project van zwak naar sterk n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Project van Zwak naar Sterk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Project van Zwak naar Sterk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Project van Zwak naar Sterk - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

Project van Zwak naar Sterk. Jan Folkert Deinum. Project in het kort. Observeren van en geven van feedback aan docenten met het oog op verbeteren leskwaliteit Verzamelen van onderzoeksgegevens om in de toekomst beter feedback te kunnen geven aan docenten wat werkt en wat niet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Project van Zwak naar Sterk' - mimis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
project van zwak naar sterk

Project van ZwaknaarSterk

Jan FolkertDeinum

project in het kort
Project in het kort
 • Observeren van en geven van feedback aan docenten met het oog op verbeteren leskwaliteit
 • Verzamelen van onderzoeksgegevens om in de toekomst beter feedback te kunnen geven aan docenten wat werkt en wat niet
 • Geven van feedback aan bestuur/management over leeropbrengsten; werken aan verbetering
 • Ontwikkelen van (digitale) instrumenten om docenten kwaliteit van docenten te kunnen meten (ook door leerlingen)
omvang project
Omvang project
 • We gaan uit van (ongeveer):
  • 30 scholen, 15 schoolbesturen
  • Gemiddeld 25 deelnemende docenten per school
  • 4 getrainde observatiedocenten per school
  • Totaal 750 docenten
wat houdt een observatie in
Wat houdt een observatie in?
 • Een les wordt geobserveerd aan de hand van voorgestructureerd formulier
 • Na de les wordt feedback gegeven door de observator en wordt de les besproken
 • Op basis van de observaties en feedback wordt samen met de docent een interventieplan (“waar ga ik aan werken”) opgesteld.
planning 2013
Planning 2013
 • Aanmelding scholen
 • Zo mogelijk intakegesprek per school
planning 2014 voorjaar
Planning 2014 voorjaar
 • Intakegesprek per school
 • Trainen van observatiedocenten om observaties te kunnen doen en feedback te kunnen geven
 • Afnemen van leerlingvragenlijsten per deelnemende docent (telkens 2 klassen)
 • Analyse/selectie deelnemende docent
 • Opstellen van professionaliseringsplan per deelnemende docent
  • Analyse (en rapportage) van de leeropbrengsten op school (doubleerders, doorstroom, afstroom, CSE enz.). Nulmeting
 • Masterclasses bestuur/management
planning 2014 2015
Planning 2014/2015
 • Per deelnemende docent:
  • Twee observaties (inclusief feedback/interventieplan)
   • 1x door lerarenopleider
   • 1x door docentobservator
  • Minimaal twee klassen vullen de vragenlijst “Mijn Leraar” in
  • Bespreekt met lerarenopleider de toetsvorderingen en leerprestaties van leerlingen
  • Interventieplan opstellen (lerarenopleider en docent) voor leerlingen die achterop geraakt zijn
 • Per school:
  • Analyse (en rapportage) van de leeropbrengsten op school (doubleerders, doorstroom, afstroom, CSE enz.)
  • Deelname aan de Masterclasses voor bestuur/management
planning 2015 2016 identiek aan vorig jaar
Planning 2015/2016 (identiek aan vorig jaar)
 • Per deelnemende docent:
  • Wordt twee maal geobserveerd (inclusief feedback/ interventieplan)
   • 1x door lerarenopleider
   • 1x door docentobservator
  • Minimaal twee klassen vullen de vragenlijst “Mijn Leraar” in
  • Bespreekt met lerarenopleider de toetsvorderingen en leerprestaties van leerlingen
  • Interventieplan opstellen (lerarenopleider en docent) voor leerlingen die achterop geraakt zijn
 • Per school:
  • Analyse van de leeropbrengsten op school (doubleerders, doorstroom, afstroom, CSE enz.)
  • Deelname aan de Masterclasses voor bestuur/management
planning 2016 najaar
Planning 2016 najaar
 • Scholen ontvangen definitieve rapportages
 • Afsluitende masterclass
 • Afsluitende conferentie
wat de school mag verwachten
Wat de school mag verwachten
 • Getrainde docentobservators (gemiddeld 4 per school)
 • Docenten die zich hebben verbeterd in het lesgeven (gemiddeld 25 per school)
 • Jaarlijkse analyses/rapportages over de leeropbrengsten
 • Bespreking analyses rapportages met bestuur/management met het oog op verbetering
 • Masterclasses voor bestuur/management
financi n
Financiën
 • School krijgt € 2000 per deelnemende docent:
  • 2013: 12,5%
  • 2014: 25,0%
  • 2015: 25,0%
  • 2016: 37,5%
vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid
 • De school krijgt resultaten op schoolniveau
 • De resultaten op individueel docentniveau (uit de leerlingvragenlijsten en observaties) worden NIET met de school gedeeld (geldt ook voor de observaties door de eigen observatiedocenten)
 • In de rapportages naar buiten toe blijven scholen (en docenten uiteraard) anoniem.
wat we verwachten van de school
Wat we verwachten van de school
 • 4 docentenobservatoren per school (gemiddeld)
 • 25 deelnemende docenten per school (gemiddeld)
 • Bereidheid bestuur/management om de kwaliteit van de school te verbeteren binnen de kaders van het project
welke docenten kunnen deelnemen
Welke docenten kunnen deelnemen?
 • Ten minste 3 jaar ervaring
 • Geeft een vak waarin examen wordt afgelegd
 • Redelijkerwijs kan worden verondersteld dat de docent nog ten minste 5 jaar lesgeeft bij aanvang van het project.
welke docenten kunnen observeren
Welke docenten kunnen observeren?
 • Ten minste 10 jaar ervaring
 • Ervaring met begeleiden van docenten/stagiaires/LIO’s
 • Staat zelf open voor kritiek en feedback
 • Heeft zich afgelopen jaren zelf voortdurend ontwikkeld
 • Wordt gewaardeerd en vertrouwd door collega’s