det vi vet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det vi vet PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det vi vet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Det vi vet - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Det vi vet. Barn utvecklar språk; talat- , skrift-, kropps- och teckenspråk i samspel med sin omgivning och möten med den andre. Några begrepp. Literacy/litteracitet-läsande och skrivande som sociala aktiviteter. Literacy utvecklas genom möten med olika sorters texter i olika sammanhang

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Det vi vet' - trynt


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det vi vet
Det vi vet

Barn utvecklar språk; talat-, skrift-, kropps- och teckenspråk i samspel med sin omgivning och möten med den andre

n gra begrepp
Några begrepp
 • Literacy/litteracitet-läsande och skrivande som sociala aktiviteter. Literacy utvecklas genom möten med olika sorters texter i olika sammanhang

Text-vidgat textbegrepp; skriven, visuell, rörlig, digital……..dans, drama numera pratar vi allt mer om multimodala uttrycksformer

 • Meningsskapande; att göra världen begriplig, att konstruera och skapa mening
lpf 98 reviderad 2010
Lpfö 98, reviderad 2010

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

barns spr kliga och kommunikativa utveckling
Barns språkliga och kommunikativa utveckling

Nuvarande mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

..utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar..

..utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar, och..

..utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner.

Förtydligade mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

..utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv..

..utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.. ..utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, och..

..utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa...

spr kliga basen
Språkliga basen
 • språkets ljudsystem
 • böjningsmönster
 • syntax
 • basordförråd ca 8-10 000 ord
 • förmåga att berätta enkla berättelser
spr kanv ndning
”Språkanvändning”

barn pekar, och petar i sprickor och använder sina kroppar

barn pratar för sig själva

barn leker

barn härmar

barn urskiljer bilder på skärmen

barn sjunger

Från början en stor språklig kompetens som vi måste stödja.

f rest llningar om hur barn r
Föreställningar om hur barn är
 • Bristdiskursen; språkets roll och makt
 • Kompetensdiskursen,

Att utmana våra diskurser!!

kompetensdiskursen
Kompetensdiskursen
 • Barn som aktiva, sociala aktörer. Barn påverkar sin omgivning gm sitt sätt att vara och gm sina aktiviteter.
 • Barn sätter spår – var? när? hur? Vilka?
 • Kompetensdiskursen synliggör barn som subjekt.
 • Vuxnas ansvar och roll: kulstötare - surfare
bristdiskursen
Bristdiskursen
 • Fokus riktas mot allt barnet ännu inte kan och vet.
 • Tanken om universella och generella utvecklingssteg
 • (Johannesson, Sandvik 2002)
dokumentationen som ett redskap
Dokumentationensomettredskap

Pedagogisk dokumentation för att försöka förstå vilka strategier och vägar barn har för att nå kunskap och förstå världen.

Genom att vara nyfikna på det barnet gör, vill göra eller pratar med varandra eller med pedagogerna om.

pedagogen
Pedagogen
 • skapa ”offentliga rum” för kommunikation och lärande i förskola, fth och skola
 • språka - innehåll - trygghet
 • att försöka och förstå vad som pågår/ gm pedagogisk dokumentation och att föra arbetet/projektet vidare
spr ka
Språka

Skärmen

påverkar vårt sätt att skriva och läsa

Hur vi använder multimodala texter i skola/fsk

”…barnen är redo för den nya medievärlden men man kan fråga sig om förskolan/skolan är mogen för skärmtexterna?” (Axelsson m fl, 2009)

Pedagogens roll – hänga med och försöka begripa – inte moralisera

inneh ll
innehåll
 • Det som är angeläget
 • Det som berör
 • Utgå från barns perspektiv och förstå skillnaden mot ett barnperspektiv
 • Pedagogens roll – ”lyssna” för att försöka fånga det
trygghet
trygghet
 • En absolut förutsättning för att ”komma ut”
 • För att våga, vilja och kunna tappa fotfästet – bokstavligt och bildligt
 • Pedagogens roll – vara lyhört bestämd och tydlig