ac l cerrah de anestez n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ACİL CERRAHİDE ANESTEZİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ACİL CERRAHİDE ANESTEZİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

ACİL CERRAHİDE ANESTEZİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 505 Views
  • Uploaded on

G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI. ACİL CERRAHİDE ANESTEZİ. Hazırlayan ve Sunan Dr. Oğuz KILIÇKAYA Yöneten Yrd. Doç. Dr. Ali SIZLAN. Giriş. Amaç. Preoperatif değerlendirme. Anestezi teknikleri. Anesteziyolog ve major travma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ACİL CERRAHİDE ANESTEZİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ac l cerrah de anestez

G A T A ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

ACİL CERRAHİDE ANESTEZİ

Hazırlayan ve Sunan

Dr. Oğuz KILIÇKAYA

Yöneten

Yrd. Doç. Dr. Ali SIZLAN

takdim plan

Giriş

Amaç

Preoperatif değerlendirme

Anestezi teknikleri

Anesteziyolog ve major travma

Masif transfüzyon

Sonuç

Takdim planı
acil cerrahi ve elektif cerrahi
Acil cerrahi ve elektif cerrahi

Acil cerrahide, cerrahi, çoğu zaman önce tanı, sonra tedavi amacıyla yapılır.

Acil cerrahide, cerrahiye yandaş hastalıklar kontrol altına alınmamış olduğundan, hastada, kardiyovasküler ve metabolik dengenin bozulmasına yol açar.

Acil cerrahide, akut bir durum söz konusu olduğu için, hastaların psikolojisi çoğu zaman dağınıktır.

anesteziyolo un hedefi

Hasta için minimum risk

Anesteziyoloğun hedefi

Tüm potansiyel komplikasyonlara karşı hazırlık

Cerrahi patolojinin düzeltilmesi

ba lang
Başlangıç ;

Hastanın genel durumunun yeterli bir preoperatif değerlendirme ile göz önüne alınması,

Anestezi yönetimini etkileyecek özel durumları ve sorunları varsa, bu konularda daha dikkatli bir irdeleme yapılmasıdır.

preoperatif de erlendirme

Geçirdiği hastalıklar ve ameliyatlar

Mevcut sistemik veya metabolik rahatsızlıkları

Kullandığı ilaçlar

Atopi ve allerji hikayesi

En son ne zaman bir şeyler yiyip içtiği

Preoperatif değerlendirme
kardiyovask ler rezervin de erlendirilmesi

Nokturnal öksürük nöbetleri

Reprodüktif öksürük

Anjina

Ortopne

Kardiyovasküler Sistem

Respiratuar Sistem

Kardiyovasküler rezervin değerlendirilmesi

SELEKTİF FİZİK MUAYENE

fiziki muayene neden nemli

Bazal krepitasyonlar

Artmış anestezi riski

S3 gallop

Juguler ven dolgunluğu

Aritmiler

Patolojik kalp sesleri

Fiziki muayene neden önemli ?

Azalmış ventrikül fonksiyonu

Sınırlı kardiyak rezerv

Hastanın fizyolojik değişikliklere verdiği yanıtların bir neticesi mi ?

Anestezi yönetimi ve kullanılan ilaçlara bağlı bir yan etki mi ?

repiratuar sistemin de erlendirilmesi
Repiratuar sistemin değerlendirilmesi

Ağrı

Kooperasyon bozukluğu

havayolunun de erlendirilmesi

İrregüler diş yapısı

Ağız açıklığının kısıtlı olması

Zor Entübasyon

Boyun hareketlerinde kısıtlılık

Hyoid kemik - Mental çıkıntı mesafesinin kısa olması

Havayolunun değerlendirilmesi

Hızlı entübasyon

Entübasyonda başarısızlık

Alternatif plan

Zor entübasyon hikayesi

preoperatif laboratuar incelemeleri
Preoperatif laboratuar incelemeleri

Acil cerrahide, hastanın herhangi bir tetkikinin olmayışı, anestezi almaması için bir ön koşul değildir.

Hasta için yapılan her tetkik, anestezi yönetimimizi etkileyebilir.

Vaktin müsadesi ölçüsünde, ne kadar elektif şartlara yakın bir laboratuar incelemesi yapılırsa, risk o denli azalır.

volum durumunun de erlendirilmesi

Dolaşım Kollapsı

Volum durumunun değerlendirilmesi

Hipovolemi

Tüm çabamız ;

Anestezi İndüksiyonu

Defisiti yerine koyma

ntravask ler volum n de erlendirilmesi

Kalp hızı

Periferik dolaşımın durumu

Arteryel kan basıncı

Santral venöz basınç

Nabız basıncı

İdrar çıkışı

İntravasküler volumün değerlendirilmesi

Kan kaybının değerlendirilmesi, hikayeden veya ölçülebilen herhangi bir kayıptan yola çıkarak yapılsa da, anesteziyolog daha çok hastanın kliniğine güvenmelidir.

Değerlendirme parametreleri

stisnalar
İstisnalar ;

Genç sağlıklı yetişkinlerde ;

Kompanzasyon mekanizmaları sebebiyle, kalp hızı ve arteryel kan basıncı volum durumunu yansıtmada güvenilir parametreler olmayabilir.

Yaşlı hastalarda ;

Özellikle de , yaygın arteryel hastalığı olankardiyak rezervi sınırlı, damar cidarı sertleşmiş hastalarda, kan volumünde % 15-20 lik bir kayıp bile, ciddi hipovolemi bulgularını aşikar hale getirebilir.

Bununla beraber, yaşla birlikte, baroreseptör mekanizmaların duyarlılığı azaldığından dolayı, yaşlı hastaların, volum açığına daha az taşikardi ile yanıt vereceği unutulmamalıdır.

extrasel ler volum n de erlendirilmesi

1500 ml

> 3000 ml

Extraselüler volumün değerlendirilmesi

Extrasellüler sıvı açığının değerlendirilmesi, daha zordur, çünkü, klinik bulguların açığa çıkması için oldukça fazla oranda kaybın söz konusu olması gerekir.

İntestinal obstrüksiyonda ;

En erken radyolojik belirtiler ortaya çıkana kadar ;

Obstrüksiyon tablosu oturup, kusma gelişirse ;

Bu evrede bile klinik bulguları teşhis edebilmek için, klinik zeka ve şüpheci yaklaşımlar gerekebilir.

ekstrasel ler s v a

Hemokonsantrasyon

Hb konsantrasyonunda artış

Kanın hücresel komponentlerinde toplu artış

Serum kreatinini normalken, kan üresinde nisbi bir artış

Düşük idrar Na+ konsantrasyonu

Yüksek osmolaliteli idrar (800-1200 mosm/kg)

Ekstraselüler sıvı açığı

Laboratuar incelemelerde ;

volum a n n tedavisi

ECF kaybı ; Hartmann Solüsyonu (sodyom laktat bileşimi)

% 0.9 Salin

Volum açığının tedavisi

Çok acil bir endikasyon yoksa, cerrahi müdahale için en uygun zaman, tüm sıvı açığının düzeltildiği zamandır.

Genel bir kural olarak ; ortostatik hipotansiyonun gösterilmesi, daha fazla sıvı replasmanı gerektiğine işaret eder.

Yerine koyma tedavisi yapılır.

Hemoraji ; Kan transfüzyonu veya alternatif sıvılar

dolu mide
Dolu mide

Acil anestezinin, tüm hayati komplikasyonları içinde, en sık ve en çok sıkıntı oluşturan komplikasyonlarından birisi

Kusma veya regürjitasyonu takiben

Gastrik içeriğin trakeobronşial ağaç içerisine aspirasyonu

kusma
Kusma

Aktif bir durumdur.

Daha çok anestezinin yüzeyel dönemlerinde gerçekleşir.

Yani, indüksiyon ve uyanma dönemlerinde, potansiyel bir tehlikedir.

Anestezinin idame döneminde, anestezi yeterince derinse, meydana gelmez.

reg rjitasyon
Regürjitasyon

Pasif bir durumdur.

Herhangi bir zamanda meydana gelebilir.

Sıklıkla sessizdir. Anesteziyolog farkına varmayabilir.

Aspirasyon gerçekleşmişse, klinik tablo, minör pulmoner sekel ile fulminan aspirasyon pnomonisi arasında değişir.

alt zefagial sfinkter
Alt özefagial sfinkter

Kardia bölgesine yerleşmiş, 2-5 cm uzunluğunda, intraluminal basıncı yüksek tutan bir bölgedir.

Özefagial peristaltizm varlığında, yiyeceklerin mideye geçmesi için gevşek, diğer zamanlarda kontraktedir.

Gastrik içeriğin, özefagus lümenine reflüsünü önleyen esas bariyerdir.

Anatomik olarak tanımlanamayan bu bölge, intraluminal basınç manometreleri ile tespit edilebilir.

bariyer bas nc

Bariyer Basıncını Artıran İlaçlar

Bariyer Basıncını Azaltan İlaçlar

Proklorperazin

Antikolinerjik ilaçlar

Etanol

Siklizine

Gangliyon blokerleri

Antikolinesterazlar

Trisiklik antidepresanlar

α – Adrenerjik agonistler

Opioidler

Süksametonyum

Thiopental

Reflü Riski

Bariyer basıncı

Bariyer Basıncı = Alt Özefagial Sfinkter Basıncı – İntragastrik Basınç

Azalır

Artar

gastrik bo alma s resi
Gastrik boşalma süresi

Normalde, peristaltik dalgalar, yaklaşık, dakikada 3 kez yiyecekleri, kardiadan pilora doğru süpürür.

Sağlıklı kişilerde, katı yiyecekler için 6 saat, sıvı gıdalar için 2 saat süre ile mideye girişin olmaması, midenin boş olarak değerlendirilebilmesi için yeterli ve güvenlidir.

Acil cerrahide, hastanın cerrahi problemine, sıklıkla, mide boşalma süresinin uzaması eşlik eder.

Anestezi indüksiyonu esnasında, kusma ve regürjitasyona, daha çok akut batın veya minör/major travmalı hastalarda karşılaşılmaktadır.

gastrik bo alma s resi1
Gastrik boşalma süresi

Gastrik boşalma, özellikle minör travmalarda (kırık, çıkık vs.), korku, ağrı, şok ve opioid analjeziklerle tedavi gibi kombine etkilerin bir sonucu olarak hemen hemen durur.

Tüm travmalı hastalarda, son beslenme ile travma arasında geçen süre, hastanın toplam aç kaldığı süreye göre, gastrik boşalma süresine işaret etmede daha güvenilirdir.

Travma, beslenmeden kısa bir süre sonra gelişmişse, en son oral alımdan sonra, 24 saate kadar, kusma ile karşılaşmak, çok seyrek görülen bir durum değildir.

aspirasyon sendromu

Kimyasal pnomoni

Partiküllü materyal sebebiyle obstrüksiyon

Bakteriyel kontaminasyon

Aspirasyon Sendromu

Gastrik içeriğin aspirasyonu ile ;

Pulmoner sekel gelişir.

Gastrik içeriğin aspirasyonu sonrası ;

Havayolunun emniyete alınması

Trakeanın aspire edilerek, yabancı materyalden arındırılması

Bronkoskopi (Obstrükte eden yabancı materyal varsa)

Hipokseminin tedavisi (O2, IPPV, PEEP vs.)

Antibiyoterapi

Steroidler pek önerilmemektedir.

anestezi y netimi

Hazırlık

Anestezi indüksiyonu

Anestezinin idamesi

Uyanma ve derlenme

Postoperatif yönetim

Anestezi yönetimi
haz rl k
Hazırlık

Acil cerrahide, her hastanın midesinin dolu olabileceği ve aspirasyon tehlikesiyle karşı karşıya olduğu unutulmamalıdır.

Dolu mide ve aspirasyon riskine karşı ;

Nazogastrik tüp ile midenin dekompresyonu

Regürjitasyon için düşük basınçlı ventilasyon

Krikoid bası (Nazogastrik olsa dahi)

Oral antiasitler (H2 reseptör blokerleri )

Oral antiasitlerin gastrik volumü artıracağı ve partiküllü antiasitlerin, havayoluna aspire edildiklerinde daha zararlı olabileceği unutulmamalıdır.

nd ksiyon h zl etkili ind ksiyon
İndüksiyon(Hızlı etkili indüksiyon)

Hasta, boyun extansiyon ve fleksiyonu rahatça yapılabilecek ve baş kısmı ayarlanabilen bir masaya alınır.

Anesteziyoloğa, en az bir tane deneyimli asistan, krikoid bası, stile takılması vs. gibi işlerde yardımcı olmalıdır.

Yüksek volumde aspirasyon yapabilen bir aspiratör, anestezyoloğun eli ile ulaşabileceği mesafede olmalıdır.

Anestezi makinası kontrol edilmeli, ventilatör uygun ayarlara getirilmeli, indüksiyon öncesi tüm ilaçlar, işaretli enjektörlere çekilmiş olmalıdır.

slide31

İndüksiyon(Hızlı etkili indüksiyon)

Hasta için uygun görülen monitörizasyonun yapılması ve damar yolunun açılıp, IV infüzyonun başlatılması esnasında hastaya, 3-5 dakika kadar % 100 O2 ile preoksijenasyon yapılmalıdır.

Ameliyat masasının pozisyonu ile ilgili değişik görüşler mevcuttur.Regürjitasyonun önlenmesi için, ters trend pozisyonu, kusma ve regürjitasyon olduğunda, aspirasyonun önlenmesi için trend pozisyonu önerilmektedir.

En optimum pozisyon, anesteziyoloğun deneyimlerine göre, en rahat entübasyon yapabildiği pozisyondur.

İndüksiyon öncesi, monitörize edilen vital parametreler değerlendirilmelidir.

nd ksiyon h zl etkili ind ksiyon1
İndüksiyon(Hızlı etkili indüksiyon)

Sellick manevrası

Krikoid kartilajın tespiti çok önemlidir.

Tiroid kartilaj üzerine bası yapılması, entübasyonu güçleştirir.

Teknik olarak, asistan, hastanın sağ yanına geçer.

Sağ elinin başparmağı ve işaret parmağı ile, krikoid kartilajı, posteriora doğru, tüpün kafı şişirilene dek, bastırır.

Böylece özefagus, krikoid kartilaj ve vertebral kolon arasında sıkışır.

Krikoid kartilaj, tam bir halka yaptığı için, trakeal lümeni deforme etmez.

Krikoid basıya, hastanın bilgilendirilerek, indüksiyon öncesi başlanması mümkün olduğu gibi, hasta, şuurunu kaybedince de başlanabilir.

nd ksiyon h zl etkili ind ksiyon2
İndüksiyon(Hızlı etkili indüksiyon)

Entübasyon

Hipnotik ajan, uygun görülen dozda verilir. (Thiopental 2 - 4 mg/kg)

Süksametonyumun paralizi edici dozu verilir. (1.5 mg/kg)

Çenedeki fasikülasyonlar geçince, hasta stile yardımıyla entübe edilir.

Her iki akciğerin oskültasyonu ile tüpün yeri doğrulanır.

Akciğerler, manuel olarak, havayolu basıncını çok artırmadan, nazikçe ventile edilir.İntratorasik basınçtaki aşırı yükselmeler, dolaşım dinamikleri üzerine zararlı etkilere sebep olabilir.

nd ksiyon nhalasyon ind ksiyonu

Zor entübasyon şüphesi

Dolu mide

İnhalasyon indüksiyonu

Halotan

Sevofluran

İndüksiyon(İnhalasyon indüksiyonu)

Trakeal entübasyon

nd ksiyon uyan k ent basyon
İndüksiyon(Uyanık entübasyon)

Fiberoptik nasal entübasyon

Nazofarinksin muayenesi yapılır.Kullanılacak endotrakeal tüpün numarası belirlenir.

Daha açık olan nasal pasajın mukozası % 4’lük kokain solüsyonu ile anestetize edilir.Böylece, hem desensitizasyon, hem de mukozal damarlarda konstrüksiyon ile kanama kontrolü sağlanmış olur.

Yumuşak ve kayganlaştırılmış bir nazofaringeal airway, nazofarinkse yerleştirilir.

Airway içerisinden, orofarinks ve supraglottik bölgeyi anestetize etmek için lokal anestezik sprey sıkılır.

nd ksiyon uyan k ent basyon1
İndüksiyon(Uyanık entübasyon)

Fiberoptik nasal entübasyon

Trakeal mukozanın anestetize olması için en iyi yöntem, lokal anesteziklerin, transtrakeal enjeksiyonudur.

Trakea içerisine bir enjektörle girildikten sonra, 3-5 cc lokal anestezik hızla, trakea içerisine enjekte edilir.Böylece, hastada öksürük nöbetlerinin başlaması ile, lokal anestezik ajan subglottik bölgeye ve tüm trakeal mukozaya yayılır.

Üst havayollarının anestetize edilmesinin, kusma ve regürjitasyon geliştiğinde, aspirasyon riskini artıracağı unutmamalıdır.

Aspirasyon riski yüksek olan hastalarda, fiberoptik laringoskop ilerletilirken, aspirasyon portundan, ilerlenilecek bölgeye lokal anestezik vermek de alternatif bir yöntemdir.

nd ksiyon uyan k ent basyon2
İndüksiyon(Uyanık entübasyon)

Fiberoptik nasal entübasyon

Nazofaringeal airway çıkarılarak, hastanın başı, “sabah havasını koklar” pozisyonuna getirilir.

Kayganlaştırılan endotrakeal tüp, nazik hareketlerle, burun deliğinden içeri sokularak nazofarinkse yerleştirilir.

Fiberoptik laringoskop, tüpün içerisinden ilerletilerek, farinks ve laringeal açıklık görülür.İnspirasyonda, vokal kordlar maksimum açıkken, yavaş hamlelerle larinkse girilir.

Trakeal halkaların görülmesi sonrası, tüp, skopi üzerinden yavaşça kaydırılır.

Pozisyon, trakeal halkaların yeniden görülmesi ile doğrulanır ve skopi geri çekilir.

rejyonel anestezi
Rejyonel anestezi

Bölgesel bloklar, özellikle, ekstremiteler üzerindeki acil prosedürlerde kullanışlıdır.

Üst extremite prosedürlerinde ; Brakial pleksus blokları

Alt extremite prosedürlerinde ; Santral bloklar

Bu teknikler, ekstraselüler sıvı hacmi ve vasküler volumlerin yeterliliğinde şüpheler varsa, kontrendikedir.

Özellikle, spinal ve epidural blokların, fiziksel kondisyonu zayıf olan ve hemodinamisi stabil olmayan hastalarda, genel anesteziden daha tehlikeli olduğu, değişmez bir sonuçtur.

anestezinin idamesi

Anestezi

Analjezi

Hareketsizlik

İnhalasyon ajanları

N2O (%50-66)

Vecuronium

Fentanil (25-100 µg/kg)

Pancuronium

Morfin (1-5 mg)

Atraküryum

Anestezinin idamesi

Dengeli anestezi

Süksometonyumun yıkılmasından sonra yapılan, non-depolarizan kas gevşetici sonrası, hasta mekanik ventilatöre bağlanır.

Genel bir kural olarak, elektif bir hasta için kullanılması uygun görülen dozun, yarısıyla başlanması ihtiyaca göre daha fazla dozlara karar verilmesi güvenilir bir yaklaşımdır.

uyanma ve ekst basyon

Uyanık olmalı ve sözlü komutlara uygun yanıtlar verebilmelidir.

Hastanın başını 5 sn. kaldırabilmesi

Sinir stimülatörlerinin kullanımı

Uyanma ve ekstübasyon

Volatil ajanlar, cerrahi bitiminden 5-10 dakika önce kesilir ve cerrah son sütürü atarken, farinksteki sekresyon ve debrisler aspire edilir.

Atropin ve antikolin esterazlar ile dekürarizasyon yapılır.

Ekstübasyon, koruyucu havayolu rafleksleri tam olarak sağlanıncaya kadar, yapılmamalıdır.

Bilinç düzeyi

Nöromüsküler fonksiyon

uyanma ve ekst basyon1
Uyanma ve ekstübasyon

Ekstübasyon

Hastaya derin bir inspirasyon yapması söylenir.

İnspirasyonun pik yaptığı noktada, kaf indirilir.

Hasta, ekshalasyon yaparken, tüp çıkarılır.

Düzenli solunum ritmi sağlanana kadar ve hasta öksürme ve havayolu açıklığını sürdürme kabiliyetini sergileyene kadar % 100 O2 ile maskelenir.

Hasta, uyanma ve derlenme odasına transport edilir.

postoperatif y netim

Herhangi bir sebeple uzamış şok veya hipoperfüzyon durumları

Masif sepsis

Ciddi iskemik kalp hastalığı

Aşırı obesite

Gastrik asit aspirasyonu

Preoperatif ciddi pulmoner hastalığının olması

Postoperatif yönetim

Hastanın analjezi gereksinimi değerlendirilerek, postoperatif analjezi sağlanır.

Daha fazla kan replasmanı gereksinimi, vital bulguların gözlenmesi, drenlerin ölçülmesi ve postoperatif hemoglobin ve hematokrit tayinleri ile yapılır.

Postoperatif IPPV endikasyonları

anesteziyolog ve major travma

İlk resüsitasyonun etkinliği

Doğru önceliklerin, hızlı formülasyonu

Anesteziyolog ve major travma

Major travmalı hastanın yönetimi

Multidisipliner takım çalışması

Başarılı Tedavi

en s k l m nedenleri

Hastalar

Ölüm

En sık ölüm nedenleri

Kalp hastalıkları

Kanserler

SVH

Major travmalar

Ortalama 26 yaşında

% 75’i erkek

% 50 kaza anında

% 30 ilk birkaç saatte (altın saatte)

acil bak m
Acil bakım

İlk öncelik

Servikal vertebranın stabilizasyonu

İkinci öncelik

Havayolu açıklığının sağlanması

Farinksin temizlenmesi

Çenenin ileri itilmesi (jaw thrust)

Spontan ventilasyonu yeterli mi?

% 100 O2 ile maske ventilasyonu

Entübasyon

Daha sonra

Dış kanama varsa, durdurulur

Daha sonra

Dolaşımın değerlendirilmesi

Kan volum durumunun değerlendirilmesi

Pompa fonksiyonunun değerlendirilmesi

volum durumu
Volum durumu

Major travmalı hastalar, sıklıkla dolaşan kan volumünde acil düzeltmeye ihtiyaç duyarlar.

En az iki tane büyük periferik damaryolu ve CVP takibi için santral kateterizasyon yapılır.

Perifer venlerden, CVP 0-3 cmH2O olacak şekilde sıvı yüklemesi yapılmalıdır.

Hemorajik şokta, en ideal olan sıvı, tam kan preperatlarıdır.

Jelatin solüsyonları

Tam kan yoksa, alternatif olarak, başlangıçta verilebilir.

Diürez sağladığı için de böbrek fonksiyonlarını korur.

pompa fonksiyonu
Pompa fonksiyonu

Tansiyon pnomotoraks

Myokardiyal kontüzyon

Perikardiyal kalp tamponadı

Tanı ;

Mediastinal kompresyon

Aşırı solunum sıkıntısı

Şok

Tek taraflı hava girişi

Trakeanın, normal tarafa kayması

Boyun venlerinde dolgunluk

Tedavi ;

14 G, IV kanül ile, ikinci interkostal aralığın midklavikuler hatla kesiştiği noktadan girilerek sıkıntı rahatlatılır.

Hemen ardından, standart toraks drenajı yapılır.

nihai bak m

Hipovolemi

Hipotermi

EKG

Arter hattı

CVP

Kalp hızı

Monitörizasyon

SpO2

İdrar çıkışı

Vücut ısısı

Nazogastrik sonda

Nihai bakım

Mümkünse, anestezi başlamadan düzeltilmeli

Ameliyat masasına ısıtıcı konulmalı

Verilen sıvılar ısıtılarak verilmeli

İndüksiyon

Şuuru kapalı

Şuuru açık

IV indüksiyon ajanına gerek yok.

Ketamin (0.3-0.7 mg/kg)

Süksametonyum (1.5 mg/kg)

Süksametonyum (1.5 mg/kg)

nihai bak m1

Ketamin ; Yüksek dozda, kardiyovasküler dekompanzasyon

; Kafa travmalarında tercih edilmemeli

Nihai bakım

IV indüksiyon ajanları

Deprese edici etkileri abartılı olur :

Kardiyak outputun kalp ve beyne giden yüzdesi artmıştır.

Kas, karaciğer ve böbreğe olan kan akımı azaldığından dolayı, ilaçların redistribüsyonu azalmıştır.

Uzun vadede, sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında, kan konsantrasyonları yükselir.

nihai bak m2
Nihai bakım

Volatil ajanlar

MAC değerine, sağlıklı kişilere göre daha hızlı ulaşılır :

Kemoreseptör mekanizmaların bir sonucu olarak, hasta hiperventilasyon yapar ve gazın alveoler konsantrasyonu artar.

Düşük kardiyak output ve düşük pulmoner akım, anestezik gazın alveolden uzaklaşma oranını düşürür.

nihai bak m3
Nihai bakım

Kas gevşetici ajanlar

Pankuronyum ; Arteryel basıncı ve kalp hızını artırıcı etkisinden dolayı, relaksasyonun sürdürülmesinde, düşük dozlarda idame edilebilir.

Genel bir prensip olarak

Hemodinami stabil hale geldiğinde (sistolik > 90 mmHg), anestezi derinleştirilebilir.

Çabuk etki eden ve çabuk yıkılan ajanlar tercih edilmelidir.

masif transf zyon

Tanım :

Nitelik :

İçerik :

Masif transfüzyon

Hastanın kan volumünün, % 50’sinden fazlasının, hızlı bir şekilde replase edilmesidir.

70 kg’lık bir hastaya, bir saatte % ünite kan verilmesi gibi.

pH : 6.6 - 7.2

K+ : 5 - 25 mmol/lt

Isı : 4 - 6 oC

> 5 gün ; Anlamsız düzeylerde 2-3 DPG

> 24 saat ; Fonksiyonel platelet yoktur

; F V ve VIII : % 10 oranında

; F IX : % 20 oranında

masif transf zyon1
Masif transfüzyon

Sık komplikasyonlar

Hipotermi : Vücut ısısına ısıtılmalı

Emboli : 20 µ çapında fitreler kullanılması

Hemostatik bozukluk :

Dilüsyonel değişikliklerinin düzeltilmesi

Taze donmuş plazma

Trombosit süspansiyonu

Her 4 Ü kan için, 1 Ü TDP

Trombosit sayısı < 30.000

masif transf zyon2

Sitrat ve laktatın azalmış metabolizması

Kardiyak aritmilere artmış eğilim

Platelet disfonksiyonu

Kanama diyatezi

Metabolik asidoz

Kardiyak arrest

Hipokalsemi

Masif transfüzyon

Hipotermi