Nuteistasis kaip klientas
Download
1 / 18

Nuteistasis kaip klientas - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Nuteistasis kaip klientas. Nuteistojo profilis. >50% am ž ius iki 35 m. >90% vyriškosios lyties >50% vieniši >70 % teisti už vagystes >70 % stipriai vartojantys alkohol į /narkotikus >50% neturi vidurinio i š silavinimo >70% nestabili darbo istorija >60% turi asmenybės sutrikimų.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nuteistasis kaip klientas' - truman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nuteistasis kaip klientas
Nuteistasis kaip klientas


Nuteistojo profilis
Nuteistojo profilis

>50% amžius iki 35 m.

>90% vyriškosios lyties

>50% vieniši

>70% teisti už vagystes

>70% stipriai vartojantys alkoholį/narkotikus

>50% neturi vidurinio išsilavinimo

>70% nestabili darbo istorija

>60% turi asmenybės sutrikimų


Psichologiniai ypatumai
Psichologiniai ypatumai

 • Išorinė motyvacija. Ji pasireiškia tuo, kad žmogus atlieka tam tikrus veiksmus tik dėl išorinių paskatų, kontroliuojamas, paklusdamas nurodymams ar taisyklėms ne iš įsitikinimo, kad tai teisinga arba jam naudinga.

 • Savikontrolės neturėjimas. Nuteistiesiems dažnai būdingas elgesio impulsyvus, veikimas nepasirengus, neapsvarsčius galimų pasekmių, vadovaujantis situaciniu impulsu, nuotaika. Jie sunkiai toleruoja frustraciją (nemalonumus) ir savi-disciplinos reikalaujančias situacijas, ilgalaikių pastangų ir koncentracijos reikalaujančias užduotis.


Nuteistasis kaip klientas

 • Žemas išsilavinimas ir menkas supratimas to, kas vyksta, jei tai nesusiję su asmenine patirtimi. Daugeliui nuteistųjų būdingas konkretus, ne abstraktus mąstymas, mąstymo nekritiškumas. Be to, dažnai jiems trūksta mąstymo lankstumo, nuomonės kategoriškos, nuomonių įvairovė nepriimtina ir varginanti.


Nuteistasis kaip klientas

 • Egocentriškumas ir empatijos trūkumas. Empatija – sugebėjimas teisingai suprasti kitų žmonių jausmus, mintis ir ketinimus. Daugelis nuteistųjų nesidomi ir nesistengia suprasti aplinkinių, galvoja tik apie savo poreikius, nemoka užjausti kenčiančių, nesugeba apgailestauti dėl neigiamų savo elgesio pasekmių.

 • Atsakomybės vengimas arba elgesio atribucijų klaidos. Nuteistiesiems būdinga teigti, kad jie yra aplinkybių, gyvenimo sąlygų, likimo, blogos aplinkos aukos, t.y. jie dažnai suvokia arba bent pateikia save kaip priklausančius nuo išorinių jėgų.


Nuteistasis kaip klientas

 • Socialinių santykių skurdumas. Dauguma nuteistųjų mėgsta jaudinančius įvykius ir dramas, sukuria daug fiktyvių istorijų, bet iš esmės, kaip taisyklė, turi menką tarpasmeninių santykių patirtį, stereotipiškai suvokia bendravimą ir kategorizuoja bendraujančiųjų vaidmenis (“juoda-balta”, “auka-herojus”, “skriaudikas-nuskriaustasis”).

 • Pastabumas ir manipuliacijos. Paprastai nuteistiesiems būdingas gebėjimas pastebėti kitų žmonių elgesio ypatumus, ypač “silpnąsias vietas”, klaidas, pažeidžiamumą, ir mokėjimas tuo pasinaudoti, siekiant savanaudiškų tikslų.


Nuteistasis kaip klientas

 • Atsargumas/įtarumas ir patiklumas. Viena vertus, dauguma nuteistųjų yra nusiteikę priešiškai, įtariai vertina aplinkinių geranoriškumą ar palankumą. Kita vertus, stokodami mąstymo kritiškumo, nesunkiai perima svetimas nuomones, pasiduoda svetimai įtakai, jei tik ji nepažeidžia jų giluminių įsitikinimų ar svarbių interesų.


U duotis
Užduotis

 • apibūdintos tam tikros tipiškos nuteistųjų elgsenos ypatybės. Dar kartą atidžiai perskaitykite kiekvieną apibūdinimą. Kaip būtų tikslinga atsižvelgti į ją, bendraujant su nuteistaisiais? Kokių klaidų reikėtų vengti?


K turi suprasti specialistas intervencijos vykdytojas
Ką turi suprasti specialistas/intervencijos vykdytojas?

Kartais mums tenka sutikti žmonių, kuriems padėti nenori niekas, nes mano, kad jie beviltiški. Gal būt net mes manome, kad jie negali pasikeisti ar tobulėti. Būtent tada, jei rasime savyje bent menkiausią tikėjimo grūdelį, galime padėti žmogui įveikti bėdas, pasiekti ką nors apčiuopiama, išgelbėti tai, ką gelbėti verta

Hanochas Makartis


Darbuotojams reikalingos nuostatos
Darbuotojams reikalingos nuostatos:

 • Nuteistasis nėra ateivis iš kitos planetos

 • Svarbu priimti žmogų su visais jo ribotumais ir džiaugtis nedidelėmis pergalėmis

 • Mokymasis yra vertybė, bet jis visada turi turėti nuteistajam akivaizdžią praktinę naudą

 • Bendradarbiavimas ir parama – santykių su nuteistuoju pamatas

 • Laisvanoriškas dalyvavimas intervencinėje programoje ir rimtas požiūris – būtina sėkmės sąlyga


K turi suprasti klientas
Ką turi suprasti klientas?

 • Kur prasideda ir baigiasi jo laisvė

 • Dalyvavimas intervencinėje programoje – tai iššūkis ir savęs išbandymas

 • Mes stengiamės suprasti jo poreikius

 • Mes galime tik padėti, atsakomybė už pasiekimus yra jo

 • Tikėjimas sėkme ir asmeninės pastangos yra būtina sėkmės sąlyga


Nuostata tik jimas s kme ir asmenin s pastangos yra b tina s km s s lyga
nuostata: tikėjimas sėkme ir asmeninės pastangos yra būtina sėkmės sąlyga

Sėkmė lydi tik tuos, kas turi pasitikėjimo ir tikėjimo gyvenimu, kuris nepažįstamas tam, kas nepatyrė išmėginimų. Tokie žmonės nesustoja, sutikę sunkumų, bet vėl ir vėl stengiasi juos įveikti. Jie ieško visų įmanomų ir įsivaizduojamų kelių į pasisekimą. Jie neslopina ir negraužia savęs dėl praeities klaidų ir nesėkmių. Jie mobilizuoja draugus,pažįstamus, randa, kas galėtų jiems padėti. Jie nebijo klausti, siūlyti, suklysti. Savo įsitikinimus, tikėjimą, energiją, entuziazmą jie perteikia kitiems, veikia taip, kad jų problema taptų drauge ir greta esančių žmonių problema, o pergalė – bendra pergale. Per tai yra įgaunama neišdildomos patirties, pažįstamos kliūtys ir būdai joms įveikti, kurių kiti niekada nesužinos.

Francesco Arberoni (2006)


Psichologinio darbo su nuteistaisiais principai
Psichologinio darbo su nuteistaisiais principai

 • nepažeidinėti profesinės etikos

 • empatija be simpatijos

 • konfrontacija be pažeminimo

 • rūpinimasis be lepinimo

 • reiklumas be valdymo

 • manipuliacijos supratimas kaip prasto įveikos būdo, ne asmeninio įžeidimo

 • pasitenkinimas nenuosekliu progresu judant link aiškiai apibrėžtų tikslų

 • toleravimas aplinkos abejingumo/priešiškumo ir nevienareikšmiškų reakcijų

 • savo ribotumų pažinimas


Taisykl s kuriant poky i motyvacij
Taisyklės, kuriant pokyčių motyvaciją

 • Nenurodinėti ir neįrodinėti, kas yra nuteistajam naudinga ir teisinga. Tokiu būdu lengva prarasti galimybę daryti jam įtaką. Pokyčių motyvacija sukuriama, kai nuteistasis išgirsta pats save sakant, kad jisnori keistis.

 • Todėl reikia išgauti pasisakymus apie norą keistis ir leisti klientui juos išgirsti, pakartojant, apibendrinant, t.y. taikant aktyvaus klausymo technikas.


Nuteistasis kaip klientas

2.Palaikyti ir pastiprinti nuteistojo tikėjimą ir pasitikėjimą. Tikėjimas savo galimybėmis kuria motyvaciją ir didele dalimi nulemia sėkmę.

 • Todėl:

  • a) dažnai išsakykite įsitikinimą, kad klientas gali pasikeisti;

  • b) nesvarstykite vienu metu daugiau problemų, nei klientas mano galįs išspręsti.

   3. Neskubėti ir neskubinti.Tik tuomet, kai nuteistasis apsispręs keistis, prasminga pereiti prie konkretaus veiksmų plano svarstymo.


Nuteistasis kaip klientas

4. Būti empatišku.Empatija būtina bendradarbiavimo ir pasitikėjimo santykiui sukurti, pokyčių motyvacijai palaikyti.

 • Todėl:

  a) klientas turi jausti, kad į jį žiūrima kaip į asmenybę, su pagarba ir supratimu;

  b) domėtis, gilintis, kaip pats klientas suvokia savo problemas;

  c) atsižvelgti į realias kliento galimybes;

  d) naudoti aktyvaus klausymo technikas.


I ntervencijos formos
Intervencijos formos

 • Visos psichologinės intervencijos (konsultavimas, psichoterapija, mokymas ir kt.) gali būti taikomos individualiai ir grupėje

 • Grupinio darbo privalumai:

  • vienu metu psichologinė pagalba suteikiama didesniam skaičiui dalyvių, t.y. ekonomiškesnis pagalbos būdas; pavyzdžiui, grupinė konsultacija ar grupinės psichoterapijos laisvėje įkainiai paprastai yra mažesni, nei dirbant su vienu klientu individualiai.

  • grupė – reali socialinė terpė, t.y. grupėje užsimezga santykiai, panašūs į egzistuojančius realiame gyvenime, todėl joje galima stebėti įvairius elgesio modelius, sužinoti skirtingas nuomones, patirti skirtingų žmonių reakcijas į savo elgesį, pačiam eksperimentuoti. Grupėje įgytą patirtį jos dalyviai lengviau gali perkelti į realias savo gyvenimo sąlygas.

  • tikslingai ir kryptingai organizuojant grupės darbą, joje vykstantys dinaminiai procesai grupę paverčia galinga poveikio priemone, t.y. psichologine terpe, prisodrinta realių, intensyvių emocijų ir išgyvenimų, spontaniškų, natūralių reakcijų, susitapatinimų ir atsivėrimų, vedančių prie įžvalgų, prie gilesnio savęs ir kitų supratimo.


Grupinio darbo pataisos staigoje tr kumai
Grupinio darbo pataisos įstaigoje trūkumai

 • Papildomi reikalavimai grupės vedėjui

 • Subkultūros įtakos

 • Būtina dalyvių atranka