İBRAHİM YALÇIN

slide56

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -55-

 • D1 ve D2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler için yaş şartı nedir?
 • A.8
 • B. 12
 • C.19
 • D.Yaş şartı aranmaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide57

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -56-

 • “Tadilat yapılmak suretiyle koltuk kapasitesi arttırılmış yolcu taşımaya mahsus araçlar yolcu belgeleri eki taşıt belgelerine ………………….” Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşluk hangisi ile tamamlanır.
 • A.Kaydedilir.
 • B.Kaydedilmez.
 • C. Tadilat yapılmadan önceki hali ile kaydedilir.
 • D.Hiçbiri

İBRAHİM YALÇIN

slide58

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -57-

 • Otobüs ile sadece yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi tür yetki belgesinden birini almak zorundadır?
 • A. A1 yetki belgesi
 • B.D1 yetki belgesi
 • C.D2 yetki belgesi
 • D.B2 yetki belgesi

İBRAHİM YALÇIN

slide59

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -58-

 • Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirip bindirilemez.
 • Yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerinin belediye sınırları içinde terminal dışındaki yerlerde yolcu indirip bindirebilmesi için Büyük şehirlerde Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin diğer yerlerde ilgili belediyenin izin vermesi gerekir.
 • Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılır.
 • Tarifesiz yolcu taşımalarında yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
 • Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
 • A. 1-2
 • B.1-2-3
 • C.1-3-4
 • D. 2-4

İBRAHİM YALÇIN

slide60

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşımacının sorumluluğuna ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru -59-

 • A. Yolcu taşımaları biletsiz veya sözleşmesiz yapılamaz.
 • B. Eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılamaz.
 • C. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatıyla yapmış olduğu faaliyet
 • ve işlemlerden sorumlu değildir.
 • D. Taşımacı, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.

İBRAHİM YALÇIN

slide61

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -60-

 • Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A. Düzenli yolcu taşımalarında, yetki belgesi sahipleri ve acenteleri her yolcu için
 • ayrı bilet düzenlemek zorundadırlar.
 • B.Bir yolcuya bilet karşılığı satılan koltuk, bir başkasına mükerrer olarak satılamaz.
 • C.Taşıtların trafik tescil belgesinde belirtilen toplam koltuk sayısı dışında yolcu taşınamaz.
 • D.Yolcuların seyahat süresince yolcu biletlerini yanlarında bulundurma zorunluluğu yoktur.

İBRAHİM YALÇIN

slide62

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -61-

 • Turizm amaçlı yolcu taşıma araçlarında kaç koltuk için kaç adet yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunludur?
 • A.Her yirmi beş koltuk için 1 adet yangın söndürme cihazı
 • B.Her beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı
 • C.Her on beş koltuk için bir adet yangın söndürme cihazı
 • D.Her on beş koltuk için iki adet yangın söndürme cihazı

İBRAHİM YALÇIN

slide63

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -62-

 • Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taşımacılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A. A türü yetki belgesi almak zorundadır.
 • B.Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir.
 • C.Belli bir ücret tarifesi yoktur.
 • D.Belli bir zaman tarifesi yoktur.

İBRAHİM YALÇIN

slide64

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -63-

 • Ücret ve zaman tarifesine göre düzenli olarak otobüs ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacak olanların hangi tür yetki belgesine sahip olmaları gerekir?
 • A.B1
 • B.B2
 • C.D1
 • D.D2

İBRAHİM YALÇIN

slide65

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -64-

 • B1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek otobüsler kaç yaşından büyük olamaz?
 • A.8
 • B.10
 • C.18
 • D.20

İBRAHİM YALÇIN

slide66

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -65-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre taşıma faaliyetleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • A.Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
 • B.Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde İki nokta arasında taşıma yapabilirler.
 • C. Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.
 • D. Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi uygulanmaz.

İBRAHİM YALÇIN

slide67

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -66-

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A.Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan
 • en fazla iki personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
 • B. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
 • C. Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
 • D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapıl-
 • acakmüracaatlarda bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.

İBRAHİM YALÇIN

slide68

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -67-

 • Yolcu taşımacılığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A.Düzenliyolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir.
 • B.Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler.
 • C.Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve iş yerlerine asmak zorundadırlar.
 • D.Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı şekilde düzenlenebilir

İBRAHİM YALÇIN

slide69

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -68-

 • Aşağıdakilerden hangisi şoförlerde aranacak nitelik ve şartlardan biri değildir?
 • A.Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları.
 • B. İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları.
 • C.Büyük otobüs kullananların 26 yaşından gün almış olmaları.
 • D.65 yaşından gün almış olmamaları.

İBRAHİM YALÇIN

slide70

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMACILIĞI SORULARI

Soru -69-

 • Düzenli yolcu taşımalarında düzenlenen yolcu biletinde yazılı olması gerekmeyen konu aşağıdakilerden hangisidir?
 • A. Kalkış ve varış yeri
 • B. Koltuk numarası
 • C. Taşıma ücreti
 • D.Varış saati

İBRAHİM YALÇIN