Giardia-epidemien i Bergen
Download
1 / 21

Giardia-epidemien i Bergen Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva vet vi, og hva tror vi? - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Giardia-epidemien i Bergen Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva vet vi, og hva tror vi? Hva har vi gjort for å forebygge? Hva bør andre lære fra Bergen?. Fagdirektør Ivar D Kalland Bergen kommune. Jeg vil gi en grov oversikt og innføring i saken Alt - Sett fra mitt ståsted

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Giardia-epidemien i Bergen Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Hva vet vi, og hva tror vi?' - herb


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Giardia-epidemien i Bergen

Hva skjedde?

Hvorfor skjedde det?

Hva vet vi, og hva tror vi?

Hva har vi gjort for å forebygge?

Hva bør andre lære fra Bergen?

Fagdirektør Ivar D Kalland

Bergen kommune

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Jeg vil gi

en grov oversikt og innføring i saken

Alt - Sett fra mitt ståsted

Detaljene kommer senere idag

Følg med

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Litt om giardia lamblia
Litt om Giardia lamblia

 • Trofozoitt, aktiv fase

 • Cyste, hvilestadium

 • Trofozoitten

  • 9-21 my

  • forårsaker infeksjon hos mennesker og dyr

  • formerer seg ved to-deling

  • intil 1 milliard cyster pr d fra en smittet person

 • Cysten

  • lever inntil 2 mnd i fuktig miljø i naturen, lengst ved lave temperaturer

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


 • Om

 • vannforsyningen i Bergen:

 • Anlegg:

 • 7 vannbehandlingsanlegg

 • 60 dammer

 • 36 vannbassenger

 • 880 km vannledninger

 • 67 pumpestasjoner.

 • Tilknytning:

 • - Ca 95% av befolkningen tilknyttet.

 • Alternativ forsyning:

 • - I 2007 vil forsyningen fra enhver kilde kunne erstattes fra andre kilder

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Om vannforsyningen i bergen
Om vannforsyningen i Bergen

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Hva skjedde omfang og kronologisk utvikling
Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling

 • Giardia i Svartediket

  • Tilførsel fra tidlig/midt i august til slutten av september (?)

 • Epidemi

  • De tre første ukene av oktober ble diagnostisert 23 tilfeller.

  • Meldt til smittevernkontoret 29.oktober.

  • Første uken i november: 160 personer diagnostisert

  • de 2 neste ukene: 300 personer diagnostisert hver uke

  • I alt ca 1300 diagnostisert i 2004

 • Krisen

  • Faglig kriseledelse etablert 1. november

   • (Helsevernetaten/VA/Mattilsynet/Info)

  • VA-kriseledelse

   • (VA-etaten, Bergen vann KF)

 • Kokepåbud 5. november til 21.desember, dvs 45 dager

 • Rapport avlevert ultimo februar 2005

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Hva skjedde omfang og kronologisk utvikling forts
Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling (forts...)

 • Perioden november-desember 2004

  • Undersøkelse av nedbørfelt, av mulige smittekilder

  • Vannprøvetaking, vannanalyser

  • Møter i VA-krisegruppe, og møter i Faglig krisegruppe

  • Pressekonferanser, Mediekontakt

  • Omlegging av vannforsyningen

  • Undersøkelse og utbedring av defekte avløpsanlegg

  • Pålegg om utbedring av defekte avløpsanlegg

  • Utarbeidelse av infomateriell

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Noen vesentlige opplysninger
Noen vesentlige opplysninger:

Tiltaks-strategi:

 • Eliminerte alle mulige smittekilder straks

 • Konklusjoner ble bevisst utsatt

  Vilkår for oppheving av kokepåbudet:

 • Epidemien var under kontroll

 • All tilførsel av kloakk var stoppet

 • Gode vannanalyser fra vannet fra Svartediket

  Rapporten fra faglig kriseledelse inneholder:

 • En ”komplett” faktasamling, som grunnlag for den gransking som er underveis.

 • En faglig konklusjoner

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Hva skjedde omfang og kronologisk utvikling1

Mulig forløp for Giardia-epidemien i Bergen høsten 2004.

Hva skjedde, omfang og kronologisk utvikling

 • Forurensing i Svartediket

 • Giardia i Svartediket

 • Innsykning

 • Epidemi

 • Kokepåbud

KOKEPÅBUD

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland
Svartediket – mulige smittekilder

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Det ble tatt mange prøver – E.Coli i nedbørfeltet nov 2004.

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Svartediket.

Omfang av kontroll og utbedring av private(gul) og offentlige( rød) avløpsledninger/overvannsledninger.

Knatten

Svartediket

Starefoss-omr.

Tarlebø

- Overvannsledning

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Hvorfor skjedde det
Hvorfor skjedde det?

 • Boliger innefor nedbørfeltet

 • En smittebærer

 • Et utett spillvannsledning

 • Mye nedbør

 • Fullsirkulasjon i Svartediket

 • Ingen barriere mot Giardia

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Hva vet vi og hva tror vi
Hva vet vi, og hva tror vi?

 • Vi vet det var Giardia i Svartediket.

 • Vi vet at 1400 er blitt syke av å drikke Svartediksvann.

 • Vi er temmelig sikre på at Giardiaen kom fra en utett privat kloakkledning i et nærliggende boligområde.

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Hva har vi gjort for forebygge
Hva har vi gjort for å forebygge ?

Overvåking.

 • Nye klausuleringsbestemmelser for Svartedikets nedbørfelt, som bedre kontrollerer aktiviteter innen nedbørfeltet

 • Overvåkingen av nedbørfeltet skal intensiveres, og større fokus på råvannet

 • Giardia analyser hver måned

  Streng forvaltningspraksis

 • Mattilsynet vil vektlegge en strengere forvaltningspraksis av Drikkevannsforskriften.

  Helseovervåking

 • Helsevernetaten og helsevesenet ellers vil ha et nytt fokus på giardiasis og andre eksotiske sykdommer som kan endre vårt trusselbilde

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Hva har vi gjort for forebygge forts
Hva har vi gjort for å forebygge ? (forts...)

Tiltak

 • UV-anlegget ved Svartediket ble installert i februar 2005

 • UV-anlegg installeres ved behandlingsanlegget på Espeland sommeren 2005.

 • Alle avløpsanlegg innenfor nedbørfeltet er kontrollert og de er utbedret

 • Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg ved Svartediket ble igangsatt sommeren 2004, med planlagt ferdigstillelse i 2007. Behandlingsanlegget er det siste i et omfattende program for bedring av drikkevannsforsyningen i Bergen.

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Hva b r andre l re fra bergen
Hva bør andre lære fra Bergen?

 • Lære av våre ”feil”

 • Lære av det vi gjorde bra

 • Følg med på konferansen, og les rapportene.

 • Og - det kommer en uavhengig gransking

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Kommunen tar ansvar for giardiaepidemien
Kommunen tar ansvar for Giardiaepidemien

 • Bystyret har vedtatt (18.april 2005) å gjennomføre en ekstern granskning av kommunens håndtering av Giardia-epidemien i Bergen høsten 2004.

 • Likevel vedtok bystyret allerede nå å gi erstatning til berørte som har blitt syke og lidd økonomisk tap som følge av epidemien.

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


Takk for oppmerksomheten !

Vannforsyningsdagene 2005 Bergen 7.-9.juni 2005 i d kalland


ad