p eshrani n spolupr ce mezi zemn mi org ny n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Přeshraniční spolupráce mezi územními orgány

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Přeshraniční spolupráce mezi územními orgány - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Přeshraniční spolupráce mezi územními orgány. Právní rámec. přímá přeshraniční spolupráce mezi územními orgány=důležitá součást společného správního prostoru základní právní rámec - Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány (Madridská úmluva)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přeshraniční spolupráce mezi územními orgány' - truly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr vn r mec
Právní rámec
 • přímá přeshraniční spolupráce mezi územními orgány=důležitá součást společného správního prostoru
 • základní právní rámec - Evropská rámcová úmluva o přeshraniční spolupráci mezi územními orgány (Madridská úmluva)

často se označuje za jeden z nejzdařilejších smluvních instrumentů  vytvářejících společný správní prostor

  • otevřena k podpisu 21. května 1980
  • účinnost 22. prosince 1981
  • ČR podepsala jako 26. členský stát RE v květnu 1998
charakteristika madridsk mluvy
Charakteristika Madridské úmluvy
 • základní účel
  • umožnit přímou přeshraniční spolupráci mezi regionálními a místními společenstvími příslušejícími k odlišným státům
  • zabránit tomu, aby taková spolupráce ohrozila vnitřní integritu veřejné správy v rámci národních států.
 • rámcová charakter - pro územní orgány a společenství nezakládá žádné nové kompetence, to určuje národní právní řád s tím, že úmluva tvoří rámec nad národním institucionálním a právním uspořádáním
na koho a na co se mluva vztahuje
Na koho a na co se úmluva vztahuje
 • úrovně veřejné správy

územní společenství nebo úřady společenství =orgány a instituce, jež vykonávají místní a regionální funkce a jako takové jsou definovány i v legislativě daného státu

smluvní strana může určitá společenství zcela nebo zčásti z působnosti úmluvy vyloučit

 • přeshraniční spolupráce -
  • jakékoliv společně odsouhlasené akce, jejichž cílem je propagovat a podporovat dobré sousedské vztahy mezi územními společenstvími nebo úřady v pravomoci dvou nebo více smluvních stran a
  • uzavírání jakýchkoliv dohod a smluv, které budou nezbytné pro dosažení uvedených cílů
nejd le it j pravidla
Nejdůležitější pravidla
 • závazek umožnit a podporovat přeshraniční spolupráci
 • odstraňovat právní, administrativní nebo technické překážky
 • konzultace sporných otázek
 • zásada subsidiarity
 • antidiskriminační klauzule
 • úmluva neomezuje možnost státního dozoru
 • informační otevřenost
p lohy
Přílohy
 • Proč jsou přílohy důležité?
 • Vzory dohod -využití zkušeností euroregionální praxe (od 70. let 20. století), metodická pomůcka
 • První příloha – vzory mezistátních odhod
 • Druhá příloha - vzory správních dohod uzavíraných přímo orgány územních společenství
dodatkov protokol k mluv
Dodatkový protokol k úmluvě
 • vynucen dalším vývojem
 • podepsán 9. listopadu 1995, účinnost 1. prosince 1998
 • zbavil smluvní strany možnosti vyhradit si mezistátní dohody jako výlučnou právní formu úpravy otázek přeshraniční spolupráce
 • rozhodnutí přijaté v rámci přeshraniční spolupráce mají mít stejný implementační režim jako ryze národní rozhodnutí
 • právo vytvořit společný orgán či organizaci – nejpokrokovější, řada států má výjimku
 • zákaz diskriminace při výkonu státního dozoru
dal protokoly
Další protokoly
 • Druhý protokol z roku 1998

zavedl spolupráci bez ohledu na hranice - veškerá pravidla pro přeshraniční spolupráci v Madridské úmluvě a 1. protokol se mají aplikovat též na spolupráci územních společenství, která spolu nesousedí a ani nemusejí být geograficky blízká

 • Třetí protokol z roku 2009

právo zakládat sdružení pro euroregionální spolupráci

  • mají být zakládána písemným statutem
  • mají požívat právní subjektivitu ve státě, kde sídlí
  • mají mít též vlastní rozpočet.