pjm 3102 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PJM 3102 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PJM 3102

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 46
Download Presentation

PJM 3102 - PowerPoint PPT Presentation

trula
367 Views
Download Presentation

PJM 3102

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PJM 3102 PERGERAKAN ASAS

 2. MOHAMMAD VONG BUSTAMAM 019 8766317 iswarana75@yahoo.com

 3. Makluman…. Kelas : 13.12.10 ( 7.30am – 9.30am 2j) KK /KONSEP 14.12.10 (7.15pm – 10.15pm 3) kk / konsep 15.12.10 (2.00 – 5.00pm 3j) (7.15 – 9.15pm) 2j AMALI 18.12.10 ( 7.30am – 10.30am 3j) AMALI (11.00am – 1.00pm 2j) AMALI Jumlah : 15j Tugasan : 2 indv & 2 amali(dinilai pd mac 2011)

 4. Pergerakan Asas • Sub bidang PJPK (KBSR 1999) • Proses yg memandu pelajar utk memperolehi kecekapan pergerakan menerusi teknik-teknik menyelesaikan masalah dan improvisasi dgn menekankan kebebasan ekspresi yg berteraskan kegiatan-kegiatan penerokaan, penemuan dan kreativiti

 5. Terbahagikpd 4 komponen : GimnastikArtistik • Gimnastikpendidikan Pergerakankreatif GimnastikIrama

 6. Melalui Pddkan Pergerakan murid-murid dapat mengenali potensi tubuh badan mereka dlm melakukan berbagai-bagai pergerakan • Secara tdk langsung, pelajar memperoleh pemahaman tntg keadaan alam fizikal yg melibatkan perkara abstrakseperti masa, jarak, hala, bentuk, saiz, kepantasan dan hubungannya denganpergerakan yg dilakukan.

 7. Pergerakan Asas • Ritma sekata Ritma tidak sekata lokomotor Manipulasialatan Bukanlokomotor

 8. Lokomotor • Bersifat aliran gerakan dari satu tempat ke tempat yg lain. • Kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kasar seperti melompat • Berkaitan dgn gerakan atau aliran.

 9. Peta: haluanpergerakanlokomoto

 10. Pergerakan lokomotor ; dua jenis iaitu : • Pegerakan ritma sekata • Merangkumi satu elemen pergerakan sahaja . • Pergerakan ritma tidak sekata • kombinasi dua atau lebih elemen dalam satu pergerakan .

 11. Cth pergerakan ritma sekata Berjalan Melompat Berlari

 12. Contoh Pergerakan ritma tidak sekata Skipping Merangkak

 13. Pergerakanbukanlokomotor • Pergerakan bukan lokomotor ialah keupayaan untuk menggerakkan tubuh badan tanpa beralih tempat. • Pergerakankategori ini melibatkan pergerakan yang tidak mengubahkan dasar menyokong pelaku pergerakan.Kebolehan bergerak menggunakan otot-otot kecil seperti mengangkat tangan.

 14. Pergerakanasasbukanlokomotor (kestabilan) • Rebah • Bangkit • Menolak • Menarik • Mendekam • Menyokong • Membengkok • Meregang • Mengilas • Memusing • Menghayun • Berbuai – buai

 15. Contoh-contoh pergerakanbukanlokomotor • MEMBENGKOK • Membongkokkanbadanke • bawahdansecara • perlahan-lahanmenegakkan • badan.

 16. Contoh-contoh pergerakanbukanlokomotor MEMUSING • Memusingkantanganbermuladaridepanataupundaribelakang. • Pelajardalamkeadaandudukdanmemusingkanbadanmengikutpergerakanarah jam ataupunsebaliknya. • Memusingkanbadanpadaaraspinggangbermuladariarahkiriataupundariarahkanan.

 17. Contoh-contoh pergerakanbukanlokomotor MENARIK • Menggerakkan atau merapatkan objek kepada badan • Menolak dalam ruang dengan menggunakan bahagian • badan yang berlainan • 3. Menolak objek seperti pundi saga dan bola • menggunakan bahagian badan yang berlainan seperti • tangan, siku dan kaki

 18. Contoh-contoh pergerakanbukanlokomotor MENDEKAM • Dekam dengan satu kaki lurus ke hadapan.

 19. Lompat dekam setempat

 20. Dekam dengan tangan menyentuh lantai

 21. Contoh-contoh pergerakanbukanlokomotor MENYOKONG • Sokongan kaki • Sokongan sisi • Sokongan dua lutut • Sokongan pada lantai • Sokongan pada bangku • Sokongan satu lutut • Sokongan dua tangan satu kaki • Sokongan belakang • Sokongan satu tangan satu kaki • Sokongan dengan rakan seperti aktiviti kereta sorong

 22. duduk • Duduk dalam keadaan bersila. • Duduk dalam keadaan melunjur. • Duduk dalam keadaan mengilas ke kiri dan ke kanan. • Duduk dengan mengangkat kaki ke atas sedikit. • Duduk dalam keadaan kaki ke atas dengan gaya mengayuh basikal. • Duduk dengan tangan menyentuh jari kaki. • Duduk melutut. • Duduk mendekam.

 23. berdiri • Berdiri lurus. • Berdiri dengan membongkok ke hadapan. • Berdiri sambil menghayun kaki kiri ke kiri dan kanan serta diulang caranya • Berdiri dengan memusing pada paras pinggang. • Berdiri dengan mengilas ke kiri dan ke kanan. • Berdiri dengan keadaan tangan kanan lurus menyentuh sisi lutut kanan. seterusnya berdiri dengan keadaan tangan kiri lurus menyentuh sisi lutut kiri. • Berdiri membongkok sambil jari tangan menyentuh jari kaki. • Berdiri dengan memusing tangan ke kiri dan ke kanan.

 24. Berpasangan • Gusti tangan. • Turun naik pasangan. • Enjit-enjit semut. • Tepuk-tepuk amai. • Menarik setempat. • Mengilas sambil menepuk tangan. • Menarik dan menahan tangan.

 25. PergerakanGabungan LokomotordanBukanLokomotor

 26. PergerakanGabungan LokomotordanBukanLokomotor

 27. Manipulasi alatan • menyediakan diri pelajar untuk mempelajari asas sukan dan seterusnya menguasai kemahiran sukan yang pelbagai • mesti melibatkan objek (bola, tali, relang getah /gelung rotan, punci kacang dsb.) • cara kita mengayakan atau mempergunakan alatan dgn cara yg betul dan cekap untuk membentuk gerakan • meningkatkan kordinasi angota badan contohnya tangan–mata, kaki–mata dan lain-lain.

 28. Sifat : (i) Menerima / menyerap (ii) Rejangan (lepas dari tangan)

 29. Bersifat menerima/menyerap Contoh : • menahan(dengan kaki) • menangkap /menyambut

 30. Apakah itu “Menyerap” Bola?

 31. “Menyerap” bola bermaksud menghilangkan kelajuan bola, sama seperti jika sebuak kusyen dipasangkan di badan kamu. • Ia memperlahankan bola tanpa menyebabkan bola terlantun jauh.

 32. Contoh Bersifat rejangan (lepas dari tangan) : • mengolek bola • membaling bola • menendang • melantun • ‘volley’

 33. Cth : Manipulasi alatan: Membaling & melabung membaling Meleret memukul menggolek

 34. Kemahiran Persepsi Motor • Penting bagi pembinaan pergerakan berkordinasi. • Memainkan peranan dalam pencapaian akademik kanak-kanak. • Diperlukan bagi membaca huruf isyarat.

 35. Kemahiran-kemahiran persepsi motor • Mengimbang • Kesedaran badan • Kesedaran ruang • Kesedaran arah • Kordinasi tangan-mata atau kaki-mata

 36. 1. mengimbang Imbangandinamik Imbanganstatik Contoh ? CG

 37. 2. Kesedaran badan • merupakanpersepsikanak-kanaktentangdirisendiri • Bentukdansaiztubuhbadan • Bhgn-bhgntubuhbadan • Keupayaanmelakukangerakanmembongkok, melurus, memusing, mengilasdanmengerakbadan • Perasaanygtimbuldlmsituasiygberbeza

 38. Pemahaman tntg potensi pergerakan kanak-kanak bergantung kpd kesedaran tubuh badan. • Arahan aktiviti / soalan yg berkaitan pergerakan tubuh badan spt kepala, tangan, kaki dan lain-lain bhgn tubuh badan • Berupaya melakukan pergerakan

 39. Cth : persepsi motor – Kesedaran diri Berjalan GolekBalak Membongkok Dirianbangau Lompatbintang

 40. 3. Kesedaran ruang • Ruang adalah kawasan di mana kita hidup RuangDiri Ruang am Ruangygmengelilingiindividuiaitulingkungankwsnygbolehdicapaiolehbhgntubuhbadan kwsnygdigunakansecarakeseluruhansemasamelakukanpergerakan

 41. Cth : persepsi motor – Kesedaran ruang Bergerakbagaiburungterbang (ruang am)

 42. 4. Kesedaran arah • membolehkan pelajar dpt menyedari dan seterusnya memanipulasi arah di dlm ruang persekitaranya. • Terbina disbbkan kesedaran dlman yg dikenali sbgi kesedaran hala datar • Kesedaran hala datar ialah kesedaran wujudnya arah ke kiri dan kanan, atas bawah, hadapan belakang kiri kanan di sisi tubuh badan seseorang

 43. Umpamanya bergerak ke hadapan ke belakang, ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah boleh membina kesedaran arah.

 44. 5. koordinasi • keberkesanan dan keseragaman yg cekap dlm pergerakan badan • melibatkan penggunaan kesemua anggota badan serta kebolehan angota tubuh badan • menggunakan pancaindera serta hubungannya dengan minda. • keupayaan otot dan otak melakukan dan menyelaras pergerakan dengan kemas dan lancar. • boleh di capai dengan menyediakan latihan yang sistematik

 45. Senaraikan cth aktiviti persepsi motor –koordinasi…

 46. Sekian, terima kasih…