esma idrizbegovic verl kare
Download
Skip this Video
Download Presentation
Esma Idrizbegovic överläkare

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Esma Idrizbegovic överläkare - PowerPoint PPT Presentation


 • 223 Views
 • Uploaded on

Tinnitus. Esma Idrizbegovic överläkare. Hörsel- och Balanskliniken. En upplevelse av ljud utan att det finns en yttre källa Ett ljud i öronen eller i huvudet; ringande, brummande, hummande, tjutande ljud etc Även ljud från kroppen förekommer t.ex. pulsslag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Esma Idrizbegovic överläkare' - trilby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
esma idrizbegovic verl kare
Tinnitus

Esma Idrizbegovic

överläkare

Hörsel- och Balanskliniken

slide2
En upplevelse av ljud utan att det finns en yttre källa

Ett ljud i öronen eller i huvudet;

ringande, brummande, hummande, tjutande ljud etc

Även ljud från kroppen förekommer t.ex. pulsslag

Tinnitus är ett symptom, inte en sjukdom

Lindrig tinnitus mycket vanlig, svag tinnitus är ett normalt fenomen!

Vad är Tinnitus?

2 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide3
I det ena eller båda öronen

Hörs inne i huvudet

Förekomst

Tinnitus - lokalisation

Förekommer även hos barn och ungdomar

3 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide4
Orsaker/faktorer

Störningar i hörsel-

systemet

Muskulära spänningar

Skador i rygg/nacke

Bettproblem

Stress, ångest, oro, depression

4 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide5
Mellanörat(ca 5% Henry at al., 2005)Innerörat- Buller (Mrena et al., 2007, 18-22% Henry et al., 2005)

- Åldersrelaterad hörselnedsättning(presbyacusis)

Plötslig hörselnedsättning / trauma

Meniere's sjukdom

Gifter / läkemedel(salicylates, aminoglycoside antibiotics, quinine or cisplatin, König et al., 2006)

Tinnitus p.g.a. skador i det perifera hörselsystemet

5 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide6
Tinnitus och normal hörsel
 • Små skador i hörselsnäckan (Lindblad, 2007)
 • Minskad effektivitet i de centrala hörselnervbanorna
 • Personer med normal tonaudiogram kan ha icke-hörselrelaterad orsak till tinnitus

6 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

6 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide7
Centrala hörselsnervsystemet

Tinnitus – centrala hörselnervsystemet

7 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide8
Tinnitus och somatisk modulation
 • Förbindelser
 • mellan nervbanor i
 • hörselsystemet
 • och från
 • ansiktsmuskler/käkleder

8 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide9
Förbindelser mellan de olika nervbanorna ihörsel-, känslosystemetoch detautonoma nervsystemet(som styr hjärta, andning mm)

Plasticiteteni CNS

Neurofysiologisk modell (Jastreboff, 1990; Jastreboff and Hazell 1993)

Hjärnan reagerar vid signaler som kan innebära hot / fara

9 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

9 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide10
Medicinsk beskrivning – teoretisk grund

vilken kan leda till perception av tinnitus

T

 • Uppkomst av förändrade signaIer i det perifera hörselsystemet kan resultera i
 • obalans i det centrala hörselsystemet och även i andra icke auditiva system(emotionella & autonoma system)
 • i hjärnan upptäcks en förändrad aktivitet

10 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide11
TINNITUS VÅRDPROGRAM
 • Avsett för
 • personal på kliniken
 • remittenter
 • patienter m.fl.

12 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

12 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide12
TINNITUS VÅRDPROGRAM
 • Målsättning
 • skapa gemensamma riktlinjer inom kliniken för utredning och behandling
 • ge en samlad information om tinnitus, orsaker och behandlingsalternativ inom kliniken
 • ge tydliga riktlinjer till remittenter
 • minska väntetider
 • tidigt ta reda på patientens besvär av tinnitus via frågeformulär samt genom dessa ge möjlighet till uppföljning
 • sprida kunskap

13 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide13
Utredning / diagnostik
 • Läkarmottagning, medicinsk och audiologisk utredning
 • på Enheten för Diagnostik, Solna och Huddinge
 • Audionommottagning för vuxna personer med tinnitus

14 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide14
Vilka patienter skall till

tinnitus – läkarmottagning?

 • Remisser gällande
 • ensidigtinnitus
 • assymetriskhörselnedsättning och tinnitus
 • akut bullertraumamed tinnitus
 • sudden deafnessmed tinnitus
 • alla ungdomarupp till 20 år
 • där det på remissen anges att personen harmycket svår tinnitus

15 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

15 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide15
Riktlinjer till remittenter
 • Tidigare sjukdomar: öronsjukdomar och andra sjukdomar
 • Tidigare kontaktmed sjukvård/annan vårdgivare för tinnitus och eventuell behandling
 • Aktuella mediciner
 • Pågående behandlingskontakter(exempelvis psykiater, psykolog, sjukgymnast)
 • Eventuella audiogrambifogas
 • Trumhinnestatus
 • Debut av tinnitus: akut eller successivt insättande
 • Lokalisation: ensidig (hö/vä), dubbelsidig, i hela huvudet osv.
 • Duration
 • Kontinuerlig/intermittent
 • Besvärsgrad avseende- sömn och koncentration- ev. påverkan på dagliga livet / livssituation

16 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

16 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide16
Utredning / diagnostik

Grundlig anamnes: tinnitusdebut, karaktär, lokalisation, ev. hörselproblem, bullerexp., ljudkänslighet, ev. problem med sömn, koncentration, käkleder, bett, psyk., övriga sjd, mediciner, o.s.v.

Öron och halsstatus

Hörselutredning: Ton- och talaudiometri; Obehagsnivå för toner; Impedans- och

Hjärnstamsaudiometri v.b.

Undersökning av bett- och/eller käkledsproblem

Ev. auskultation av halskärl

Blodprov (vid behov)Blodlipider, thyreoidea, etc.

Radiologiskutredning:MR-hjärna, DT

17 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide17
Frågeformulär för vuxna

Syfte

 • att ta reda på individens
 • upplevelseavbesvär
 • att utvärdera effekt av
 • behandling

- BAS

- Tinnitus Handicap Inventory(THI) (Newman et al., 1996)

- HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) vid behov (Zigmond and Snaith, 1983)

18 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide18
Frågeformulär BAS

19 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide19
Frågeformulär THI
 • THI : max 100
 • Besvärsgrad:
 • 38 Lindrig
 • 39-56 Måttlig
 • 57-100 Svår

4

2

0

20Tinnitus vårdprogram, Hörsel- och Balanskliniken

20 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide20
Frågeformulär HADS
 • Ångest:
 • 0-6 Ingen besvärande ångest
 • 7-10 Mild till måttlig ångest
 • 10 Förekomst av ev. ångest-
 • störning
 • Depression:
 • 0-6 Ej deprimerad
 • 7-10 Nedstämdhet
 • >10 Risk för depressionsstillstånd
 • som kan kräva läkarbehandling

21Tinnitus vårdprogram, Hörsel- och Balanskliniken

21 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide21
Tinnitus - Sammanfattning
 • ett symptom
 • viktigt att identifiera/utreda orsaker och faktorer som påverkar

besvär av tinnitus

 • ge information/kunskaper
 • ge aldrig negativ rådgivning!
 • avmystifiera tinnitus

22 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

tinnitus
TINNITUS
 • - blir oftast bättre med tiden!
 • Hjärnan slutar reagera på upprepade stimuli
 • =
 • HABITUERING

23 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide23
Multidisciplinärt omhändertagande

Distriktsläkare

Kunskap

och

information

24 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide24

TACK!

FRÅGOR?

tinnitus ofta ger husl karen f rsta hj lpen
TINNITUS – ofta ger husläkaren första hjälpen…
 • ” Kropp och själ hänger ihop.
 • I stället för tårar värker ryggen, snurrar huvudet, susar öronen.”
 • Ur Kryheten 4/2001
 • Eva Åstrand, Husläkare i Åkersberga

26 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

utredning vid enheten f r diagnostik
Utredning vid Enheten för Diagnostik
 • Många söker hjälp!
 • LÄKARMOTTAGNING för de flesta personer med tinnitus (alla barn och ungdomar)
 • AUDIONOMMOTTAGNING (NYTT!) vid känd tinnitus och känd hörselnedsättning
 • Utredning sker genom hörseltester, anamnes och frågeformulär (NYTT!), där personen får beskriva sin besvärsgrad av tinnitus. Information ges. Ev. remittering vidare.

27 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide27
Två former:

1) Subjektiv tinnitus-ljud som bara kan höras av individen själv - ‘fantom’ ljud

2) Objektiv tinnitus-ett ljud som kan höras utanför huvudet

28 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

28 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

slide28
Tinnitus - konsekvenser

Aktivitet 

Delaktighet 

Arbetskapacitet 

Kommunikation 

Koncentration 

Sömn 

Trötthet

Sociala kontakter 

Livskvalite´

Tinnitus - konsekvenser

29 Hörsel-och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

ad