Eixos transversals
Download
1 / 40

Eixos transversals: - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

En aquest món tan indefinidament global com el que vivim, treballar des de l’escola, la família i la societat , valors com la solidaritat, la identitat, la cultura de pau, el desenvolupament, la interculturalitat, els drets humans...es fa necessari i ens ajuda a construir ciutadania.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Eixos transversals:' - trung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eixos transversals

En aquest món tan indefinidament global com el que vivim, treballar des de l’escola, la família i la societat, valors com la solidaritat, la identitat, la cultura de pau, el desenvolupament, la interculturalitat, els drets humans...es fa necessari i ens ajuda a construir ciutadania.

Treballem pels ciutadans i ciutadanes del futur.


Eixos transversals

Eixos transversals: treballar des de

1.Treballant amb l’educació formal


Eixos transversals

Eixos transversals: treballar des de

2. Treballant amb els espais de l’educació no formal


Eixos transversals

Eixos de transversals treballar des de

3. Intercanvi d’experiències i aprenentatge de nous coneixements. Projecció internacional


Eixos transversals

 • 1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

  1.1.Tallers per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat

 • El Projecteés aprovat al Ple Municipal i presentat al Consell Municipal d’Educació.

  • Un projecte pensat com un eix transversal que acompanya a alumne durant 4 cursos escolars.

  • 3 tallers anuals de 90 minuts per aula on s'insereix l’alumne en uns fets i problemàtica determinada que l’apropa a la diversitat política, econòmica i religiosa de la societat d’avui, aprofitant la nostra pròpia mediterranietat per mostrar les profundes desigualtats entre les dues ribes.


Eixos transversals

 • 1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

  1.1Tallers per la pau i el desenvolupament

  • Es dirigeix als alumnes de cicle mitjà i superior de l’ESO

  • Participen els nous centres d’educació de primària públics i concertats de la vila.

  • El programa hi participen 1.200 alumnes.

  • El grup de 6è de primària tanca el cicle amb un programa de ràdio en directe.


Eixos transversals

 • 1.EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

 • Tallers per la pau i el desenvolupament

 • La metodologia de cada secció s'adapta a les necessitats que imposi la temàtica que es vol desenvolupar i depenent de l’objectiu que es vol assolir..

  • Presentació de temes, experiències a través de la música, el llenguatge, debat, jocs de rols, simulació...

  • Anàlisi de conceptes treballats des d’una perspectiva àmplia (causes, conseqüències, possibles solucions...)

  • Pluja de idees per identificar el coneixement sobre el tema


Eixos transversals

lúdica treballar des de

emotiva

participativa

Vivències

Experiències

1. EDUCACIÓ FORMAL:

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

Metodologia

Coneixement

A través d’un certprotagonisme

PUNTS FORTS:

De infants de culturesdiferents


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

Serveix com

a contrapunt realitat actual

realitat futura entorn

informació rebuda família

mitjans subjectius

PUNTS FORTS:


Eixos transversals

PUNTS FORTS: treballar des de

 • 1. EDUCACIÓ FORMAL:

  1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

  • Anàlisi de temes amb problemàtiques actuals, conceptes claus i importants en la realitat propera i també en la global Sempre partint del més proper per avançar cap a la globalitat.

  • Conflicte

  • Diversitat

  • Convivència


Eixos transversals

PUNTS FORTS: treballar des de

 • 1. EDUCACIÓ FORMAL:

  1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

  • * Aporta una visió crítica de la realitat.

  • * Potencia el gust per la informació.

  • * Supleix la manca d’espais que tenen els alumnes per contrastar informacions.

  • * Aporten el saber escoltar, parlar i exposar.

  • * Aporta testimonis directes


Eixos transversals

PUNTS FORTS: treballar des de

 • 1.EDUCACIÓ FORMAL:

  1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

 • Treballa amb equip/grup.

 • Participació en el joc cooperatiu i no competitiu.

 • Ajudar a formar opinió a través de la reflexió

 • Treballa el coneixement cognitiu i emocional

 • per generar empatia vers l’altre.


Eixos transversals

PUNTS FORTS: treballar des de

 • 1. EDUCACIÓ FORMAL:

 • 1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

  • Programa de ràdio:

  • * Sistematitza el treball fet durant els 4 cursos

  • * L’ordena i extreu conclusions

  • * Prepara arguments

  • * Confecciona un escrit comú compartit

  • * Exposa al públic oient

  • * Accepta el protagonisme d’un a favor de l’altre pels interessos generals.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

 • SÍNTESIS

 • Continguts adequats a l’edat

 • Tractament de temes complexos amb:

  • - Un llenguatge senzill i entenedor

  • - Molts exemples

  • - Dinàmiques participatives


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

 • SÍNTESIS

  • Motivació a la reflexió i al debat, fa que l’alumnat s’impliqui directament i que visqui unes circumstàncies determinades i faci seva en aquells moments la problemàtica.

  • Fomenta la responsabilitat individual i col·lectiva tant en els jocs com en les dramatitzacions, així com en la preparació del programa de ràdio.

  • Es treballa amb les actituds personals:

   • Solidaritat. Racisme. Tolerància


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

AVALUACIÓ

 • Interna:

 • Els professors treballen en el marc classe aquells continguts que consideren adients a les matèries que estan treballant, i avaluen el grau d’assoliment dels alumnes.

 • Qüestionari que respon cada alumnes, pot fer-ho a casa, i compartir-ho amb la família, o classe individualment o amb grup.

  • .


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

AVALUACIÓ

 • Interna:

 • Qüestionari que respon el professorat del Centre, indicant:

  • - Els punts forts i febles del projecte,

  • - Els continguts que cal millorar,

  • - Els que no s’han assolit adequadament.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

AVALUACIÓ

 • Interna:

 • S’ha creat una comissió de seguiment i avaluació formada per:

  • Les direccions de Centre i els tutors/res

  • Una tècnica d’educació de l’Ajuntament

  • La coordinadora pedagògica de l’equip IRÈNIA, jocs de pau

  • La Cap del Negociat de Solidaritat i Cooperació, Nova Ciutadania i Drets Humans.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

AVALUACIÓ

Interna:

La Comissió de seguiment i avaluació es reuneix un cop a l’any.

Es fa seguiment Centre a Centre durant el programa, i un cop finalitzat es fan els ajustos necessaris conjuntament amb els docents que han participat durant les sessions a l’aula.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

AVALUACIÓ

Externa:

A l’any 2004 es fa una avaluació externa amb el Centre UNESCO Cat, sota el títol “Com s’ensenya a veure els països rics i els països empobrits en les escoles i els instituts de la Unió Europea i el tercer Món. El Cas de Molins de Rei”

S’avalua l'impacta del programa fins al curs 2002-2003, als Centres de Primària i a Secundària.

Els resultats positius de l’avaluació ens varen permetre ampliar el programa.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

AVALUACIÓ

Externa:

A l’any 2011 es fa una segona avaluació de l'impacta del projecte a Primària i Secundària.

Aquesta avaluació la fa l’Institut de Ciències de l’Educació, de la Universitat de Barcelona, des del Programa d’ Educació en Valors, sota el nom “Estudi de l'impacta dels tallers “Coneguem la Mediterrània”.

És pretén repetir l’avaluació a l’any 2015.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

AVALUACIÓ

Externa:

L’Estudi te la finalitat de mostrar els coneixements i les actituds de l’alumnat de primària i secundària, com també la valoració del professorat sobre el que podem anomenar el perfil moral del seu alumnat, per tal de donar orientacions per a la preparació dels tallers.

Tant els alumnes de Primària com de Secundària associen de manera preferent el concepte de desenvolupament humà amb “qualitat de vida”, i cal destacar que, a Secundària, un de cada quatre l’associa a qualitat “democràtica”.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

AVALUACIÓ

Externa:

Així mateix, pocs alumnes l’associen amb “creixement econòmic” o “sostenibilitat del planeta”.

En l’ítem sobre el concepte de drets humans, les conclusions de l’estudi indiquen:

“Els drets humans són considerats com a molt importants per la pràctica totalitat de la mostra, tot que un de cada deu valora que no serveixen per res. En aquest sentit, l’alumnat afirma que els drets humans no són respectats a tot el món.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.1.Tallers per la pau i el desenvolupament

AVALUACIÓ

Externa:

La resposta no induïda, diu que Líbia recull un important percentatge, seguit del Marroc, Algèria i Egipte. En realitat el conjunt del continent Africà es percebut com a poc respectuós amb els drets humans; Israel, Líban, i Turquia també reben algunes respostes.

Com a curiositat, alguns països europeus també apareixen a la llista de manera anecdòtica. Un de cada tres enquestats no sap que respondre.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.2. Mostra de Cinema: Drets Humans i Interculturalitat

A l’any 2007, s’incorpora la Mostra de Cinema: Drets Humans i Interculturalitat, en resposta a la demanda dels Centres de Secundària de fer una activitat conjunta per nivells educatius amb tots els Centres educatius de la Vila, en un espai comú.

Varem entendre que el cinema, en els seus formats i gèneres, ens oferia una peça clau d’impacte visual amb capacitat d’arribar als i les joves, fent la funció de mostrar les constants transformacions i contradiccions al món.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.2. Mostra de Cinema: Drets Humans i Interculturalitat

 • A qui es dirigeix la Mostra:

  • A tots els Cicles de Primària

  • A tots els Alumnes d’ESO i Batxillerats

  • Als Cicles Formatius de Grau Mig i Superior

  • Als Programes de Transició al Treball

  • Al Centre d’Educació d’Adults


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.2. Mostra de Cinema: Drets Humans i Interculturalitat

METODOLOGIA

Es prepara una selecció de pel·lícules amb el Cinema Club de Hall 2002, i es presenta als Centres Educatius. Cada Centre, i dins dels centres cada nivell, fa la seva votació.

Un cop escollides les pel·lícules es prepara un dossier de cada pel·lícula. El dossier parla de la trama, i planteja una sèrie de preguntes i consideracions.


Eixos transversals

1. EDUCACIÓ FORMAL: treballar des de

1.2. Mostra de Cinema: Drets Humans i Interculturalitat

METODOLOGIA

Es lliuren als centres i aquests treballen amb el material lliurat, un cop visualitzada la pel·lícula treballaran amb el dossier.

A la Mostra participen anualment al voltant de 2.792 persones entre alumnes i professorat.


Eixos transversals

2. Treballant amb els espais de l’educació no formal treballar des de

 • Incorporació de la Biblioteca Pau Vila amb un programa d’animació a la lectura, que inclou una maleta pedagògica per als centres.

 • Es participa com a Municipi pilot en la posada en marxa del Projecte “Els Drets Humans a la Ciutat”, impulsat per la Diputació de Barcelona.

 • El Ple Municipal aprova declarar i donar suport al Dia Internacional dels Drets Humans, cada 10 de desembre es fa una acció oberta a la ciutadania amn Amnistia Internacional


Eixos transversals

2. Treballant amb els espais de l’educació no formal treballar des de

A l’any 2001 iniciem els Cursos de Cooperació, el primer el dedicarem a la Cooperació i Educació al desenvolupament.

A l’any 2002 ens adherim a la campanya “La Mediterrània, Una cruïlla de Pobles” Campanya que es va impulsar des del FCCD, el Curs de Cooperació d’aquell any es centrarà en la Mediterrània amb l’objectiu de fomentar lligams d’identitat i proximitat.


Eixos transversals

2. Treballant amb els espais de l’educació no formal treballar des de

A l’any 2006 varem posar en marxa un Curs adreçat a mestres i professorat de tots els nivells educatius, sota el títol “L’educació per a la pau, una tasca permanent”, el curs es feia amb la Fundació Solidaritat UB, l’ICE de UB i el Projecte PAULA.

Va ser inclòs en el Pla de Formació Permanent del departament d’Ensenyament de la generalitat de Catalunya i Certificat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la UB.


Eixos transversals

2. Treballant amb els espais de l’educació no formal treballar des de

Al mateix any fem el llançament del Taller d’Educació per a la Pau, dirigit als pares i mares dels alumnes de Primària de la Vila, sota el títol “Treballant els conceptes de pau, violència, conflicte i dret” .

La iniciativa neix de la voluntat de compartir, amb els pares i mares dels infants els valors, continguts i metodologies que s’hi treballen a l’aula, per tal d’iniciar un espai de col·laboració en educació dels valors de ciutadania.

Aquest objectiu s’ha convertit en un repte, que tornarem a presentar a la coordinadora local de les AMPA.


Eixos transversals

2. Treballant amb els espais de l’educació no formal treballar des de

Hem mantingut el nostre compromís de continuar treballant amb la societat civil, des de la dinamització i el compromís:

Dedicant cursos de formació al coneixement del dret Civil Internacional, amb Creu Roja

Hem presentat l’exposició dels “Defensors” d’Amnistia Internacional i hem fet debats al seu voltant.Eixos transversals

3. Intercanvi d’experiències i aprenentatge de nous coneixements.

Projeccióinternacional.

El Projecte “Conviure a la Mediterrània”, va rebre el passat 12 de desembre de 2012, en el marc del 4rt Fòrum de l’Aliança de Civilitzacions de Nacions Unides (ONU), el PREMI A LA INNOVACIÓ INTERCULTURAL. (www.interculturalinnovation.org) .


Eixos transversals

3. Intercanvi d’experiències i aprenentatge de nous coneixements.

Projeccióinternacional.

El projecte s’ha presentat a la convocatòria 2013 de subvencions de l’ Anna Lindh Foundation i ha estat l’únic sel·leccionat de tots els projectes presentats per l’Estat espanyol.

Liderat per l’Ajuntament de Molins de Rei, compta amb IRÈNIA, jocs de Pau, la participació de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, que també desenvolupa un projecte similar; el Servei Civil Internacional, el Club Culturel Ali Belouanne de Tunisia i l’Institute for Leadership Excellence de Jordània.


Eixos transversals

3. Intercanvi d’experiències i aprenentatge de nous coneixements.

Projeccióinternacional.

És desenvoluparà des de setembre de 2013 fins al juliol de l’any 2014.

És faran tres tallers de formació de formadors en els valors de la pau i el desenvolupament, a Jordània i Tunisia. La formació la farà l’equip IRENIA, jocs de pau.

Es farà un primer Camps de Treball Internacional a Molins de Rei durant el mes de febrer de 2014.


Eixos transversals

3. Intercanvi d’experiències i aprenentatge de nous coneixements.

Projecció internacional.

Al Camp de treball participaran els centres educatius, els esplais i les entitats de la vila amb voluntaris/ries internacionals.

Aquesta experiència ens permetrà intercanviar experiències i incorporar nous coneixements que segur enriquiran el treball que estem fent .


Eixos transversals

Moltes gràcies per coneixements.

la vostra atenció

(Molins de Rei, 18 de setembre 2013)