riskfaktorer diabetes n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Riskfaktorer. Diabetes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Riskfaktorer. Diabetes - PowerPoint PPT Presentation


  • 133 Views
  • Uploaded on

Riskfaktorer. Diabetes. Diabetiker har ett sämre immunförsvar Upp till 3 ggr ökad risk för diabetiker att få parodontit. Risken minskar hos välinställda. Välinställda diabetiker läker lika bra som friska efter behandling. Vi är duktiga i tandvården, men dåliga på att informera om diabetes!!.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Riskfaktorer. Diabetes' - tulia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
riskfaktorer diabetes
Riskfaktorer. Diabetes

Diabetiker har ett sämre immunförsvar

Upp till 3 ggr ökad risk för diabetiker att få parodontit. Risken minskar hos välinställda.

Välinställda diabetiker läker lika bra som friska efter behandling.

Vi är duktiga i tandvården, men dåliga på att informera om diabetes!!

riskfaktorer diabetes1
Riskfaktorer. Diabetes

Kosten är grunden i all diabetesbehandling

En jämn blodsockernivå är a och o.

riskfaktorer rftlighet
Riskfaktorer. Ärftlighet

Ärftlighet kan ge 3 gånger högre risk att utveckla parodontit

sammanfattning riskfaktorer
Sammanfattning riskfaktorer

De viktigaste riskfaktorerna är

rökning

ärftlighet

diabetes

fickdjup

Riskfaktorerna ”förstärker” varandra (1+1=3)

Riskfaktorer kan bero på livsstil. Informera patienterna!!!

allm nsjukdomar av betydelse svagare samband med parodontit
Allmänsjukdomar av betydelse. Svagare samband med parodontit.

Crohns sjukdom

RA (Reomatoid artrit)

Sjukdomarna ovan ger ett påverkat immunsystem som i sin tur kan driva på parodontiten.

Osteoporos (benskörhet)

hj rt k rl sjukdom
Hjärt-kärl sjukdom

Inflammation spelar en viktig roll vid hjärt- kärl sjukdom.

Parodontit är inflammationsdrivande. Påverkar immunförsvaret.

Det finns ett samband, men vi vet inte orsakerna.

andra allm nsjukdomar av betydelse
Andra allmänsjukdomar av betydelse.

Uremi

Neutropeni

Leukemi

HIV

sbu rapporten behandling av kronisk parodontit
SBU-rapporten. Behandling av kronisk parodontit

Är behandling av kronisk parodontit lika effektiv med eller utan lambåkirurgi?

slutsatser
Slutsatser

Icke-kirurgiska behandlingen gav en något större vinst av sonderbar fästenivå och reduktion av ficksonderingsdjup än kirurgisk behandling vid fickor 4-6 mm. För djupare fickor gav den kirurgiska behandlingen 0,2 mm. extra vinst i fäste.

I fickor >6 mm. uppnåddes i medeltal en större reduktion av ficksonderingsdjup (0,4-0,9 mm) vid kirurgisk behandling jämfört med icke-kirurgisk

behandlingsm l vid parodontit
Behandlingsmål vid parodontit

Infektionskontroll

Förhindra fortsatt sjukdomsutveckling

Återskapande (regeneration) av förlorad parodontal vävnad.

syfte med icke kirurgisk behandling
Syfte med icke-kirurgisk behandling

Skapa insikt och motivation hos patienten

Uppnå god plackkontroll

Avlägsna den subgingivala mikrofloran och tandsten, eliminera inflammation.

Bibehålla/återskapa parodontal stödjevävnad och funktion.

Förebygga subgingival plackväxt och vidare progression.

syfte med kirurgisk behandling
Syfte med kirurgisk behandling

Bättre åtkomlighet och insyn vid behandling.

Lättare att avlägsna inflammerad vävnad.

Nå ner i benfickor, furkationer och rotfåror.

Möjlighet att skapa nytt fäste efter läkning.

Benplastik

Skapa goda förhållanden för patienten att hålla rent.

indikationer f r kirurgisk behandling
Indikationer för kirurgisk behandling

Blödande fickor 6 mm. och däröver

Vertikala bendestruktioner

Furkationsinvolveringar

Vid snabb fästeförlust då vi inte vill förlora tid.

Estetiska ingrepp

krav p patienten vid parodontalkirurgi
Krav på patienten vid parodontalkirurgi

Intresserad/motiverad patient

Koopererande patient

Ska ha förståelse för behandlingen och resultatet

Stabilt PI <20 %

ad