kaj je storila ursjv po fuku imi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kaj je storila URSJV po Fukušimi?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Kaj je storila URSJV po Fukušimi? - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Kaj je storila URSJV po Fukušimi?. Siniša Cimeša Ljubljana, ICJT, 26. 11. 2012. Povzetek intenzivnih dogajanj. Kot vsi drugi, smo tudi na URSJV takoj po nesreči začeli razmišljati kaj narediti Sodelovali smo pri pripravi EU metodologije NEKu formalno naložili izvedbo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kaj je storila URSJV po Fukušimi?' - brooks


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kaj je storila ursjv po fuku imi

Kaj je storila URSJV po Fukušimi?

Siniša Cimeša

Ljubljana, ICJT, 26. 11. 2012

povzetek intenzivnih dogajanj
Povzetek intenzivnih dogajanj
 • Kot vsi drugi, smo tudi na URSJV takoj po nesreči začeli razmišljati kaj narediti
 • Sodelovali smo pri pripravi EU metodologije
 • NEKu formalno naložili izvedbo
 • Zahtevali še več izboljšav za obvladovanje težkih nesreč
 • Zahtevali analizo podmen državnega načrta ob jedrski nesreči
 • Pripravili nacionalno poročilo
 • Sodelovali pri pregledih drugih poročil
 • Pripravljamo dolgoročni akcijski plan
odlo ba za izvedbo stresnih testov
Odločba za izvedbo stresnih testov
 • 30. 5. 2011 je URSJV izdala odločbo s katero je NEK naložila izvedbo izrednega varnostnega pregleda
 • Program izrednega varnostnega pregleda je obsegal kar EU program stresnih testov
 • Namen stresnih testov je bil preveriti vpliv izjemnih nesreč na jedrske elektrarne s poudarkom na
  • ekstremnih zunanjih dogodkih: potresi, poplave ter ekstremne vremenske razmere
  • izgubi ključnih sistemov elektrarne (električno napajanje, končni ponor toplote)
  • obvladovanju težkih nezgod ter ukrepi za takojšnje zmanjšanje posledic nesreče
store modifikacije
STORE modifikacije
 • NEK je takoj po nesreči v Fukušimi opravila hitro analizo s katero je identificirala možne kratkoročne izboljšave
 • Večino teh izboljšav izhaja iz NEK priprave na padec velikega komercialnega letala (NRC B.5.b zahteve)
 • Rezultat (t.i. STORE modifikacije):
  • nabava dodatne mobilne opreme (kot so mobilni dizel generatorji, črpalke, kompresorji zraka,…),
  • vgradnja hitrih priključnih mest, s katerimi je to dodatno opremo možno hitro in enostavno priključiti na ključne varnostne sisteme elektrarne,
  • priprava novih in spremembe obstoječih postopkov, ki omogočajo uporabo nove opreme za primer težke nesreče.
store modifikacije1
STORE modifikacije
 • NEK je konec maja zaprosila URSJV za odobritev STORE modifikacij
 • URSJV je te modifikacije odobrila v začetku junija
 • NEK je modifikacije izvedla do konca junija 2011
 • STORE modifikacije so bile že upoštevane v stresnih testih
priprava poro ila o stresnih testih
Priprava poročila o stresnih testih
 • NEK je poslala osnutek poročila v roku – do 15. 8. 2011
 • URSJV je izvedla podroben pregled osnutka poročila in NEK predstavila ugotovitve in pripombe
 • NEK je upoštevala pripombe URSJV ter končno poročilo poslala URSJV dne 27. 10. 2011
 • Poročilo je bilo podprto z dodatnimi analizami, ki jih je izvedla NEK s podizvajalci, kot tudi strokovna mnenja pooblaščencev o pregledu posameznih analiz
 • URSJV je pregledala tako končno NEK poročilo o stresnih testih, kot tudi vse analize in strokovna mnenja
 • Na podlagi NEK končnega poročila je nato pripravila končno nacionalno poročilo
izvedba medsebojnih pregledov t i peer review
Izvedba medsebojnih pregledov, t.i. “Peer review”
 • Po pripravi nacionalnih poročil o izvedbi stresnih testov so sledili medsebojni strokovni pregledi držav članic
 • Poročilo je zaključilo, da je Slovenija uspešno in korektno izvedla stresne teste ter da je elektrarna pripravljena tudi na najhujše možne dogodke
 • Poročilo je dalo tudi priporočilo:

 da upravni organ za projektne osnove prihodnjih izboljšav/modifikacij zahteva uporabo povečanih seizmičnih obremenitev glede na obstoječe projektne osnove NEK, kar naj se smiselno upošteva tudi v NEK VVA

dodatne zahteve ursjv 2 odlo ba
Dodatne zahteve URSJV – 2. odločba
 • Julija in avgusta 2011 smo na URSJV obravnavali različne ideje o dodatnih možnih izboljšavah v NEK
 • Zakonska osnova v 4. odst., 62. člena JV5:
  • “Po morebitni odobritvi podaljšanja obratovalne dobe jedrske elektrarne Krško ali njenih SSK mora njen upravljavec preučiti odziv jedrske elektrarne na težke nesreče v skladu s poglavjem 1.12 priloge 1 in na podlagi te analize predlagati morebitne ukrepe, ki morajo biti izvedeni v najkrajšem možnem času.”
 • V septembru 2011 je URSJV izdala drugo odločbo po uradni dolžnosti
 • NEK je naložila pregled in izvedbo izboljšav varnostnih rešitev za preprečevanje in blažitev težkih nesreč
dodatne zahteve ursjv 2 odlo ba1
Dodatne zahteve URSJV – 2. odločba
 • Varnostne izboljšave naj bi zagotavljale:
  • večjo zanesljivost izmeničnega električnega napajanja,
  • izboljšanje hlajenja sredice reaktorja,
  • ohranjanje celovitosti zadrževalnega hrama,
  • zmanjšanje morebitnih nadzorovanih izpustov radioaktivnosti med težko nesrečo v okolje,
  • nadzorovanje težkih nesreč iz pomožne komandne sobe,
  • primernost bivanja osebja za obvladovanje težkih nesreč, in
  • alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo,
  • analizo o spremembi dolgoročne strategije za ravnanje z izrabljenim jedrskim gorivom.
dodatne zahteve ursjv 2 odlo ba2
Dodatne zahteve URSJV – 2. odločba
 • NEK je v januarju 2012 dostavila zahtevano analizo ter pripravila Program nadgradnje varnosti NEK
 • URSJV je pregledala analizo in odobrila program v februarju 2012
 • Predlog programa predvideva postopno vpeljavo načrtovanih sprememb do konca leta 2016
dodatne zahteve ursjv 3 odlo ba
Dodatne zahteve URSJV – 3. odločba
 • V januarju 2012 je URSJV izdala še tretjo odločbo
 • Ta od NEK zahteva pregled in analizo temeljnih podmen državnega načrta ter revizije ocene ogroženosti NEK
  • NEK mora revidirati svojo oceno ogroženosti,
  • predlagati mora morebitne spremembe podmen in koncepta odziva ter aktiviranja državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v Republiki Sloveniji
 • Izvajanje zahtev te odločbe še poteka, in sicer do konca leta 2012
post fuku imski akcijski na rt
Post-fukušimski akcijski načrt
 • URSJV pripravlja Akcijski načrt, ki bo vseboval:
  • Priporočilo iz Stres test “Country Reporta”
  • druge ukrepe, ki izhajajajo iz pregleda končnega Evropskega Stres test poročila, NRC priporočil in izdanih zahtev, IAEA akcijskega načrta, priporočil izrednega KJV, OECD priporočil, ASME priporočil …
 • Akcijski načrt bo narejen do konca decembra, nakar bo deležen “peer review” pregleda na evropskem nivoju
 • V delo URSJV bo uveden skozi spremembe zakonodaje in izdajo odločb