slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TIIMIEN KÄYTÖN KULMAKIVIÄ PowerPoint Presentation
Download Presentation
TIIMIEN KÄYTÖN KULMAKIVIÄ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
trory

TIIMIEN KÄYTÖN KULMAKIVIÄ - PowerPoint PPT Presentation

84 Views
Download Presentation
TIIMIEN KÄYTÖN KULMAKIVIÄ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Asiakassuuntautuneen tiimityön juurruttaminen osana monikuntaliitosta -pilottikokeilun päätösseminaariKauhava 23.8.2010Liisa Huusko, KTT TIIMIEN KÄYTÖN KULMAKIVIÄ Liisa Huusko 2010

 2. PUHEENVUORON TAVOITTEET • Tarkastella tiimejä eri näkökulmista • Tuoda esille perusteluja, jotka voivat olla keskenään ristiriitaisia • Esittää viisi kulmakiveä tiimien käyttöön Liisa Huusko 2010

 3. NÄKÖKULMIA TIIMEIHIN • PSYKOLOGIA; palaute, työtyytyväisyys • SOSIOLOGIA; osapuolten väliset suhteet • KASVATUSTIEDE; oppiminen • AIKUISKASVATUS; ohjaus, elinikäinen oppiminen • LIIKETALOUSTIEDE: JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT, YRITTÄJYYS; taloudellisuus, tuottavuus, organisaatioiden madaltaminen • TYÖOIKEUS/JURIDIIKKA; työsuhteen muutos • (METSÄ)TEKNOLOGIA; teknologian hyödyntäminen • ”MONITIEDE”; eri näkökulmien yhdistäminen Liisa Huusko 2010

 4. TIIMIT JA MUUT OPIT/MALLIT- JOPA RISTIRIITAISIA TAUSTOJA • KEVYTTUOTANTO • TAVOITEJOHTAMINEN • TULOSJOHTAMINEN • LAATUJOHTAMINEN • OPPIVA ORGANISAATIO • TIEDON JA OSAAMISEN JOHTAMINEN • PROJEKTIJOHTAMINEN • SISÄINEN YRITTÄJYYS • ÄLYKÄS ORGANISAATIO • TÖIDEN UUDELLEENMUOTOILU • TYÖNTEKIJÖIDEN OSALLISTUMINEN Liisa Huusko 2010

 5. TIIMIEN KÄYTÖN KULMAKIVIÄ • YHTEINEN TAVOITE ON LUONTEVASTI MIELLETTÄVISSÄ • ON TARVETTA JA TILAA MONENLAISILLE OSAAJILLE JA OSAAMISILLE • PERUSTELUT OVAT ”HYVÄKSYTTÄVÄT” • VASTUDEN JA TOIMINTOJEN MUUTOS KÄYDÄÄN LÄPI • KEHITTYMISEN MAHDOLLISUUS Liisa Huusko 2010

 6. YHTEINEN TAVOITE ON LUONTEVASTI MIELLETTÄVISSÄ • YHTEINEN TAVOITE >< SAMA TAVOITE • TAVOITE ON REALISTINEN JA ”KÄSITETTÄVISSÄ” • TIIMI VOI VAIKUTTAA TAVOITTEEN SAAVUTTAMISEEN • TAVOITTEEN SAAVUTTAMISTA VOIDAAN JÄRKEVÄSTI ARVIOIDA JA/TAI MITATA Liisa Huusko 2010

 7. TARVETTA JA TILAA MONENLAISILLE OSAAJILLE JA OSAAMISILLE • TIIMIN TAVOITE VAATII MONENLAISTA OSAAMISTA JA USEITA TOTEUTTAJIA • TIIMEISTÄ ON APUA RESURSSIEN JÄRKEVÄN KOHDENTAMISEN KANNALTA? • TIIMITYÖSKENTELYTAITO + ?? • 2+2 VOI OLLA 5, MUTTA SITÄ EI VOI HETI ”ULOSMITATA” Liisa Huusko 2010

 8. MONTAKO JÄSENTÄ TIIMIIN?KAHDENVÄLISET SUHTEET RYHMÄSSÄ/TIIMISSÄ KOLMEN HENGEN RYHMÄSSÄ: 3(3-1) = 3 2 SEITSEMÄN HENGEN RYHMÄSSÄ: 7(7-1) = 21 2 KAHDENTOISTA HENGEN RYHMÄSSÄ: 12(12 -1) = 66 2 Liisa Huusko 2010

 9. PERUSTELUT ”HYVÄKSYTTÄVÄT” • TIIMIEN KÄYTTÄMINEN ON JOHTAMISASIA • MIKSI TÖITÄ TEETETÄÄN TIIMEISSÄ? >> KUKA PERUSTELEE JA KENELLE? • ”TIIMIT TULEE MYYDÄ ERI KULTTUUREIHIN ERI SYILLÄ.” (Schein) • TIIMIEN JÄSENTEN PITÄÄ YMMÄRTÄÄ SYYT TÖIDEN UUDELLEEN- ORGANISOINTIIN >> EDELLYTTÄÄ VUOROVAKUTUSTA!! Liisa Huusko 2010

 10. VASTUIDEN JA TOIMINTOJEN MUUTOS • TIIMIN JÄSENET KOKEVAT MUUTOKSET ARJEN TYÖSSÄ ERI TAVOIN • TEHTÄVIEN JA VASTUIDEN TULEE KULKEA KÄSIKÄDESSÄ • MINKÄ TASOISTA AJATUSTYÖTÄ TIIMI (O)SAA TEHDÄ? • SAAKO TIIMI KEHITTYÄ? KENEN EHDOIN? Liisa Huusko 2010

 11. TIIMIN RAKENNE JA ROOLIT TEKIJÖITÄ, JOTKA VAIKUTTAVAT ROOLIKÄYTTÄYTYMISEENBelbin 1993 ROOLIOPPIMINEN PERSOONALLISUUS KÄYTTÄYTY-MINEN KOKEMUS HENKISET KYVYT OMAN ALAN ”EHDOT/PAKOT” ARVOT JA MOTIIVIT Liisa Huusko 2010

 12. ETEENPÄIN… KIITOS MIELENKIINNOSTA! MIKÄ JÄI VAIVAAMAAN? HYVÄÄ JATKOA KAIKILLE TIIMEILLE! Liisa Huusko 2010