Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
22 Nisan 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
22 Nisan 2013

22 Nisan 2013

216 Views Download Presentation
Download Presentation

22 Nisan 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. T.C.ŞIRNAK VALİLİĞİİl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI 22 Nisan 2013

 2. T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü ŞIRNAK İLİ 2013 YILI II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI (ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU) 22 Nisan 2013

 3. 2013 YILI II. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YERİ: Valilik Toplantı Salonu TARİH: 22.04.2013 SAAT: 14.00 G Ü N D E M: • Kurul Başkanının açılış konuşması, • Birinci dönemin değerlendirilmesi. • Yatırım tekliflerinin değerlendirilerek Valilik görüşlerinin oluşturulması. • İl Genel Meclisine sunulacak İl Özel İdare yatırım tekliflerinin görüşülmesi. • İzleme ve Koordinasyon Çalışması. • Dilek ve temenniler. • Kapanış.

 4. A-GİRİŞ 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Ekim 2012 tarih ve 28445 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, 2013 yılı programı ve eklerinde yer almış bulunan yatırımların, hukuki ve kurumsal düzenlemelerin, sektör programlarının, ekonomik ve sosyal politikaların ve bunlar ile ilgili tedbirlerin uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesi Valiliğimizce ve görevli kuruluşların her kademesince programda belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanacak, çalışma programına göre zamanında ele alınacak, dikkatle ve eksiksiz olarak yürütülecektir.

 5. B- YATIRIMLARIN İZLENMESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri görev ve çalışma yönergesinin 44. maddesi gereğince; kuruluşlardan alınan yatırım projeleri izleme ve dönem raporları esas alınarak ildeki yatırımların kuruluşlara ve sektörlere göre dağılımı yapılmıştır. 2013 yılında 16 kuruluşun ve özellikli projelerin Nisan ayı sonu itibariyle 6 sektörde 326 proje için ayrılan ödenek miktarı 248.811 milyon TL’dir. İlimizde yatırımcı kuruluşların ve KÖYDES, SODES, DİKA, GAP ve KDRP projelerinin değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara göre, ilimizde 2013 yılı Nisan ayı sonu itibariyle 40.150 milyon TL harcama yapılmıştır. Buna göre nakdi gerçekleşme oranı %16 dır. Sektörler itibariyle 2013 yılı Nisan ayı gerçekleşme durumunu gösteren bilgiler; Tablo 1’de, Kuruluşlar bazında ise Tablo’2 de aşağıda verilmiştir.

 6. YATIRIMLARIN SEKTÖREL BAZDA DEĞERLENDİRİLMESİ 22 Nisan 2013

 7. TABLO-I

 8. YATIRIMLARIN KURULUŞLAR BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 22 Nisan 2013

 9. (*) İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27 projesiİl Özel İdaresi yatırımları içerisinde değerlendirildiğinden tabloya dâhil edilmemiştir. • TABLO-II

 10. YATIRIMCI KURULUŞLARIN • 2013 YILI • ÖNEMLİ PROJELERİ • 22 Nisan 2013

 11. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ • Toplam Proje Sayısı: 7 • Tam./Devam eden Proj.: 1/6 • İhale Aş./Başlamayan: … • Toplam Proje Tutarı: 139.616 milyon TL • 2013 Yılı Ödeneği: 25.500 milyon TL • 2013 Yılı Harcaması: … • Nakdi Gerçekleşme: … • 2013 yılında Üniversitemiz için 25.500 milyon TL ödenek ayrılmıştır.

 12. KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ • Toplam Proje Sayısı: 21 • Tam./Devam eden Proj.: 0/12 • İhale Aş./Başlamayan: 0/9 (Proje çalışmaları ve hazırlıkları devam ediyor.) • Toplam Proje Tutarı: 981.441milyon TL • 2013 Yılı Ödeneği: 48.896 milyon TL • 2013 Yılı Harcaması: 5.708 milyon TL • Nakdi Gerçekleşme: % 12

 13. DSİ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Şırnak- Hakkari TCK yolu, Kavşaktepe ve Ballı baraj gövdesine denk geldiğinden yolun deplasesinin yapılması gerekmektedir.

 14. İLLER BANKASI 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Karalar, Balveren Haritası çalışmaları devam ediyor. Beytüşşebap ve Mezra Kanalizasyon inşaatı çalışmaları da devam etmektedir. Kumçatı Kanalizasyon inşaatı 24.12.2012 de geçici kabulü yapılmıştır.

 15. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ • Toplam Proje Sayısı: 1 • Tam./Devam eden Proj.: … • İhale Aş./Başlamayan: 1/0 • Toplam Proje Tutarı: 0,00 • 2012 Yılı Ödeneği: 0,00 • Nakdi Gerçekleşme : … • Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından; Cizre İlçesi Kırmızı Medrese çevre düzenleme işi ve Kırmızı Medrese restorasyonu programa alınmış olup hazırlık aşamasındadır.

 16. TEİAŞ 16. İLETİM VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ • Müdürlüğün İlimizde yürüttüğü projelerin 2013 yılı ödeneği 14.742 milyon TL’dir.

 17. İL ÖZEL İDARESİ • Nakdi Gerçekleşme : % 24

 18. İl Özel İdaresi tarafından 29 adet proje tamamlanmış ve % 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

 19. İL ÖZEL İDARESİ-KÖYDES PROJELERİ • Toplam Proje Sayısı: 21 • Tam./Devam eden Proj.: 18/3 • İhale Aş./Başlamayan: … • Toplam Proje Tutarı: 5.981 milyon TL • 2012 Yılı Ödeneği: 5.981 milyon TL • 2012Yılı Harcaması: 5.849 milyon TL • Nakdi Gerçekleşme: % 98 • İl Özel İdaresi tarafından İlimiz Merkez ve 6 adet İlçemizde yürütülen 21 adet KÖYDES projesi için toplam 5.981 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bunun 5.849 Milyon TL’si harcanarak % 98 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Projelerin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.

 20. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ • Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 95 adet projesi için ayrılan yaklaşık 52.189 milyon TL ödeneğin 9.278 milyon TL’si harcanarak tüm projeler kapsamında %9 yakın nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

 21. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ • Sağlık Müdürlüğünce, 1 adet proje için ayrılan 1.124 milyon TL dir. 900 binTL harcama yapılarak % 71 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

 22. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

 23. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ • Toplam Proje Sayısı: 10 • Tam./Devam eden Proj.: 10/0 • İhale Aş./Başlamayan: … • Toplam Proje Tutarı: 261 bin TL • 2013 Yılı Ödeneği: 261 bin TL • 2013 Yılı Harcaması: 1,52 bin TL • Nakdi Gerçekleşme : % 0,6 • İl Müdürlüğü’ne 2013 yılında 10 proje için 261 bin TL ödenek ayrılmıştır.

 24. DEDAŞ İL MÜDÜRLÜĞÜ • Toplam Proje Sayısı: 46 • Tam./Dev. eden Proj.: 0/46 • İhale Aş./Başlamayan: … • Toplam Proje Tutarı: 33.142 milyon TL • 2013 Yılı Ödeneği: 9.119 milyon TL • 2013 Yılı Harcaması: 7 bin TL • Nakdi Gerçekleşme: .... • Kamulaştırma işlemleri önemli aksamalara neden olmaktadır. İl Müdürlüğümüze bir kamulaştırma uzmanı atanması, bu tür işlemleri çözerek işlemleri hızlandıracaktır.

 25. ŞIRNAK ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ • Projeler onay aşamasındadır.

 26. TEŞEKKÜR EDERİZ