1 / 8

,,Videvik” ,,Twilight” Stephenie Meyer

,,Videvik” ,,Twilight” Stephenie Meyer. Raamatu lühikirjeldus.

trynt
Download Presentation

,,Videvik” ,,Twilight” Stephenie Meyer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ,,Videvik” ,,Twilight” Stephenie Meyer

  2. Raamatu lühikirjeldus • Isabella kolib Phoenixist Forksi, kus ta kohtab palju uusi sõpru ning Culleneid. Ta armub Edward Cullenisse. Kuid ta suudab sattuda igasse õnnetusse, mis on temast kümne meetri kaugusel. Kuid mida kauem aega veedab ta Edwardiga, seda rohkem seab ta ohtu nii enda kui ka oma lähedaste turvalisuse.

  3. Stephenie Meyer • Sündis 1973.Connecticutis • Käis koolis Scotsdale`is • Veel raamatuid: • "Prom Nights from Hell" (2007) • "The Host" (2008) • "TheTwilight Saga

  4. Tegelased Isabella Swan Edward Cullen Alice Cullen Carlisle Cullen Esme Cullen Emmett Cullen Rosalie Hale Jasper Hale Jacob Black James Victoria

  5. Isabella Swan • Isabella Swan kolib päikeselisest Phoenixist süngesse Forksi linnakesse isa juurde. Forksi keskkoolis kohtub ta salapärase võluva Edward Culleniga ning tema elu võtab ülipõneva ja hirmutava pöörde.

  6. Edward Cullen • Portselanhele nahk • Muutuvate värvidega silmad • Lummav hääl • Üleloomulikud anded

  7. Koostas:Laura Liivet • 6.klass Kilingi-Nõmme Gümnaasium

More Related