korleis gjer vi det
Download
Skip this Video
Download Presentation
Korleis gjer vi det..

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Korleis gjer vi det.. - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Organisering for fagutvikling, endring og forsking i gråsona mellom foretak og høgskule. Korleis gjer vi det. Helse Førde og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Utsikt frå HF til HSF/AHF. Slik det har vore.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Korleis gjer vi det..' - fola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
korleis gjer vi det
Organisering for fagutvikling, endring og forsking i gråsona mellom foretak og høgskule

Korleis gjer vi det..

Helse Førde

og

Høgskulen i

Sogn og Fjordane

Utsikt frå HF til HSF/AHF

slik det har vore
Slik det har vore..
 • Generelt svake, faglege band mellom helseforetak og høgskule. Nokre sjølvsagte unntak:
  • praksisplassar og samarbeid om undervisning
  • timelærarar og naturleg overgang på personnivå
 • Verken foretaket eller HSF har prioritert å arbeide i gråsona

Utsikt til HF frå HSF/AHF

likevel fleire samarbeidsarenaer utvikla dei siste ra
Likevel: Fleire samarbeidsarenaer utvikla dei siste åra
 • På generelt nivå har rektor/dekan/ direktør/direktør drøfta samarbeidsordningar
 • Samarbeidsorganet for forsking og utvikling mellom HF og AHF
 • HSF deltek i vurderingskomiteen for fou-søknader ved Helse Førde
 • Fleire felles fagområde som er drive fram prosjektretta
kunnskap for sjukepleieutdanninga
Kunnskap for sjukepleieutdanninga
 • Arbeidsgruppa for prinsipp og modellar for praksis i sjukepleieutdanninga
 • Kontaktsjukepleiarrolla – viktig for HSF
 • Mottak av nytilsette – fokus frå HF si side
 • Vidareutdanningar – vedlikehalde og utvikle
 • Dr.gradsprosjekt finansiert av HSF, empiri frå Helseforetaket
satsingsomr de sjukleg overvekt
Satsingsområde: Sjukleg overvekt
 • Regionalt behandlingssenter for sjukleg overvekt
 • Nettverk for satsingsområdet mellom HSF, HF og Røde Kors Hauglandssentret
 • Dr.gradsprosjekt om fedme ved HSF, rettleiing frå HF (”Obesity..)”
 • Masteroppgåve i sjukepleie innanfor fedmeprosjektet ved HSF nyleg. Internt finansiert. Pasientar frå HF
 • Rehabiliteringsprosjekt leia av tilsett ved HSF
satsingar ved hsf som har tydeleg tilknyting til foretaket
Satsingar ved HSF som har tydeleg tilknyting til foretaket
 • Dr.gradsprosjekt om KOLS. Knytt til Lærings- og mestringssentret ved HF. Pasientar frå foretaket. Ikkje finansiert av HF. Arbeidsgruppa for KOLS-rehabilitering i Sogn og Fjordane
 • Dr.gradsprosjekt om kreftomsorg. Knytt til kreftpoliklinikken. Pasientar frå foretaket. Finansiert av kreftforeningen. Nytt prosjekt under utvikling
 • Liknande prosjekt under utvikling. Kombinerer formell kompetanseheving ved HSF til regionalt definerte behov
satsingar med mindre tydeleg kopling enno
Satsingar med mindre tydeleg kopling (enno)!
 • Aldring og eldreomsorg som generelt viktig tema med fleire prosjekt retta mot kommunehelsetenesta. Dr.gradsprosjekt finansiert av HSF
 • Fleire prosjekt under oppstart der fokus blir retta mot samhandling mellom foretak og kommunar
sjukepleieleiing velferdsleiing
Sjukepleieleiing/velferdsleiing
 • Fleire masteroppgåver der fokus er på sjukepleieleiaren som kunnskapsleiar i regi av HSF
 • Fleire leiarar i HF er masterstudentar ved HSF. Søkelys på kunnskapsbruk og kunnskaps-utvikling på lågaste, operative leiarnivå
 • Prosjektet lokal velferdsleiing med empiri frå helesforetalet
  • Dr.gradsprosjekt om leiing i kliniske mikrosystem
  • Post doc-prosjekt om lærande leiing
  • To delprosjekt om leiing i eldreomsorga over institusjonsgrenser
 • Fagutviklingsprosjekt ved HF: Samhengen mellom arbeidsmiljø og kvalitetetsutvikling i sjukepleietenesta. Rettleiing frå HSF
slik blir det vonar vi
Felles senter for helseforsking

Auke omfanget av forsking og utvikling ved begge institusjonane

Ikkje eiga eining: Samordningsgruppe

Truleg klinisk/ medisinsk vinkling

Felles forskingsleiar

Dr.grad eller høgare

Medisinsk/helsefagleg bakgrunn

Nyleg utlyst stilling

Kandidatar nyleg intervjua, ingen tilsett enno.

Slik blir det, vonar vi..
oppsummering
Oppsummering

Sjukepleie-

leiing

Klinisk/

medisinsk

Aldring- og

eldreomsorg

 • Lite fokus foretaket
 • Etter og vidareutdanning
 • Fokus på kommunane
 • Stor prosjektaktivitet
 • Ikkje formelt samarbeid
 • Sterkt fokus
 • Stor ekstern interesse
 • Felles forskingssenter
 • Felles forskingsleiar
 • Delvis fokus
 • Prosjektorientert
 • Mange masterstudentar
 • Ikkje formelt samarbeid
ad