Německy píšící pražští autoři - PowerPoint PPT Presentation

trey
n mecky p c pra t auto i n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Německy píšící pražští autoři PowerPoint Presentation
Download Presentation
Německy píšící pražští autoři

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
Německy píšící pražští autoři
185 Views
Download Presentation

Německy píšící pražští autoři

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Německy píšící pražští autoři

  2. Franz Kafka (1883 – 1924) • židovský původ • dva bratři zemřeli v dětství, tři sestry zemřely v koncentračním táboře • narodil se na Starém Městě v Praze • se svým otcem nevycházel dobře • uměl německy, česky, francouzsky, později i hebrejsky • studoval gymnázium a stal se doktorem práv • pracoval v pojišťovně, s prací byl ale nespokojený • onemocněl tuberkulózou • důležitou ženou v jeho životě byla Milena Jesenská (setkal se s ní 2x, ale psali si do jeho smrti) • přeložila jeho díla do češtiny a seznámila je s českými čtenáři • velice slušný, pracovitý, vegetarián, nekuřák, … • ve své závěti žádal o zničení svého nevydaného díla (jeho přítel Max Brod však dílo vydal)

  3. Franz Kafka - dílo • za jeho života zcela neznámé • proslul až po své smrti • základní motiv: vyřazenost a izolovanost hrdina je podroben ponižování tragický, bezvýchodný konec PROMĚNA • obchodní cestující Řehoř Samsa se přes noc promění v odporný hmyz • jeho rodiče a sestra ho zavřou v pokoji • jedinou jeho starostí je, jak půjde jako hmyz do práce • lidské řeči rozumí, lidé jemu ne • rodina strádá (přichází o Řehořův plat) • stará se o něj jen sestra (on se schovává, aby ji neděsil) • matka ho zahlédne a omdlí, otec ho díky tomu zraní • nakonec Řehoř umírá, rodině se ulevilo • „Pojďte se podívat, ono to chcíplo; leží to tam dočista chcíplé!“

  4. Franz Kafka - dílo PROCES • úředník banky Josef K. se dozvídá, že byl obviněn ze zločinu u záhadného soudu, který vždy končí smrtí obviněného • zpočátku se angažuje, obvinění odmítá, považuje ho za nedorozumění • později zjišťuje, že mu tento proces zabírá veškerý čas, nemůže se soustředit na práci v bance • začíná celý proces brát jako reálnou hrozbu • soud jeho námitky zakládá, ale nereaguje na ně • přesně po roce od zahájení procesu je Josef K. popraven v opuštěném lomu za mostem (bodnutí do srdce) • toto dílo nebylo dopsáno, Kafka ho odsoudil ke spálení (Max Brod ho přesto vydal)

  5. Franz Kafka - dílo ZÁMEK • zeměměřič K. dostává dopis o nové práci ve vesnici pod zámkem • dostává se do vesnice, nikdo o něm neví • je ubytován v hostinci, zde prožije románek s hostinskou Frídou, ale rozchází se • celou dobu se K. snaží spojit s úředníkem Klammem, který ho má do zámku pustit • obyvatelé vesnice ho mezi sebe nepřijali, pracuje jako školník a stále se snaží o kontakt s Klammem • román skončil nedokončený • Max Brod nastínil, že K. obdrží na smrtelné posteli zprávu, z níž se dozvídá, že jeho práce na zámku je připravena, že může nastoupit

  6. Další německy píšící pražští autoři • Max Brod • Kafkův přítel, jeho vlastní dílo neoceněné • Gustav Meyrink • dílo GOLEM • Egon Erwin Kisch • novinář, psal reportáže • autor kriminalistických studií PRAŽSKÝ PITAVAL • FranzWerfel