romeinen 14 sterk en zwak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Romeinen 14 sterk en zwak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Romeinen 14 sterk en zwak

play fullscreen
1 / 22

Romeinen 14 sterk en zwak

119 Views Download Presentation
Download Presentation

Romeinen 14 sterk en zwak

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Romeinen 14sterk en zwak

 2. 14:1 Aanvaard! (proslambano: naartoe-nemen) Romeinen 12:4,5

 3. Romeinen 14:1 e.v. de vrucht van de geest is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof,zachtmoedigheid, inhouding

 4. Wie tot je nemen?De zwakke…..

 5. Wie was niet zwak in het geloof?

 6. De zwakke in het geloof tot je nemen..Maar niet tot onderscheiding van doorredeneringen.

 7. De sterke eet alles de zwakke alleen groene (dingen): plantaardig voedsel

 8. 3 U mag niets eten wat een gruwel is. 4 Dit zijn de dieren die u eten mag: het rund, het schaap, de geit, 5 het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antilope en de gems. 6 Alle dieren die gespleten hoeven hebben, waarvan de hoef in tweeën gespleten is, en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, mag u eten. Deuteronomium 14

 9. 7 Maar de volgende, die alleen herkauwen, of die alleen gespleten hoeven hebben, mag u niet eten: de kameel, de haas en de klipdas. Zij herkauwen immers wel, maar hebben geen gespleten hoeven; zij zijn voor u onrein. • 8 Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet; het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. 9 Dit mag u eten van alles wat in het water leeft: alles wat vinnen en schubben heeft, mag u eten. • 10 Maar alles wat geen vinnen en schubben heeft, mag u niet eten; het is voor u onrein. Deuteronomium 14

 10. 3. Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. Want God heeft hem aanvaard.

 11. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Romeinen 14:23

 12. Wij leven van genade schenken en aanvaarding; God nam al die leden aan!

 13. Wat dus het eten van afgodenoffers betreft: wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere God is dan Eén. 1 Corinthiërs8:4

 14. Huisaltaren – voedsel offeren • Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen Paulus, 1 Tim.4:1

 15. 2 door huichelarij van leugenaars (pseudo woorden), die hun eigengeweten als met een brandijzer hebbentoegeschroeid. 3  zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dank aanvaard te worden.

 16. 4  Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dank aanvaard wordt. 5  Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed.

 17. 14:4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt?

 18. Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden.

 19. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heer, en ook hij dankt God.

 20. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf.