เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์
Download
1 / 45

เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ AIA Health Lifetime สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ - PowerPoint PPT Presentation


 • 350 Views
 • Uploaded on

เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ AIA Health Lifetime สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ เริ่ม 23 มีนาคม 2555. Marketing asof13Mar12. 01. ที่มา. เพื่อลดช่องว่างและ เพิ่มโอกาสทางการตลาดโรคร้ายแรง. นอกจากอุบัติเหตุ คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับสมองมากที่สุด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ AIA Health Lifetime สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ' - trory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์

AIA Health Lifetime

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ

เริ่ม 23 มีนาคม 2555

Marketingasof13Mar12


01

ที่มา


เพื่อลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสทางการตลาดโรคร้ายแรง

 • นอกจากอุบัติเหตุคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับสมองมากที่สุด

2.มีแนวโน้มการเจ็บป่วยมากสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี

3.แนวโน้มการเสียชีวิตมากสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี

4.เด็กเล็กอาจเป็นได้

5.ผู้ใหญ่สูงวัยกว่า70ปีสามารถเป็นได้

6.ค่ารักษาพยาบาลไม่เคยปรานีใคร

Source:สถิติสาธารณสุข2553


สาเหตุการเกิดโรคและการเสียชีวิตของคนไทยสาเหตุการเกิดโรคและการเสียชีวิตของคนไทย

ทุก 9 นาทีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 1 คน

ทุก 1 นาทีมีคนเป็นโรคหัวใจ 1 คน

ปี 2553 มีคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองเกือบ 2 แสนคน

Source:สถิติสาธารณสุข2553

*รวมโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด


มะเร็งสาเหตุการเกิดโรคและการเสียชีวิตของคนไทย

02


ผู้ป่วยโรคมะเร็งปีสาเหตุการเกิดโรคและการเสียชีวิตของคนไทย2553

จำนวน

ผู้ป่วยมะเร็ง

เฉพาะผู้ป่วยใน

499,166คน

 • ท่านทราบหรือไม่ว่ามีคนที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง*ในปี2553มีอยู่ถึงกว่า499,156คน(เฉพาะที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน),เพิ่มขึ้นถึง51%จากปี2552ที่330,099คน

 • ตัวเลขนี้ยังไม่รวมผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่เลือกที่จะไม่รักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือไม่สามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้

จำนวนคนเป็นมะเร็ง

ที่ไม่ได้อยู่ในสถิติ

เพราะไม่ได้รักษา

ในโรงพยาบาล

?,???,???

ไม่รู้อีกกี่คน

เป็นมะเร็ง

ตาย

58,076คน

Source:สถิติสาธารณสุข2553

*รวมโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด


มะเร็งในแต่ละช่วงอายุมะเร็งในแต่ละช่วงอายุ

ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยง

 • มะเร็งตับ26%

 • มะเร็งปอด22%

 • ลิวคีเมีย41%

 • มะเร็งที่สมอง21%

 • มะเร็งตับ34%

 • มะเร็งปอด14%

ชาย

 • มะเร็งเต้านม15%

 • มะเร็งตับ14%

 • มะเร็งปอด10%

 • มะเร็งปากมดลูก10%

 • ลิวคีเมีย41%

 • มะเร็งที่สมอง23%

 • มะเร็งตับ19%

 • มะเร็งปอด16%

หญิง

0–14ปี

>60ปี

15–59ปี

[44%,25,683คน]

[1%*,486คน**]

[55%,31,900คน]

เอ๊ะเราอยู่ช่วงนี้นี่นา!

Source:สถิติสาธารณสุข2553

*%ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในแต่ละกลุ่มอายุ**จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในแต่ละกลุ่มอายุ


โรคเกี่ยวกับสมองมะเร็งในแต่ละช่วงอายุ

และโรคหัวใจ

03


สาเหตุอันดับ 3มะเร็งในแต่ละช่วงอายุ & 4:

ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจ

โรคหัวใจ

โรคความดันเลือดสูง

โรคหลอดเลือดในสมอง

196,159

859,583

18,342

17,540

เป็นสาเหตุสำคัญ

2,478

649,223

จำนวนผู้ป่วย

จำนวนผู้เสียชีวิต

Source:สถิติสาธารณสุข2553

*กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพณวันที่26-02-2011


สาเหตุอันดับ 3มะเร็งในแต่ละช่วงอายุ & 4:

ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจ

13%

 • จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคความดันเลือดสูง,โรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในปี 2553 สูงขึ้นถึง 13% จากปี 2552.

 • ทั้ง3โรคนี้เป็นโรคยอดฮิตในหมู่ผู้สูงอายุมากถึง 64% ของผู้เสียชีวิตมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

 • เด็กอายุต่ำกว่า15ปีที่เสียชีวิตมาจากโรคหัวใจถึง 65% และเสียชีวิตจากโรคทางสมอง 35%

Source:สถิติสาธารณสุข2553


ตัวอย่างค่าใช้จ่ายมะเร็งในแต่ละช่วงอายุ

04


มะเร็งระยะลุกลาม มะเร็งในแต่ละช่วงอายุ920,886บาท

(ผ่าตัดใหญ่มะเร็ง+เคมีบำบัด9ครั้ง)

เนื้องอกในสมองชนิดไม่ใช่มะเร็ง 382,964บาท

มะเร็งระยะไม่ลุกลาม 135,805บาท

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด553,382บาท

การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 671,017บาท

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 122,625บาท

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 889,917บาท

การทำบอลลูนหัวใจ 300,000บาท**

ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่อง1,016,521บาท

จากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง(Stroke)

การผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอด350,000บาท*

เลือดสมองโป่งพอง

กลุ่มโรคมะเร็ง

และเนื้องอก

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ

กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง

ข้อมูลจาก AIA Managed care center ณ มกราคม 2555

* ค่าเฉลี่ยค่าผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (กรณีเส้นเลือดเลือดยังไม่แตก)ช่วงมกราคม–ธันวาคม2554)

** ค่าใช้จ่ายในการทำบอลลูนหัวใจ 1 เส้น


โอกาสของลูกค้ามาถึงแล้วโอกาสของลูกค้ามาถึงแล้ว

05


โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

 • ปัจจุบันเอไอเอมีสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงอยู่4แบบ;

  • CR –สัญญาเพิ่มเติมเนื่องจากโรคมะเร็งโปลิโอถุงลมปอดโป่งพองกล้ามเนื้อเสื่อมการแข็งตัวของเนื้อเยื่อและตับแข็ง

  • ECIR – สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง

  • LadyCareและ 4.LadyCarePlus - สัญญาเพิ่มเติมมะเร็งสตรี

สีอ่อน:อายุรับประกันภัย

สีเข้ม:อายุที่ได้รับความคุ้มครอง

ช่องว่าง

ความคุ้มครอง

โรคร้ายแรง

(Protection

Gap)

ช่องว่าง

ความคุ้มครอง

โรคร้ายแรง

(ProtectionGap)

จำนวนโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง

อายุ


ความคุ้มครองโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

AIA Health Lifetime

05


กลุ่มโรคมะเร็งโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

และเนื้องอก

ความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมAIAHealthLifetime

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ

กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง


Aia health lifetime
จุดขายสินค้าโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงAIA Health Lifetime

รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพโดยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันเพียง20ปี*

เบี้ยฯของแบบประกันภัยหลักและAIA Health Lifetime คงที่ตลอด20ปี

กรณีตรวจพบหรือผ่าตัดโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามรับ 15% ของAIAHealthLifetime**

คุ้มครองการทำบอลลูนหัวใจ (Coronary Artery Angioplasty) รับผลประโยชน์ 15% ของ AIA Health Lifetime**

อยู่ครบ 99 ได้รับ 100% จากแบบประกันภัยหลักและ AIA Health Lifetime***

กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุที่มิใช่โรคร้ายแรงรับทุนฯ ของแบบประกันภัยหลัก + CV (มูลค่าเวนคืนเงินสด) ของ AIA Health Lifetime***

*เฉพาะเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักและAIAHealthLifetime

**ผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามและ/หรือโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมและบริษัทชดเชยหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย(แต่ละรายการ)

***หักผลประโยชน์ที่ได้จ่ายไปแล้ว


Commission: AIA Health Lifetimeโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

ส่งใบสมัคร FAX: 02-959-0871 กด 0

แต่....เดี๋ยวก่อน!!!!


AIA Health Lifetime Packageโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

06


Aiahealthlifetime
AIAHealthLifetimeโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

 • AIAHealthLifetimeช่วยลดช่องว่างด้านความคุ้มครองโรคร้ายแรงของคนไทยเพราะ......

  • เป็นครั้งแรกที่เอไอเอเพิ่มโอกาสในการคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มเด็กอายุรับประกันเริ่มตั้งแต่ 1 ปี

  • ขยายความคุ้มครองโรคร้ายแรงไปจนถึงอายุ 99 ปี

  • คุ้มครองโรคร้ายแรง 3 กลุ่มหลักที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยรวม 10 โรค เฉพาะที่พบบ่อยที่สุด3สาเหตุหลักรวม 10 โรค (รวมถึงมะเร็งระยะไม่ลุกลาม, การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ)

  • พิเศษเฉพาะAIA Health Lifetime Packageเท่านั้นสามารถซื้อแนบ ECIR ได้ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ

+ECIRเด็ก

จำนวนโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง

AIAHealthLifetime

AIAHealth

Lifetime

อายุ


โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง











































เฉพาะผู้ใหญ่


AIA Health Lifetime โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงJunior Package

พิเศษไม่นับเข้ากับวงเงินรวมในตารางตรวจสุขภาพ

ตัวอย่างเบี้ยฯ

เป็นTOP UP Package เหมือน Health Guard

*เบี้ยฯปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น

**ระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยฯตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมแต่ละตัว


AIA Health Lifetime โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงAdult Package

พิเศษไม่นับเข้ากับวงเงินรวมในตารางตรวจสุขภาพ

ตัวอย่างเบี้ยฯ

เป็นTOP UP Package เหมือน Health Guard

*เบี้ยฯปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น

**ระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยฯตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมแต่ละตัว


AIAHealthLifetimeVIPPackage-โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงผู้ใหญ่

เอไอเอ จัดให้!!!

เฉพาะแพ็คเกจ

AIA Health Lifetime VIP (EGP)

ได้รับสิทธิ VIP (EGP)

แม้บางอายุเบี้ยฯ รวมไม่ถึง 250,000บ.


AIA Health Lifetime VIP Package -โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง ผู้ใหญ่

เอไอเอ จัดให้!!!

เฉพาะแพ็คเกจAIA Health Lifetime VIP (EGP)

ได้รับสิทธิ VIP (EGP) แม้บางอายุเบี้ยฯ รวมไม่ถึง 250,000 บ.

สิทธิลูกค้าVIP (EGP)

 • ของขวัญพิเศษเมื่อครบรอบวันเกิด หรือโอกาสพิเศษ

 • บัตรกำนัลตรวจสุขภาพประจำปี

 • บริการเสริมพิเศษ International SOS บริการช่วยเหลือทาง

 • การแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

 • 4. รับวารสารพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ VIP

 • 5. รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ VIP เท่านั้น


ตัวอย่างโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงอัตราเบี้ยฯ AIA Health Lifetime Package เด็ก


ตัวอย่างอัตราเบี้ยฯโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง AIA Health Lifetime Package ผู้ใหญ่


Aiahealthlifetimepackage
จุดขายสินค้าโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงAIAHealthLifetimePackage

รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพโดยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันเพียง20ปี*

เบี้ยฯของแบบประกันภัยหลักและAIAHealthLifetimeคงที่ตลอด20ปี

กรณีตรวจพบหรือผ่าตัดโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามรับ15%ของAIAHealthLifetime**,***

คุ้มครองการรักษา/ผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจ(CoronaryArteryAngioplasty)รับผลประโยชน์15%ของAIAHealthLifetime(ทำบอลลูนหัวใจ)**,***

อยู่ครบ99ได้รับ100%จากแบบประกันภัยหลักและAIAHealthLifetime****

กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุที่มิใช่โรคร้ายแรง

รับทุนฯของแบบประกันภัยหลัก+CV(มูลค่าเวนคืนเงินสด)ของAIAHealthLifetime

8.รับความคุ้มครองโรคร้ายแรง40โรคจากECIR

9.รับความคุ้มครองอุบัติเหตุจากADB/RCC

10.สำหรับpackageผู้ใหญ่เพิ่มค่าชดเชยรายวันจากHBและประกันมะเร็งจากCR

*เฉพาะเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักและAIAHealthLifetime

**ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม

***ผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามและ/หรือโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

(แต่ละรายการ)

****หักผลประโยชน์ที่ได้จ่ายไปแล้ว


มะเร็งระยะลุกลาม โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง920,886บาท

(ผ่าตัดใหญ่มะเร็ง+เคมีบำบัด9ครั้ง)

600,000

3,000,000

600,000

เนื้องอกในสมองชนิดไม่ใช่มะเร็ง 382,964บาท

3,000,000

มะเร็งระยะไม่ลุกลาม (15%)135,805บาท

45,000

225,000

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด553,382บาท

600,000

3,000,000

600,000

การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 671,017บาท

3,000,000

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 122,625บาท

600,000

3,000,000

600,000

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 889,917บาท

3,000,000

45,000

การทำบอลลูนหัวใจ (15%)300,000บาท**

225,000

600,000

ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่อง1,016,521บาท

จากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง(Stroke)

3,000,000

การผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอด 350,000บาท**

เลือดสมองโป่งพอง (50%)

300,000

1,500,000

เปรียบเทียบผลประโยชน์AIA Health Lifetime Package กับค่าใช้จ่าย

Pack2

S/A300,000

VIP1

S/A1.5ล้าน

ข้อมูลจากAIAManagedcarecenterณมกราคม2555

*ค่าเฉลี่ยค่าผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง(กรณีเส้นเลือดเลือดยังไม่แตก)ช่วงมกราคม–ธันวาคม2554)

**ค่าใช้จ่ายในการทำบอลลูนหัวใจ1เส้นในร.พ.เปาโลเมมโมเรียล


AIA Health Lifetime Packageโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

07


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

AIA Health Lifetime Package

Junior Pack 2


Aiahealthlifetimepackage juniorpack2
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต


Aiahealthlifetimepackage juniorpack21
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต


Aiahealthlifetimepackage juniorpack22
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต


Aiahealthlifetimepackage juniorpack23
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

AIA Health Lifetime Package

Adult Pack 2


Aiahealthlifetimepackage adultpack2
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

Remark:ผลประโยชน์รวมไม่รวมค่าชดเชยรายวันจากCRและHB


Aiahealthlifetimepackage adultpack21
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

Remark:ผลประโยชน์รวมไม่รวมค่าชดเชยรายวันจากCRและHB


Aiahealthlifetimepackage adultpack22
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

*70%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต

Remark:ผลประโยชน์รวมไม่รวมค่าชดเชยรายวันจากCRและHB


Aiahealthlifetimepackage adultpack23
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

*70%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต

Remark:ผลประโยชน์รวมไม่รวมค่าชดเชยรายวันจากCRและHB


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]


CV-AIAHealthLifetime(ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์มูลค่าเงินสด)


AIAHealthLifetimePackageตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

AIA Health Lifetime Package

รับประกันอายุ1ขวบ–55ปี

เป็น Top up package เหมือน Health Guard


สำหรับการขายแบบแพ็คเกจสำหรับการขายแบบแพ็คเกจ

ติดต่อตัวแทนได้เลย 089-893-3351


ad