slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T.C. Yükseköğretim Kurulu PowerPoint Presentation
Download Presentation
T.C. Yükseköğretim Kurulu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

T.C. Yükseköğretim Kurulu - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

T.C. Yükseköğretim Kurulu. BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI - Yeterlilikler “Uygulama Süreci” Çalıştayı - 7 Kasım 2008, Sakarya. Kerim EDİNSEL Gonca BAYRAKTAR DURGUN. ÇALIŞTAY AKIŞI. Sunum ve Soru-Cevap (45 dakika) Grup Çalışması Şeklinde Lisans Programı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

T.C. Yükseköğretim Kurulu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

T.C. Yükseköğretim Kurulu

BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI

- Yeterlilikler “Uygulama Süreci” Çalıştayı -

7 Kasım 2008, Sakarya

Kerim EDİNSEL

Gonca BAYRAKTAR DURGUN

ali tay aki i
ÇALIŞTAY AKIŞI
 • Sunum ve Soru-Cevap (45 dakika)
 • Grup Çalışması Şeklinde Lisans Programı

Çıktılarını Belirleme Uygulaması

(45 dakika)

slide3

Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler ÇerçevesiUlusal Yeterlilikler ÇerçevesiSektörel YeterliliklerProgram Yeterlilikleri Yeterlilikler ve Öğrenme Çıktıları

slide4

YETERLİLİKLER VE YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

 • Yeterlilik bir yükseköğretim kademesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bileceğinin, neleri yapabileceğinin ve nelere yetkin olacağının tanımıdır.
 • Yeterlilikler çerçevesi bunları organize eden ve sınıflandıran yapıdır.
 • Yeterliliklerin kazanılma derecesi, her ders/modül esnasında ve sonunda uygun ve nesnel yöntemlerle “öğrenme çıktıları” olarak ölçülür.

Yükseköğretim Kademeleri:

Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora

slide5

4.33

 • Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi:
  • 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi
  • Kademeler arası geçiş
  • Ulusal yeterlilikler Çerçevesi

3

 • Yükseköğretim Yeterlilikleri
 • Mesleki Yeterlilikler: 21.09.2006 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanunu
slide6

Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi:

  • 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi
  • Kademeler arası geçiş
  • Ulusal yeterlilikler Çerçevesi

4.33

5

 • Bologna Süreci ile uyumlu 2/3 aşamalı sistemimiz var.
  • Lisans
  • Lisansüstü

- Master

- Doktora

slide7

Kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir akademik derece sistemi:

  • 2/3 kademeli (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) yükseköğretim sistemi
  • Kademeler arası geçiş
  • Ulusal yeterlilikler Çerçevesi

4.33

5

 • Kademeler arası geçiş belirli bir mevzuat çerçevesinde uygulanabilir durumda:
  • Mevzuat daha dazla şeffaflaştırılmalı
  • Çok disiplinli alanlara geçiş süreçlerinde daha açık süreçler belirlenmeli
  • Üst kademelere geçişi olmayan disiplinler tanımlanmalı ve geçişe engel sorunlar ortadan kaldırılmalı
avrupa yeterl l kler er eves
AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ
 • Yükseköğretim sistemleri arasında uluslar arası

ilişkilendirmeyi sağlamak (saydamlık)

 • Yükseköğretim sistemlerinin birbirini tanımasını

kolaylaştırmak (tanınma)

 • Öğrenenlerin ve mezunların hareketliliğini artırmak

(hareketlilik)

slide9

AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(Şemsiye Çerçeve)

1. Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi

(The overarching framework for qualifications of the EHEA)

“QF - EHEA”: Bologna Süreci-Bergen Kararı

2. Yaşam Boyu Öğrenim için Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

(European Qualifications Framework for Lifelong Learning)

“EQF-LLL”:Avrupa Birliği Tavsiye Kararı

(22 Nisan 2008 AP ve AB Konseyi Başkanları imzası)

2010’da ulusal yeterliliklerin, 2012’de sertifika ve diplomaların

EQF’e uyumu kararı

İki çerçevenin yaklaşımı benzerdir.

slide10

AVRUPA YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

QF-EHEA

EQF-LLL

AKTS

EQF Kademe 8

Üçüncü Kademe (Doktora)

???

90-120

EQF Kademe 7

İkinci Kademe (Yüksek Lisans)

Yükseköğretim

Kademeleri

180-240

EQF Kademe 6

Birinci Kademe (Lisans)

120

EQF Kademe 5

Kısa Kademe (Önlisans)

Kazanılması gereken yeterlilikleri genel olarak tanımlayan Dublin Tanımlayıcıları

EQF Kademe 4

EQF Kademe 3

İlk Ve Orta Öğretim

Kademeleri

EQF Kademe 2

EQF Kademe 1

Yaşam Boyu Öğrenmede Anahtar Yeterlilikler

slide11

Bologna Süreci Ülkelerinin Görevi:

Kendi ulusal ve sektörel gereksinimlerine göre, ama karşılaştırılabilir ve tanınabilir yeterliliklere sahip yükseköğretim mezunları için Avrupa Yeterlikler Çerçevesi (EQF) ile uyumlu Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri(NQF)oluşturmak

NQF 4

NQF 2

NQF 1

NQF 3

….........

NQF 5

NQF 7

NQF 6

NQF 8

EQF

ulusal yeterl l kler er eves ned r
ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ NEDİR?
 • Ülkelerin
 • toplumsal,
  • kültürel
   • ve ekonomik

gerçeklerine en yakın tanımları ve yaklaşımları içeren,

 • Yükseköğretim kurumları tarafından kabul gören ve uygulanabilen,
 • Ulusal ve Uluslararası paydaşlarca tanınan ve ilişkilendirilebilen
     • derecelerin verilebileceği bir sistemdir.
neden ulusal yeterl l kler er eves
NEDENULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ?
 • Uluslararası alanda o ülkenin yüksek öğretim sisteminin
  • şeffaflığı
  • tanınması
  • öğrenenler ve mezunlarının hareketliliği için bir araçtır.
 • Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi, o ülke yükseköğretim kurumlarının uluslararası çekiciliğini artıracaktır.
slide14

İLİŞKİLENDİRME, TANINMA VE

AKTARILABİLİRLİK

EQF Kademe 8

(Doktora)

Yeterlilikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Kademe 7

(Yüksek Lisans)

Yeterlilikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Kademe 6

(Lisans)

Yeterlilikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Kademe 5

(Ön Lisans)

Yeterlilikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Kademe 4

Yeterlilikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Kademe 3

Yeterlilikler

(Öğr. Çıkt.)

Yeterlilikler

(Öğr. Çıkt.)

EQF Kademe 2

EQF Kademe 1

YÜKSEKÖĞRETİM

YÜKSEKÖĞRETİM

ÖNCESİ

Ülke B (Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi B)

Ülke A (Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi A)

slide15

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

KADEMELERİ YÜKSEKÖĞRETİM PROFİLLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KADEMELERİ

VERİLEN DERECELER

* Yeterlilikleri taslak olarak tanımlanmış profiller.

** Yeterlilikleri tanımlanması gereken profiller

slide16

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ Hazırlama Süreci

 • Sürecin organizasyonu
 • Taslak metnin hazırlanması
 • Paydaşlarla tartışma ve nihai metnin oluşturulması
 • Ulusal otorite onayı
 • Uygulama ile ilgili hazırlık süreci, idari yapılanma, ilgili yasal düzenlemeler ve akreditasyon
 • Eğitim-öğretim programları seviyesinde uygulama
slide17

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

HAZIRLAMA SÜRECİ TAKVİMİ

 • Başlangıç için karar verme (Ulusal otorite, YÖK)
 • Sürecin planlanması ve organizasyonu (Komisyon, Çalışma grubunun oluşturulması, ilgili paydaşların belirlenmesi vb.) (YÖK, Komisyon, Çalışma Grubu)

3.Sürecin tasarımı (Kademeler, Kademelerin Tanımlanması, Verilen Dereceler ve Profiller) (Komisyon, Çalışma Grubu)

4.Taslak metnin hazırlanması (Komisyon, Çalışma Grubu): Kasım 2008

5.Metnin paydaşlar tarafından Ulusal düzeyde tartışılması ve kabulü (Komisyon, Çalışma Grubu): Aralık 2008

6.Ulusal otorite tarafından çerçevenin onaylanması ve ilgili yasal düzenlemelerin yapılması (Kanun, yönetmelik) (YÖK): Mart 2009

slide18

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

HAZIRLAMA SÜRECİ TAKVİMİ

 • Başlangıç için karar verme (Ulusal otorite, YÖK)
 • Sürecin planlanması ve organizasyonu (Komisyon, Çalışma grubunun oluşturulması, ilgili paydaşların belirlenmesi vb.) (YÖK, Komisyon, Çalışma Grubu)

3.Sürecin tasarımı (Kademeler, Kademelerin Tanımlanması, Verilen Dereceler ve Profiller) (Komisyon, Çalışma Grubu)

4.Taslak metnin hazırlanması (Komisyon, Çalışma Grubu): Kasım 2008

5.Metnin paydaşlar tarafından Ulusal düzeyde tartışılması ve kabulü (Komisyon, Çalışma Grubu) Aralık 2008

6.Ulusal otorite tarafından çerçevenin onaylanması ve ilgili yasal düzenlemelerin yapılması (Kanun, yönetmelik) (YÖK) Mart 2009

7.Ulusal otorite tarafından idari düzenlemeler (Yükseköğretim Kurumları, Kalite Ajansları ve Diğer İlgili kuruluşlar) (YÖK) Mayıs 2009

slide19

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

HAZIRLAMA SÜRECİ TAKVİMİ

 • Sektörel yeterliliklerin belirlenmesi (İlgili akademik birimler ve sektör paydaşları) (Komisyon, Çalışma Grubu): Aralık 2009
 • Çerçevenin seçilecek kurum, bölüm ve program düzeyinde pilot ölçekte uygulanması ve ders programlarının öğrenim çıktılarına dayalı olarak güncellenmesi (YÖK, Komisyon, Çalışma Grubu): Aralık 2010
 • Çerçevenin tüm yükseköğretim kurumlarında, bölüm ve program düzeyinde uygulanması ve ders programlarının öğrenim çıktılarına dayalı olarak güncellenmesi (YÖK, Komisyon, Çalışma Grubu): Aralık 2012
 • Yeterliliklerin, Ulusal Yeterlilikler çerçevesine Ulusal Kalite Güvencesi Sistemi (Akreditasyon, Değerlendirme) ile dahil edilmesi (YÖK, Komisyon, Çalışma Grubu): Aralık 2010-2020
slide20

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

ÖN LİSANS

 • Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler ile uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermek
 • Alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
 • Alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek
 • Alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek.
slide21

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

ÖN LİSANS

 • Alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek
 • Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek
 • Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level A2)
 • Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Basic Level)
 • Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak,
 • Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak
slide22

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

LİSANS

 • Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek
 • Alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek
 • Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, alanı ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek
 • Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek
slide23

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

LİSANS

 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
 • Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek
 • Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level)
slide24

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

LİSANS

 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak
 • İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak
slide25

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

YÜKSEK LİSANS

 • Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek
 • Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek
 • Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek
 • Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
slide26

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

YÜKSEK LİSANS

 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
 • 8. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.
slide27

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

DOKTORA

 • Genellikle yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek ve sonuçlandırabilmek
 • Bir alanda en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olmak ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde ustalık kazanmak
 • Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunmak
slide28

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

DOKTORA

 • 4. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek
 • 5.En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1)
 • 6.Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel
 • ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak
slide29

ULUSAL YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

KADEMELERİ YÜKSEKÖĞRETİM PROFİLLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KADEMELERİ

VERİLEN DERECELER

* Yeterlilikleri taslak olarak tanımlanmış profiller.

** Yeterlilikleri tanımlanması gereken profiller

slide30
SONUÇ
 • Öğrenci Merkezli Eğitim son yıllarda Bologna Sürecinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden birisidir.
 • Üniversitelerin, oluşturulacak Ulusal Yeterlilikler çerçevesi ve Sektörel Yeterliliklere göre tüm programları için “program çıktıları”nı tanımlamaları gerekmektedir.
 • Bunun için her bir ders için “öğrenim çıktıları” belirlenmelidir.
program iktilarinin bel rlenmes programme outcomes
PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ(PROGRAMME OUTCOMES)
 • Örnek Program: A Üniversitesi B Mühendisliği Bölümü
 • Amaç: Bu programdan mezun olan öğrencilerin
  • Ulusal ve sektörel yeterlilikler doğrultusunda,
  • Kurum misyonuna ve akreditasyon ölçütlerine uygun,
  • Sürekli iyileştirme için ölçülüp değerlendirilebilen

hangi yeterliliklere (bilgi, beceri ve yetkinliklere) sahip olması bekleniyor?

  • Nasıl bir mezun
program iktilarinin bel rlenmes programme outcomes1
PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ(PROGRAMME OUTCOMES)

Nasıl bir program

 • Program eğitim amaçlarının belirlenmesi
  • Dış paydaş görüşleri

(Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu)

  • İç paydaş görüşleri

(Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler)

  • Bölüm vizyonu ve misyonu

(Üniversite vizyonu ve misyonu dikkate alınarak)

program iktilarinin bel rlenmes programme outcomes2
Program Girdileri

Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi

Sektörel Yeterlilikler

Eğitim Amaçları

Program Çıktıları

Programa özgün çıktılar

Genel (jenerik) çıktılar

(Tuning Projesi: 30 genel yetkinlik)

PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ(PROGRAMME OUTCOMES)

Hangi Çıktılar

Çıktı (Outcome):Bilgi (Knowledge), Beceri (Skill) ve Yetkinlik (Competence) seti

ret m programinin hazirlanmasi g zden ge r lmes
ÖĞRETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI/ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
 • Program çıktılarını sağlayacak eğitim planının hazırlanması
 • Derslerin 4 yıla (8 yarıyıla) yerleştirilmesi
  • 1 Yarıyıl = 30 AKTS
  • 1 Yıl = 60 AKTS
  • 4 Yıl = 240 AKTS
slide35

PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ

(PROGRAMME OUTCOMES)

Örnek: A Üniversitesi B Mühendislik Bölümü Program Çıktıları

(PÇ1)Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulama becerisi

(PÇ2)Bmühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi

(PÇ3)Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi

slide36

PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ

(PROGRAMME OUTCOMES)

(PÇ4)Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi

(PÇ5)Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi

(PÇ6)Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi

slide37

PROGRAM ÇIKTILARININ BELİRLENMESİ

(PROGRAMME OUTCOMES)

(PÇ7)Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

(PÇ8)Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi

(PÇ9)Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma

(PÇ10)Sözlü ve yazılı iletişim becerileri

program ve ders iktilari
PROGRAM VE DERS ÇIKTILARI

YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

TANIMLAMA

UYGULAMA

DEĞERLENDİRME

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

VERİ TOPL.

ANALİZ

ali tay uygulamasi
ÇALIŞTAY UYGULAMASI
 • Öğretim üyesi olduğunuz program sizce

hangi yeterliliklere sahip mezunlar

vermelidir?

Sunumda gösterilen örnek

doğrultusunda bu programın çıktılarını

belirlemeyi deneyiniz.